wymowa: IPA: /lɑ̃dmɛ̃/ , SAMPA: /lA~d.mE~/      

Tłumaczenia na język polski:

  • dzień     
  • jutro       
  • następny dzień   
  • przyszłość   

Pozostałe znaczenia:

 
Le jour suivant.

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (1)

le lendemainnastępny dzień

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "lendemain", pamięć tłumaczeniowa

add example
Que faut-il faire si le dispositif transdermique se détache Si le dispositif transdermique s est détaché, appliquez-en un nouveau pendant le reste de la journée, puis remplacez-le au moment habituel le lendemainJak postępować w razie odklejenia się plastra Jeśli plaster sam się odklei, należy nalepić nowy na resztę dnia, a następnie zmienić go o zwykłej porze kolejnego dnia
Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, nous avons déjà eu un débat sur le nuage de cendres volcaniques et les problèmes connexes pour l'aviation au lendemain de l'éruption volcanique.Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Prowadziliśmy już debatę na temat chmury pyłu wulkanicznego oraz związanych z nią problemów lotnictwa tuż po erupcji wulkanu.
Parfois, je peux venir vous parler mais le lendemain, c' est comme si on ne se connaissait pasJednego dnia mogę podejść i z tobą pogadać.Następnego dnia jest tak...... jakbyśmy się w ogóle nie znali
Le lendemain, il voteraNastępnego dnia, zagłosuje
le marché n’a pas été conclu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de publication de cet avisumowa nie została zawarta przed upływem co najmniej dziesięciu dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po opublikowaniu ogłoszenia
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJJEUstalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad PE ‧.‧/OJJE
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJJEUstalono porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad PE ‧.‧/OJJE
Le lendemain, elle me montra l' argent tel que vous l' avez vu, en petites coupuresNastępnego ranka, pokazała mi pieniądze...... same banknoty jedno funtowe
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJMAUstalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument Porządek obrad PE ‧.‧/OJMA
Le lendemain de la disparition de mon mari, un nettoyeur de lieux de crimes sonne à ma porte pour parler d' un boulot qu' il a effectué chez moiDzień po zaginięciu mojego męża,Facet, który sprząta miejsca zbrodni staje na progu, mówiąc o robocie, którą wykonał w domu
au plus tard à ‧:‧ h le dernier jour d'une période de ‧ jours ouvrables qui commence le lendemain de la publication de la présente annonce au Journal officiel de l'Union européennedo godziny ‧:‧ ostatniego dnia okresu ‧ dni roboczych począwszy od dnia następującego po dniu publikacji niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJMEUstalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad PE ‧.‧/OJME
Le lendemain, le soleil d' automne brillait et la neige avait fonduNastępnego dnia słońce świeciło na rześkim niebie.Śnieg dawno zniknął
Le lendemain, tandis que les masses se bousculaient pour se rendre au Cirque, certains s' attardaient pour faire un dernier pariRankiem, gdy pospóIstwo, popychajac sie i walczac, torowalo sobie droge do Cyrku, niektórzy dokonywali jeszcze ostatnich zakladów
condamner la défenderesse à verser au requérant, pour chaque jour, qui s'écoulera entre le lendemain du dépôt du présent recours et celui où, après qu'il ait été fait droit à ses conclusions, les décisions y relatives auront été exécutées sans exception, la somme de ‧ euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et équitable, et qui devra être versée le premier jour de chaque mois pour les droits acquis le mois précédent, à titre d'indemnisation de la partie du préjudice en cause qui se produira à partir du lendemain du jour où le présent recours a été introduit jusqu'au jour où les décisions nécessaires seront exécutéesZasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego, za każdy dzień poczynając od dnia następującego po dniu wniesieniu skargi do dnia wykonania wszystkich bez wyjątku orzeczeń uwzględniających roszczenia skarżącego przedstawione w niniejszej skardze, kwoty ‧ EUR, ewentualnie kwoty wyższej lub niższej, jaką Sąd uzna za słuszną i sprawiedliwą, płatnej pierwszego dnia każdego miesiąca z tytułu praw nabytych na tej podstawie w miesiącu poprzednim, tytułem zadośćuczynienia za tę część przedmiotowej krzywdy, jaka zostanie poniesiona w okresie od dnia następującego po dniu wniesieniu skargi do dnia wykonania
Cela dit, je ne pense pas que l'Union européenne deviendra un royaume de liberté du jour au lendemain simplement parce qu'elle a adhéré à la Convention.Nie spodziewam się jednak, by Unia Europejska nagle stała się domeną wolności, bo przystąpi do konwencji.
Nous faisons tout notre possible pour moderniser nos systèmes informatiques internes, mais, comme vous le savez, ces choses ne se font malheureusement pas du jour au lendemain.Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zmodernizować nasze wewnętrzne systemy informatyczne, ale - jak państwu wiadomo - zmian takich nie można dokonać z dnia na dzień.
Il a été créé au sein de l'Union européenne au lendemain des inondations d'août 2002.Został on ustanowiony w UE po powodziach w sierpniu 2002.
Je fais référence à la destitution du Premier ministre désigné au lendemain des accords de Maputo, au retrait du processus de négociation avec les groupes politiques et à la décision récente d'organiser des élections à la hâte en faisant fi des accords passés auparavant.Nawiązuję to do usunięcia premiera powołanego po zawarciu porozumienia z Maputo, wycofania się z negocjacji z grupami politycznymi oraz do ostatniej decyzji o pospiesznym zorganizowaniu wyborów, nie bacząc na zawarte wcześniej porozumienia.
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJMAUstalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad PE ‧.‧/OJMA
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJMEPorządek dzienny jutrzejszego posiedzenia został ustalony (dokument Porządek dzienny PE ‧.‧/OJME
La présente décision entre en vigueur le lendemain de son adoptionNiniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 805 zdań frazy lendemain.Znalezione w 1,591 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.