Tłumaczenia na język polski:

 • lakier   
  (Noun  m)
   
  materiał zawierający znaczne ilości pochodnej celulozy, najczęściej nitrocelulozy, czasem też estrów celulozowych, takich jak: octan celulozy, maślan celulozy lub eter celulozy - etyloceluloza, używany w celu uzyskania połysku na mosiądzu lub innych powierzchniach metalicznych
 • laka   
   
  żywica sumaka lakowego, stosowany w japońskiej i chińskiej sztuce zdobniczej;
 • lak   
 • politura   
 • szelak nieoczyszczony   

Pozostałe znaczenia:

 
produit capillaire fixant
 
résine brillante et colorée

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (6)

canard laqué de pékinkaczka po pekińsku
Canard laqué de PékinKaczka po pekińsku
gomme-laqueszelak
insecte à laqueczerwiec lakowy
laquerlakować; lakierować; zalakowanie; zalakować
plante à laqueroślina woskowa

Przykładowe zdania z "laque", pamięć tłumaczeniowa

add example
Enrobage du comprimé: alcool polyvinylique, dioxyde de titane, macrogol, talc, lécithine de soja, laque aluminium indigo carmin (EPowłoka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol, talk, lecytyna sojowa, indygotyna (E
Contient également: film de téréphthalate de polyéthylène laqué, alpha-tocophérol, poly(butylméthacrylate, méthyl-méthacrylate), copolymère acrylique, huile de silicone, diméticone, film de polyester recouvert de fluoropolymèreZawiera także: powłokę z politetraftalanu etylowego, lakierowaną, alfa tokoferol, poli(butylometakrylan, metylometakrylan), kopolimer akrylowy, olej silikonowy, dimetikon, powłokę poliestrową pokrytą fluoropolimerem
Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admisDopuszczone są także nierozpuszczalne barowe, strontowe i cyrkonowe laki, sole i pigmenty tych barwników
Pelliculage: hypromellose dioxyde de titane (E‧) lactose triacétine laque d aluminium contenant de l indigotine (EOtoczka: hypromeloza dwutlenek tytanu laktoza trioctan glicerylu lak z indygotyną
L encre d' impression est composée d oxyde de fer rouge (E‧), de gomme laque et de lécithine de sojaTusz stosowany do napisów składa się z czerwonego tlenku żelaza (E‧), szelaku i lecytyny sojowej
Les encres imprimées sur l enveloppe contiennent les ingrédients suivants (encre dorée S-‧): gomme laque, lécithine, siméthicone, oxyde de fer jaune (ETusz z którego wykonano nadruk na otoczce (złoty tusz S-‧) zawiera: szelak, lecytynę, symetykon, żelaza tlenek żółty (E
Pelliculage Alcool polyvinylique Dioxyde de titane (E‧) Macrogol Talc Lécithine de soja Laque aluminium indigo carmin (EPowłoka tabletki Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E‧) Makrogol Talk Lecytyna sojowa Indygotyna (E
Gélules: gélatine, oxyde de fer noir, oxyde de fer rouge, oxyde de fer jaune, dioxyde de titane Encres d impression: shellac, propylène glycol, dioxyde de fer noir, laque d aluminium d indigotine (carmine d indigo), laque d aluminium rouge allura AC, laque d aluminium bleu brillant FCF, laque d aluminium jaune D & C noPowłoka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czarny, żelaza tlenek czerwony, żelaza tlenek żółty, tytanu dwutlenek
Les encres imprimées sur l enveloppe contiennent les ingrédients suivants (encre rose SW-‧): gomme laque, dioxyde de titane (E‧), hydroxyde d ammonium, oxyde de fer rouge (E‧), oxyde de fer jaune (ETusz, z którego wykonano nadruk na otoczce (różowy tusz SW-‧), zawiera: szelak, dwutlenek tytanu (E ‧), wodorotlenek amonu, czerwony tlenek żelaza (E‧), żółty tlenek żelaza (E
produits de beauté, parfums et déodorants: rouge à lèvres, vernis à ongles, produits pour le maquillage et le démaquillage (y compris poudriers, pinceaux et houppettes), laques et lotions capillaires, produits avant et après rasage, produits solaires, produits dépilatoires, parfums et eaux de toilette, désodorisants corporels, produits pour le bain, etckosmetyki: pomadka, lakier do paznokci, produkty do makijażu i zmywania makijażu (w tym puderniczki, pędzelki i puszki do nakładania pudru), lakier i płyn do włosów, produkty do golenia i po goleniu, produkty do opalania, usuwania owłosienia, perfumy i wody toaletowe, dezodoranty osobiste, produkty kąpielowe itd
Lors d'utilisation d'eau dessalée ou en cycle fermé existe (comme dans l'essai de laque) le risque de formation d'un dépôt sur la surface des échantillons ou d'une usure de celle-ci par des matières en suspensionW przypadku stosowania wody w pełni odsolonej lub wody w obiegu zamkniętym istnieje znane z badania powłok ryzyko tworzenia się na powierzchni próbek osadu lub ścierania powierzchni przez zawiesiny
Pelliculage du comprimé: alcool polyvinylique polyéthylène glycol ‧, ‧ talc lécithine de soja hypromellose dioxyde de titane (E‧) oxyde de fer rouge (E‧), oxyde de fer noir (E‧), laque d' aluminium carmin d' indigo (EPowłoka tabletki: alkohol poliwinylowy glikol polietylenowy ‧, ‧ i ‧ talk lecytyna sojowa hypromeloza tytanu dwutlenek (E‧) czerwony tlenek żelaza (E‧), czarny tlenek żelaza (E‧), indygotyna (E
enveloppe des gélules: gélatine et dioxyde de titane (E‧) encre d impression: gomme laque, propylèneglycol, hydroxyde de potassium et oxyde de fer noir (Eotoczka kapsułki: żelatyna i tytanu dwutlenek (E‧) atrament nadruku: szelak, glikol propylenowy, wodorotlenek potasu i żelaza tlenek czarny (E
L enveloppe de la gélule contient: gélatine, dioxyde de titane (E‧), gomme laque, propylène glycol, hydroxyde de potassium, oxyde de fer noir (E• Skład otoczki kapsułki: żelatyna, dwutlenek tytanu (E‧), szelak, glikol propylenowy, wodorotlenek potasu, czarny tlenek żelaza (E
Et si je demandais au traiteur chinois de nous livrer du canard laqué?Może zadzwonię do chińskiej restauracji i zamówię dla nas wszystkich chrupiącą kaczkę?
Marquage: laque, propylène glycol, eau purifiée, hydroxide d ammonium, hydroxide de potassium, oxyde de fer noir (ENadruk: szelak, glikol propylenowy, woda oczyszczona, amonu wodorotlenek, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E
noyau du comprimé: lactose monohydraté, amidon de maïs, povidone, glycolate d' amidon sodique de type A, acide stéarique, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre. pelliculage du comprimé: hypromellose, glycérol, macrogol, stéarate de magnésium, oxyde de fer jaune (E‧) et dioxyde de titane (E‧). encre d impression: gomme laque, propylène glycol, laque aluminique indigo (E• rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, glikolan sodowy skrobi typ A, kwas stearynowy, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna. • otoczka tabletki: hypromeloza, glicerol, makrogol, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E‧) i tytanu dwutlenek (E‧). • tusz: szelak, glikol propylenowy i lak aluminiowy indygotyny (E
la gomme laque, les gommes, résines, gommes-résines et baumes naturels, relevant du code NCszelak nieoczyszczony, żywice naturalne, gumożywice i balsamy objęte kodem CN
Encre d impression Gommes laques Propylène glycol Hydroxyde de sodium Povidone Dioxyde de titane (ESzelak Glikol propylenowy Wodorotlenek sodu Powidon Dwutlenek tytanu (E
Chaque comprimé contient du lactose monohydraté (environ ‧ mg), de la lécithine de soja (E‧) (environ ‧ mg) et de la laque aluminique rouge Allura (E‧) (environ ‧ mgKażda tabletka zawiera laktozę jednowodną (około ‧ mg), lecytynę (soja) (E‧) (około ‧ mg) i barwnik aluminiowy czerwień Allura AC (E‧) (około ‧, ‧ mg
Hypromellose Dioxyde de titane (E‧) Macrogols Laque aluminique de carmin d indigo E‧ TriacétineHypromeloza Tytanu dwutlenek (E‧) Makrogole Lak glinowy indygotyny (E‧) Triacetyna
CPA ‧.‧.‧: Matières colorantes organiques synthétiques et préparations à base de celles-ci; produits organiques synthétiques utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores; laques colorantes et préparations à base de celles-ciCPA ‧.‧.‧: Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie
Les décapants de peinture contenant du DCM sont utilisés par le grand public pour enlever des couches de peintures, vernis et laques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du domicileProdukty do usuwania farb zawierające DCM stosowane są przez ogół społeczeństwa do użytku domowego, przy usuwaniu farb, werniksów i lakierów – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 115 zdań frazy laque.Znalezione w 0,499 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.