wymowa: IPA: /e.me/ , SAMPA: /e.me/    

Tłumaczenia na język polski:

  • kochany   
     
    osoba bliska, darzona miłością
  • łubiany   

Pozostałe znaczenia:

 
ukochany
 
Envers qui l'on éprouve de l'amour.

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (2)

bien-aiméukochana; luby; ukochane; ukochany; kochanie
j'aurais aimé queo ile; jeśli by; jeśliby

Przykładowe zdania z "aimé", pamięć tłumaczeniowa

add example
J'ai récemment lu les souvenirs d'une étudiante polonaise qui a pris part à un échange d'étudiants à Sarajevo - elle n'a pas rencontré le moindre étudiant étranger, présent là-bas dans le cadre d'un échange, qui n'ait pas aimé Sarajevo.Ostatnio czytałam wspomnienia polskiej studentki, która uczestniczyła w wymianie studentów w Sarajewie i która nie spotkała żadnego obcokrajowca przebywającego tam na wymianie, któremu by się nie podobało.
J'aurais aimé aller plus loin et demander pourquoi ces rapports, ces types de rapport d'initiative, ne constituent pas des rapports de plein droit de la commission.Chciałbym pójść dalej i zapytać, dlaczego takie sprawozdania, czyli ten rodzaj sprawozdań z własnej inicjatywy, nie zastępują z własnego tytułu sprawozdań komisji?
J'ai aimé l'invitation contenue dans le texte de développer une stratégie de mobilité urbaine européenne à large assise et la reconnaissance du fait qu'une action au niveau communautaire offre une valeur ajoutée claire dans certaines sphères.Spodobało mi się zawarta w tekście zachęta do opracowania szeroko zakrojonej europejskiej strategii dotyczącej mobilności w mieście oraz potwierdzenie tego, że działanie na szczeblu Wspólnoty w jasny sposób stanowi wartość dodaną w kilku sferach.
J' aurais aimé que le souci de la vérité m' animeLubię mówić, że zrobiłem to z wyższych pobudek
J' aurais aimé que ce soit ma soiréeMyślałam, że byłoby fajnie mieć tą jedną noc
Comme tu avais aimé ton propre maîtreTak, jak ty kiedyś kochałeś swego
J' aimerais juste... j' aurais juste aimé comprendreAle ja bym chciała... zrozumieć
– Je connais une planète où il y a un Monsieur cramoisi. Il n’a jamais respiré une fleur. Il n’a jamais regardé une étoile. Il n’a jamais aimé personne. Il n’a jamais rien fait d’autre que des additions.– Znam planetę, na której mieszka pan o czerwonej twarzy. On nigdy nie wąchał kwiatów. Nigdy nie patrzył na gwiazdy. Nigdy nikogo nie kochał. Niczego w życiu nie robił poza rachunkami.
J'aurais aimé que l'on accorde plus d'importance à l'emploi des jeunes.Chciałabym, by większy nacisk kładziono na bezrobocie wśród młodzieży.
Ce sont les paroles de notre bien-aimé pape Jean-Paul II qui reprenait, dans son encyclique Centesimus Annus, les thèmes abordés par son prédécesseur Léon XIII dans l'encyclique Rerum Novarum.Są to słowa ukochanego papieża, Jana Pawła II, który w swojej encyklice zatytułowanej "Centesimus Annus” przywołał na nowo tematy podjęte przez jego poprzednika, Leona XIII, w encyklice "Rerum Novarum”.
Tu sais, j' ai jamais aimé ce HarlanWiesz, nigdy nie lubiłam tego Harlana
Mais Maman ne veut pas déménager.- J' ai toujours aimé ta mèreAle mama nie chce się przeprowadzić
J' aurais aimé vous poser quelques questions supplémentairesZasatanawiałem się, czy odpowiedziałaby pani na kilka dodatkowych pytań
Elle ne m' a jamais aiméNie zaIezalo jej na mnie
Je n'ai pas aimé.Nie polubiłem tego.
J'aurais aimé savoir si vous avez eu connaissance d'articles parus dans la presse.Chciałbym dowiedzieć się, czy słyszał pan o jakichkolwiek relacjach w mediach na ten temat.
Je n' ai pas aimé la façon dont on s' est quittésPaul, nie podoba mi się to, co się z nami stało
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 670 zdań frazy aimé.Znalezione w 1,041 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.