Tłumaczenia na język polski:

  • Życie jest piękne   
     
    Życie jest piękne (film 1997)
     
    La vie est belle (film, 1997)

Pozostałe znaczenia:

 
La vie est belle (film, 1946)

Przykładowe zdania z "La vie est belle", pamięć tłumaczeniowa

add example
C' est la belle vie pour toi, JesseJesse- matic, żyje jak we śnie
Ça, c' est la belle vieTo jest dopiero życie, chłopaki
Le temps de la formation viendra plus tard mais, comme cela a déjà été dit, ce rapport analyse les différents modèles qui existent en Europe. Le postulat de départ est que nous devons nous assurer que dès le plus jeune âge, aucun jeune ne soit exclu: chacun doit avoir la possibilité d'une belle vie.Na edukację przyjdzie czas później, ale, jak powiedziano, w przedmiotowym sprawozdaniu omówiono różne modele istniejące w Europie, a podstawowym założeniem jest to, że powinniśmy dopilnować, aby od wczesnego dzieciństwa ani jedna młoda osoba nie była wykluczona, aby każdy miał możliwość prowadzenia dobrego, pełnego życia.
Nous avons entendu les chiffres aujourd'hui: 55 à 60 000 Européens attendent la chance de pouvoir nous affirmer, à l'avenir, comme Ernst Höger, que "la vie est belle".Padły tu dziś konkretne liczby: od 55 do 60 tysięcy Europejczyków wciąż oczekuje, aby móc pewnego dnia powiedzieć, podobnie jak Ernst Höger, że "życie jest piękne”.
Le service ‧h/‧ est la plus belle invention de la vie moderneCałodobowa obsługa hotelowa to jedno z największych osiągnięć cywilizacji
La liberté, la belle vie!C' est, du moins, ce que dit La Compaagnie de Virginie!Przynajmniej tak nam powiedziano w Spółce Virginia
La vie est belleŻycie jest dobre
Aujourd'hui, Ernst Höger est toujours parmi nous, plein de vie et en pleine forme et nous dit que "la vie est belle".Ernst Höger jest nadal pośród nas, jest zdrowy, pełen życia i energii, i nie przestaje nam powtarzać, że "życie jest piękne”.
Ces premières lignes d'un poème simple montrent à quel point la vie est belle et nous rappellent que nous sommes responsables du monde que nous construisons pour nos enfants.Te pierwsze wersy zwykłego wiersza pokazują, jak piękne jest życie i przypominają nam, że ponosimy odpowiedzialność za świat, który budujemy dla naszych dzieci.
C' est la plus belle chose que j' ai vue de toute ma vie!To najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałam!
Ca, c' est la belle vieTo jest życie
La vie est belle- BelleMusicie.. kopać, Kopca!
C'est particulièrement mesquin, car cet ordre était uniquement motivé par le fait qu'il a admis avoir utilisé des tranquillisants après la tragédie de Smolensk, dans laquelle son frère, sa belle-sœur et de nombreux amis ont perdu la vie.Podłość tego procederu polega na tym, że jedyną przesłanką ku temu było to, że po tragedii smoleńskiej, w której zginął brat Jarosława Kaczyńskiego, jego bratowa i wielu przyjaciół, przyznał on, że w obliczu tej tragedii zażywał środku uspokajające.
(IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, "La vie est belle, mon amour.(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! "Życie jest piękne, kochanie.
La vie est belle?Jak ci mijają dni, co?
La vie est belle.Życie jest piękne.
La vie est belle, gentlemenŻycie jest wspaniałe panowie
Le soleil brille, la vie est bellePiękny dzień, słoneczko świeci
Nous devons, en coopération avec nos régimes de soins de santé nationaux, veiller à la mise en œuvre aussi rapide que possible de ces plans d'action et garantir le respect des normes les plus élevées de manière à ce que les 55 000 personnes actuellement sur liste d'attentes puissent dirent un jour: "La vie est belle."Powinniśmy zmierzać, we współpracy z naszymi krajowymi systemami opieki zdrowotnej, do jak najszybszego wdrożenia przedmiotowych planów działania oraz do zagwarantowania najwyższych standardów, aby 55 tysięcy osób oczekujących obecnie na przeszczep mogło pewnego dnia powiedzieć, że "życie jest piękne”.
Dieu que la vie est belleChryste, urocze życie
Dis- lui que la vie est belle quand on ne fouine pas pour le gouvernementI powiedz mu, że życie jest piękne, kiedy nie szpiegujesz dla rządu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2190381 zdań frazy La vie est belle.Znalezione w 968,342 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.