Tłumaczenia na język polski:

  • kropla   

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (4)

jin ping meikwiaty śliwy w złotym wazonie
pingping
ping-pongping-pong; tenis stołowy
pingakutas; wał; pyta; chuj

Przykładowe zdania z "pingo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Trate de llegar a otro servidor por medio de su dirección IP, & eg; ping ‧.‧. Si eso funciona, puede intentar lo siguienteNależy spróbowaćpolecenia ping na numer IP jakiegoś serwera, np.: ping ‧. ‧. ‧. ‧. Jeżeli polecenie działa to następnie należy podjąć kolejne działania
Permitir Ping/enlaces inversosZezwól na ping/Trackback
Así, el suelo de esta región cumple los requisitos básicos para obtener la calidad del fruto y, por ello, la especificidad de la Shaanxi ping guoTaka gleba w tym regionie spełnia podstawowe warunki konieczne do uzyskania wysokiej jakości owoców o specyficznych cechach odmiany Shaanxi ping guo
Servidor para el ping: %Komputer do pingowania: %
A modo de ejemplo, en mi país los bancos Anglo-Irish Bank y Irish Nationwide han jugado al ping-pong financiero de manera que los auditores no podían descubrir el verdadero estado de sus finanzas.Podam przykład: w moim kraju Anglo-Irish Bank i Irish Nationwide grały w finansowego ping-ponga, aby audytorzy nie mogli odkryć prawdziwego stanu ich finansów.
Editada por William Chang Suk Ping y Patrick TamMontaż William Chang Suk Ping i Patrick Tam
Jugue tanto Ping- Pong,...... que hasta lo hacia en mis sueñosPing- pong tak mnie zaabsorbował, że grałem nawet przez sen
Ming Che en la calle Ping- OnDlatego poszli za Astrid.Ming Che przy ulicy Ping- On
El representante de la Unión Africana, señor Ping, lo llama "una situación atípica".Przedstawiciel Unii Afrykańskiej, pan Ping, nazywa to "sytuacją nietypową”.
¿ Sabes por qué he escrito tantos " ping An "?Wiesz, dlaczego napisałam tyle " Ping An "?
¿ Y ahora qué, Ah- ping?Więc co teraz Ah- ping?
la majestuosa, fantástica, bam, ping, América de plástico!Majestic, co za fantastyczny bam, ping.Plastikowa Ameryka!
Poco antes de que empezara esta sesión, he podido conversar con el señor Ping, Presidente de la Comisión de la Unión Africana, y hace aproximadamente media hora he mantenido una larga conversación con el líder de la oposición, el señor Tsvangirai.Na krótko przed rozpoczęciem tego posiedzenia rozmawiałem z panem Ping, przewodniczącym Komisji Unii Afrykańskiej, a około pół godziny temu odbyłem całkiem długą rozmowę z liderem opozycji panem Tsvangirai.
Debió de ser un descuido, porque acabamos con ‧. ‧ pelotas de ping- pongMusiała zajść jakaś pomyłka, bo dostarczyli nam ‧ piłeczek pingpongowych
Unos pocos meses después,...... me invitaron al equipo de Ping- Pong...... a visitar la Casa BlancaParę miesięcy później zaproszono mnie razem z drużyną ping- pongową do Białego Domu
Entonces fui a los Servicios Especiales,...... viajando alrededor del pais,...... alegrando a los heridos veteranos y mostrándoles...... cómo jugar Ping- PongW ramach Służb Specjalnych jeździłem po kraju zabawiając rannych weteranów i ucząc ich gry w ping- ponga
La Shaanxi ping guo crece en la meseta de Loess, en la región de Weibei, caracterizada por sus altitudes elevadas, la abundancia de horas de sol y los suelos fértilesJabłka Shaanxi ping guo rosną na Wyżynie Lessowej w regionie Weibei, położonej na znacznej wysokości oraz charakteryzującej się dużym nasłonecznieniem i żyzną glebą
¿ Significa que no puedo jugar Ping- Pong más?Czy to oznacza, że nie mogę grać w ping- ponga?
De donde vengo me llaman " Ping Pong Dre "Tam, skąd pochodzę, nazywają mnie Ping Pong Dre
Y cuando no estaban aquí...... él jugaba al ping pong conmigoA kiedy nie był tu z nimi, graliśmy razem w ping ponga
También me empiezo a cansar del hecho de que -no es la primera vez- se nos utilice como una pelota de ping-pong entre el PPE-DE y el PSE en estos asuntos.Czuję się nieco zmęczony - nie po raz pierwszy - tym, że używani jesteśmy w tej kwestii jako piłeczka pingpongowa, odbijana przez PPD-DE i PSE.
Una competencia de ping pong, eso no es ser retrasadoTo nie upośledzenie
Si no logra eso, la libra será como una permanente pelota de ping-pong, rebotando sin control entre los grandes balones de fútbol del euro y el dólar.Jeśli nie osiągnie tego założenia, to funt już zawsze będzie zachowywał się, jak piłeczka do ping-ponga, odbijająca się w niekontrolowany sposób pomiędzy dużymi piłkami futbolowymi, czyli między euro i dolarem.
Podría estar en los EE. UU. jugando ping- pong, voleibol.Muchas mujeresMógłbym być w Stanach, grać w ping- pong' a, siatkówkę...... mieć masę dziewczyn
Lo peor de todo era ver cómo los bancos -el Allied Irish Bank y el Irish Nationwide- jugaban al ping-pong con sus prácticas contables para ocultar su situación real.Najgorsze ze wszystkiego były banki - Allied Irish Bank i Irish Nationwide - które robiły sztuczki przy pomocy zasada rachunkowości, aby ukryć swoją rzeczywistą sytuację.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 82 zdań frazy pingo.Znalezione w 0,435 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.