Tłumaczenia na język polski:

  • maszynka do mięsa   

Przykładowe zdania z "máquina de picar carne", pamięć tłumaczeniowa

add example
Una máquina de picar carne cuyos agujeros deberán tener un diámetro comprendido entre ‧ y ‧ mmrozdrabniacz mięsa z otworami o średnicy ‧ mm
La muestra colectiva se pasará una vez por la máquina de picar carnePróba zbiorcza jest następnie jednorazowo umieszczana w rozdrabniaczu mięsa
La carne de vacuno, refrigerada, se pica con una máquina de picar equipada con un disco con agujeros de ‧-‧ mmSchłodzoną wołowinę przepuszcza się przez maszynkę do mielenia mięsa wyposażoną w sitko z otworami o średnicy ‧–‧ mm
Si la respuesta a la primera pregunta es negativa, ¿debe interpretarse la nomenclatura combinada en el sentido de que los sets de uñas postizas objeto del litigio deben clasificarse como preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros en la [subpartida] arancelaria ‧ o como los demás artículos de cuchillería (por ejemplo: máquinas de cortar el pelo o de esquilar, cuchillas de picar carne, tajaderas de carnicería o cocina y cortapapeles); herramientas y juegos de herramientas de manicura o de pedicuro (incluidas las limas para uñas) [...] herramientas y juegos de herramientas de manicura o pedicuro (incluidas las limas para uñas) en la [subpartida] arancelaria ‧?W przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie ‧, czy wykładni Nomenklatury scalonej należy dokonywać w ten sposób, że omawiane zestawy sztucznych paznokci powinny być zaklasyfikowane jako Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania, do manicure lub pedicure do pozycji taryfowej ‧ czy też jako Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci) do pozycji taryfowej ‧?
Es como picar repollo en la máquina de picar carne...... luego de hacer galletas de vainilla para limpiarlaTo jest tak jak z szatkowaniem kapusty w melakserze, po to, żeby go wyczyścić po mieszaniu ciasta na ciasteczka
Deberá ser lo suficientemente potente como para picar carne y huesos congelados o ultracongelados con el fin de obtener muestras homogéneas que correspondan a las que podrían obtenerse con una picadora equipada con un disco que presente perforaciones de ‧ mmRozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie mięsa mrożonego lub głęboko mrożonego oraz kości, celem uzyskania jednorodnej mieszanki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
Deberá ser lo suficientemente potente como para picar carne y huesos ultracongelados con el fin de obtener muestras homogéneas que correspondan a las que podrían obtenerse con una trituradora equipada con un disco que presente perforaciones de ‧ milímetrosRozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie głęboko mrożonego mięsa oraz kości, celem uzyskania jednorodnej próbki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
Deberá ser lo suficientemente potente como para picar carne y huesos congelados o ultracongelados con el fin de obtener muestras homogéneas que correspondan a las que podrían obtenerse con una picadora equipada con un disco que presente perforaciones de ‧ milímetrosRozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalającą na rozdrabnianie mrożonego lub głęboko mrożonego mięsa oraz kości, celem uzyskania jednorodnej próbki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
carne picada: la carne que haya sido reducida a fragmentos o haya pasado por una máquina picadora continua, correspondiente a uno de los códigos NC contemplados en el artículo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧, con un contenido de sal inferior al ‧ %mięso mielone oznacza mięso, które zostało posiekane na kawałki lub przepuszczone przez spiralno-śrubową maszynę mielącą, objęte jednym z kodów CN, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, i zawierające mniej niż ‧ % soli
El método utiliza una serie de máquinas potencialmente peligrosas, por ejemplo, una picadora de carne de gran capacidad y un homogeneizador, cuya utilización requiere medidas de precaución adecuadasW metodzie wykorzystano szereg potencjalnie niebezpiecznych urządzeń, takich jak wysoko wydajny rozdrabniacz mięsa i homogenizator, dlatego należy zastosować właściwe środki ochrony
«carne picada»: la carne que ha sido sometida a una operación de picado en fragmentos o al paso por una máquina picadora continuamięso mielone: mięso, które zostało rozdrobnione na kawałki bądź zmielone za pomocą spiralno-śrubowej maszynki do mięsa
La carne (congelada a una temperatura de ‧ a ‧ °C o pre-enfriada de ‧ a ‧ °C) y el tocino (de ‧ a ‧ °C) se pican en la máquina hasta obtenerse partículas de ‧ a ‧ mm, añadiéndose a continuación las especias y el nitrito para curadoCzęści mięsa (zamrożone do temperatury od- ‧ do- ‧ °C lub wstępnie schłodzone do temperatury od ‧ do + ‧ °C) i słonina (od ‧ do- ‧ °C) są maszynowo mielone na cząstki o wielkości ‧–‧ mm, a następnie dodawane są przyprawy i sól peklowa
Se pasa la carne por una máquina picadora de carne con orificios de salida de ‧ mmRozdrabnianie odbywa się w rozdrabniaczu mięsa wyposażonym w otwory o średnicy ‧ mm
La carne y el tocino, congelados respectivamente a una temperatura de entre ‧ °C y – ‧ °C y de entre – ‧ °C y – ‧ °C, se pesan y se pican en una máquina en gránulos de ‧ a ‧ mmMięso schłodzone do temperatury ‧ do –‧ °C oraz tłuszcz schłodzony do temperatury –‧ do –‧ °C waży się i kroi maszynowo na kawałki wielkości ‧–‧ mm
Se considera carne picada la desmenuzada en fragmentos o pasada por una máquina picadora continua y que ha sido preparada exclusivamente de músculos estriados (incluidos los tejidos grasos adheridos) excepto el músculo del corazónMięso mielone oznacza mięso, które zostało posiekane na kawałki lub zostało poddane obróbce w maszynce do mielenia ze spiralną śrubą, i które zostało przygotowane wyłącznie z mięśni prążkowanych (łącznie z przylegającą tkanką tłuszczową), z wyjątkiem mięśnia sercowego
La carne (congelada a una temperatura de- ‧ a- ‧ °C o pre-enfriada de ‧ a ‧ °C) y el tocino (de ‧ a- ‧ °C) se pican con una máquina en partículas de ‧ a ‧ mm, añadiéndose a continuación las especias y el nitritoCzęści mięsa (zamrożone do temperatury od- ‧ do- ‧ °C lub wstępnie schłodzone do temperatury od ‧ do + ‧ °C) i słonina (od ‧ do- ‧ °C) są maszynowo mielone na cząstki o wielkości ‧–‧ mm, a następnie dodawane są przyprawy i sól peklowa
Las carnes frescas de aves de corral deberán transportarse en vehículos o en máquinas concebidas y equipadas de tal forma que garanticen la temperatura prevista en el Capítulo ‧ durante toda la duración del transporteŚwieże mięso przewożone jest pojazdami lub w pojemnikach zaprojektowanych i wyposażonych w taki sposób, aby podczas całego transportu utrzymywana była temperatura określona w rozdziale
Picar la totalidad del corte cuyo peso presente el valor P‧ en una picadora que corresponda a la descripción del punto ‧.‧ (y, si fuere necesario, mezclar también con una mezcladora) a fin de obtener un producto homogéneo del que se pueda tomar una muestra representativa de cada corteCały kawałek o masie P‧ rozdrabnia się w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, miesza się również przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania homogenizowanego materiału, z którego następnie można pobrać próbkę reprezentatywną dla każdego kawałka
Treinta bolsas de azúcar...... cosas para picar...... melocotones y albaricoques secos...... pasas y ciruelas- pasasMamy suszone brzoskwinie, morele... rodzynki i śliwki
Solicitud de marca denominativa comunitaria PICAROZgłoszenie słownego znaku wspólnotowego PICARO
alimento no elaborado, un alimento que no haya sido sometido a ningún tratamiento que dé lugar a un cambio sustancial de su estado original, no considerándose a estos efectos que ninguna de las siguientes acciones dé lugar a un cambio sustancial: dividir, partir, trocear, deshuesar, picar, despellejar, mondar, pelar, triturar, cortar, limpiar, recortar, ultracongelar, congelar, refrigerar, moler, descascarar, envasar o desenvasarżywność nieprzetworzona oznacza żywność, która nie została poddana jakiejkolwiek obróbce wywołującej zasadniczą zmianę jej stanu pierwotnego, przy czym uważa się, że zasadniczej zmiany nie wywołują w szczególności czynności takie, jak: dzielenie, porcjowanie, odcinanie, obieranie z kości lub ości, mielenie mięsa, zdejmowanie skóry, obcinanie, okrawanie, obieranie, rozdrabnianie, krojenie, czyszczenie, trybowanie, głębokie mrożenie, zamrażanie, schładzanie, mielenie, łuskanie, pakowanie lub rozpakowywanie
El imperativo político y económico debe ser el freno de la explotación de los inmigrantes irregulares, no el castigo de los patronos pícaros, ni hacer de los trabajadores un chivo expiatorio o penalizarles, ya sean inmigrantes o tengan cualquier otro estatus.Imperatywem politycznym i ekonomicznym musi być zaprzestanie wyzysku nielegalnych imigrantów, karanie nikczemnych pracodawców, a nie czynienie z pracowników, migrantów czy innych osób kozłów ofiarnych ani ich kryminalizowanie.
Agarren algo de picarZapraszam na przystawki!
Picar u homogeneizar las porciones de la muestra y volver a colocarlas en la bandeja de plásticoRozdrobnij lub homogenizuj porcje próbki i połóż z powrotem na tacę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2838000 zdań frazy máquina de picar carne.Znalezione w 819,827 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.