Tłumaczenia na język polski:

  • maszynka do mięsa   

Przykładowe zdania z "máquina de picar carne", pamięć tłumaczeniowa

add example
Es como picar repollo en la máquina de picar carne...... luego de hacer galletas de vainilla para limpiarlaTo jest tak jak z szatkowaniem kapusty w melakserze, po to, żeby go wyczyścić po mieszaniu ciasta na ciasteczka
Si la respuesta a la primera pregunta es negativa, ¿debe interpretarse la nomenclatura combinada en el sentido de que los sets de uñas postizas objeto del litigio deben clasificarse como preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros en la [subpartida] arancelaria ‧ o como los demás artículos de cuchillería (por ejemplo: máquinas de cortar el pelo o de esquilar, cuchillas de picar carne, tajaderas de carnicería o cocina y cortapapeles); herramientas y juegos de herramientas de manicura o de pedicuro (incluidas las limas para uñas) [...] herramientas y juegos de herramientas de manicura o pedicuro (incluidas las limas para uñas) en la [subpartida] arancelaria ‧?W przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie ‧, czy wykładni Nomenklatury scalonej należy dokonywać w ten sposób, że omawiane zestawy sztucznych paznokci powinny być zaklasyfikowane jako Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania, do manicure lub pedicure do pozycji taryfowej ‧ czy też jako Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci) do pozycji taryfowej ‧?
La carne de vacuno, refrigerada, se pica con una máquina de picar equipada con un disco con agujeros de ‧-‧ mmSchłodzoną wołowinę przepuszcza się przez maszynkę do mielenia mięsa wyposażoną w sitko z otworami o średnicy ‧–‧ mm
La muestra colectiva se pasará una vez por la máquina de picar carnePróba zbiorcza jest następnie jednorazowo umieszczana w rozdrabniaczu mięsa
Una máquina de picar carne cuyos agujeros deberán tener un diámetro comprendido entre ‧ y ‧ mmrozdrabniacz mięsa z otworami o średnicy ‧ mm
Deberá ser lo suficientemente potente como para picar carne y huesos congelados o ultracongelados con el fin de obtener muestras homogéneas que correspondan a las que podrían obtenerse con una picadora equipada con un disco que presente perforaciones de ‧ mmRozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie mięsa mrożonego lub głęboko mrożonego oraz kości, celem uzyskania jednorodnej mieszanki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
Deberá ser lo suficientemente potente como para picar carne y huesos congelados o ultracongelados con el fin de obtener muestras homogéneas que correspondan a las que podrían obtenerse con una picadora equipada con un disco que presente perforaciones de ‧ milímetrosRozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalającą na rozdrabnianie mrożonego lub głęboko mrożonego mięsa oraz kości, celem uzyskania jednorodnej próbki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
Deberá ser lo suficientemente potente como para picar carne y huesos ultracongelados con el fin de obtener muestras homogéneas que correspondan a las que podrían obtenerse con una trituradora equipada con un disco que presente perforaciones de ‧ milímetrosRozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie głęboko mrożonego mięsa oraz kości, celem uzyskania jednorodnej próbki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
Se pasa la carne por una máquina picadora de carne con orificios de salida de ‧ mmRozdrabnianie odbywa się w rozdrabniaczu mięsa wyposażonym w otwory o średnicy ‧ mm
carne picada: la carne que haya sido reducida a fragmentos o haya pasado por una máquina picadora continua, correspondiente a uno de los códigos NC contemplados en el artículo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧, con un contenido de sal inferior al ‧ %mięso mielone oznacza mięso, które zostało posiekane na kawałki lub przepuszczone przez spiralno-śrubową maszynę mielącą, objęte jednym z kodów CN, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, i zawierające mniej niż ‧ % soli
«carne picada»: la carne que ha sido sometida a una operación de picado en fragmentos o al paso por una máquina picadora continuamięso mielone: mięso, które zostało rozdrobnione na kawałki bądź zmielone za pomocą spiralno-śrubowej maszynki do mięsa
Carne fresca de aves de corral/ Carne fresca de estrucioniformes/ Carne fresca de aves de caza silvestres/ Carne fresca de aves caza de cría/ Producto cárnico a base de carne de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres, o que contiene dicha carne/ Preparado de carne a base de carne de aves de corral, estrucioniformes y aves de caza de cría o silvestres, o que contiene dicha carne/ Alimentos y piensos no transformados para animales de compañía que contiene cualquier parte de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres procedente de aves sacrificadas antes del ‧ de agosto de ‧, de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, de la Decisión ‧/‧/CE de la ComisiónŚwieże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/świeże mięso z hodowlanych ptaków łownych/wyroby mięsne składające się z mięsa drobiowego lub je zawierające, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych/przetwory mięsne składające się z mięsa drobiowego lub je zawierające, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, mięso z hodowlanych lub dzikich ptaków łownych/surowa karma dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzone surowce paszowe zawierające jakiekolwiek części drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych otrzymane z ptaków ubitych przed dniem ‧ sierpnia ‧ r. zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE
Carne fresca de aves de corral/Carne fresca de estrucioniformes/Carne fresca de aves de caza silvestres/Carne fresca de aves caza de cría/Producto cárnico a base de carne de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres, o que contiene dicha carne/Preparado de carne a base de carne de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres, o que contiene dicha carne/Alimentos y piensos no transformados para animales de compañía que contienen cualquier parte de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres procedentes de aves sacrificadas antes del ‧ de agosto de ‧, de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, de la Decisión ‧/‧/CEŚwieże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/świeże mięso z hodowlanych ptaków łownych/wyroby mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych/przetwory mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, mięso z hodowlanych lub dzikich ptaków łownych/surowa karma dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzone surowce paszowe zawierające jakiekolwiek części drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych otrzymane z ptaków ubitych przed dniem ‧ sierpnia ‧ r. zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE
Carne fresca de aves de corral/Carne fresca de estrucioniformes/Carne fresca de aves de caza silvestres/Carne fresca de aves de caza de cría/Producto cárnico consistente en carne de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres, o que contiene dicha carne/Preparado de carne consistente en carne de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o aves de caza silvestres, o que contiene dicha carne/Alimentos no transformados para animales de compañía y material para piensos no transformado que contienen cualquier parte de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres procedentes de aves sacrificadas antes del ‧ de agosto de ‧, de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, de la Decisión ‧/‧/CEŚwieże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/świeże mięso z hodowlanych ptaków łownych/wyroby mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych/przetwory mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, mięso z hodowlanych lub dzikich ptaków łownych/surowa karma dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzone surowce paszowe zawierające jakiekolwiek części drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych otrzymane z ptaków ubitych przed dniem ‧ sierpnia ‧ r. zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE
Carne fresca de aves de corral/ carne fresca de estrucioniformes/ carne fresca de aves de caza silvestres/ carne fresca de aves de caza de cría/ producto cárnico a base de carne o que contiene carne de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres/ preparado de carne a base de carne o que contiene carne de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres obtenida de aves sacrificadas antes del ‧ de noviembre dede conformidad con el apartado ‧ del artículo ‧ de la Decisión ‧/‧/CEŚwieże mięso z drobiu/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich bądź hodowlanych ptaków łownych/wyrób mięsny składający się z lub zawierający mięso z drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikich bądź hodowlanych ptaków łownych/preparat mięsny składający się z lub zawierający mięso z drobiu ptaków bezgrzebieniowych, dzikich bądź hodowlanych ptaków łownych, uzyskane z ptactwa ubitego przed dniem ‧ listopada ‧ r. zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE
Carne fresca de aves de corral/carne fresca de estrucioniformes/carne fresca de aves de caza silvestres/carne fresca de aves de caza de cría/producto cárnico a base de carne de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres, o que contiene dicha carne/preparado de carne a base de carne de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres, o que contiene dicha carne de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, de la Decisión ‧/‧/CE de la ComisiónŚwieże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/świeże mięso z hodowlanych ptaków łownych/wyroby mięsne składające się z mięsa drobiowego, mięsa z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych lub zawierające takie mięso/przetwory mięsne składające się z mięsa drobiowego, mięsa z ptaków bezgrzebieniowych, mięsa z hodowlanych lub dzikich ptaków łownych lub zawierające takie mięso zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE
Carne fresca de aves de corral/carne fresca de estrucioniformes/carne fresca de aves de caza silvestres/carne fresca de aves de caza de cría/producto cárnico a base de carne o que contiene carne de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres/preparado de carne a base de carne o que contiene carne de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres, de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, de la Decisión ‧/‧/CEŚwieże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/świeże mięso z hodowlanych ptaków łownych/wyroby mięsne składające się z mięsa drobiowego, mięsa z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych, lub zawierające takie mięso/przetwory mięsne składające się z mięsa drobiowego, mięsa z ptaków bezgrzebieniowych, mięsa z hodowlanych lub dzikich ptaków łownych, lub zawierające takie mięso, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE
Carne fresca de aves de corral/carne fresca de estrucioniformes/carne fresca de aves de caza silvestres/carne fresca de aves de caza de cría/producto cárnico a base de carne o que contiene carne de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres/preparado de carne a base de carne o que contiene carne de aves de corral, estrucioniformes, aves de caza de cría o silvestres de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, de la Decisión ‧/‧/CEŚwieże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/wyroby mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, dzikich lub hodowlanych ptaków łownych/preparaty mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso ptaków bezgrzebieniowych, mięso z dzikich lub hodowlanych ptaków łownych, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE
En el caso de huevos sin gérmenes patógenos específicos [SPF], carne de aves de corral [POU], carne de ratites [RAT], carne de aves de caza silvestres [WGM], carne picada y carne separada mecánicamente de aves de corral [POU-MI/MSM], carne picada y carne separada mecánicamente de ratites [RAT-MI/MSM], carne picada y carne separada mecánicamente de aves de caza silvestres [WGM-MI/MSM], huevos [E] u ovoproductos [EP]W przypadku jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych [SPF], mięsa drobiu [POU], mięsa ptaków bezgrzebieniowych [RAT], mięsa dzikiego ptactwa łownego [WGM], mięsa mielonego i mechanicznie odkostnionego mięsa drobiu [POU-MI/MSM], mięsa mielonego i mechanicznie odkostnionego mięsa ptaków bezgrzebieniowych [RAT-MI/MSM], mięsa mielonego i mechanicznie odkostnionego mięsa dzikiego ptactwa łownego [WGM-MI/MSM], jaj [E] lub przetworów jajecznych [EP]
La carne (congelada a una temperatura de ‧ a ‧ °C o pre-enfriada de ‧ a ‧ °C) y el tocino (de ‧ a ‧ °C) se pican en la máquina hasta obtenerse partículas de ‧ a ‧ mm, añadiéndose a continuación las especias y el nitrito para curadoCzęści mięsa (zamrożone do temperatury od- ‧ do- ‧ °C lub wstępnie schłodzone do temperatury od ‧ do + ‧ °C) i słonina (od ‧ do- ‧ °C) są maszynowo mielone na cząstki o wielkości ‧–‧ mm, a następnie dodawane są przyprawy i sól peklowa
La carne (congelada a una temperatura de- ‧ a- ‧ °C o pre-enfriada de ‧ a ‧ °C) y el tocino (de ‧ a- ‧ °C) se pican con una máquina en partículas de ‧ a ‧ mm, añadiéndose a continuación las especias y el nitritoCzęści mięsa (zamrożone do temperatury od- ‧ do- ‧ °C lub wstępnie schłodzone do temperatury od ‧ do + ‧ °C) i słonina (od ‧ do- ‧ °C) są maszynowo mielone na cząstki o wielkości ‧–‧ mm, a następnie dodawane są przyprawy i sól peklowa
El método utiliza una serie de máquinas potencialmente peligrosas, por ejemplo, una picadora de carne de gran capacidad y un homogeneizador, cuya utilización requiere medidas de precaución adecuadasW metodzie wykorzystano szereg potencjalnie niebezpiecznych urządzeń, takich jak wysoko wydajny rozdrabniacz mięsa i homogenizator, dlatego należy zastosować właściwe środki ochrony
Las carnes frescas de aves de corral deberán transportarse en vehículos o en máquinas concebidas y equipadas de tal forma que garanticen la temperatura prevista en el Capítulo ‧ durante toda la duración del transporteŚwieże mięso przewożone jest pojazdami lub w pojemnikach zaprojektowanych i wyposażonych w taki sposób, aby podczas całego transportu utrzymywana była temperatura określona w rozdziale
La carne y el tocino, congelados respectivamente a una temperatura de entre ‧ °C y – ‧ °C y de entre – ‧ °C y – ‧ °C, se pesan y se pican en una máquina en gránulos de ‧ a ‧ mmMięso schłodzone do temperatury ‧ do –‧ °C oraz tłuszcz schłodzony do temperatury –‧ do –‧ °C waży się i kroi maszynowo na kawałki wielkości ‧–‧ mm
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2604302 zdań frazy máquina de picar carne.Znalezione w 732,241 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.