Tłumaczenia na język polski:

  • tłok   
     
    techn. technika element maszyny, który przyjmuje nacisk lub wywiera go na gaz, ciecz lub inną substancję, przekazując do niej lub odbierając od niej energię;
  • zator   
    [medycyna]

Przykładowe zdania z "émbolo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Finalmente, mantener la jeringa con la aguja hacia arriba y golpear suavemente en un costado para que suban las posibles burbujas de aire; a continuación presionar el émbolo hasta que se haya expulsado todo el aire, de forma que sólo quede la solución de Puregon en la jeringa (gNastępnie, trzymając strzykawkę igłą do góry, należy delikatnie popukać w ścianki strzykawki w celu przesunięcia pęcherzyków powietrza do szczytu strzykawki, a następnie naciskać tłok aż powietrze zostanie usunięte, a w strzykawce znajduje się jedynie roztwór leku Puregon (g
Sujetar el dispensador (ver figura ‧) y pulsar el émbolo completamente hasta abajo hacia la punta del dispensadorWziąć dozownik (patrz rys.‧) i wycisnąć tłoczek do końca, w kierunku końcówki dozownika
Introduzca la solución presionando suavemente sobre el émboloWstrzyknąć cały roztwór delikatnie naciskając na tłok
Inyección de la solución Presione sobre el émbolo lenta y continuamente, de esta forma la solución se inyecta correctamente y el tejido cutáneo no sufreKrok ‧ – wstrzyknięcie roztworu Tłok strzykawki należy wciskać powoli i równomiernie tak, aby roztwór został w odpowiedni sposób wstrzyknięty bez uszkodzenia okolicznych tkanek
Libere el émbolo lentamentePowoli zwolnić tłok
en el caso de motores de turbina o de émbolo, tienen una potencia nominal de despegue en el eje de por lo menos ‧ caballos de fuerza o su equivalente, junto con todos los módulos y otros accesorios, piezas y equipos instalados, incorporados o fijados, y todos los datos, manuales y registros relacionados con los mismosw przypadku silników lotniczych z napędem turbinowym lub tłokowym, silniki o mocy startowej wynoszącej co najmniej ‧ KM lub wartości równoważnej, wraz z wszystkimi modułami i innymi zainstalowanymi, wbudowanymi lub dołączonymi akcesoriami, częściami i wyposażeniem oraz wszelkimi danymi, podręcznikami i rejestrami ich dotyczącymi
Inyecte el disolvente empujando lentamente el émbolo de la jeringa (FWstrzyknąć rozpuszczalnik poprzez powolne wciśnięcie tłoczka (F
ml de suspensión en un cartucho (vidrio incoloro de tipo ‧) con un émbolo (caucho de bromobutilo (Tipo I)) y una cápsula con pestaña (aluminio) con un tapón (caucho de bromobutilo (Tipo I) o laminado de poliisopreno y bromobutiloZawiesina we wkładzie o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu ‧), z tłokiem (z gumy bromobutylowej (typu ‧)), a z drugiej strony otoczonym nasadką (aluminiową), korkiem (z gumy bromobutylowej lub z gumy bromobutylowej i warstwy poliizoprenu (typu
CPA ‧.‧.‧: Motocicletas y ciclomotores con motor de émbolo alternativo de explosión de cilindrada superior a ‧ cmCPA ‧.‧.‧: Motocykle z silnikiem tłokowym, wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej > ‧ cm
Mientras mantiene la presión sobre el émbolo, retire la jeringa del individuoUtrzymując nacisk na tłok, usunąć strzykawkę z miejsca wstrzyknięcia
ml de solución en una jeringa precargada (vidrio tipo I) con una junta (goma de halobutilo) y émbolo (plástico) y con una aguja para inyección (inoxidable) envase deml roztworu w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z końcówką tłoka (guma halobutynowa) i tłokiem (plastik) i igłą do wstrzykiwań (stal nierdzewna) – opakowanie zawierające ‧ sztukę
CPA ‧.‧.‧: Motores de explosión para motocicletas de émbolo alternativo y encendido por chispa de cilindrada superior a ‧ cmCPA ‧.‧.‧: Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > ‧ cm‧, do motocykli
Pulsar el émbolo de la jeringuilla para llenar todo el espacio muerto dentro del filtroNacisnąć tłok strzykawki w celu wypełnienia pustej przestrzeni w filtrze
Compruebe la etiqueta y asegúrese de que la insulina es del tipo correcto. Compruebe siempre el cartucho, incluyendo el émbolo de goma (tapón► sprawdzić etykietę, aby upewnić się, że stosowany jest odpowiedni rodzaj insuliny; ► zawsze sprawdzić wkład włącznie z gumowym tłokiem (korkiem
Si no aparece sangre, inyecte la solución lentamente empujando el émbolo con suavidadJeśli krew nie pojawi się, należy powoli wstrzyknąć roztwór, delikatnie wciskając tłoczek strzykawki
Empuje el embolo hasta el número (ml) de la jeringa que corresponde con la dosis de Biograstim prescrita por su medicoTłok strzykawki należy popchnąć do góry aż do liczby (ml) odpowiadającej dawce leku Biograstim przepisanej przez lekarza
La última estría de la junta de estanqueidad del émbolo (la más próxima al vástago) no se debe empujar más allá de la línea de dosificación impresa sobre la jeringaZwieńczenie ogranicznika tłoka (zgrubienie leżące od strony trzonu tłoka) nie powinno przekroczyć linii oznaczającej dawkę, nadrukowanej na strzykawce
ml de suspensión en un cartucho (vidrio incoloro del tipo ‧), con un émbolo (caucho bromobutílico (tipo ‧)) y una cápsula de cierre (aluminio) con pestaña, con un tapón (caucho bromobutílico (tipo ‧) o lámina de poliisopreno y bromobutiloZawiesina we wkładzie o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu ‧), z tłokiem (z gumy bromobutylowej (typu ‧)), a z drugiej strony otoczonym nasadką (aluminiową), korkiem (z gumy bromobutylowej lub z gumy bromobutylowej i warstwy poliizoprenu (typu
Presione el émbolo lentamente para inyectar el disolvente en el vial de polvoPowoli wciskać tłok, aby wstrzyknąć wodę do fiolki z proszkiem
Con la mano libre, utilizar el pulgar para sostener el dispositivo de inyección en posición y empujar el émbolo hasta el finalUrządzenie do iniekcji należy unieruchomić przy użyciu kciuka i palców wolnej ręki, wprowadzić tłoczek do samego końca
La suspensión se presenta en cartuchos de vidrio flint tipo I, sellados con un precinto de sellado de butilo o halobutilo y con un émbolo, que se aseguran con sellos de aluminioZawiesina znajduje się we wkładach ze szkła ołowiowego typu I, zamkniętych korkami oraz tłokami wykonanymi z butylu lub halobutylu, zabezpieczonych dodatkowo aluminiowymi osłonkami
Sujete la jeringa con el vial de disolvente invertido y tire del émbolo para extraer el disolvente y pasarlo a la jeringa• Trzymając fiolkę do góry dnem, odciągnąć tłok i nabrać całą objętość wody do strzykawki
ml de suspensión en un cartucho (vidrio incoloro del tipo ‧), con un émbolo (caucho bromobutílico (tipo ‧)) y una cápsula de cierre (aluminio) con pestaña, con un tapón (caucho bromobutílico (tipo ‧) o lámina de poliisopreno y bromobutiloZawiesina we wkładzie o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu ‧) z tłokiem (z gumy bromobutylowej (typu ‧)), a z drugiej strony otoczonym nasadką (aluminiową) korkiem (z gumy bromobutylowej lub z gumy bromobutylowej i warstwy poliizoprenu (typu
Y cuando esté dentro, aprietas el émboloI wtedy wciskasz tłok
Antes de extraer la aguja del vial, tire del émbolo y llévelo hasta el fondo del cilindro de la jeringa con el fin de extraer toda la solución del vial invertidoPrzed usunięciem igły z fiolki należy odciągnąć tłok strzykawki do końca, tak, by pobrać z odwróconej fiolki cały roztwór
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 521 zdań frazy émbolo.Znalezione w 0,84 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.