Tłumaczenia na język polski:

  • nie ma to jak   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

there's nothing I like lessniczego bardziej nie lubię

Przykładowe zdania z "there's nothing like", pamięć tłumaczeniowa

add example
There' s nothing like a cup of tea in the afternoonNie ma to jak filiżanka herbaty po południu
If you think like that, there' s nothing to do but to tie you up every nightJeśli tak myślisz, nie ma innego wyjścia, jak wiążąc cię na noc
Just like there' s nothing that you can say about thisTak jak i teraz
What it' s like to know there is nothing you can do about itWiedzieć, że nie można zrobić absolutnie nic?
There' s nothing like having the boss living on siteNie ma nic lepszego od kierownika, który mieszka na placu budowy
I would first of all say that there has been nothing like 'business as usual' since we entered this crisis.Chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że od momentu rozpoczęcia kryzysu nie stosowaliśmy podejścia "działać jak zwykle”.
The longer we live together the more it will be like an embrace, every day closer, more heart to heart. There will be nothing to trouble us, no cares, no obstacle. We shall be alone, all to ourselves eternally.Zobaczysz, nasze życie będzie jak uścisk miłosny, coraz czulszy i gorętszy! Nic nie zakłóci nam szczęścia, żadna troska, żadna przeciwność! Będziemy sami, jedno dla drugiego, bez końca...
There is nothing like a challenge to bring out the best in manCzłowiek potrafi zdziałać cuda
I' ve always said there' s nothing like puncturing and perforating your skin in a dozen or so places in order to demonstrate your high self- esteemZawsze powtarzam, że nie ma nic takiego, jak nakłówać i przebijać skórę w jakiś dwunastu miejscach by zademonstrować wysokie poczucie własnej godności
There' s nothing like you just described, nothingNie ma nic podobnego do opisu
Valentino said there' s nothing like tile for a tangoValentino mawiał, że nie ma to jak płytki do tanga
It' s like nothing thereNiczego tutaj nie ma
There' s nothing like it, is there?To wspaniałe uczucie, prawda?
There' s nothing one can do when he' s like thisW tym stanie nic go nie powstrzyma
There ain' t nothing we like to talk about betterA ja?To nasz ulubiony temat
There is nothing like a heavy dose of a man' s mistress...... to make him miss his wifeWiększa dawka kochanki sprawi, że zatęskni za żoną
l ' d like to help you, dear but there ' s nothing I can doChciałabym ci pomóc, moja droga, ale nic nie mogę na to poradzić
And if there is, I' m nothing like himA jeśli istnieje, nie jestem taki jak On
But if you knew him like I do, you' d know that behind that front, there' s nothingAle gdybyś znał go tak dobrze jak ja,... wiedziałbyś, że pod tym wizerunkiem,... jest kompletna pustka
There' s nothing like that first night when you step out on the floorNie ma nic innego, jak pierwszy raz, kiedy wychodzisz na boisko
< Is there really nothing to worry about? > Castle asked. < I never like the way doctors speak, especially when they are reassuring. >– Rzeczywiście nie ma się czym martwić? – zapytał. – Nie lubię tonu, jakim mówią lekarze. Szczególnie kiedy zapewniają, że wszystko jest w porządku.
There are times when I look at people and I see nothing worth likingCzasami... patrzę na ludzi i nic mi się w nich nie podoba
If people in this town don' t like me, then there is nothing I can do about thatJeśli mnie nie lubią, nic nie poradzę
One of the things that our own research has done, and this committee commissioned research on this topic, is to demonstrate the fact that there is nothing like enough coordinated activity on helping people to recognise their rights under mutual recognition.Nasze badania - bo nasza komisja zleciła badania na ten temat - przyniosły jeden rezultat, a mianowicie udowodniły, że zdecydowanie brakuje wystarczających skoordynowanych działań, które pomogłyby ludziom w poznaniu ich praw wynikających ze wzajemnej uznawalności.
Nothing like a nice hot cup of tea, is there?Nie ma nic milszego od filiżanki herbaty, zgadza się?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 269172 zdań frazy there's nothing like.Znalezione w 66,258 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.