Tłumaczenia na język polski:

  • wąż     
     
    common name for animals
  • kobra   
  • węże   
  • żmija   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of snake.
 
Third-person singular simple present indicative form of snake.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (17)

Aesculapian Snakewąż eskulapa
Argentine Snake-necked TurtleHydromeduza argentyńska
corn snakewąż zbożowy
Corn SnakeWąż zbożowy
grass snakezaskroniec zwyczajny; ; zaskroniec; Zaskroniec zwyczajny
Grass Snakezaskroniec
grass-snakezaskroniec
Japanese Rat SnakePołoz japoński
Milk SnakeWąż mleczny
snakewić się; węże; żmija; wąż;
snake beansniedojrzałe strąki wigny; strąki wigny
snake bitesukąszenia węża
snake eaglegadożer
snake oil
Snake RiverSnake
Water SnakeWąż Morski
Water-SnakeHydra

Przykładowe zdania z "snakes", pamięć tłumaczeniowa

add example
Not surprisingly , they feel cheated by this game of snakes and ladders .Słusznie więc czuje się oszukany w tej grze w ciuciubabkę .
Look, this is Orpheus and she' s Eurydice, his wife, who died from a snake biteTo jest Orfeusz oraz Eurydyka, jego żona, która zmarła od ukąszenia węża
I also wish to remind you, the vicinity is renowned for its venomous snakes and poisonous ants of various speciesChciałabym wam również przypomnieć, że okolica znana jest z jadowitych węży i trujących pająków różnych gatunków
You' ve been wanting a movie all your life SnakeCałe życie pragnąłeś filmu, Snake
The most poisonous snakes in the worldNajjadowitsze
Once its prey is secured a snake can take its time over its mealTeraz jego zdobycz jest unieruchomiona wąż może nie spieszyć się ze spożyciem swojego posiłku
Terrestrial snakesWęże ziemne
I' d assume that this Coral Snake group,like many others that we see, falls under somebody' s pet project, gets funded on the slyPrzypuszczam, że ta jednostka, podobnie jak wiele innych, jest czyimś tajnym projektem, który finansowany jest na boku
Modelling the Dynamics of Snake Venom Poisoning and their ImmunotherapyModelowanie dynamiki zatruć jadami węży i ich immunoterapii
The European Parliament and its committee responsible for such matters, the Committee on Economic and Monetary Affairs, chaired at the time by Karl von Wogau and then by Christa Randzio-Plath, have also had a part to play as a driving force in this historic project over the years leading from the currency snake to the creation of the single currency.Parlament Europejski i jego komisja odpowiedzialna za tego rodzaju sprawy, czyli Komisja Gospodarcza i Monetarna, wówczas pod przewodnictwem Karla von Wogaua, a następnie Christy Randzio-Plath, również odegrały na przestrzeni lat znaczącą rolę jako siła sprawcza w tym historycznym przedsięwzięciu począwszy od węża walutowego do stworzenia jednej waluty.
But it was Shazzer' s snake, not mine, and as far as Daniel Oleaver goesAle misa należała do Shazzer, a nie do mnie, i... a jeśli chodzi o Daniela Cleavera, to
If you see a snake like this, don' t muck with itJeśli widzę węża takiego jak ten, nie wygłupiam się z nim
You were as mean as a snakeI jadowita jak żmija
Have you ever seen any snakes like this in Camelot?Czy widziałeś kiedyś takie węże w Camelot?
He drowned on a rafting trip on the Snake RiverUtonął podczas spływu rzeką
Me... l' m gonna feed the snakesA ja... będę karmić węże
What, a vamp' s version of snakes in a can, or do you care to share?Co, wampirowa wersja węża w puszce, czy może się podzielisz?
He bought a snakeCo jest w tym pudełku?
Through her tears she was saying that... something was missing from the snakePoprzez łzy mówiła, że coś uleciało z węża
You see, all the snakes in the grass were slithering away from the flames caused by our cannonballsBo widzicie wszystkie węże wypełzały z trawy uciekając przed ogniem wzniecanym przez nasze armaty
Snake, get out of here!Co ty tu robisz?
If I do, you' ‧ be hunting snakes on the other side of the fenceI jeśli spotkam to będziesz na nie polował po drugiej stronie ogrodzenia
We' re gonna charm the rebels, like snakesNowa strategia psychologiczna, będziemy zaklinać rebeliantów jak węże
We have to be alert and watchful; beware of the eggs of the snake, as Ingmar Bergman taught us.Musimy być czujni, mając się na baczności. "Uwaga!
He not only wants to be inside my body, ... ... but worms his way into my heart like a snakeOn pragnie posiąść nie tylko moje ciało.Wślizguje się do mojego serca jak wąż
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 601 zdań frazy snakes.Znalezione w 0,626 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.