Tłumaczenia na język polski:

  • wąż     
     
    common name for animals
  • kobra   
  • węże   
  • żmija   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of snake.
 
Third-person singular simple present indicative form of snake.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (17)

Aesculapian Snakewąż eskulapa
Argentine Snake-necked TurtleHydromeduza argentyńska
corn snakewąż zbożowy
Corn SnakeWąż zbożowy
grass snakezaskroniec zwyczajny; ; zaskroniec; Zaskroniec zwyczajny
Grass Snakezaskroniec
grass-snakezaskroniec
Japanese Rat SnakePołoz japoński
Milk SnakeWąż mleczny
snakewić się; węże; żmija; wąż;
snake beansniedojrzałe strąki wigny; strąki wigny
snake bitesukąszenia węża
snake eaglegadożer
snake oil
Snake RiverSnake
Water SnakeWąż Morski
Water-SnakeHydra

Przykładowe zdania z "snakes", pamięć tłumaczeniowa

add example
The Werner Report sets out a plan to realise an economic and monetary union in the Community by ‧ system (the « snake ") for the progressive narrowing of the margins of fluctuation between the currencies of the Member States of the European Economic Community is establishedowstaje Plan Wernera przedstawiajàcy plan stworzenia unii gospodarczej i walutowej we Wspólnocie do ‧ r. kwiecieƒ ‧ tworzono mechanizm stopniowego zaw ́ ̋ania wahaƒ kursów walut paƒstw cz∏onkowskich EWG (tzw. wà ̋ walutowy
The Snake in Japanese Culture.Wąż w kulturze Japonii
They assured us there' s no more snakesZapewnili nas, że nie ma już węży
Jerry...... I want to slide my tongue around you like a snakeJerry...... Pragnę owinąć mój język wokół twojego... niczym wąż
What did you tell him, Snake?Co mu powiedziałeś, Snake?
Yes.A lying snake for a husband?Kłamliwą żmiję za męża?
He has an abhorrence of snakes.On nienawidzi węży.
Snake in polish traditional folkloreWąż w polskim folklorze tradycyjnym
He' s absolutely scared tiddly about snakes in this part of the countryStrasznie boi się węży w tej części kraju
Me and the snakes... playing mah- jong, taking tea...... watching, thinking...... how was I going to get in and get the gas?Grałem w warcaby, piłem herbatę... obserwowałem, myślałem... jak by się tam dostać i wziąć benzynę?
All who wield the Snake' s Fist will be hunted down and slaughteredAle każdy który zna technikę Pięści- Węża... każdego, pokonam i zabiję!
Do you know what' s going on with the loose snake?Słyszeliście o uwolnionym wężu?
Even as I was digging into my pocked to get out my revolver I made a running step back. But, at the noise I made, the snake let himself flow easily across the sand like the dying spray of a fountain, and, in no apparent hurry, disappeared, with a light metallic sound, among the stones.Podbiegłem, szukając rewolweru w kieszeni, lecz na odgłos mych kroków żmija wolno osunęła się na piasek i nie spiesząc, jak zamierający strumień wody, z metalicznym chrzęstem wśliznęła się między kamienie.
If it' s a snake bite,I have to extract venom from the snake that bit him to make an antidoteJeśli to ukąszenie węża, to musiałbym zdobyć jego jad, by zrobić antidotum
There' s a snake in my bootW moim bucie jest wąż
It seems the Snake Eye Gang has robbed the bankWygląda, że gang Wężookiego obrobił bank
I' m a killer- snakeA ja wężem zabójcą
He bought a snakeCo jest w tym pudełku?
The snake in the garden convinced them that they would-- would indeed be equal to Almighty GodObiecał im, że będą umieli rozróżnić dobro od zła
That could mean a snakeA może ma znaczyć " paskudny wąż "
He didn' t really kill our snake, did he?On nie zabił naszego węża, prawda?
She and her snake, Monty Python, have signed an exclusive...... contract with usOna i jej wąż, Monty Python, podpisali z nami... kontrakt
At twenty two hundred...... Wetsuit' s down the hole when the snake hits the carpetCzerwony garnitr będzie na dole W czasie gdy " wąż " idzie po dywanie
Working with Mr. Snake has taught me a great deal, such a man of vision!Podczas pracy Pan Wąż wiele mnie nauczył co za wizjoner!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 591 zdań frazy snakes.Znalezione w 2,544 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.