wymowa: IPA: ˈslænt /ˈslænt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • kolor     
 • nachylać   
 • nachylenie   
 • nachylić   
 • pochylać   
 • pochylić   
 • pochyłość   
 • przekręcać   
 • przekręcić   
 • skos   
 • skośnie   
 • skośny   
 • skłonność   
 • spojrzenie   
 • stok   
 • tendencyjność   
 • tendencyjny   
 • ukos   
 • ukośnie   
 • ukośny   

Pozostałe znaczenia:

 
punkt widzenia
 
nachylenie
 
być nachylonym
 
to bias or skew
 
bias
 
To lean, tilt or incline.
 
(pejorative, ethnic slur) A person of Asian descent.
 
A slope or incline.
 
A bias, tendency, or leaning; a perspective or angle.
 
To bias or skew.
 
go down (sun)
 
slope or incline
 
ruin (a country)
 
to lean, slope or incline
 
pejorative: person of Asian descent

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

slant heightapotema
slantedskośny; ; pochyły; skłonny
slanting; skośny; nachylanie; krzywy; nachylony; pochyły; ukośny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "slant", pamięć tłumaczeniowa

add example
The ridge planting production method, which has developed over decades, differs from the mechanised, slanted method of planting applied in other regions of Europe, the Hajdúsági torma can therefore be clearly distinguished by its appearance from horseradishes produced using other production techniquesRedlinowa metoda sadzenia, którą wypracowano na przestrzeni dekad, różni się od zmechanizowanej metody sadzenia na terenach nachylonych, stosowanej w innych regionach Europy, i dlatego Hajdúsági torma można łatwo odróżnić po wyglądzie od innych odmian chrzanu uprawianych z wykorzystaniem innych metod produkcji
The key aim of these reforms, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitiveGłównym celem tych reform, będących częścią Agendy ‧, było większe nastawienie gospodarki rolnej na rynek, zmierzające do zwiększenia konkurencyjności sektora rolnego
notes that a consensus has emerged since the beginning of the reflection period on the need to discuss Europe at the level closest to the people, and to target information and give it a local and regional slantStwierdza, że od początku okresu refleksji dała się zauważyć zgoda co do konieczności prowadzenia debaty na temat Europy na poziomie jak najbliższym ludności, dostosowanie treści informacji do szczebla regionalnego i lokalnego oraz precyzyjnego określenia jej zakresu
The key aim of that reform, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitiveGłównym celem tej reformy, będącej częścią Agendy ‧, była zmiana nastawienia gospodarki rolnej na bardziej rynkowe, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
Let me explain why it' s so important that I get the right slant on thisWyjaśnię ci, czemu muszę mieć dobre rozeznanie
Dispense ‧ ml quantities into test tubes to make agar slants or ‧ ml quantities into bottlesRozdzielić do probówek na ‧ ml porcje agaru skośnego lub na ‧ ml porcje do butelek
The big buck teeth and the slant eyes were a common feature of all these propaganda filmsDuże sterczące zęby i skośne oczy... tak często przedstawiano ich w kreskówkach
The key aim of that reform was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitiveGłównym celem tej reformy było większe urynkowienie gospodarki rolnej, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
The key aim of these reforms, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitiveGłównym celem tej reformy, będącej częścią Agendy ‧, była zmiana nastawienia gospodarki rolnej na bardziej rynkowe, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
The self-certification scheme applied by the tyre manufacturing industry, with controls that are influenced by specific road surface conditions (texture, intrinsic capacity to absorb noise) is heavily slanted towards reducing in-vehicle noise rather than external pass-by noise, i.e. the noise perceived by the general populationSystem certyfikacji własnej producenta w przemyśle produkującym opony, wraz z kontrolami opartymi na stanie nawierzchni dróg (chropowatość, naturalna dźwiękochłonność), jest w dużym stopniu ukierunkowany na hałas wewnętrzny odczuwalny w pojazdach samochodowych (in-vehicle noise), a nie na hałas zewnętrzny (pass-by), czyli odczuwany przez obywateli
Slant- eyed motherfucker!To skurwiel!
It certainly gives you a new slantZ pewnością daje to wam nowe horyzonty
One can also put a positive slant on this.Na te wydarzenia można również spojrzeć optymistycznie.
The explanatory memorandum and the second recital of the proposed directive implicitly try to promote a somewhat slanted interpretation of EU primary lawW uzasadnieniu omawianego wniosku dotyczącego dyrektywy i w drugim motywie podejmuje się ukrytą próbę utorowania drogi dla dość jednostronnej interpretacji europejskiego prawa pierwotnego
Prague ‧ is all Chinese dives and the slants got it coveredPraga ‧ jest już chińska i pełno tu żółtków
A Boeing 707 slanted noisily down on London Airport. Mr. Halliday scrabbled in the back of the car.Boeing 707 hałaśliwie zniżał się nad lotnisko. Pan Halliday macał rękami za fotelem.
Fucking slants!Trzeba było zaczekać do wtorku
We need one with a shotgun mike, man.We attach it to the neighborhood' s roof over there. Slant it over like an antenna, blend in with the cloudsZainstalujemy ogromny mikrofon na dachu sąsiadów, będzie mieszał się z chmurami i wyglądał jak antena
" Most masculine penises slant sideways, without affecting the quality of the intercourse "" Penisy większości mężczyzn odchylają się i nie powoduje to żadnych problemów w życiu seksualnym, "
The dough is sliced through to the base of the baking tray from one side of the loaf to the other, using slanted incisions approximately ‧ cm apartPo uformowaniu wykonać głębokie, poprzeczne, jednostronne nacięcia (aż do spodu blachy), mniej więcej co ‧ cm
Or my predicaments changed, or I saw my hardships from a different slantWyjść z tarapatów, lub spojrzeć na moje kłopoty z innego punktu widzenia
the creation of a network between the press offices of local and regional authorities which, by giving a local slant to news on European events, would make for easier and more effective use of information on Europe by local and regional mediautworzenie sieci biur prasowych samorządów lokalnych i regionalnych, która przekazywałaby wiadomości europejskie na tematy interesujące dla społeczności lokalnych, ułatwiając mediom lokalnym i regionalnym skuteczne wykorzystywanie informacji o Europie
In vocational training with a lifelong learning slant, notions such as knowledge and learning take on important connotations, and the current working environment calls for better language skills, for exampleW systemie kształcenia zawodowego wpisującym się w koncepcję kształcenia przez całe życie szczególnego znaczenia nabierają pojęcia wiedza i uczenie się; ponadto aktualnie na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języków obcych
I personally feel deeply uneasy about the risk of Turkey's domestic and foreign policy taking an Islamic slant.Osobiście odczuwam głęboki niepokój w związku z ryzykiem przyjęcia przez turecką politykę wewnętrzną i zagraniczną charakteru islamskiego.
Slanted this way a littleLekko pochylony w tę stronę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy slant.Znalezione w 0,563 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.