wymowa: IPA: ˈslænt /ˈslænt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • kolor     
 • nachylać   
 • nachylenie   
 • nachylić   
 • pochylać   
 • pochylić   
 • pochyłość   
 • przekręcać   
 • przekręcić   
 • skos   
 • skośnie   
 • skośny   
 • skłonność   
 • spojrzenie   
 • stok   
 • tendencyjność   
 • tendencyjny   
 • ukos   
 • ukośnie   
 • ukośny   

Pozostałe znaczenia:

 
punkt widzenia
 
nachylenie
 
być nachylonym
 
to bias or skew
 
bias
 
To lean, tilt or incline.
 
(pejorative, ethnic slur) A person of Asian descent.
 
A slope or incline.
 
A bias, tendency, or leaning; a perspective or angle.
 
To bias or skew.
 
go down (sun)
 
slope or incline
 
ruin (a country)
 
to lean, slope or incline
 
pejorative: person of Asian descent

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

slant heightapotema
slantedskośny; ; pochyły; skłonny
slanting; skośny; nachylanie; krzywy; nachylony; pochyły; ukośny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "slant", pamięć tłumaczeniowa

add example
The agar slant is surface-streak inoculated, using a loop of the test culture, and is incubated aerobically for ‧ hours at ‧ p ‧ oCWykonuje się posiew pasmowy powierzchni agarem skośnym przy użyciu kultury próbnej, po czym inkubuje się ją tlenowo przez ‧ godzin w temperaturze ‧ oC
What is clear is that we need an integrated, comprehensive approach that has a humanitarian slant and that focuses not just on disarmament, but above all on the protection of civilians, helping them to cope with the consequences of war while ensuring that the existing stockpiles of these bombs are destroyed and that the contaminated areas are cleared.Rzeczą oczywistą jest, że potrzebujemy całościowego, spójnego podejścia o humanitarnym charakterze, które skoncentruje się nie tylko na rozbrojeniu, ale przede wszystkim na ochronie ludności cywilnej i udzieleniu im pomocy w zakresie radzenia sobie ze skutkami wojny i zniszczeniu istniejących zapasów tej amunicji oraz oczyszczeniu obszarów, na których znajdują się niewybuchy.
With a sterile pipette (‧.‧) transfer ‧ ml sterile distilled water to a tube with stock culture (‧.‧) and wash the spores off the agar slant using a sterile loopZa pomocą sterylnej pipety (‧.‧) przenieść ‧ ml sterylnej wody destylowanej do probówki z kulturą podstawową (‧.‧) i posługując się sterylną ezą, zmyć przetrwalniki ze skosu agarowego
The key aim of these reforms, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitiveGłównym celem tych reform, będących częścią Agendy ‧, było większe nastawienie gospodarki rolnej na rynek, zmierzające do zwiększenia konkurencyjności sektora rolnego
The self-certification scheme applied by the tyre manufacturing industry, with controls that are influenced by specific road surface conditions (texture, intrinsic capacity to absorb noise) is heavily slanted towards reducing in-vehicle noise rather than external pass-by noise, i.e. the noise perceived by the general populationSystem certyfikacji własnej producenta w przemyśle produkującym opony, wraz z kontrolami opartymi na stanie nawierzchni dróg (chropowatość, naturalna dźwiękochłonność), jest w dużym stopniu ukierunkowany na hałas wewnętrzny odczuwalny w pojazdach samochodowych (in-vehicle noise), a nie na hałas zewnętrzny (pass-by), czyli odczuwany przez obywateli
We need one with a shotgun mike, man.We attach it to the neighborhood' s roof over there. Slant it over like an antenna, blend in with the cloudsZainstalujemy ogromny mikrofon na dachu sąsiadów, będzie mieszał się z chmurami i wyglądał jak antena
The ridge planting production method, which has developed over decades, differs from the mechanised, slanted method of planting applied in other regions of Europe, the Hajdúsági torma can therefore be clearly distinguished by its appearance from horseradishes produced using other production techniquesRedlinowa metoda sadzenia, którą wypracowano na przestrzeni dekad, różni się od zmechanizowanej metody sadzenia na terenach nachylonych, stosowanej w innych regionach Europy, i dlatego Hajdúsági torma można łatwo odróżnić po wyglądzie od innych odmian chrzanu uprawianych z wykorzystaniem innych metod produkcji
the creation of a network between the press offices of local and regional authorities which, by giving a local slant to news on European events, would make for easier and more effective use of information on Europe by local and regional mediautworzenie sieci biur prasowych samorządów lokalnych i regionalnych, która przekazywałaby wiadomości europejskie na tematy interesujące dla społeczności lokalnych, ułatwiając mediom lokalnym i regionalnym skuteczne wykorzystywanie informacji o Europie
I' m a pinko.I slant the newsPrzekręcam fakty
The key aim of these reforms, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitiveGłównym celem tej reformy, będącej częścią Agendy ‧, była zmiana nastawienia gospodarki rolnej na bardziej rynkowe, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
Or my predicaments changed, or I saw my hardships from a different slantWyjść z tarapatów, lub spojrzeć na moje kłopoty z innego punktu widzenia
Dispense ‧ ml quantities into test tubes to make agar slants or ‧ ml quantities into bottlesRozdzielić do probówek na ‧ ml porcje agaru skośnego lub na ‧ ml porcje do butelek
Well, it' s a slanted perspective to see the extraordinary through ordinary eyesWidzieć niesamowite zwykłymi oczyma to ciężka sprawa
The key aim of that reform, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitiveGłównym celem tej reformy, będącej częścią Agendy ‧, była zmiana nastawienia gospodarki rolnej na bardziej rynkowe, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
A Boeing 707 slanted noisily down on London Airport. Mr. Halliday scrabbled in the back of the car.Boeing 707 hałaśliwie zniżał się nad lotnisko. Pan Halliday macał rękami za fotelem.
notes that a consensus has emerged since the beginning of the reflection period on the need to discuss Europe at the level closest to the people, and to target information and give it a local and regional slantStwierdza, że od początku okresu refleksji dała się zauważyć zgoda co do konieczności prowadzenia debaty na temat Europy na poziomie jak najbliższym ludności, dostosowanie treści informacji do szczebla regionalnego i lokalnego oraz precyzyjnego określenia jej zakresu
Everything slants down here toward the bedroomWszystko nachyla się w stronę sypialni
The test culture is kept on a slant of nutrient agarKulturę próbną hoduje się na skośnej pożywce agarowej
I got to ski a line a couple years ago in Bella Coola that was a big, open powder field, really nice snow that came, that rolled over and then came down into this choke with ice on one side and rock on the other and then it opened up again to this big, slanting ramp that ended in a massive cliffJeździłem parę lat temu w Bella Coola po wielkiej, otwartej trasie, pięknie ośnieżonej, która wiła się w dół, schodziła do przewężenia z lodem po jednej stronie i skałami po drugiej, a potem wychodziła na wielką, pochyłą rampę, która kończyła się ogromnym klifem
We' il all be yellow, man, and slant- eyedWszyscy będziemy żółci, koleś, i ze skośnymi oczami
Slanted this way a littleLekko pochylony w tę stronę
I do not rely on people who work in a building with slanting windowsNie powierzę takiego zadania tym pajacom
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy slant.Znalezione w 1,115 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.