wymowa: IPA: skel?tn skel?tns      

Tłumaczenia na język polski:

 • szkielet   
  (Noun  m) [anatomia]
   
  frame that provides support to a building
   
  system that provides support to an organism
   
  anat. anatomia ogół kości w danym organizmie
   
  The structure that provides support to an organism, internal and made up of bones and cartilage in vertebrates, external in some other animals.
 • kościec   
  (Noun  m)
   
  system that provides support to an organism
 • skeleton   
   
  sport. termin sportowy dyscyplina sportu
   
  sport. termin sportowy jednoosobowe sanki sportowe, na których zawodnik leży na brzuchu;
 • kości   
 • kościec (szkielet)   
 • kościotrup   
 • rama   
 • zarys   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy skeleton
 
kościotrup
 
chudzielec
 
szkielet (struktura, konstrukcja)
 
anat. anatomia szkielet
 
(figuratively) A very thin person.
 
(From the sled used, which originally was a bare frame, like a skeleton.) A type of tobogganing in which competitors lie face down, and descend head first (compare luge).
 
to minimize
 
A frame that provides support to a building or other construction.
 
white (bleached) bone
 
(anatomy) The system that provides support to an organism, internal and made up of bones and cartilage in vertebrates, external in some other animals.
 
very thin person
 
to reduce to a skeleton; to skin
 
A frame that provides support to a building or other structure.
 
(geometry) The vertices and edges of a polyhedron, taken collectively.

Picture dictionary

szkielet
szkielet

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

a skeleton in the cupboardniewygodna tajemnica rodzinna
calcification (skeleton)wapnienie szkieletu
glycerophosphate skeletonszkielet glicerofosforanowy
skeleton keywytrych

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skeleton", pamięć tłumaczeniowa

add example
Folder %‧ does not exist, cannot copy skeleton for %Katalog % ‧ nie istnieje, nie można skopiować domyślnych ustawień dla użytkownika %
Skeleton, hooded black robe, scytheBenoit? kościotrup, noszacy czarną szatę z kaptuem, i kosę
Folder %‧ does not exist, cannot copy skeletonKatalog % ‧ nie istnieje, nie można skopiować domyślnych ustawień
Skeletons, organs, everythingSzkielet, organy, wszystko
You cannot ask a skeleton to tighten its belt.Szkielet nie może zacisnąć pasa.
The inhibition of endogenous bone resorption has also been documented by ‧Ca kinetic studies and by the release of radioactive tetracycline previously incorporated into the skeletonHamowanie endogennej resorpcji kości zostało także udokumentowane w badaniach kinetycznych, w których zastosowano ‧ Ca oraz w badaniach nad uwalnianiem znakowanej radioaktywnie tetracykliny wbudowanej uprzednio do kośćca
At first, the skeleton seemed totally abandoned, but even after so long, there was still some flesh left in the headWydawało się, że wokół szkieletu nic się nie dzieje, ale po tak długim czasie pozostało jeszcze nieco mięsa w części głowowej
Daily oral treatment with ibandronic acid ‧ mg tablets resulted in progressive increases in BMD at vertebral and nonvertebral sites of the skeletonStosowanie doustnej dawki ‧, ‧ mg na dobę kwasu ibandronowego w tabletkach spowodowało stopniowe zwiększanie się BMD w kręgach i innych częściach układu kostnego
The torso has a cavity in front of the skeleton and accepts a foam filling to achieve the correct stiffness of the thoraxPrzed szkieletem znajduje się zagłębienie, które można wypełnić pianką w celu uzyskania prawidłowej sztywności klatki piersiowej
Paclitaxel blocks the ability of cancer cells to break down their internal skeleton that allows them to divide and multiplyPaklitaksel blokuje zdolność komórek nowotworowych do rozkładania ich wewnętrznego „ szkieletu ”, który umożliwia komórkom dzielenie się i namnażanie
The lumbar spine consists of a rubber column which is mounted between the thoracic skeleton and the pelvisOdcinek lędźwiowy składa się z gumowej kolumny, która zamontowana jest między szkieletem klatki piersiowej a miednicą
Mass murder.Bodies boiled down to skeletonsMnóstwo ciał ugotowanych do szkieletu
The skeleton of the chest consists of a tubular steel frame on which the arm joints are mountedSzkielet klatki piersiowej składa się ze stalowej ramy rurowej, na której zamocowane są połączenia ramienia
It' s been surgically grafted to his entire skeletonZostał chirurgicznie wszczepiony w jego cały szkielet
Asymmetry change features the facial skeleton Homo sapiens and monkey from Cercopithecinae subfamily.Asymetria wybranych cech kraniometrycznych twarzoczaszki Homo sapiens i małp z podrodziny Cercopithecinae .
The earliest human skeletons had spearheads in their ribcages./ ‧ David BowieNajwcześniejsze ludzkie szkielety miały ostrza wbite w żebra
Send the skeletons to the archipelagoI wrzucić kości do oceanu
The shoulder joint mounts to the thoracic skeletonPołączenie barkowe znajduje się w szkielecie klatki piersiowej
At the menopause, the ovaries stop producing the female hormone, oestrogen, which helps to keep a woman s skeleton healthyW trakcie menopauzy jajniki wstrzymują wytwarzanie hormonu żeńskiego-estrogenu, którego działanie polega na zachowaniu sprawności układu kostnego
It' s a fancy way of figuring out how long ago the body that belonged to that skeleton diedJest to szybka droga zbadania jak dawno temu ciało należało do tego szkieletu
Methods for determining the age at death based on the skeleton.Metody oznaczania wieku osobniczego w chwili śmierci na podstawie szkieletu.
The gun we found in the grave was the same weapon used to kill our skeletonTen dzieciak ze stadionu został zabity pistoletem znalezionym w jego grobie
The side impact dummy consists of a metal and plastic skeleton covered by flesh-simulating rubber, plastic and foamManekin używany do badania zderzenia bocznego składa się ze szkieletu wykonanego z metalu i tworzywa sztucznego pokrytego gumą imitującą ciało, tworzywem sztucznym i pianką
It should also not be used in patients: who have had radiation therapy to the skeleton, who have any disorder that affects the calcium balance in the body, who have a bone disease that is not osteoporosis, with unexplained high levels of alkaline phosphatase (an enzyme), with severe kidney or liver diseasePonadto nie należy go stosować u pacjentów: • których poddawano radioterapii układu kostnego; • u których występuje jakakolwiek choroba, wpływająca na równowagę wapniową w organizmie; • którzy chorują na chorobę kości inną niż osteoporoza; • z niewyjaśnionymi wysokimi poziomami fosfatazy alkalicznej (jeden z enzymów organizmu ludzkiego); • z ciężką chorobą nerek lub wątroby
The lumbar spine is mounted in the skeleton between the pelvis and the thoracic spineNastępnie odcinek lędźwiowy montuje się w szkielecie między miednicą a klatką piersiową
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 194 zdań frazy skeleton.Znalezione w 1,079 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.