wymowa: IPA: skel?tn skel?tns      

Tłumaczenia na język polski:

 • szkielet   
  (Noun  m) [anatomia]
   
  frame that provides support to a building
   
  system that provides support to an organism
   
  anat. anatomia ogół kości w danym organizmie
   
  The structure that provides support to an organism, internal and made up of bones and cartilage in vertebrates, external in some other animals.
 • kościec   
  (Noun  m)
   
  system that provides support to an organism
 • skeleton   
   
  sport. termin sportowy dyscyplina sportu
   
  sport. termin sportowy jednoosobowe sanki sportowe, na których zawodnik leży na brzuchu;
 • kości   
 • kościec (szkielet)   
 • kościotrup   
 • rama   
 • zarys   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy skeleton
 
kościotrup
 
chudzielec
 
szkielet (struktura, konstrukcja)
 
anat. anatomia szkielet
 
(figuratively) A very thin person.
 
(From the sled used, which originally was a bare frame, like a skeleton.) A type of tobogganing in which competitors lie face down, and descend head first (compare luge).
 
to minimize
 
A frame that provides support to a building or other construction.
 
white (bleached) bone
 
(anatomy) The system that provides support to an organism, internal and made up of bones and cartilage in vertebrates, external in some other animals.
 
very thin person
 
to reduce to a skeleton; to skin
 
A frame that provides support to a building or other structure.
 
(geometry) The vertices and edges of a polyhedron, taken collectively.

Picture dictionary

szkielet
szkielet

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

a skeleton in the cupboardniewygodna tajemnica rodzinna
calcification (skeleton)wapnienie szkieletu
glycerophosphate skeletonszkielet glicerofosforanowy
skeleton keywytrych

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skeleton", pamięć tłumaczeniowa

add example
In ‧ years they' il find our skeletonsZa ‧ lat znajdą nasze szkielety
Analysis of stable oxygen isotopes in the human skeleton in relation to migration processes.Analiza trwałych izotopów tlenu w szkielecie ludzkim w odniesieniu do procesów migracyjnych.
I didn' t notice any records of faulty skeletons being returnedNie zauważyłem żadnych pęcherzyków wykonane za wadliwe robota
However, in certain distinct geographic areas and incidentally in the proximity of industrial sites with high fluoride emission, excessive exposure to fluoride is associated with dental and skeleton abnormalitiesJednakże w pewnych określonych regionach geograficznych i, rzadko, w pobliżu terenów przemysłowych, gdzie emisja fluoru jest wysoka, nadmierne narażenie na fluor związane jest z anomaliami uzębienia i szkieletu
Everyone... has got few skeleton in their closetKażdy ma coś do ukrycia
The manikins consist of a metal and polyester skeleton with cast polyurethane body componentsManekiny składają się ze szkieletu wykonanego z metalu i poliestru oraz odlewów części ciała z poliuretanu
Studies on synthesis of peptidomimetics containing tetrahydro-beta-carbolines skeletonSynteza i badania peptydomimetyków zawierajacych szkielet tetrahydro-beta-karbolinowy
With their skeleton still in place, the cells cannot divide and they eventually dieW wyniku zachowania szkieletu komórki nie są w stanie dzielić się i ostatecznie umierają
I' m going to have Adam Ross run a scan on your skeleton, see if he can' t put a face to that skullAdam Ross zeskanuje czaszkę...... i mam nadzieję, że uda nam się ustalić wygląd ofiary
Skeletons, organs, everythingSzkielet, organy, wszystko
One’ s a green skeleton and the other’ s a Frankenstein monsterJeden jest przebrany za szkieletora, a drugi za Frankensteina
It' s a fancy way of figuring out how long ago the body that belonged to that skeleton diedJest to szybka droga zbadania jak dawno temu ciało należało do tego szkieletu
Send the skeletons to the archipelagoI wrzucić kości do oceanu
The position or location of a minutia representing a ridge ending shall be the point of forking of the medial skeleton of the valley area immediately in front of the ridge endingPozycją lub lokalizacją minucji przedstawiającej koniec linii papilarnej jest punkt rozwidlenia grzbietu bruzdy bezpośrednio przed zakończeniem linii papilarnej
At the menopause, the ovaries stop producing the female hormone, oestrogen, which helps to keep a woman s skeleton healthyW trakcie menopauzy jajniki wstrzymują wytwarzanie hormonu żeńskiego-estrogenu, którego działanie polega na zachowaniu sprawności układu kostnego
Skeleton manSzkieletor
Scarab skeletons, flesh- eatersSzkieIety mięsożernych skarabeuszy
Mass murder.Bodies boiled down to skeletonsMnóstwo ciał ugotowanych do szkieletu
The skeleton of the chest consists of a tubular steel frame on which the arm joints are mountedSzkielet klatki piersiowej składa się ze stalowej ramy rurowej, na której zamocowane są połączenia ramienia
But the skeletons that we sawA te szkielety co widziałem
Will you be a skeleton when you die?Będziesz szkieletem, kiedy umrzesz?
Case, skeletonKosz z uchwytem, ze sztucznego tworzywa
I have this bone replica skeleton, keep it the house and I use it to figure stuff outTrzymam kościec w domu, żeby praktykować
Skeleton frame agreement for contracts of sale of electric power on boilerplate, drawn up by the European Federation od Energy TradersUmowa ramowa dla umów sprzedaży energii elektrycznej według formularza wzorcowego opracowanego przez European Federation of Energy Traders
You cannot ask a skeleton to tighten its belt.Szkielet nie może zacisnąć pasa.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 192 zdań frazy skeleton.Znalezione w 0,693 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.