Tłumaczenia na język polski:

  • cienko śpiewać; spuścić z tonu   

Przykładowe zdania z "sing small", pamięć tłumaczeniowa

add example
What' s up?You said I could sing at your wedding, so I need a small depositByliśmy na Times Square
But anyway i' il tell ya in english what your saying, it says that " i will arise and go now, and go to in its free, in a small cabin built there of clay and waddles made, and i shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the crickets singsA teraz powiem ci po angielsku co tu jest napisane.Cytuję: " Powstanę i pójdę zaraz
It takes attention off the f act you don' t really sing too wellTo odwraca uwagę od tego, że nie śpiewasz za dobrze
I take a verse, you take a verse.Nobody sings backupJest ci tylko łatwiej to sobie wyobrazić
People walk and dance and sing and even talk backwardsLudzie chodzą i tańczą do tyłu... i śpiewają od tyłu
And you' re singing Phil' s SongI jak śpiewacie Phil' s Song
But when he sings, he' il give you goose bumpsAle kiedy zaśpiewa, przyprawi cię o gęsią skorkę
This here young' un, the Tiny Troubadour, is going to sing a little songTen oto Mały Trubadur, zaśpiewa piosenkę
I wish I could singŻałuję, że nie umiem śpiewać
They want your wife to begin singing with their orchestra and" to shortly be prepared to represent our town in the Festival of Russian and Soviet Songs in Zielona Gora "Chcą, żeby wasza żona śpiewała i w krótkim czasie przygotowała się, jako reprezentantka naszego miasta, do udziału w Festiwalu Piosenki Rosyjskiej i Radzieckiej w Zielonej Górze
Can you hear the jack whales singing?Slyszysz spiew wielorybow?
" Oh, de Camp Town Ladies sing this song, doo- dah, doo- dah" Panny z wioski nucą chórem, du- da, du- da
Come on, sing with meDalej, śpiewaj ze mną
So help me, if I wake up and I' m singing sopranoMam tylko nadzieję, że kiedy się obudzę będę śpiewał sopranem
I was just singingTylko sobie śpiewam
I' d like to sing a few songs tonight from the Simon & Garfunkel songbookChciałbym zaśpiewać dziś wieczorem kilka piosenek z repertuaru Simon & Garfunkel
Singing backup is a trapŚpiewanie chórków to pułapka
Sing your heart outŚpiewaj sercem
To lift our spirits, we sing our favorite tribal chantBy podnieść nasze dusze, śpiewamy naszą ulubioną plemienną balladę
The ground rules of the campfire sing- along clearly state that everyone has to participateOgólnoświatowe zasady śpiewania przy ognisku jasno mówią, że... każdy musi dokładać swoją cegiełkę
Kanashimi- ni~ nuretori~ naku~ Crane sings with sorrow.Japanese Honorifics, (From Wikipedia, the free encyclopedia.) An honorific is a term used to convey honour to one perceived as a social superiorNa podstawie mangi autorstwa Masamune Shirow
I guess that' s a little off topic.Anyway, I would like to say that Helen had a lovely singing voice and she was a very good cookTrochę zboczyłam z tematu, więc chciałabym powiedzieć, że Helen miała piękny głos i była bardzo dobrą kucharką
So you are a white girl sing the music of blacksWięc ty też ją śpiewasz
In short, it will advocate a Europe of greater solidarity, preparation and effectiveness; a Europe for all, with different voices but singing from the same hymn sheet; a Europe with Council, Commission and Parliament positions.Mówiąc krótko, opowie się za Europą charakteryzującą się zwiększoną solidarnością, gotowością i efektywnością; za Europą dla wszystkich, w której różne głosy będą śpiewały jeden hymn; za Europą reprezentującą stanowisko Rady, Komisji i Parlamentu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25933 zdań frazy sing small.Znalezione w 20,074 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.