Tłumaczenia na język polski:

  • cienko śpiewać; spuścić z tonu   

Przykładowe zdania z "sing small", pamięć tłumaczeniowa

add example
But anyway i' il tell ya in english what your saying, it says that " i will arise and go now, and go to in its free, in a small cabin built there of clay and waddles made, and i shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the crickets singsA teraz powiem ci po angielsku co tu jest napisane.Cytuję: " Powstanę i pójdę zaraz
What' s up?You said I could sing at your wedding, so I need a small depositByliśmy na Times Square
Take care, serena. d take it day by day d d things are not so gray d d feel the wind free my mind d d I let my heart unwind d d I' il just be myself d d I' il just sing my song d d I' il just sing my song d d I' il just sing my song d d da- da- da- da- da- da d d da- da- da- da- da- da dTrzymaj się, Serena. d take it day by day d d things are not so gray d d feel the wind free my mind d d I let my heart unwind d d I' ll just be myself d d I' ll just sing my song d d I' ll just sing my song d d I' ll just sing my song d d da- da- da- da- da- da d d da- da- da- da- da- da d
Everyone, sing, sing, singEveryone, spiewać, spiewać, spiewać
Singing on the famous street/ I want to love, to love/ to love, love me/ Am I just in heaven/ or Las Vegas/ Heaven or Las Vegas/ It' s so much more brighter/ than the sun is to me/ The chill must itch/ in my soul/ Heaven or Las Vegas/ That' s like any old/ playing card/- It must be why I' m thinking of Las Vegas/- Heaven or Las Vegas/ It' s why it' s more brighter/ than the sun is to me/ Maybe there/ While you was rail/ I' il go in and seize/ your heart/ And be personal/ I suspect/ I' m singing to you a tune/ And still you find the beat/ And sing it to you soonSinging on the famous street ‧‧ I want to love, to love to love, love me ‧ ‧ Am ljust in heaven or Las Vegas
With my best girlie by my side, we' d sing, sing, sing!A u mojego boku ukochana i śpiewamy, śpiewamy, śpiewamy!
" Why is the wind singing... " " singing, singing "" Dlaczego wiatr śpiewa... " " śpiewa, śpiewa "
We' d sing, sing, sing!Śpiewalibyśmy... śpiewali... śpiewali...!
The singer down the wing began to sing a new song to himself. There was nothing to sing about but one had to overcome the terrible monotony some way or other.Śpiewak z końca skrzydła znowu coś nucił. Nie ma tu o czym śpiewać, ale każdy sposób jest dobry na przełamanie potwornej monotonii.
Someone was singing a self-composed song about the blanket-men which was very good indeed. Then one of the lads began to sing Ashtown Road.Ktoś śpiewał ułożoną przez siebie pieśń o ludziach w kocach, bardzo dobrą. Później ktoś inny zaintonował < Ashtown Road > .
[ Singing ]In the spring, spring, spring When the birdies singWiosną, wiosną, wiosną/ Gdy ptaszki śpiewają/ Orzeszki spadają
All sing... all singSpiewac!Spiewac!
Johnny Graziosi just finished eight years in Sing Sing for loansharkingWłaśnie odsiedział ‧ lat w Sing Singu za lichwę
[ Singing ]If a nightingale could sing like youGdyby słowik śpiewał jak ty
They don' t do anything except not sing when you want them to and sing when you don' t and make that awful scratching noiseOne niczego nie robią, poza tym, że śpiewają nie wtedy, kiedy chcesz i przeraźliwie skrzeczą
" The shit " is real good, Sing Sing" Gówno " jest naprawdę dobre, Sing Sing
Sing the song you usually singZaśpiewaj swoją ulubioną.- Nie teraz
" We will sing this song "- " We will sing this song "zaśpiewamy tą piosenkę- zaśpiewamy tą piosenkę
Sing, Suzy, sing!Śpiewaj Suzy, śpiewaj!
You guys singing?You singing a love song?Cześć śpiewaku, śpiewasz pieśni miłosne?
Released from Sing Sing prison FridayWyszedł w piątek
Gettys!I' m gonna send you to Sing SingWyślę cię do Sing- Sing!
Why don' t you take us straight to Sing SingDlaczego nie zawieziesz nas wprost do paki
Come on, girls, we' il all sing now.- Let' s sing!Śmiało, dziewczyny, zaśpiewajmy wszyscy
You and your buddies are going to Sing Sing regardless of who you' re connected to, Mafia or no MafiaTy i twoi kolesie idziecie siedzieć, niezależnie, czy macie powiązania z mafią, czy nie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24193 zdań frazy sing small.Znalezione w 9,375 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.