Tłumaczenia na język polski:

  • tarcza   
     
    tektura lub tablica z narysowanymi koncentrycznymi okręgami przeznaczona do zawieszenia na strzelnicy (sportowej/wojskowej/policyjnej) jako cel do ostrzelania

Przykładowe zdania z "shooting target", pamięć tłumaczeniowa

add example
So, if he was shooting at a moving target, where was it moving to?Więc, skoro strzelał do ruchomego celu, to gdzie on zmierzał?
Pistol and revolver ammunition with expanding projectiles and the projectiles for such ammunition, except in the case of weapons for hunting or for target shooting, for persons entitled to use themAmunicja do pistoletów i rewolwerów z pociskami rozprężnymi oraz pociski dla takiej amunicji, oprócz broni dla myślistwa i strzelectwa sportowego dla osób uprawnionych do korzystania z niej
Give them a target to shootWskażcie im cel
Can' t even hunt for shooting targetsPolowałeś kiedyś w ten sposób?
Take this, go to the shooter' s position and shoot the targetUstaw sie na pozycji strzelca i wyceluj
Let' s test it on something before we hit Star Command.We need a target that won' t, um, shoot back. May I suggest Rizone, my evil Emperor?Przetestujmy to na czymś zanim uderzymy Oddział Gwiezdny. potrzebujemy celu który, um, nie zacznie strzelać z powrotem. sugeruję Rizone, mój zły Imperatorze?
You want me to shoot the target?Chcesz zebym strzelal do celu?
Right now we' ve got some breaking news for you out of Las Vegas.An apparent drive- by shooting targeting rapper- actor Tupac ShakurAle teraz mamy nagłe wieœci z Las Vegas. obstrzelany z nadjeżdżajšcego samochodu raper- aktor Tupac Shakur
This Directive is without prejudice to the application of national provisions concerning the carrying of weapons, hunting or target shootingNiniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa krajowego dotyczących noszenia broni, myślistwa i strzelectwa sportowego
No way he' s shooting a moving target from a nine- story buildingNie ma szans, że strzelał do poruszającego się celu z dziewiątego piętra budynku
A fatal shooting last night of the daughter... of a Boston police detective leads our news.Emma Craven, ‧, an MlT graduate, was killed in front of her home in Roslindale... by a man thought to be targeting her father. Kathy, from what I understand, police don' t have much to go on right nowZaczynamy wiadomości/ od wczorajszej strzelaniny,/ w której uczestniczyła/ córka bostońskiego policjanta./ Mająca ‧ lata Emma Craven,/ absolwentka MIT- u,/ została zabita przed swoim domem/ w Roslindale przez człowieka,/ którego celem był jej ojciec.../ Kathy, z tego co rozumiem,/ policja nie ma zbyt wiele poszlak./ Liso, nadal jest wiele niewiadomych/ w tej sprawie./ ‧- letnia Emma Craven/ została zastrzelona/ przed swoim domem w Roslindale/ na ganku widocznym za mną./ Ze swoich źródeł wiem, że podejrzanymi
We believe the chief investigator of the Dove Commission was not the only target in the shootingWierzymy, że główny oficer śledczy Najwyższej Komisji, nie był jedynym celem strzelaniny
Shoot the targetStrzelaj do celu
Aim that up with the middle of your target, and when that' s lined up in the middle, then you squeeze the trigger and you shootCel, że się z środku na cel, i kiedy to ustawieni w środku, potem można wycisnąć spust i strzelać
It seems that we will practice target shooting guys!Wygląda na to że mamy tu strzelnicę!
We just went from " Routine Cabbie Shooting " to " Mass Murderer Targets Kids. "Właśnie przeszliśmy od " Zwykłego zabójcy taksiarza "... do " Masowego mordercy dzieci "
We just went from " Routine Cabby Shooting "...... to " Mass Murderer Targets Kids. "Już mamy namieszane.Właśnie przeszliśmy od " Zwykłego zabójcy taksiarza "... do " Masowego mordercy dzieci "
He was shooting at a moving targetStrzelał do ruchomego celu
Other sporting, hunting or target-shooting shotguns, including combination shotgun-riflesPozostałe strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu, włączając broń mającą przynajmniej jedną lufę gładką
Notwithstanding paragraph ‧, hunters, in respect of categories C and D, and marksmen, in respect of categories B, C and D, may, without prior authorisation, be in possession of one or more firearms during a journey through two or more Member States with a view to engaging in their activities, provided that they are in possession of a European firearms pass listing such firearm or firearms and provided that they are able to substantiate the reasons for their journey, in particular by producing an invitation or other proof of their hunting or target shooting activities in the Member State of destinationW drodze odstępstwa od ust. ‧ myśliwi, w odniesieniu do kategorii C i D, oraz strzelcy sportowi, w odniesieniu do kategorii B, C i D, mogą bez uprzedniego pozwolenia być w posiadaniu jednej lub więcej sztuk broni palnej w czasie podróży przez dwa lub więcej państw członkowskich w celu wykonywania swej działalności, pod warunkiem że posiadają przy sobie europejską kartę broni palnej, w której wymieniona jest ta broń, oraz że są w stanie uzasadnić powody podróży, w szczególności poprzez przedstawienie zaproszenia lub innego dowodu działalności związanej z myślistwem lub strzelectwem sportowym w docelowym państwie członkowskim
You know, shoot at targets, stuff like thatStrzelanie do celu, takie tam
are ‧ years old or more, except for hunting or target shootingukończyły ‧ rok życia, z wyjątkiem myślistwa i strzelectwa sportowego
Whereas, however, more flexible rules should be adopted in respect of hunting and target shooting in order to avoid impeding the free movement of persons more that is necessaryjednakże należy uchwalić bardziej elastyczne zasady w odniesieniu do myślistwa i strzelectwa sportowego,aby uniknąć utrudniania swobodnego przepływu osób w stopniu większym niż konieczny
There' s a ‧- to‧- second flight time so you have to shoot at where the target' s going to beMusisz strzelić ‧ do ‧ sekund wcześniej, zanim pojawi się tam cel
I graduated top of my police academy class and shattered the target- shooting obstacle course record that was held by,,, youByłem najlepszy w swojej klasie w Akademii Policyjnej...... i pobiłem stary rekord w strzelaniu do tarczy, który należał do... pana!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23184 zdań frazy shooting target.Znalezione w 18,547 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.