wymowa: IPA: /ˈsɛv.ən ˈhʌn.dɹəd/ /ˈsɛv.ən ˈhʌn.dɹɪd/ , SAMPA: /"sEv.@n "hVn.dr@d/ /"sEv.@n "hVn.drId/

Tłumaczenia na język polski:

 • siedemset   
  (Numeral  )
   
  cardinal number 700
   
  The cardinal number occurring after six hundred ninety-nine and before seven hundred one, represented in Arabic numerals as 700.

Pozostałe znaczenia:

 
(cardinal) The cardinal number occurring after six hundred ninety-nine and before seven hundred one, represented in Arabic numerals as 700.

Przykładowe zdania z "seven hundred", pamięć tłumaczeniowa

add example
to uphold the present proceedings for damages, in accordance with Article ‧ EC, and declare the applicant is entitled to be financially compensated by the Council and the Commission jointly and severally in the sum total of one million one hundred and sixteen thousand six hundred and sixty-seven euros (EURwydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na podstawie art. ‧ WE, i zasądzającego skarżącej odszkodowanie od Rady i Komisji jako dłużników solidarnych w wysokości ogółem ‧ EUR
Five hundred and twenty- seven counts of obstruction of justicezarzutów o obstrukcję prawa
declare under Article ‧ EC that the applicant is entitled to have damage totalling seven hundred and twenty one thousand three hundred and fifty five euros (EUR ‧) made good by the Council and the Commission jointly and severallywydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na podstawie art. ‧ WE, i zasądzającego skarżącej odszkodowanie od Rady i Komisji jako dłużników solidarnych w wysokości ogółem ‧ EUR
Done at Rome this twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty-sevenSporządzono w Rzymie, dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego
Seven hundred and eighty cubic metres of fuel were pumped off the vessel in the month following the incident, none of which was spilt.W okresie miesiąca od wypadku wypompowano ze statku 780 metrów sześciennych paliwa, z których żaden nie wyciekł.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-sevenSporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego listopada tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku
meeting at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven for the signature of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the United Mexican States, of the other part, hereinafter referred to asspotykając się w Brukseli dnia ósmego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku w celu podpisania Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, zwanej dalej
Done at Rome this twenty fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty seven .Sporządzono w Rzymie , dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego .
Done at Rome this twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty-seven .Sporządzono w Rzymie , dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięć set pięćdziesiątego siódmego .
Seven hundred meters more?Siedemset metrów więcej?
Done at Rome this twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty-seven .Sporządzono w Rzymie , dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego .
Can you count down from one hundred subtracting seven at a time?Umie Pani liczyć do stu i odjąć od stu siedem?
Done in duplicate at Brussels on the tenth day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-sevenSporządzono w dwóch egzemplarzach w Brukseli, dziesiątego dnia kwietnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku
They shall not exceed seven hundred and fifty in number .Ich liczba nie może przekroczyć siedmiuset pięćdziesięciu .
Many modems have dozens, even hundreds, of S registers, but only the first dozen or so are fairly standard. They are changed with a command like ATS n = N, and examined with ATS n? (eg; AT S‧ =‧ S‧? would tell the modem not to hang up for seven seconds should it not hear the answering modem, and return the number of times the phone last rangWiele modemów posiada kilkadziesiąt lub kilkaset rejestrów S, jednak tylko kilkanaście pierwszych stanowi nieformalny standard. Można zmieniać ich zawartość za pomocą polecenia: ATS n = N, zaś sprawdzać ich aktualne ustawienie za pomocą polecenia: ATS n? (np: polecenie AT S‧ =‧ S‧? spowoduje, iż modem będzie oczekiwał ‧ sekund na odpowiedź zdalnego modemu, oraz zwróci informację o ostatniej liczbie dzwonków
Seven hundred sixty patients were randomizedDokonano randomizacji siedemset sześćdziesięciu pacjentów
Seven hundred twelve counts of extortionDo zobaczenia następnej jesieni
I' ve spent seven years at Scotland Yard, analysing hundreds of casesOd siedmiu lat pracuję w Scotland Yardzie, analizując setki przypadków
They shall not exceed seven hundred and fifty in number , plus the President .Ich liczba nie przekracza siedmiuset pięćdziesięciu , nie licząc przewodniczącego .
In addition, exchanges of students and scientists, which could reduce the deficit in the European Union, where we are short of seven hundred thousand scientists.Także wymiana studentów i naukowców, która może poprawić deficyt w Unii Europejskiej, bo brakuje nam 700 tysięcy naukowców.
Over a hundred years this band' s been going... two world wars, three disasters, seven strikes... one bloody big depression and t' band played on every flaming timeNasza orkiestra ma przeszło ‧ lat... ‧ wojny światowe, ‧ katastrofy, ‧ strajków... ‧ przeklęta wielka depresja, a zespół zawsze grał
Seven hundred and fifty bucksDostaniesz ‧$
The way to the Station turns left... there are two... three... seven telegraphic poles... about three hundred fifty metersDwa... trzy... siedem slupów telegraficznych.Trzysta piecdziesiat metrów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9253 zdań frazy seven hundred.Znalezione w 4,288 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.