wymowa: IPA: /ˈsɛv.ən ˈhʌn.dɹəd/ /ˈsɛv.ən ˈhʌn.dɹɪd/ , SAMPA: /"sEv.@n "hVn.dr@d/ /"sEv.@n "hVn.drId/

Tłumaczenia na język polski:

 • siedemset   
  (Numeral  )
   
  cardinal number 700
   
  The cardinal number occurring after six hundred ninety-nine and before seven hundred one, represented in Arabic numerals as 700.

Pozostałe znaczenia:

 
(cardinal) The cardinal number occurring after six hundred ninety-nine and before seven hundred one, represented in Arabic numerals as 700.

Przykładowe zdania z "seven hundred", pamięć tłumaczeniowa

add example
Twenty-six and five make thirty-one. Phew! Then that makes five-hundred-and-one-million, six-hundred-twenty-two-thousand, seven-hundred-thirty-one. > < Five hundred million what? > asked the little prince.Dwadzieścia sześć i pięć – trzydzieści jeden. Och! To razem daje pięćset jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden. – Pięćset jeden milionów czego?
< Five-hundred-and-one million, six-hundred-twenty-two thousand, seven-hundred-thirty-one. I am concerned with matters of consequence: I am accurate. >– Pięćset jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden... jestem poważny, jestem dokładny.
to uphold the present proceedings for damages, in accordance with Article ‧ EC, and declare the applicant is entitled to be financially compensated by the Council and the Commission jointly and severally in the sum total of one million one hundred and sixteen thousand six hundred and sixty-seven euros (EURwydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na podstawie art. ‧ WE, i zasądzającego skarżącej odszkodowanie od Rady i Komisji jako dłużników solidarnych w wysokości ogółem ‧ EUR
ONE MlLLlON, ElGHT HUNDRED THOUSAND, SEVEN HUNDRED AND SlXMilion osiemset tysięcy siedemset i sześć
to uphold the present action for damages, in accordance with Article ‧ EC, and declare the applicant is entitled to be financially compensated by the Council and the Commission jointly and severally in the sum total of three million two hundred and seventy-three thousand one hundred and forty-seven euros (EURwydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na mocy art. ‧ WE, stwierdzającego, że skarżącej należy się odszkodowanie pieniężne ze strony Rady i Komisji odpowiadających solidarnie w całkowitej kwocie trzech milionów dwustu siedemdziesięciu trzech tysięcy stu czterdziestu siedmiu EUR (‧ EUR) oraz
declare under Article ‧ EC that the applicant is entitled to have damage totalling seven hundred and twenty one thousand three hundred and fifty five euros (EUR ‧) made good by the Council and the Commission jointly and severallywydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na podstawie art. ‧ WE, i zasądzającego skarżącej odszkodowanie od Rady i Komisji jako dłużników solidarnych w wysokości ogółem ‧ EUR
to uphold the present action for damages, in accordance with Article ‧ EC, and declare the applicant is entitled to be financially compensated by the Council and the Commission jointly and severally in the sum total of two million six hundred and sixty-one thousand four hundred and twenty-seven euros (EURwydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na mocy art. ‧ WE, stwierdzającego, że skarżącej należy się odszkodowanie pieniężne ze strony Rady i Komisji odpowiadających solidarnie w całkowitej kwocie dwóch milionów sześciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu EUR (‧ EUR) oraz
Seven hundred years of common history lie behind us; seven centuries filled with struggle, during which we demonstrated our loyalty to our home countries and Europe on countless occasions.Za nami siedemset lat wspólnej historii; siedem pełnych walki stuleci, w czasie których niezliczoną liczbę razy okazywaliśmy lojalność naszym krajom i Europie.
to uphold the present action for damages, in accordance with Article ‧ EC, and declare the applicant is entitled to be financially compensated by the Council and the Commission jointly and severally in the sum total of one million seven hundred and thirty-four thousand and twenty-seven euros (EURwydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na mocy art. ‧ WE, stwierdzającego, że skarżącej należy się odszkodowanie pieniężne ze strony Rady i Komisji odpowiadających solidarnie w całkowitej kwocie miliona siedmiuset trzydziestu czterech tysięcy dwudziestu siedmiu EUR (‧ EUR) oraz
It is desirable not to take account at this stage of the impact of possible future enlargements, which, in the corresponding acts of accession, may result in the ceiling of seven hundred and fifty being temporarily exceeded, which was the procedure adopted at the time of the accession of Bulgaria and Romania to the European UnionNa obecnym etapie nie należy uwzględniać konsekwencji ewentualnych przyszłych rozszerzeń, które będą mogły znaleźć przełożenie w odpowiednich aktach o przystąpieniu w postaci tymczasowego przekroczenia pułapu siedmiuset pięćdziesięciu miejsc, tak jak uczyniono w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej
Five hundred and twenty- seven counts of obstruction of justicezarzutów o obstrukcję prawa
Done at Rome this twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty-sevenSporządzono w Rzymie, dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego
Done at Rome this twenty fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty sevenSporządzono w Rzymie, dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego
Seven hundred thousand people were affected at that time.W wyniku tego programu ucierpiało siedemset tysięcy ludzi.
Done at Brussels in duplicate, on the ninth day of December in the year two thousand and eight, which corresponds to the twelfth day of Kislev in the year five thousand seven hundred and sixty nine in the Hebrew calendar, in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish, Swedish and Hebrew languagesSporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w Brukseli dnia dziewiątego grudnia dwa tysiące ósmego roku, który odpowiada dniowi dwunastego kislewa pięć tysięcy siedemset sześćdziesiątego dziewiątego roku w kalendarzu hebrajskim, w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i hebrajskim
Seven hundred twelve counts of extortionDo zobaczenia następnej jesieni
Seven hundred meters more?Siedemset metrów więcej?
Seven hundred sixty patients were randomizedDokonano randomizacji siedemset sześćdziesięciu pacjentów
I pay seven hundred for the whole nightPłacę ‧ za całą noc
meeting at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven for the signature of the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United Mexican States, of the other part, hereinafter referred to as thespotykając się w Brukseli dnia ósmego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku w celu podpisania Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, zwanej dalej
Other information: (a) First East Export Bank, PLC is owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat, (b) Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities, (c) Business Registration Number LL‧ (MalaysiaDalsze informacje: a) First East Export Bank, PLC należy do/jest kontrolowane przez/działa w imieniu Bank Mellat, b) Przez ostanie ‧ lat Bank Mellat ułatwił realizację transakcji opiewających na setki milionów dolarów i realizowanych na rzecz podmiotów prowadzących działalność w obszarze nuklearnym, pocisków balistycznych i obronności c) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej LL‧ (Malezja
Seven hundred and ‧ dollars and ‧ centsAle po tym, co zaszło dam ‧ procent rabatu
In addition, exchanges of students and scientists, which could reduce the deficit in the European Union, where we are short of seven hundred thousand scientists.Także wymiana studentów i naukowców, która może poprawić deficyt w Unii Europejskiej, bo brakuje nam 700 tysięcy naukowców.
Seven hundred pounds of torque with sequential multi- port fuel injectionMoc ‧ koni mechanicznych, z maksymalnym...... ‧- funtowym momentem obrotowym i sekwencyjnym, wielopunktowym wtryskiem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8676 zdań frazy seven hundred.Znalezione w 10,004 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.