wymowa: IPA: /kwir/ , SAMPA: /kwir/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pedał   
   
  Offensive term for an openly, often effeminate, homosexual man.
 • pedzio   
   
  Offensive term for an openly, often effeminate, homosexual man.
 • queer   
   
  androgyniczna osoba nie identyfikująca się z żadną płcią
 • dziwa   
 • dziwaczność   
 • dziwaczny   
 • dziwak   
 • dziwność   
 • dziwny     
 • gej   
 • homoseksualista   
 • nadzwyczajny   
 • niezwykłość   
 • niezwykły   
 • podejrzany   
 • podejrzenie   
 • wątpliwy   
 • zabawny   
 • zepsuć   

Pozostałe znaczenia:

 
slang. slangowo homoseksualny, queer, o nietypowej seksualności
 
staromodny, ekscentryczny
 
dziwny
 
wulg. wulgarnie pedał, ciota
 
slang. slangowo homoseksualista, queer, transgender
 
weird, odd, different
 
To hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of.
 
(colloquial) A person of atypical sexuality or sexual identity.
 
(slang) having to do with homosexuality, bisexuality, transgenderism etc.
 
(somewhat old-fashioned) weird, odd or different.
 
(definite, the queer , informal, dated or obsolete) Counterfeit money.
 
slang: having to do with homosexuality, etc.
 
slang: homosexual
 
(slang) homosexual.
 
queerly
 
(colloquial) A person who is or appears homosexual, or who has homosexual qualities.
 
(colloquial, vulgar, derogatory) General term of abuse, casting aspersions on target's sexuality; compare gay.
 
(somewhat old-fashioned) slightly unwell (mainly in to feel queer).
 
To reevaluate or reinterpret a work with an eye to sexual orientation and/or to gender, as by applying queer theory.
 
slightly unwell
 
slang: person of atypical sexuality or sexual identity
 
To render an endeavor or agreement ineffective or null.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

isnt' it queerczy to nie dziwaczne
it sounds queer to mebrzmi to dziwnie w moich uszach
queerness; dziwaczność

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "queer", pamięć tłumaczeniowa

add example
Had we gone to the community meetings... but they call you queerPowinniśmy chodzić na spotkania wspólnoty... ale nazywają cię ciotą
And it made me feel a little queer in the belly...... to have her sitting right there in the room, playing Chinese checkers...... as if nothing were going to happenCzułem się dziwne i nieswojo, siedząc obok niej, grającej w warcaby, jak gdyby nic nie miało się wydarzyć
Queer story, that young Oxford chap he had with him going madDziwna historia z tym studentem z Oksfordu, który oszaIał
You sold me... queer giraffesSprzedałeś mi... niedorobione żyrafy
Expresses its concern about the climate of intolerance against lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people with regard, in particular, to the incidents that took place at the opening of the first Queer Festival in Sarajevo on ‧ September ‧ and urges the BiH and local authorities to adopt the necessary measures to ensure that the fundamental right of peaceful assembly is fully guaranteed also to LGBT people in BiHwyraża zaniepokojenie atmosferą nietolerancji wobec lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów (LGBT), mając na uwadze w szczególności incydenty, do których doszło w trakcie otwarcia pierwszego festiwalu środowisk LGBT (Queer Festival) w Sarajewie w dniu ‧ września ‧ r. oraz wzywa władze państwowe i lokalne Bośni do przyjęcia niezbędnych środków dających również osobom ze środowiska LGBT w BiH pełną gwarancję, że ich podstawowe prawo do pokojowych zgromadzeń jest przestrzegane
Besides that queer ass who turns you onPoza tym ta ciotowska dupa, którą obraca
And the winner, coming straight from the New York City penal system, the homicidal homosexual, the savage faggot, the queer that inspires fear, the butt- battling banditZwyciężył, przybywający prosto z zakładu karnego w Nowym Jorku, zabójcza parówka, ciota- barbarzyńca, pedalski siewca strachu, pogromca odbytów
I have made " queer unions " they sayMiałam " dziwne związki ", jak mówią
Ah, it' s queerJakieś to dziwaczne
phenomenon of otherness in the european society on example of queer cinemazjawisko inności w społeczeństwie europejskim na przykladzie kina queer
You seduced an old queer, wrecked his neighbor`s lifeNie poznałby starego pedała zza ściany.Miałby spokój
That queer grabbed my balls againTen kutas znów złapał mnie za jaja!
Like a queer coupleJak para pedziów
You' re a queer looking rooster, aren' t you?Wyglądasz jak pedziowaty kutas
It was Dietrichson' s daughter Lola and it made me feel a little queer in the belly to.... have her sitting right there in the room, playing Chinese checkers, as if nothing was going to happenCzułem się dziwne i nieswojo, siedząc obok niej, grającej w warcaby, jak gdyby nic nie miało się wydarzyć
People say such queer things about itLudzie mówią o tym takie dziwne rzeczy
I' m feeling a little queerCzuję się trochę dziwnie
He was a queerBył zboczony
That old queer cannot have got to far... helloooTa stara ciota nie mogła odejść za daleko...Czeeeeeść
It' s queer, isn' t it, Father?To dziwne, prawda?
Oh, you mean because I' m queer?Oh, masz na mysli to ze jestem inny?
< He must get some queer types. >– Na pewno ma dziwnych klientów.
Homosexuality and queer in speculative fictionHomoseksualność i queer w niewerystycznych odmianach prozy
Queer rumors about them were in the air.Krążyły o nich dziwne plotki.
Queer on screen - image of the gay in the film and television on chosen examplesInny na ekranie, czyli wizerunek geja w filmie i telewizji na wybranych przykładach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy queer.Znalezione w 0,735 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.