wymowa: IPA: /kwir/ , SAMPA: /kwir/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pedał   
   
  Offensive term for an openly, often effeminate, homosexual man.
 • pedzio   
   
  Offensive term for an openly, often effeminate, homosexual man.
 • queer   
   
  androgyniczna osoba nie identyfikująca się z żadną płcią
 • dziwa   
 • dziwaczność   
 • dziwaczny   
 • dziwak   
 • dziwność   
 • dziwny     
 • gej   
 • homoseksualista   
 • nadzwyczajny   
 • niezwykłość   
 • niezwykły   
 • podejrzany   
 • podejrzenie   
 • wątpliwy   
 • zabawny   
 • zepsuć   

Pozostałe znaczenia:

 
slang. slangowo homoseksualny, queer, o nietypowej seksualności
 
staromodny, ekscentryczny
 
dziwny
 
wulg. wulgarnie pedał, ciota
 
slang. slangowo homoseksualista, queer, transgender
 
weird, odd, different
 
To hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of.
 
(colloquial) A person of atypical sexuality or sexual identity.
 
(slang) having to do with homosexuality, bisexuality, transgenderism etc.
 
(somewhat old-fashioned) weird, odd or different.
 
(definite, the queer , informal, dated or obsolete) Counterfeit money.
 
slang: having to do with homosexuality, etc.
 
slang: homosexual
 
(slang) homosexual.
 
queerly
 
(colloquial) A person who is or appears homosexual, or who has homosexual qualities.
 
(colloquial, vulgar, derogatory) General term of abuse, casting aspersions on target's sexuality; compare gay.
 
(somewhat old-fashioned) slightly unwell (mainly in to feel queer).
 
To reevaluate or reinterpret a work with an eye to sexual orientation and/or to gender, as by applying queer theory.
 
slightly unwell
 
slang: person of atypical sexuality or sexual identity
 
To render an endeavor or agreement ineffective or null.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

isnt' it queerczy to nie dziwaczne
it sounds queer to mebrzmi to dziwnie w moich uszach
queerness; dziwaczność

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "queer", pamięć tłumaczeniowa

add example
Analysis of Walter, the character in the Filippo Tommaso Marinetti's drama I Prigionieri. The use of affective shame in relation to queer subjectivity.Analiza postaci Waltera z *Jeńców* Filippa Tommasa Marinettiego. Zastosowanie wstydu afektywnego wobec podmiotowości *queer*
It' s queer, isn' t it, Father?To dziwne, prawda?
I knew there was something good about being queerWiedziałam że było coś dobrego w byciu ciotą
Since the competition vanished we' re now a free zone for queersOdkąd nie ma konkurencji, jesteśmy otwarci dla homoseksualistów
Well, Are you queer?Dlaczego nie masz dziewczyny?
I got no secret.You like calling people queer and fairy and such words?Lubisz nazywać ludzi ciota i pedzio i tym podobne?
Oh, you mean because I' m queer?Oh, masz na mysli to ze jestem inny?
The influence of queer and heterosexual discourse on lesbian feeling verbalizationWpływ dyskursów queer i hetereseksualnego na werbalizację uczuć przez lesbijki
I must admit, I did think it was a little queer, you traveling all this way for a croquet injuryMuszę przyznać, że twoja podróż tutaj, z powodu urazu krokietowego wydawała mi się dziwna
I' m not a queer if that' s what you thinkJa nie ciota, jeśli o to chodzi
Ah, it' s queerJakieś to dziwaczne
Staff Sergeant Grimm could' ve used a little help from the boys on Queer EyeSierżantowi sztabowemu Grimmowi przydałoby się parę rad od jakiegoś stylisty
I knew something queer was scratching my back, sirNo właśnie... cały czas czułem jak coś mnie drapie po plecach, sir
Autofiction and Anti-intimism. Literary strategies of queer subjectivities presence in contemporary French prose as presented according to the examples of Nina Bouraoui ,,Mes mauvaises pensées” and Anne Garréta ,,Pas un jour”.Autofikcyjność i antyintymizm. Literackie strategie figurowania queerowych podmiotowości we współczesnej prozie francuskiej na przykładzie „Mes mavaises pensées” Niny Bouraoui i „Pas un jour” Anne Garréta.
People say such queer things about itLudzie mówią o tym takie dziwne rzeczy
Had we gone to the community meetings... but they call you queerPowinniśmy chodzić na spotkania wspólnoty... ale nazywają cię ciotą
And the winner, coming straight from the New York City penal system, the homicidal homosexual, the savage faggot, the queer that inspires fear, the butt- battling banditZwyciężył, przybywający prosto z zakładu karnego w Nowym Jorku, zabójcza parówka, ciota- barbarzyńca, pedalski siewca strachu, pogromca odbytów
Only steers and queers come from Texas, Private Cowboy!Tylko byki i pedały pochodzą z Teksasu!
Queer rumors about them were in the air.Krążyły o nich dziwne plotki.
There' s the sheriff talking with a man with a queer- looking rifleSzeryf rozmawia z uzbrojonym mężczyzną
Oh, wait a minute.Maybe he is a queerCzekajcie, może to jednak jest pedał
Do I look like a queer?Mam piątkę dzieci
The shot apparently went wide; an unaf­fected hand held the cup to the mouth and Kurtz drank, a little noisily, in long sips. Then he put down the cup and said, < How do you mean – queer? >Strzał widać chybił, ręka nie drgnęła przykładając filiżankę do ust i Kurtz pił, dosyć głośno, długimi łykami. Potem postawił filiżankę z powrotem i zapytał: – Co to znaczy coś dziwnego?
Strange questionMy editor wants a picture of someone famous acting bent and all I' ve got is you sitting on a queer bench, soMój redaktor chce zdjęcia kogoś sławnego dziwnie się zachowującego i wogóle, a ja mam Ciebie siedzącego na ławce dla pedziów, więc
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy queer.Znalezione w 0,675 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.