wymowa: IPA: /kwir/ , SAMPA: /kwir/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pedał   
   
  Offensive term for an openly, often effeminate, homosexual man.
 • pedzio   
   
  Offensive term for an openly, often effeminate, homosexual man.
 • queer   
   
  androgyniczna osoba nie identyfikująca się z żadną płcią
 • dziwa   
 • dziwaczność   
 • dziwaczny   
 • dziwak   
 • dziwność   
 • dziwny     
 • gej   
 • homoseksualista   
 • nadzwyczajny   
 • niezwykłość   
 • niezwykły   
 • podejrzany   
 • podejrzenie   
 • wątpliwy   
 • zabawny   
 • zepsuć   

Pozostałe znaczenia:

 
slang. slangowo homoseksualny, queer, o nietypowej seksualności
 
staromodny, ekscentryczny
 
dziwny
 
wulg. wulgarnie pedał, ciota
 
slang. slangowo homoseksualista, queer, transgender
 
weird, odd, different
 
To hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of.
 
(colloquial) A person of atypical sexuality or sexual identity.
 
(slang) having to do with homosexuality, bisexuality, transgenderism etc.
 
(somewhat old-fashioned) weird, odd or different.
 
(definite, the queer , informal, dated or obsolete) Counterfeit money.
 
slang: having to do with homosexuality, etc.
 
slang: homosexual
 
(slang) homosexual.
 
queerly
 
(colloquial) A person who is or appears homosexual, or who has homosexual qualities.
 
(colloquial, vulgar, derogatory) General term of abuse, casting aspersions on target's sexuality; compare gay.
 
(somewhat old-fashioned) slightly unwell (mainly in to feel queer).
 
To reevaluate or reinterpret a work with an eye to sexual orientation and/or to gender, as by applying queer theory.
 
slightly unwell
 
slang: person of atypical sexuality or sexual identity
 
To render an endeavor or agreement ineffective or null.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

isnt' it queerczy to nie dziwaczne
it sounds queer to mebrzmi to dziwnie w moich uszach
queerness; dziwaczność

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "queer", pamięć tłumaczeniowa

add example
phenomenon of otherness in the european society on example of queer cinemazjawisko inności w społeczeństwie europejskim na przykladzie kina queer
I' m not a queer if that' s what you thinkJa nie ciota, jeśli o to chodzi
You look like a queerWyglądasz, jak ciota
Oh, we' re waiting on them, sir.We' re drawing them closer, like a fat queer to a dick sandwichPrzyciągamy ich jak tłustego pedała do kanapeczki z fiutkiem
Queer sort of birdNiezwykła dama
It looked queer. They decided that she must be his lover.To było dziwne - i w końcu uznano, że pewno została jego przyjaciółką.
< You needn’t worry about the money – or the plane, > Martins said. < But I’ll make a bet with you – in pounds sterling – five pounds against two hundred schillings – that there’s something queer about Harry’s death. >– Nie potrzebuje się pan martwić o pieniądze ani o samolot – odparł Martins. – Ale założę się z panem – o funty szterlingi, pięć funtów do dwustu szylingów – że w śmierci Harry’ego jest coś dziwnego.
Gay and lesbian community in the american-canadian TV series Queer as FolkSpołeczność gejowsko-lesbijska w amerykańsko-kanadyjskim serialu Queer as Folk.
It was all very queerWszystko to było bardzo dziwne
Expresses its concern about the climate of intolerance against lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people with regard, in particular, to the incidents that took place at the opening of the first Queer Festival in Sarajevo on ‧ September ‧ and urges the BiH and local authorities to adopt the necessary measures to ensure that the fundamental right of peaceful assembly is fully guaranteed also to LGBT people in BiHwyraża zaniepokojenie atmosferą nietolerancji wobec lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów (LGBT), mając na uwadze w szczególności incydenty, do których doszło w trakcie otwarcia pierwszego festiwalu środowisk LGBT (Queer Festival) w Sarajewie w dniu ‧ września ‧ r. oraz wzywa władze państwowe i lokalne Bośni do przyjęcia niezbędnych środków dających również osobom ze środowiska LGBT w BiH pełną gwarancję, że ich podstawowe prawo do pokojowych zgromadzeń jest przestrzegane
I knew there was something good about being queerWiedziałam że było coś dobrego w byciu ciotą
Hangs around queer S and M joints downtownWiduje się go w podejrzanych lokalach
" lf you' re queer, get involved with a rich guy" Nie obchodzi mnie że jesteś ciotą, ale zangażuj się w związek z bogatym facetem
I don' t give a shit if you' re an Alien, queer...... or maybe both!Gówno mnie obchodzi, czy jesteś obcym, pedałem...... albo nawet jednym i drugim!
Neither is that queer shirt for a real copNielogiczna jest również ta ciotowska koszula dla prawdziwego gliniarza
This ‧ square meter flat isn' t bad for a queer with an ass like the Japanese flagTo ‧ metrowe mieszkanie nie jest złe dla cioty z dupą jak japońska flaga
Oh, you mean because I' m queer?Oh, masz na mysli to ze jestem inny?
You seduced an old queer, wrecked his neighbor`s lifeNie poznałby starego pedała zza ściany.Miałby spokój
Besides that queer ass who turns you onPoza tym ta ciotowska dupa, którą obraca
I' ve seen you around, but I had no idea you were queerWidywałem cię tu i tam, ale nie wiedziałem, że jesteś ciotą
Autofiction and Anti-intimism. Literary strategies of queer subjectivities presence in contemporary French prose as presented according to the examples of Nina Bouraoui ,,Mes mauvaises pensées” and Anne Garréta ,,Pas un jour”.Autofikcyjność i antyintymizm. Literackie strategie figurowania queerowych podmiotowości we współczesnej prozie francuskiej na przykładzie „Mes mavaises pensées” Niny Bouraoui i „Pas un jour” Anne Garréta.
The shot apparently went wide; an unaf­fected hand held the cup to the mouth and Kurtz drank, a little noisily, in long sips. Then he put down the cup and said, < How do you mean – queer? >Strzał widać chybił, ręka nie drgnęła przykładając filiżankę do ust i Kurtz pił, dosyć głośno, długimi łykami. Potem postawił filiżankę z powrotem i zapytał: – Co to znaczy coś dziwnego?
Are you queer? – Sure. – Are you or not? – This is greatJasne.- Jesteś czy nie?- Bardzo dobre
Him and his queer dogRazem ze swoim pedalskim psem
You queer?- What?Jesteś pedziem?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy queer.Znalezione w 0,338 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.