wymowa: IPA: pʊl /pʊl/ , SAMPA: /pUl/ pUl    

Tłumaczenia na język polski:

 • ciągnąć   
  (Verb  )
   
  apply force to (something) so it comes towards one
   
  wlec, przesuwać za sobą
   
  To apply a force to (an object), in order that it moves towards the origin of the force that was applied.
 • pociągnąć   
  (Verb  )
   
  apply force to (something) so it comes towards one
   
  To apply a force to (an object), in order that it moves towards the origin of the force that was applied.
 • przyciągać   
   
  To draw by a physical force causing or tending to cause to approach, adhere, or unite
 • ściągać   
   
  To deliver data to a client only upon client request.
 • ciągnienie   
 • naciągać   
 • odebrać   
 • odrywać   
 • pociągać   
 • pociągnięcie   
 • porozciągać   
 • powstrzymać   
 • powstrzymywać   
 • prowadzić   
 • przeciągać   
 • przeciągnięcie   
 • przyciąganie   
 • rwać   
 • rączka   
 • sterować   
 • strzelać   
 • szarpać   
 • szarpnięcie   
 • szarpnąć   
 • szczypać   
 • targnięcie   
 • wciągać   
 • wpływ   
 • wylizać   
 • wyrwać   
 • wyrywać   
 • zaciągać   
 • zaciągnąć   
 • łyk   

Pozostałe znaczenia:

 
pociągnięcie
 
ciągnąć
 
act of pulling
 
succeed in finding a person with whom to have sex
 
To cause to move along the ground by pulling.
 
(intransitive) to apply a force such that an object comes toward the person or thing applying the force
 
remove (something) from circulation
 
(transitive) to remove (something), especially from public circulation or availability
 
A great force, applied in order that an object will move towards the origin of the force that was applied to it.
 
(transitive) (slang) to persuade (someone) to have sex with one
 
(transitive, informal) to do or perform
 
(Internet) (uncountable) The situation where a client sends out a request for data from a server, as in server pull , pull technology
 
(slang) influence, especially as a means of gaining advantage
 
Appeal or attraction or (as of a movie star)
 
(transitive) to retrieve or generate for use
 
(transitive) to apply a force to (an object) so that it comes toward the person or thing applying the force
 
Any device meant to be pulled, as a lever, knob, handle, or rope
 
An act of pulling (applying force)
 
apply force such that an object comes toward the person or thing applying the force
 
(intransitive, slang) to succeed in finding a person with whom to have sex
 
(to) pull
 
A journey made by rowing
 
An attractive force which causes motion towards the source
 
to toss a frisbee with the intention of launching the disc across the length of a field
 
(intransitive) to row

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (21)

platter pullwyciąg talerzykowy
pull an all-nighterzarwać nockę;
pull downponizyć siẹ; opuszać; poniżać siẹ; niszczyć; opadać; poniżać; obniżać; opuszczać; opuścić; rozbierać
pull offpotrafić; ściągać; ściągnąć
pull oneself together
pull outwyciągać; ; ciągnąć; urywać; wyciągnąć; wyrwać; wyrywać; wywlekać
pull quotecytat
pull replicationreplikacja puli
pull subscriptionsubskrypcja wciągana
pull systemsystem typu pull; system dostępu do danych PNR
pull teethciągnąć kogoś za język
pull through
pull to piecesponiżać siẹ; ponizyć siẹ; poniżać; opadać; opuszać; obniżać
pull uppostój; przystanek; zatrzymać; zatrzymać się
pull-down
pull-outdodatek; wkładka
pull-overpulower
pull-uppodciągnięcie; zatrzymywanie
pull-upspodciąganie
pullingciągnięcie
push-pullprzeciwsobny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pull", pamięć tłumaczeniowa

add example
We pulled a match from the booksRysopis się zgadza
Otherwise we should seriously consider pulling both our troops and our money out of Afghanistan and letting that country follow the hellish course that it will be sentenced to by its fanatic religious destiny.W innym przypadku, powinniśmy poważnie rozważyć możliwość wycofania wojsk i pieniędzy z Afganistanu, pozwalając, aby kraj ten pogrążył się w piekle, na jakie skaże go fanatyzm religijny.
But, Kelso, I thought you wanted to impress the mother of your child and give your life a purpose and pull over girls for speeding while foxyWięc jednak studnia???
When the hit pulls you an inch from death, that is livingKiedy dojdziesz do granicy śmierci, to będzie właśnie życie
It isn' t your gun...... which, from forensics analysis, seems to be the murder weapon...... judging from the slugs we pulled and the execution- style point- blank rangeNie jest to pański pistolet, który zresztą okazał się narzędziem zbrodni, i którego kule wyjęliśmy z podłogi i ściany... w miejscu egzekucji
I wish you had the nerve to pull that triggerSzkoda, że nie masz odwagi pociągnąć za spust
Client' s team was able to pull the specs for the car' s computer off of Graiman' s hard drivesEkipa klienta zdobyła opis techniczny komputera w samochodzie z dysków Graimana
I watched them pull the capsule out of the ground and hand that sealed envelope to my kidJak wyciągają kapsułę i wręczają synowi zapieczętowaną kopertę
Pull Mechanism: allows the Member State Discovery Service to pull INSPIRE metadata elements of resources from a remote locationMechanizm pull: umożliwia usłudze wyszukiwania danego państwa członkowskiego pobieranie elementów metadanych dotyczących zasobów INSPIRE z odległej lokalizacji
Well, he must have got chilly and pulled the dirt back overMusiało mu być chyba zimno i przysypał się z powrotem
How am I gonna pull this off?Jak z tego wybrnę?
Step ‧-Removing the syringe Pull the syringe out quickly and apply pressure to the injection site with a swab containing disinfectantKrok ‧ – usunięcie strzykawki Po wykonaniu wstrzyknięcia strzykawkę należy szybko wyciągnąć, a miejsce wstrzyknięcia ucisnąć gazikiem nasączonym substancją odkażającą
Pull out, or you' il lose everyoneWycofaj się, albo stracisz wszystkich
The EU can, and should, perform an active role to this end, namely, by helping to pull their populations out of poverty and by promoting good neighbourliness.Unia Europejska może i powinna tu odgrywać aktywną rolę, pomagając wydobyć ludność tych państw z ubóstwa i promując dobrosąsiedzkie stosunki.
Forty famous faces pull-out book –Czterdziestu znanych ludzi – osobna książeczka
How to remove Exelon transdermal patches Gently pull at one edge of the patch to remove it completely from the skinJak zdejmować Exelon systemy transdermalne Należy delikatnie pociągnąć za jeden brzeg plastra, a następnie odlepić plaster
b) Pull dose knob out (in direction of the arrow) until a ‧ appears in the dose windowb) Przekręcić pokrętło nastawiające dawkę (zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę) tak, by pokazała się liczba ‧ w okienku wskazującym dawkę
Pull out nowWyprzedać teraz
Let' s pull it closerPrzysuń to bliżej
Subject: Sudan: President Omar al-Bashir is still pulling the wool over the international community's eyes while human rights continue to be violated in DarfurDotyczy: Sudanu: prezydent Omar el-Béchir kpi ze wspólnoty międzynarodowej, podczas gdy w Darfurze wciąż łamane są prawa człowieka
Thank you:Sorry l" m late: My horse pulled up lameDziękuję, przepraszam za spóźnienie
They' re pulling us upWciagaja nas
As far as the first part is concerned, it has been much discussed, and it is high time that we set up a hedge against this market, so that we do not have to depend on anyone at all, but what is important is the locomotive, and for the locomotive to pull, we also need the means.Jeśli chodzi o pierwszą część, była ona szeroko omawiana i już najwyższy czas, abyśmy stworzyli zaporę przeciw temu rynkowi, tak abyśmy nie musieli być od nikogo uzależnieni; ważna jest jednak ta lokomotywa - ale aby lokomotywa mogła ciągnąć, musimy mieć odpowiednie środki.
I don' t want to pull it off the...It might have diseases, Jackie!Nie chcę tego dotykać
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4223 zdań frazy pull.Znalezione w 1,984 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.