wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • febe   
  • fojbe   
    [tytanida]

Pozostałe znaczenia:

 
Any of several birds of the genus Sayornis

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

PhoebeFebe;

Przykładowe zdania z "phoebe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Isn' t it a bit suicidal to be walking into the room Phoebe saw us die in?Czy to nie samobójstwo wchodzić do pokoju, w którym Phoebe widziała nas martwych?
What am I gonna do with Phoebe?Co mam zrobić z Phoebe?
I' il see if I can piece together a spell to de- karma PhoebeZobaczmy, czy mogę złożyć do kupy zaklęcie na od- karmowanie Phoebe
The newspaper' s lawyers wanna meet with me, and I don' t think it' s because they' re huge Phoebe fansPrawnicy gazety chcą się ze mną spotkać, i nie sądzę, że dlatego, ponieważ są wielkimi fanami Phoebe
Phoebe, are you okay?Phoebe, dobrze się czujesz?
Yes, except for we have something Phoebe' s premonition didn' tTak, prócz pewnej rzeczy, którą Phoebe nie miała w wizji
I used to do everything Phoebe saidZazwyczaj robiłam wszystko, co mówiła Phoebe
The sooner Phoebe breaks him, the sooner it' s over and out in the openlm szybciej Phoebe go złamie, tym szybciej to się skończy
Besides, not any riskier than what Phoebe' s doing, right?Poza tym, to nie jest bardziej ryzykowne od tego, co robi Phoebe, prawda?
Phoebe, I' m calleighPhoebe, jestem Calleigh
Phoebe, is that you?Phoebe, to ty?
We need PhoebePotrzebujemy Phoebe
Hurry, Phoebe, pleasePospiesz się, Phoebe, proszę
Hey, look, PhoebePatrz, Phoebe
Phoebe, I didn' t mean to upset youPhoebe, Nie chciałam cię zdenerwować
Phoebe, I' m herePhoebe, ja jestem
Hello, PhoebeWitaj, Phoebe
It is almost time, PhoebeJuż prawie czas, Phoebe
Magic has disappeared from the world, and Phoebe and Paige went to have a summit meeting with evil so they can fix itMagia zniknęła ze świata, a Phoebe i Paige poszły na spotkanie ze złem więc to naprawią
Bobbi and Phoebe are gonna throw me a showerAle będzie zabawa!
So, you and Phoebe, huh?Więc ty i Phoebe, co?
Did she call Phoebe?Dzwoniła do Phoebe?
Phoebe, come on, let' s goGdzie Joey?- Co jest?
Have them catch you and Phoebe together?Czy oni nakryli Ciebie i Phoebe razem?
All these fears about a magical baby, and " don' t let the doctors find out, " and " we' il buy a birthing ball, " and " Paige and Phoebe will be midwives. "Te wszystkie lęki dotyczące magicznego dziecka i " nie pozwól żeby lekarze się dowiedzieli " i " kupimy piłkę do ćwiczeń, " i " Paige i Phoebe będą położnymi. "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 288 zdań frazy phoebe.Znalezione w 1,378 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.