wymowa: IPA: [ˈphæʃən] ˈpæʃən /ˈpæʃən/ ˈphæʃən , SAMPA: /"p{S@n/ "p{S@n        

Tłumaczenia na język polski:

 • pasja   
   
  utwór artystyczny opisujący mękę Jezusa Chrystusa
   
  silne zainteresowania, zamiłowanie
 • afekt   
   
  namiętność, silne uczucie
 • namiętność   
 • rozkosz   
 • uniesienie   
 • zaciekłość   
 • zamiłowanie   
 • zapamiętałość   
 • zapał   

Pozostałe znaczenia:

 
namiętność
 
pasja
 
fervor, determination.
 
A feeling of strong sexual desire.
 
An object of passionate love or strong interest.
 
(obsolete) An innate quality, property, or attribute of a thing.
 
any great emotion
 
passion(s)
 
(Christianity) The suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
Any great, powerful emotion, especially love or hate.
 
A play, musical composition or display meant to commemorate the suffering of Jesus.
 
Great emotion.
 
object of passionate love or strong interest
 
passion (of love)
 
Suffering; particularly in Christianity, the suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
fervor, determination
 
suffering of Jesus
 
commemoration of the suffering of Jesus

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

I have a passion for paintingpasjonuję się malarstwem
PassionPasja; Męka Pana Jezusa
passion flower
Passion flowermęczennica
passion flowersmęczennica
passion fruitowoc męczennicy; ; owoce męczennicy; marakuja
passion fruitsmarakuja (owoc); marakuja
passionate; namiętny; gwałtowny; ognisty; płomienny; porywczy; zaciekły; zapalczywy; zapamiętały; żarliwy
passionatelynamiętnie; mocno;
St Mark PassionPasja według św. Marka
St Matthew PassionPasja według św. Mateusza
The Passion of the ChristPasja
The Passionate PilgrimNamiętny pielgrzym

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "passion", pamięć tłumaczeniowa

add example
Fatal passion as a main theme in the "Small Tragedies" of A. PushkinFatalne namiętności jako motyw wiodący w "Małych tragediach" A. Puszkina.
That my sword upon thee shall approve and plead my passions for Lavinia' s love.Clubs, clubs!l mieczem tego ci dowiodę, że równe prawo mam Lawinię kochać
Ewangelization, Group, passion Christian Motocycle Club Boanerges Poland.Ewangelizacja, grupa, pasja. Chrześcijański Klub Motocyklowy Boanerges Poland
The desperate passion of the forbidden.Can I borrow it?On ma żonę, ona ma męża, zakazana namiętność dwojga desperatów
The current situation in Lampedusa should not undermine our intention to offer assistance and support to these emerging democracies and the young generation that so passionately and peacefully has been able to achieve fundamental political changes.Obecna sytuacja na Lampedusie nie powinna wpłynąć na nasz zamiar udzielenia pomocy i wsparcia tym rodzącym się demokracjom i młodemu pokoleniu, które zdołało w sposób tak żarliwy, a zarazem pokojowy doprowadzić do fundamentalnych zmian politycznych.
Madam President, Commissioner, I apologise if I am now breaking with protocol, but I cannot pass up this opportunity to make a passionate plea.Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Przepraszam, jeśli łamię teraz protokół, ale nie mogę stracić okazji do wygłoszenia żarliwego apelu.
First passion, m' ladyPierwsza miłość
As the Unión Romaní we want this debate, so that no one can ignore the fact that we must, at all costs, defend human rights and the pre-eminence that law must always have over political passions.Jako Unión Romaní chcemy tej debaty, aby nikt nie mógł zignorować faktu, że musimy za wszelką cenę bronić praw człowieka, a prawo musi zawsze mieć znaczenie nadrzędne wobec politycznych pasji.
They are moderately happy, with few quarrels or passionsSą umiarkowanie szczęśliwi, bez kłótnia ale i bez namiętności
Passion fuse element and themes in works of contemporary polish poets.Topika i motywy pasyjne w utworach współczesnych polskich poetów.
Gustawa Patro - librarian with passionGustawa Patro - bibliotekarz z pasją
But I was so thrilled to meet a good guy...... I was convinced there was passion when there wasn' t anyAle byłam taka podekscytowana spotkaniem dobrego faceta, z którym mogę porozmawiać, że przekonałam siebie, że jest między nami namiętność, kiedy tak naprawdę jej nie było
I would hate to see his passion fall by the waysideJa też lubię to robić
She did not confess her passion for another; he did not say that he had forgotten her.Ona zamilczała o miłości do innego; on nie wyjawił, że o niej zapomniał.
We must never fall into the trap of believing that people in other parts of the world - whether it is Africa, Asia or Latin America - should be any less passionate about their rights.Nie możemy dać się zwieść przekonaniu, że ludzie w innych stronach świata - czy to w Afryce, Azji czy Ameryce Łacińskiej - podchodzą do swoich praw z mniejszą pasją.
The heat of passion as the legal and psychological ground for penalties to be imposed.Stan silnego wzburzenia jako prawna i psychologiczna podstawa wymiaru kary.
And for the criminal, it is a dark gift: the hardship that introduces a man to himself, that rouses his passion for freedomA dla przestępcy...Jest to mroczny dar... Bolesny wstyd, który zapoznaje człowieka z własnym sobą... który wzbudza jego pragnienie wolności
Rather I will go to Benedick and counsel him to fight against his passionNie rób kuzynce takiej krzywdy
Packed fuII of passion, you wereNabuzowany energią
You offered care, I needed passionZaoferowałaś troskę, a ja potrzebowałem pasji
O holy passion...!O Święta namiętności...!
Once upon a time, the passion of Henry for the painting it fed me, but sadness!Talent Henry' ego rozbudził we mnie chęć poświęcenia się sztuce
Now, you strike me as a man of passion, PaulSprawiasz wrażenie człowieka z pasją, Paul
And I wanna feel passion I wanna feel pain..I wanna weep at the sound of your nameChcę czuć pasję Chcę czuć ból
We wereambitious, passionate, ready to takeover the worldAmbitni pasjonaci, gotowi zawładnąć światem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 740 zdań frazy passion.Znalezione w 1,976 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.