wymowa: IPA: [ˈphæʃən] ˈpæʃən /ˈpæʃən/ ˈphæʃən , SAMPA: /"p{S@n/ "p{S@n        

Tłumaczenia na język polski:

 • pasja   
   
  utwór artystyczny opisujący mękę Jezusa Chrystusa
   
  silne zainteresowania, zamiłowanie
 • afekt   
   
  namiętność, silne uczucie
 • namiętność   
 • rozkosz   
 • uniesienie   
 • zaciekłość   
 • zamiłowanie   
 • zapamiętałość   
 • zapał   

Pozostałe znaczenia:

 
namiętność
 
pasja
 
fervor, determination.
 
A feeling of strong sexual desire.
 
An object of passionate love or strong interest.
 
(obsolete) An innate quality, property, or attribute of a thing.
 
any great emotion
 
passion(s)
 
(Christianity) The suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
Any great, powerful emotion, especially love or hate.
 
A play, musical composition or display meant to commemorate the suffering of Jesus.
 
Great emotion.
 
object of passionate love or strong interest
 
passion (of love)
 
Suffering; particularly in Christianity, the suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
fervor, determination
 
suffering of Jesus
 
commemoration of the suffering of Jesus

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

I have a passion for paintingpasjonuję się malarstwem
PassionPasja; Męka Pana Jezusa
passion flower
Passion flowermęczennica
passion flowersmęczennica
passion fruitowoc męczennicy; ; owoce męczennicy; marakuja
passion fruitsmarakuja (owoc); marakuja
passionate; namiętny; gwałtowny; ognisty; płomienny; porywczy; zaciekły; zapalczywy; zapamiętały; żarliwy
passionatelynamiętnie; mocno;
St Mark PassionPasja według św. Marka
St Matthew PassionPasja według św. Mateusza
The Passion of the ChristPasja
The Passionate PilgrimNamiętny pielgrzym

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "passion", pamięć tłumaczeniowa

add example
O holy passion, proud emotionO Święta namiętność, dumna emocjo
The most important stakeholders in the European Research Area are researchers with their passion for discoveryTu Komitet widzi bardzo istotne zapotrzebowanie na działania, które wymagają mniejszych nakładów biurokratycznych, które są lepiej niż dotychczas uzgodnione ze Scientific Community i przemysłem i których wewnętrzne reguły odpowiadają doświadczeniom i warunkom pracy
Parliament, as certain fellow Members have pointed out, has worked intelligently, competently, and I would even say passionately, and has already adopted important texts in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.Dlatego też my również powinniśmy przyspieszyć nasze decyzje i zadbać o to, by były one satysfakcjonujące. Parlament, jak niektóre koleżanki i koledzy posłowie podkreślali, pracował w sposób racjonalny, kompetentny, powiedziałbym nawet z ogromnym entuzjazmem, i przyjął już ważny tekst w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
For me, the Doctor' s passions are like the rays of the sun when they are caught in a magnifying glass and they immediately set fire to whatever object they find in their wayDla mnie, pasja doktora jest jak słoneczne promienie schwycone w powiekszające szkło i momentalnie stawiające w płomieniach wszystko co znajdą na swej drodze
> A transverse project devoted to issues of maritime security , already mentioned in Inforegio Panorama No 15 . On a more ad hoc basis , we have been involved as experts in various projects such as ‘ Baltic palette ’ , which produced a passionate exchange of experiences , and an Interact project .> Po trzecie , projekt przekrojowy poświęcony problematyce bezpieczeństwa morskiego , o której pisaliśmy w Panorami e Inforegio nr 15 . Wzięliśmy również udział w charakterze ekspertów w różnych projektach , takich jak „ Baltic Palette ” , które dały początek pasjonującej wymianie doświadczeń lub projektom w ramach INTERACT .
She' s super smart... very passionate... and beautifulJest naprawdę inteligentna i piękna
The level of intimacy, passion and commitment in heterosexual relationships of young adultsPoziom intymności, namiętności i zaangażowania w związkach heteroseksualnych młodych dorosłych.
You know, James, there was a time not too long ago when students were passionate about literatureWiesz, James, był taki czas, nie tak dawno temu, gdy uczniowie poznawali literaturę z pasją
See the grisly acts of passion just as they happenedZobaczcie na własne oczy przerażające sceny
Passions in the late works of Leo TolstoyNamiętności w późnej twórczości Lwa Tołstoja
I can ' t ask you to transform me with your passionsNie mogę prosić, żebyś przekazał mi swoje namiętności
His brother, Prince PassionJego brat, Książę Passion
I used to describe my ideal guy as " funny, smart, passionate, challenging. "Mogę opisać swojego idealnego faceta jako " zabawny, mądry, namiętny, ambitny. "
besides, I am passionate for other person. should find out that Pedro As it is deadPoza tym, kocham kogoś innego.Pedro Segundo nie żyje
Passion, occupational burnout, work engagement and the quality of intimate relationship: a study on working couplesPasja, wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracę a jakość bliskiego związku: badanie z udziałem pracujących par
You write about all this passion and romance and " my love for you is endless. "To znaczy piszesz o tej namiętności i romansach, o miłości do grobowej deski
If my own political group had been responsible for drafting this report, our approach would undoubtedly have been very different to that followed by Mr Arlacchi, although I am grateful for the passion with which he has followed the Afghanistan file for so long.Gdyby przygotowanie przedmiotowego sprawozdania powierzone zostało mojej grupie politycznej, nasze podejście niewątpliwie różniłoby się od podejścia przyjętego przez pana posła Arlacchiego. Tym niemniej, jestem mu wdzięczny za oddanie, z jakim tak długo zajmował się kwestią Afganistanu.
You see?You' re strong, you have a passionJesteś silniejszy bo masz pasję
passion fruitowoce męczennicy
Enthusiastic, passionateZagorzały, zdeterminowany
passion fruit (Passiflora sppmęczennica jadalna (Passiflora spp
To whom would he turn his passion?Do kogo ma zwrócić swoją namiętność?
But all my passion went with her golden hairAle cała moja namiętność odeszła wraz z jej złotymi lokami
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 762 zdań frazy passion.Znalezione w 0,91 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.