wymowa: IPA: [ˈphæʃən] ˈpæʃən /ˈpæʃən/ ˈphæʃən , SAMPA: /"p{S@n/ "p{S@n        

Tłumaczenia na język polski:

 • pasja   
   
  utwór artystyczny opisujący mękę Jezusa Chrystusa
   
  silne zainteresowania, zamiłowanie
 • afekt   
   
  namiętność, silne uczucie
 • namiętność   
 • rozkosz   
 • uniesienie   
 • zaciekłość   
 • zamiłowanie   
 • zapamiętałość   
 • zapał   

Pozostałe znaczenia:

 
namiętność
 
pasja
 
fervor, determination.
 
A feeling of strong sexual desire.
 
An object of passionate love or strong interest.
 
(obsolete) An innate quality, property, or attribute of a thing.
 
any great emotion
 
passion(s)
 
(Christianity) The suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
Any great, powerful emotion, especially love or hate.
 
A play, musical composition or display meant to commemorate the suffering of Jesus.
 
Great emotion.
 
object of passionate love or strong interest
 
passion (of love)
 
Suffering; particularly in Christianity, the suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
fervor, determination
 
suffering of Jesus
 
commemoration of the suffering of Jesus

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

I have a passion for paintingpasjonuję się malarstwem
PassionPasja; Męka Pana Jezusa
passion flower
Passion flowermęczennica
passion flowersmęczennica
passion fruitowoc męczennicy; ; owoce męczennicy; marakuja
passion fruitsmarakuja (owoc); marakuja
passionate; namiętny; gwałtowny; ognisty; płomienny; porywczy; zaciekły; zapalczywy; zapamiętały; żarliwy
passionatelynamiętnie; mocno;
St Mark PassionPasja według św. Marka
St Matthew PassionPasja według św. Mateusza
The Passion of the ChristPasja
The Passionate PilgrimNamiętny pielgrzym

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "passion", pamięć tłumaczeniowa

add example
An old passion-- an odd and end in itself!To stary dom, pełen różnych śmieci, które namiętnie zbieram
To be passionate and youMusisz być podekscytowana
And it is precisely these details, which have transformed a report that was meant to be technical into a source of passionate political debate, which risks dividing us deeply.I właśnie te szczegóły przyczyniły się do zmiany kształtu tego sprawozdania, które miało mieć charakter techniczny, a stało się podstawą zażartej debaty politycznej, i mogą nas głęboko poróżnić.
< Yes, it is her flat, > Daintry said. < She always had a passion for owls — but the passion’s grown since my day. >– Tak, to z pewnością jej dom – stwierdził Daintry. – Zawsze pałała namiętnością do sów, a od czasu, gdy się rozstaliśmy, ta namiętność przybrała na sile.
It appears we share the same passionsZdaje się, że dzielimy te same pasje
" So Passion Dies" I pasja umiera
> A transverse project devoted to issues of maritime security , already mentioned in Inforegio Panorama No 15 . On a more ad hoc basis , we have been involved as experts in various projects such as ‘ Baltic palette ’ , which produced a passionate exchange of experiences , and an Interact project .> Po trzecie , projekt przekrojowy poświęcony problematyce bezpieczeństwa morskiego , o której pisaliśmy w Panorami e Inforegio nr 15 . Wzięliśmy również udział w charakterze ekspertów w różnych projektach , takich jak „ Baltic Palette ” , które dały początek pasjonującej wymianie doświadczeń lub projektom w ramach INTERACT .
Commissioner, with passion and the force of the law behind us, we are relying on everyone to do their part and, in these last few seconds, I should like to ask my fellow Members to dedicate a minute of reflection to the memory of the victims.Pełni zaangażowania i ze świadomością, że prawo jest po naszej stronie, liczymy na to, że każdy zrobi, co do niego należy. W ostatnich słowach tego przemówienia chcę poprosić koleżanki i kolegów posłów o minutę ciszy dla uczczenia pamięci ofiar.
My real passion is for sleuthingMoją prawdziwą pasją jest śledztwo
Either he doesn' t have any passion for youAlbo on nic do ciebie nie czuje
The representations of Ecce Homo in Lisbon, Setubal and Beja - icongraphy of Passion of Christ in late medieval art in PortugalObrazy Ecco Homo w Lizbonie, Setubal i Beja - wokół ikonografii pasyjnej w sztuce portugalskiej późnego średniowiecza
Crime of passion is what it' s calledOkreśla się to mianem " zbrodnia namiętności "
In case she loses control and bites his jugular in the heat of passionNa wypadek gdyby straciła kontrolę i wbiła mu się w szyję, kiedy będzie podniecona
A stronger passion overtook himOwładnęła nim silniejsza pasja
We share the same passionŁączy nas wspólna pasja
Why does Turkey's accession to the European Union trigger such passionate and combative debates?Dlaczego akcesja Turcji do Unii Europejskiej wywołuje tak gorące i ostre debaty?
Yes, of course, climate change exists, but commercial vehicles are not vehicles that people buy for the sheer pleasure of driving or because they are passionate about them.Tak, oczywiście, dochodzi do zmiany klimatu, ale pojazdy dostawcze to nie są samochody kupowane przez ludzi dla czystej przyjemności jazdy samochodem lub z uwagi na miłość do nich.
What passion today with Lee!Co za namiętność z Lee
Of papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahayaZ papai, tamaryndy, jabłek nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoce męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya
"The Analysis and Interpretation of the Phenomenon of Space in Andrei Tarkowsky's <<The Passion According to Andrei>>""Analiza i interpretacja przestrzeni w wybranych scenach filmu Andrieja Tarkowskiego <<Pasja według Andrieja>>"
They sin so often, it' s just become another part of their routine.Whatever passion compelled them to commit such acts has long since passed awayGrzeszą tak często, że stało się to częścią ich monotonnego życia./ I jeśli jakakolwiek namiętność/ skłoniła ich do grzechu, teraz już dawno odeszła
May others be as passionate in their hunting of youOby inni z taką samą pasją ścigali ciebie
So Banks, Gruber and the others shared a passion for Medieval historyZatem Banks, Gruber i reszta dzielili wspólną pasję do historii średniowiecza
But we share something in common with him...... and that' s his passionate desire...... to prevent any further tragedies like Raccoon CityAle mamy z nim coś wspólnego.Tym czymś jest jego żarliwe pragnienie zapobiegania kolejnym tragediom, takim jak ta w Raccoon City
Finally, I wish to congratulate our rapporteur, who has largely managed to unite the Members on a compromise text amid a debate which often aroused great passions, sending out a clear message so that the EU remains the world's leading wine producer, guarantees a future for over one and a half million wine companies, and retains its ranking as leading exporter.Wreszcie pragnę pogratulować sprawozdawcy, któremu udało się zjednoczyć posłów w sprawie tekstu kompromisowego podczas dyskusji, która często wzbudzała ogromne emocje, wyraźnie wskazując, iż UE pozostaje wiodącym producentem wina na świecie, gwarantuje przyszłość dla ponad miliona i pięciuset tysięcy firm winiarskich oraz utrzymuje pozycję czołowego eksportera.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 762 zdań frazy passion.Znalezione w 1,373 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.