Tłumaczenia na język polski:

 
każdy jest kowalem swojego losu; dosł. dosłownie płyń we własnym kajaku

Przykładowe zdania z "paddle your own canoe", pamięć tłumaczeniowa

add example
kayak and canoe paddleswiosła do kajaków i kanadyjek
She' il have to find another canoe to paddleZnajdz sobie inny kajak
" paddling across a river with black water," only the canoe was going backwards instead of forwardsA moja łódka płynęła do tyłu zamiast do przodu, wyprzedzając obłoki śmiejące się złowieszczo
You get a canoe later, and I' il paddle youPrzynieś kanoe, to z tobą powiosłuję
She' il have to find another canoe to paddleZnajdź sobie inny kajak
Instead of a canoe paddling in a pond, we were a tank flying down a mountainZamiast płynąć spokojnie kajakiem po stawie, byliśmy czołgiem który lata po górach
Remember, it' s just like paddling a canoePamiętajcie, wiosłuje się jak w łodzi
I only like using my own paddleUżywam tylko swojej rakietki
Your shoe paddle is used to separate the contact shoe from the train from the electrified third railUżywa pan drewnianej łopatki, żeby podważyć elementy metalowe
The paddle ball I found round your father' s neckZnalazłem to przy twoim ojcu
Go paddle up your back channel, Evan- escencePowiosłuj z powtorem do swojego kanału, Evan- escence
She could sit on your back and paddle you up the ThamesTo nie dotyczy ciebie, prawda Watson?
You got your defibrillator paddles thereTu masz defibrylator, monitor pracy serca
She could sit on your back and paddle you up the ThamesMogła by cię dosiąść, płynąc Tamizą
Checking for paddleSprawdzając, ponieważ brodzić
Give me the paddlesDaj mi panele
Have a paddlePopływać sobei
Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, other sports (including table-tennis) or outdoor games, not specified or included elsewhere in this chapter; swimming pools and paddling poolsArtykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych, lekkoatletycznych, do pozostałych sportów (włączając tenis stołowy) lub do gier na świeżym powietrzu, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; baseny i brodziki
breadth (B): the maximum breadth of the hull in m, measured to the outer edge of the shell plating (excluding paddle wheels, rub rails, and similarszerokość (B): maksymalna szerokość kadłuba w m, mierzona na zewnętrznej stronie stalowego poszycia (bez kół łopatkowych, odbojnic itp
Apparently, I used to run ' round naked... in his paddling poolPodobno biegałam nago w jego brodziku
" When I was in China on the all- America Ping- Pong team," I just loved playing Ping- Pong with my Flex- O- Lite Ping- Pong paddle, " which everybody knows isn' t true, but Mama said it wasjust a little white lie, so it wasn' t hurting nobody" Kiedy byłem w Chinach z narodową drużyną, uwielbiałem grać w ping- ponga rakietką Flex- o- lite ", co, jak wiadomo, nie jest prawdą, ale mama mówi, że małe kłamstewko nikomu nie zaszkodzi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 168142 zdań frazy paddle your own canoe.Znalezione w 28,038 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.