wymowa: IPA: /nɛst/ nɛst    

Tłumaczenia na język polski:

 • gniazdo     
  (Noun  n) [etologia]
   
  place for depositing eggs
   
  bird-built structure
   
  konstrukcja najczęściej wykonana z gałęzi, traw, gliny stanowiąca schronienie ptaków i innych zwierząt;
 • zagnieździć   
  (Verb  )
   
  to place in a nest
   
  to successively place inside another
 • gniazdko   
  (Noun  n)
   
  snug residence
 • gnieździć   
  (Verb  )
   
  to build or settle into a nest
 • kryjówka   
  (Noun  f)
   
  hideout
 • schronienie   
  (Verb  )
   
  to settle into a home
 • stado   
   
  grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej;
 • znaleźć   
  (Verb  )
   
  to settle into a home
 • gniazdować   
 • gnieżdżenie   
 • grupa   
 • komplet   
 • seria   
 • siedlisko   
 • włączać   
 • zagnieżdżać   

Pozostałe znaczenia:

 
mieścić się w sobie
 
gnieździć
 
budować gniazdo, gnieździć (o zwierzętach)
 
dom rodzinny
 
kryjówka
 
gniazdo, siedlisko
 
(intransitive, of animals) To build or settle into a nest.
 
retreat
 
To build or settle into a nest.
 
A structure built by a bird as a place to incubate eggs and rear young.
 
(intransitive) To successively neatly fit inside another.
 
A home that a child or young adult shares with a parent, guardian, or a person acting in the capacity of a parent or guardian. A parental home.
 
(computing) A structure consisting of nested structures, such as nested loops or nested subroutine calls.
 
(transitive) To place one thing neatly inside another, and both inside yet another (and so on).
 
To embed one construct inside another. For example, a database may contain a nested table (a table within a table), a program may contain a nested procedure (a procedure declared within a procedure), and a data structure may include a nested record (a record containing a field that is itself a record).
 
parental home
 
(intransitive) To settle into a home.
 
(transitive) To place in, or as if in, a nest.
 
A place used by another mammal, fish, amphibian or insect, for depositing eggs and hatching young.
 
A hideout for bad people to frequent or haunt.
 
(military) A fortified position for a weapon, e.g. a machine gun nest.
 
A retreat, or place of habitual resort.
 
(card games) A fixed amount of cards in some bidding games awarded to the highest bidder allowing him to exchange any or all with cards in his hand.
 
live (of animals)
 
to successively neatly fit
 
A snug, comfortable, or cozy residence or job situation.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (20)

bee nestsplaster miodu
bird nestsgniazda dla niosek; gniazdo
colonially-nesting waterbirdsptaki wodne gnieżdżące się w koloniach
crow's nest
Eagle Nests TrailSzlak Orlich Gniazd
group nestingzagnieżdżanie grup
nest boxesgniazdo
nest sitemiejsce gniazdowania
nest-eggzaskórniak
nested frames pagestrona z zagnieżdżonymi ramkami
nested queryzapytanie zagnieżdżone
nested tabletabela zagnieżdżona
Nested TargetTarczowy zagnieżdżony
nested typetyp zagnieżdżony
nestingzagnieżdżanie; gniazdowanie
nesting areaobszar gniazdowania
One Flew Over the Cuckoo’s NestLot nad kukułczym gniazdem
stir up a hornets' nest
Swallow’s NestJaskółcze gniazdo
Vsevolod the Big NestWsiewołod III Wielkie Gniazdo

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nest", pamięć tłumaczeniowa

add example
That song should sound like a guitar with a nightingale' s nest in it.Be quiet as a gold mine where nobody digs anymore, and as cosy as a bar by dayPieśń ta powinna brzmieć jak gitara, w której zamieszka słowików para, milczeć jak opuszczona kopalnia złota, i być tak przytulna jak bar w ciągu dnia
You said to follow my instincts.This is my nesting instinctTo jest mój instynkt wyniesiony z gniazda
My children all left the nest years ago, CaptainMoje dzieci opuściły rodzinne gniazdo dawno temu
Some parameters of jackdaw Corvus monedula population nesting in Warsaw parksWybrane parametry populacji kawki Corvus monedula gniazdującej w parkach Warszawy.
Oh, there' s the crow' s- nest door right thereOh, jest drzwi bociana gniazdo dobrze tam
Perches, dust and water baths, suitable nest sites and nesting material, pecking objects and substrate for foraging should be provided for species and individuals that will benefit from them unless there is scientific or veterinary justification for withholding such itemsPoszczególnym gatunkom i osobnikom należy zapewnić dostępność odpowiednich uniesionych grzęd, kąpieli piaskowych i wodnych, właściwych obszarów lęgowych i materiałów do budowy gniazd, przedmiotów do dziobania oraz ściółki do poszukiwania pożywienia, chyba że uzasadnione przyczyny natury naukowej lub weterynaryjnej nakazują inaczej
So I guess your theory of the creature nesting...... tυrned oυt to be correct after allWięc pańska teoria okazała się słuszna
Now Scarpia digs a nest within your heart!Teraz Scarpia uwije gniazdo w twoim sercu!
Substrate, litter, bedding and nesting materialPodłoża, ściółka i materiały do budowy gniazd
It' s probably only a couple weeks old.Never left the nestMa zaledwie kilka tygodni
I think we' re near the nestChyba jesteśmy blisko gniazda
The impact of Northern Lapwings (Venellus vanellus Linnaeus, 1758) and Black-tailed Goodwits (Limosa limosa, Linnaeus, 1758) nesting on soil mesofaunaWpływ gniazdowania czajki (Venellus vanellus Linnaeus, 1758) i rycyka (Limosa limosa, Linnaeus, 1758) na zespoły mezofauny glebowej
Now Scarpia digs a nest within your heart!Teraz Scarpia uwije swe gniazdo wewnątrz twego serca!
We were supposed to hook up with Riley to take on a nest o ' vamps holed up in a tomb?Mieliśmy spotkać się z Riley' em, żeby rozwalić gniazdo wampirów w grobowcu
That' s why we have to find the nest as soon as possibleMusimy natychmiast znaleźć gniazdo
They kick out the Irish to build yuppie nestsWykopują Irlandczyków, żeby budować gniazda yuppie
There' s your nestTwoje gniazdko
Flooring, substrate, litter, bedding and nesting materialPodłogi, podłoża, ściółka i materiały do budowy gniazd
And I' m sure no nest could possibly be big enough for meI jestem pewna, że gniazdo też nie jest dość duże dla mnie
Polish characters in russian literature. Dmitry Mamin-Sibiryak "Mountain Nest", Anton Chekov "The Schoothing Party"Postaci Polaków w literaturze rosyjskiej. Górskie gniazdo Dmitrija Mamina-Sibiriaka, Dramat na polowaniu Antona Czechowa.
You mean like a beaver' s dam or spider' s nest?Masz na myśli coś takiego jak tama bobrów lub sieć pająka?
LeBrock' s building a nest egg so he can save enough money for his final escapeLeBrock wije sobie gniazdko, żeby zaoszczędzić na ostateczną ucieczkę
They took advantage of weak national supremacy and now it' s a nest of multinational corporations and the criminal organizations they employWykorzystali słabość władzy państwowej, i teraz jest to raj organizacji przestępczych na usługach międzynarodowych korporacji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 434 zdań frazy nest.Znalezione w 1,272 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.