wymowa: IPA: /nɛst/ nɛst    

Tłumaczenia na język polski:

 • gniazdo     
  (Noun  n) [etologia]
   
  place for depositing eggs
   
  bird-built structure
   
  konstrukcja najczęściej wykonana z gałęzi, traw, gliny stanowiąca schronienie ptaków i innych zwierząt;
 • zagnieździć   
  (Verb  )
   
  to place in a nest
   
  to successively place inside another
 • gniazdko   
  (Noun  n)
   
  snug residence
 • gnieździć   
  (Verb  )
   
  to build or settle into a nest
 • kryjówka   
  (Noun  f)
   
  hideout
 • schronienie   
  (Verb  )
   
  to settle into a home
 • stado   
   
  grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej;
 • znaleźć   
  (Verb  )
   
  to settle into a home
 • gniazdować   
 • gnieżdżenie   
 • grupa   
 • komplet   
 • seria   
 • siedlisko   
 • włączać   
 • zagnieżdżać   

Pozostałe znaczenia:

 
mieścić się w sobie
 
gnieździć
 
budować gniazdo, gnieździć (o zwierzętach)
 
dom rodzinny
 
kryjówka
 
gniazdo, siedlisko
 
(intransitive, of animals) To build or settle into a nest.
 
retreat
 
To build or settle into a nest.
 
A structure built by a bird as a place to incubate eggs and rear young.
 
(intransitive) To successively neatly fit inside another.
 
A home that a child or young adult shares with a parent, guardian, or a person acting in the capacity of a parent or guardian. A parental home.
 
(computing) A structure consisting of nested structures, such as nested loops or nested subroutine calls.
 
(transitive) To place one thing neatly inside another, and both inside yet another (and so on).
 
To embed one construct inside another. For example, a database may contain a nested table (a table within a table), a program may contain a nested procedure (a procedure declared within a procedure), and a data structure may include a nested record (a record containing a field that is itself a record).
 
parental home
 
(intransitive) To settle into a home.
 
(transitive) To place in, or as if in, a nest.
 
A place used by another mammal, fish, amphibian or insect, for depositing eggs and hatching young.
 
A hideout for bad people to frequent or haunt.
 
(military) A fortified position for a weapon, e.g. a machine gun nest.
 
A retreat, or place of habitual resort.
 
(card games) A fixed amount of cards in some bidding games awarded to the highest bidder allowing him to exchange any or all with cards in his hand.
 
live (of animals)
 
to successively neatly fit
 
A snug, comfortable, or cozy residence or job situation.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (20)

bee nestsplaster miodu
bird nestsgniazda dla niosek; gniazdo
colonially-nesting waterbirdsptaki wodne gnieżdżące się w koloniach
crow's nest
Eagle Nests TrailSzlak Orlich Gniazd
group nestingzagnieżdżanie grup
nest boxesgniazdo
nest sitemiejsce gniazdowania
nest-eggzaskórniak
nested frames pagestrona z zagnieżdżonymi ramkami
nested queryzapytanie zagnieżdżone
nested tabletabela zagnieżdżona
Nested TargetTarczowy zagnieżdżony
nested typetyp zagnieżdżony
nestingzagnieżdżanie; gniazdowanie
nesting areaobszar gniazdowania
One Flew Over the Cuckoo’s NestLot nad kukułczym gniazdem
stir up a hornets' nest
Swallow’s NestJaskółcze gniazdo
Vsevolod the Big NestWsiewołod III Wielkie Gniazdo

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nest", pamięć tłumaczeniowa

add example
The drug rats won' t return to their nest for a whileĆpuny nie wrócą do swego gniazda/ przez jakiś czas
Some parameters of jackdaw Corvus monedula population nesting in Warsaw parksWybrane parametry populacji kawki Corvus monedula gniazdującej w parkach Warszawy.
She was not perceived as a predator, but a nestNie była uznana za drapieżcę, ale za gniazdo
The language of schizophrenics on the example of Ken Kesey's One Flew Over the Cuckoo's Nest in comparison with its Polish translationJęzyk schizofreników na przykładzie "Lotu nad kukułczym gniazdem" Kena Keseya w porównaniu z polskim przekładem
" Take out hornets ' nest. "Zniszczyć gniazdo szerszeni
Substrate, litter, bedding and nesting materialPodłoża, ściółka i materiały do budowy gniazd
We cleaned out the nest near Fort UnionWyczyściliśmy gniazdo
Alright, give NEST team the goDobrze, niech drużyna NEST rusza
The test sample is sieved on a nest of three sieves, either by hand or by mechanical meansPróbka testowa przesiewana jest przez zestaw trzech sit, ręcznie lub mechanicznie
When we went to deal with that vampire nest, she got all Rambo and torched the placeGdy poszliśmy rozprawić się z gniazdem wampirów, zachowywała się jak Rambo i spaliła wszystko
Articial nests and nest boxes installation ; Perching poles installation .Zakładanie sztucznych gniazd i budek lęgowych ; zakładanie miejsc odpocz ynku ( żerdzie , konary etc . ) .
The application of a nested dissection to generating random spaning trees in planar graphs.Zastosowanie nested dissection do generowania losowych drzew rozpinających w grafach planarnych
Mathematical model of path choice by ants between the nest and food sourceMatematyczny model wyboru ścieżki przez mrówki między mrowiskiem a źródłem pożywienia
On the one hand, we are offering farmers support to set up artificial nests for birds, while on the other, we decree, for purposes of supporting grazing land, that the proportion of trees and shrubs may be no more than one third, and that farmers must cut out any trees in excess of that limit.Z jednej strony zapewniamy rolnikom wsparcie na tworzenie sztucznych gniazd dla ptaków, a z drugiej ustalamy, że jeśli rolnicy chcą uzyskać wsparcie na uprawę gruntów, udział drzew i krzewów nie może przekraczać jednej trzeciej i zainteresowani muszą wyciąć wszystkie drzewa powodujące przekroczenie tego limitu.
The Maker has left her nest long agoStworzyciel zostawił ją tam dawno temu
And Bart, uh, you know, I' m headin' down to the Rat' s Nest... to sell off some of my stuff, so any chance you wanna catch me there, uh... that' s where I can be caughtBart, wiesz co?Wybieram się do Rat' s Nest... żeby sprzedać parę rzeczy, więc gdybyś chciał mnie tam złapać, no to tam mnie złapiesz
Ain' t that a hornet' s nest?Czy to nie jest gniazdo szerszeni?
36 See , — to that effect , Neste , paragraphs 32 and 33 .36 — Zobacz podobnie ww. wyrok w sprawie Neste , pkt 32 i 33 .
Birds always return to their nests.Ptaki zawsze wracają do gniazda.
In addition, nesting materials such as hay, straw or paper should be providedOprócz tego należy zapewnić im dostępność materiałów do budowy gniazda, takich jak siano, słoma lub papier
Verbs of opposition. The word nest analysis.Czasowniki nazywające wyrażanie sprzeciwu. Opis gniazdowy
Frigatebirds spend months continuously airborne at sea but at nesting time, they come to Ascension from all over the oceanFregata spędza miesiące ciągle latając nad morzem ale w okresie zagnieżdżania, przybywają na Wyspę Wniebowstąpienia z nad całego obszaru oceanu
He' s chewing the padding out of the walls...... making himself a nice little nestI właśnie gryzie tynk ze ścian... żeby uwić sobie gniazdko
Homonymic decomposition of selected polysemic nouns with reference to nest's dataRozpad homonimiczny wybranych rzeczowników wieloznacznych w świetle danych gniazdowych.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 445 zdań frazy nest.Znalezione w 1,244 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.