wymowa: IPA: /nɛst/ nɛst    

Tłumaczenia na język polski:

 • gniazdo     
  (Noun  n) [etologia]
   
  place for depositing eggs
   
  bird-built structure
   
  konstrukcja najczęściej wykonana z gałęzi, traw, gliny stanowiąca schronienie ptaków i innych zwierząt;
 • zagnieździć   
  (Verb  )
   
  to place in a nest
   
  to successively place inside another
 • gniazdko   
  (Noun  n)
   
  snug residence
 • gnieździć   
  (Verb  )
   
  to build or settle into a nest
 • kryjówka   
  (Noun  f)
   
  hideout
 • schronienie   
  (Verb  )
   
  to settle into a home
 • stado   
   
  grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej;
 • znaleźć   
  (Verb  )
   
  to settle into a home
 • gniazdować   
 • gnieżdżenie   
 • grupa   
 • komplet   
 • seria   
 • siedlisko   
 • włączać   
 • zagnieżdżać   

Pozostałe znaczenia:

 
mieścić się w sobie
 
gnieździć
 
budować gniazdo, gnieździć (o zwierzętach)
 
dom rodzinny
 
kryjówka
 
gniazdo, siedlisko
 
(intransitive, of animals) To build or settle into a nest.
 
retreat
 
To build or settle into a nest.
 
A structure built by a bird as a place to incubate eggs and rear young.
 
(intransitive) To successively neatly fit inside another.
 
A home that a child or young adult shares with a parent, guardian, or a person acting in the capacity of a parent or guardian. A parental home.
 
(computing) A structure consisting of nested structures, such as nested loops or nested subroutine calls.
 
(transitive) To place one thing neatly inside another, and both inside yet another (and so on).
 
To embed one construct inside another. For example, a database may contain a nested table (a table within a table), a program may contain a nested procedure (a procedure declared within a procedure), and a data structure may include a nested record (a record containing a field that is itself a record).
 
parental home
 
(intransitive) To settle into a home.
 
(transitive) To place in, or as if in, a nest.
 
A place used by another mammal, fish, amphibian or insect, for depositing eggs and hatching young.
 
A hideout for bad people to frequent or haunt.
 
(military) A fortified position for a weapon, e.g. a machine gun nest.
 
A retreat, or place of habitual resort.
 
(card games) A fixed amount of cards in some bidding games awarded to the highest bidder allowing him to exchange any or all with cards in his hand.
 
live (of animals)
 
to successively neatly fit
 
A snug, comfortable, or cozy residence or job situation.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (20)

bee nestsplaster miodu
bird nestsgniazda dla niosek; gniazdo
colonially-nesting waterbirdsptaki wodne gnieżdżące się w koloniach
crow's nest
Eagle Nests TrailSzlak Orlich Gniazd
group nestingzagnieżdżanie grup
nest boxesgniazdo
nest sitemiejsce gniazdowania
nest-eggzaskórniak
nested frames pagestrona z zagnieżdżonymi ramkami
nested queryzapytanie zagnieżdżone
nested tabletabela zagnieżdżona
Nested TargetTarczowy zagnieżdżony
nested typetyp zagnieżdżony
nestingzagnieżdżanie; gniazdowanie
nesting areaobszar gniazdowania
One Flew Over the Cuckoo’s NestLot nad kukułczym gniazdem
stir up a hornets' nest
Swallow’s NestJaskółcze gniazdo
Vsevolod the Big NestWsiewołod III Wielkie Gniazdo

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nest", pamięć tłumaczeniowa

add example
Here is a nest, where fly all the proud, strong as a lion!Oto gniazdo, z którego pochodzą ci wszyscy dumni i silni jak lwy!
Do you suppose theres another nest somewhere?Tu go nie ma.Myślisz, że mają drugie gniazdo?
Calls on the future High Representative/Vice-President of the Commission, as well as the Council and the Commission, to reinforce collaboration with the existing multilateral parliamentary assemblies (ACP-EU JPA, EuroMed, EuroLat and, once it is established, Euro-Nest), which bring parliamentarians of the Union together with some of their most important counterparts, as this clearly provides added value for the consistency and efficiency of the Union's external actionwzywa przyszłego wysokiego przedstawiciela/wiceprzewodniczącego Komisji oraz Radę i Komisję do wzmocnienia współpracy z istniejącymi wielostronnymi zgromadzeniami parlamentarnymi (WZP AKP–UE, EuroMed, EuroLat i Euro–Nest, od momentu jego utworzenia), dzięki którym parlamentarzyści Unii Europejskiej spotykają się z niektórymi najważniejszymi partnerami, jako że przynosi to wyraźnie wartość dodaną w zakresie spójności i skuteczności działań zewnętrznych Unii
It' s flown the nest nowPo prostu wyfrunął z gniazda
The analisis of spatial- organiztional aspects of tourist movement in the Eagle's Nests TrackAnaliza przestrzenno-organizacyjnych aspektów ruchu turystycznego w rejonie Szlaku Orlich Gniazd
Oh, of course, you don' t want me in your love nestOch, to oczywiste, ze nie chcesz mnie w swoim miłosnym gniazdku
Site Policy Limit Violation: Test nesting too deep (max. %Naruszenie limitu (site policy): za duże zagnieżdżenie testu (max. %
So after we kill the creature, then We search for the nestNajpierw wykończmy starego
Where did you get the pager nest?GrissomSkąd masz dekoder na pagery?
Next day,I' m driving around with Letty all kick back and shit, and she radars in on this rat' s nest, manNastępnego dnia jadę sobie z moją panią, a ona załącza swój radar
Nesting boxes, as nature compensation in area effect of new building brige in ToruńSkrzynki lęgowe, jako kompensacja przyrodnicza w strefie oddziaływania budowy nowego mostu w Toruniu
Next, Mademoiselle d‘Andervilliers collected some pieces of roll in a small basket to take them to the swans on the ornamental waters, and they went to walk in the hot-houses, where strange plants, bristling with hairs, rose in pyramids under hanging vases, whence, as from over-filled nests of serpents, fell long green cords interlacing.Potem panna d’Andervilliers zebrała do łubianki okruchy bułek dla łabędzi ze stawu, a towarzystwo udało się na spacer do cieplarni, gdzie dziwaczne, najeżone kolcami rośliny piętrzyły się niczym piramidy pod wiszącymi donicami, z których, jak z przepełnionych gniazd węży, spadały w dół długie, splecione zielone sznury.
Call information (ADVENTURE, INSIGHT, NEST SUPPORTInformacja o zaproszeniu (projekty: ADVENTURE, INSIGHT, NEST SUPPORT
A nest of hollow bosoms which he fills with treacherous crowns... and three corrupted menGniazdo fałszywych serc, które wypełnia zdradzieckim złotem
Substrate, litter, bedding and nesting materialPodłoża, ściółka i materiały do budowy gniazd
A nest egg for us all.So now ifthe lotto man comes to the village,..... you say that Ned Devine is alive and well,..... and you point your finger..... to Michael O' SullivanKiedy przyjedzie facet z Lotto... powiedzcie, że Ned Devine żyje i ma się dobrze... a potem wskażcie na
A bird could make a nest out of thatPtak mógłby zrobić z tego gniazdo
There' s a couple up there on the nestTam w gnieździe jest para
Could go to Eagle' s NestMusimy jechać do Orlego Gniazda
Mathematical description of nestlings begging strategies and food distribution in nests of birdMatematyczny opis strategii żebrania o pokarm i dystrybucji pokarmu w gniazdach ptaków
So I guess your theory of the creature nesting...... tυrned oυt to be correct after allWięc pańska teoria okazała się słuszna
Some non-human primates, for example some prosimians, require nesting material, for example wood wool, dry leaves or strawNiektóre zwierzęta naczelne, na przykład małpiatki, wymagają stosowania materiałów do budowy gniazda, na przykład woliny, suchych liści lub słomy
Where sub-clinical infection is suspected, or when samples are collected after the resolution of clinical disease or when processing faecal samples, enhanced RT-PCR techniques, like nested RT-PCR, immune-PCR, ELISA-PCR and more elaborate RNA extraction methods produce a detection system at least as sensitive, but considerably more rapid, than multiple passage on tissue cultureW przypadku gdy podejrzewana jest infekcja bezobjawowa lub gdy próbki zostały pobrane po ustąpieniu objawów klinicznych, lub gdy obróbka próbek kałowych, wzbogacone techniki RT-PCR, jak zagnieżdżona (nested) RT-PCR, immuno-PCR, ELISA-PCR i bardziej złożone metody uzyskiwania RNA, tworzą system wykrywania co najmniej tak czuły lecz zdecydowanie dużo szybszy niż wielokrotne pasażowanie na hodowli tkanek
Nest boxes should be enclosed and large enough to allow one hen to turn aroundSkrzynki lęgowe powinny być zabudowane i posiadać wymiary umożliwiające kurze obrócenie się
You' ve made a cozy little nest herePrzytulne ma pan tu gniazdko
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 434 zdań frazy nest.Znalezione w 1,721 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.