wymowa: IPA: /ɡɹʊuv/ ɡɹʊuv , SAMPA: /gru:v/ gru:v  

Tłumaczenia na język polski:

 • żłobić   
   
  wycinać rowki, wgłębienia
 • bruzda   
 • bruzdować   
 • bruździć   
 • dłubać   
 • falc   
 • falcować   
 • koleina   
 • przyzwyczajenie   
 • rowek   
 • rowkować   
 • rutyna   
 • szablon   
 • sztolnia   
 • szyb   
 • wpust   
 • wyżłobienie   
 • zryć   
 • żłobek   
 • żłobienie   

Pozostałe znaczenia:

 
wyżłobienie
 
szyb
 
sztolnia
 
rowek
 
rutyna
 
bruzda
 
rowkować
 
świetnie się bawić
 
żłobić
 
To create, dance to, or enjoy rhythmic music.
 
long, narrow channel
 
A fixed routine
 
fixed routine
 
The middle of the strike zone in baseball where a pitch is most easily hit
 
A long, narrow channel or depression; e.g., such a slot cut into a hard material to provide a location for an engineering component, a tyre groove, or a geological channel or depression.
 
A pronounced, enjoyable rhythm
 
pronounced, enjoyable rhythm
 
A settled and monotonous routine that is hard to escape.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

Groove Calendar ToolNarzędzie kalendarza programu Groove
Groove Documents ToolNarzędzie programu Groove do pracy z dokumentami
Groove Meetings ToolNarzędzie spotkań programu Groove
Kronk’s New GrooveNowe szaty króla 2
Microsoft® Office Groove® 2007Microsoft® Office Groove® 2007
Microsoft® Office Groove® Enterprise ServicesMicrosoft® Office Groove® Enterprise Services
Microsoft® Office Groove® Server 2007Microsoft® Office Groove® Server 2007
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Data BridgeMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Data Bridge
Microsoft® Office Groove® Server 2007 ManagerMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Manager
Microsoft® Office Groove® Server 2007 RelayMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Relay
Microsoft® Office Live Groove®Microsoft® Office Live Groove®
The Emperor’s New GrooveNowe szaty króla
The Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious GroovesThe Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious Grooves

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "groove", pamięć tłumaczeniowa

add example
Builders’ joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes, wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed of CN codeWyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami, drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo objęte kodem CN
Heading ‧ applies, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headingsPozycja ‧ obejmuje między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powleczone, pod warunkiem że nie przyjęły przez to charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami
At the position of the grooves in the bottom-plate and in the foam, the cover material should be incisedW miejscu rowków w płycie spodu oraz w piance należy zrobić nacięcia w materiale
The tread-wear indicators must provide a means of indicating, with a tolerance of + ‧,‧/– ‧,‧ mm, when the tread grooves are no longer more than ‧,‧ mm deepWskaźniki zużycia bieżnika powinny w odpowiedni sposób sygnalizować, że głębokość rowków bieżnika nie przekracza już ‧,‧ mm, z tolerancją + ‧,‧/– ‧,‧ mm
Washer distorting grooveRowek odkształcający uszczelkę
Groove on, baby!Rusz się, mała!
be not less than ‧ mm long, ‧ mm wide, and ‧ mm in thickness, excluding any non-slip device or groovingmieć długość nie mniejszą niż ‧ milimetrów, szerokość nie mniejszą niż ‧ milimetrów i grubość nie mniejszą niż ‧ milimetry, nie licząc wykładziny antypoślizgowej ani żłobkowań
We' il take a short break here, but we' il be back, so stay in the grooveTeraz krótka przerwa A potem zaczniemy w tym miejscu w takim samym rytmie
Shake his nasty groove thingTrzęsie jego nieprzyjemną rowkiem rzeczą
The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, must be ‧ mmPromień kół mierzony do dna rowka powinien wynosić ‧ mm
Molecular pumps comprised of cylinders having internally machined or extruded helical grooves and internally machined borespompy molekularne zawierające cylindry z wewnętrznymi, obrobionymi techniką skrawania lub wytłoczonymi, spiralnymi rowkami i wewnętrznymi wywierconymi otworami
Got five lands and grooves, right- hand twist.Could' ve been fired from a Smand Wesson, Ruger, or a TaurusPięć działek i wyżłobień, skręt prawostronny
" I' m gonna groove till the break of day" Będę szalaI do świtu
These products may have indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process (reinforcing bars and rodsWyroby te mogą posiadać wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania (pręty i sztaby zbrojeniowe
No pharmaceutical could equal the rush you get when the band groovesŻadne prochy nie dają takich doznań jak dobry występ na scenie
Trabectedin binds to the minor groove of DNA, bending the helix to the major grooveTrabektedyna wiąże się z dużym rowkiem DNA zginając helisę do głównego rowka
Get your shamrock groove on at Stan Ross ' Mr ‧ Sports Bar,located on Peacock Street in Waukesha County", położonym przy Peacock Street w hrabstwie Waukesha
Excuse me, Mr " I spent the ' ‧s in an electric Kool- Aid funky Satan groove "Proszę o wybaczenie, panie " Spędziłem lata ‧- te w satanistycznej grupie electric Kool- Aid "
Evita that you are with groovesZapobiega rozstępom
Tread groove means the space between the adjacent ribs or blocks in the tread patternRowek bieżnika oznacza odległość między sąsiadującymi żebrami lub blokami rzeźby bieżnika
Headings ‧ and ‧ apply, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headingsPozycje ‧ i ‧ obejmują, między innymi: blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, szachownicę, z wzorem kropkowanym, kulistym lub zębatym), a także wyroby perforowane, karbowane, polerowane lub powleczone, pod warunkiem, że nie przyjęły po obróbce charakteru wyrobów lub artykułów objętych innymi pozycjami
The milling is carried out in a single process between two grooved stones (one static and another which turnsMielenia dokonuje się za jednym przejściem między ‧ rowkowanymi kamieniami (leżakiem i obrotowym
Wettability of a geometrically inhomogeneous surface at small values of the Eotwos number. Cylinrical and V-shaped groove inhomogeneitiesZwilżanie powierzchni niejednorodnych geometrycznie przy niskich wartościach liczby Eotwos'a. Niejednorodność cylindryczna i klinowa
Secondary grooves means the supplementary grooves of the tread pattern which may disappear in the course of the tyre's lifeRowki drugorzędne oznaczają dodatkowe rowki rzeźby bieżnika, które mogą zanikać w trakcie użytkowania opony
The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, must be as indicated in paragraphPromień kół mierzony do dna rowka powinien być zgodny z wartością podaną w pkt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 137 zdań frazy groove.Znalezione w 0,653 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.