wymowa: IPA: /ɡɹʊuv/ ɡɹʊuv , SAMPA: /gru:v/ gru:v  

Tłumaczenia na język polski:

 • żłobić   
   
  wycinać rowki, wgłębienia
 • bruzda   
 • bruzdować   
 • bruździć   
 • dłubać   
 • falc   
 • falcować   
 • koleina   
 • przyzwyczajenie   
 • rowek   
 • rowkować   
 • rutyna   
 • szablon   
 • sztolnia   
 • szyb   
 • wpust   
 • wyżłobienie   
 • zryć   
 • żłobek   
 • żłobienie   

Pozostałe znaczenia:

 
wyżłobienie
 
szyb
 
sztolnia
 
rowek
 
rutyna
 
bruzda
 
rowkować
 
świetnie się bawić
 
żłobić
 
To create, dance to, or enjoy rhythmic music.
 
long, narrow channel
 
A fixed routine
 
fixed routine
 
The middle of the strike zone in baseball where a pitch is most easily hit
 
A long, narrow channel or depression; e.g., such a slot cut into a hard material to provide a location for an engineering component, a tyre groove, or a geological channel or depression.
 
A pronounced, enjoyable rhythm
 
pronounced, enjoyable rhythm
 
A settled and monotonous routine that is hard to escape.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

Groove Calendar ToolNarzędzie kalendarza programu Groove
Groove Documents ToolNarzędzie programu Groove do pracy z dokumentami
Groove Meetings ToolNarzędzie spotkań programu Groove
Kronk’s New GrooveNowe szaty króla 2
Microsoft® Office Groove® 2007Microsoft® Office Groove® 2007
Microsoft® Office Groove® Enterprise ServicesMicrosoft® Office Groove® Enterprise Services
Microsoft® Office Groove® Server 2007Microsoft® Office Groove® Server 2007
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Data BridgeMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Data Bridge
Microsoft® Office Groove® Server 2007 ManagerMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Manager
Microsoft® Office Groove® Server 2007 RelayMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Relay
Microsoft® Office Live Groove®Microsoft® Office Live Groove®
The Emperor’s New GrooveNowe szaty króla
The Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious GroovesThe Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious Grooves

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "groove", pamięć tłumaczeniowa

add example
The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, must be ‧ mmPromień kół mierzony do dna rowka powinien wynosić ‧ mm
if the cylinder is of the disc type, that there are no more than two identical adjacent grooves operating in the same direction and no more than ‧ % of identical slotsjeżeli cylinderek ma kształt dysku, aby nie było dwóch identycznych sąsiadujących rowków działających w tym samym kierunku, i nie więcej niż ‧ % identycznych szczelin
These products may have indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process (reinforcing bars and rodsWyroby te mogą posiadać wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania (pręty i sztaby zbrojeniowe
The tyres used for the test are selected by the vehicle manufacturer and shall comply with commercial practice and be available on the market; they shall correspond to one of the tyre sizes designated for the vehicle by the vehicle manufacturer and meet the minimum tread depth of ‧,‧ mm in the main grooves of the tread surfaceOpony użyte do badania są wybrane przez producenta pojazdu i muszą być zgodne z praktyką przemysłową i być dostępne na rynku; muszą one odpowiadać jednemu z rozmiarów opon wyznaczonych dla pojazdu przez producenta pojazdu i spełniać wymóg minimalnej głębokości bieżnika wynoszącej ‧,‧ mm w głównych rowkach powierzchni bieżnika
No pharmaceutical could equal the rush you get when the band groovesŻadne prochy nie dają takich doznań jak dobry występ na scenie
Does cuddy have her groove back?Czy Cuddy ma znowu ten rowek?
I mean You were solidly in the groove with " eensie weensie spider " remember?Nieźle wychodziło ci " eensie weensie spider ", pamiętasz?
The height of tread-wear indicators is determined by measuring the difference between the depth, from the tread's surface, to the top of the tread-wear indicator and to the bottom of the tread groove close to the slope at the base of the tread-wear indicatorWysokość wskaźników zużycia bieżnika ustala się mierząc różnicę między głębokością mierzoną od powierzchni bieżnika do szczytu wskaźnika zużycia bieżnika i do podstawy rowka bieżnika, w pobliżu nachylenia przy podstawie wskaźnika zużycia bieżnika
The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, must be as indicated in paragraphPromień kół, mierzony od dna rowka, musi być zgodny z pkt
The peduncle of the lemon is of an average thickness and length and the attachment to the peduncle is strong; the apical nipple is still present but there is no apical groove or residual styleSzypułka cytryny jest średniej grubości i długości, a połączenie owocu z szypułką jest mocne; występuje wierzchołek wzrostu, brakuje natomiast bruzdy wierzchołkowej i pozostałości słupka
Headings ‧ and ‧ apply, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headingsPozycje ‧ i ‧ obejmują, między innymi: blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, szachownicę, z wzorem kropkowanym, kulistym lub zębatym), a także wyroby perforowane, karbowane, polerowane lub powleczone, pod warunkiem, że nie przyjęły po obróbce charakteru wyrobów lub artykułów objętych innymi pozycjami
You' ve gotta find a new grooveZnajdź inny feromon
You really know how to bust a robot' s grooveNaprawdę wiesz jak uruchomić we mnie robota
Shaping: the cheese mass is stretched into strands by hand or by using two grooved rolling pins rotated against each otherFormowanie: masa serowa jest wyciągana w nitki ręcznie lub przy użyciu dwóch umocowanych równolegle do siebie wałków wykrojowych
" I' m gonna groove till the break of day" Będę szalaI do świtu
I' m grooving with these new mirrors I gotDaj mi się pobawić nowymi lustrami
The plug is sealed by a lead cap driven into a circular groove cut out in the wider part of the cavityKorek jest zabezpieczony za pomocą ołowianej plomby wciśniętej do kołowego wyżłobienia wykonanego w szerszej części jamy
The circumference of the wheels must be grooved for the guidance of the hoseKoła powinny być rowkowane na obwodzie do prowadzenia przewodu
You can really grooveZacznij się ruszać
Move in close and groove his buffness??" Zbliż się, rozbudź jego męskość "
he seed has virtually no surface grooves and has a white, crunchy flesh with a pleasant, sweet taste, which remains firm after cookingnasiona prawie pozbawione żłobień na powierzchni, o białym miąższu, chrupiące i o przyjemnym, słodkim smaku, wymagają długiego gotowania
Tonda Gentile Romana: form of hazelnut in shell: subspherical with a slightly pointed tip, between ‧ and ‧ mm in calibre, shell of medium thickness, hazel in colour, moderately shiny, with scattered pilosity at the tip and clear striation; the nut is small to medium in size, of a variable subspherical shape, similar in colour to the shell, mostly covered in fibres, with a corrugated surface and quite clear grooves, dimensions less regular than the hazelnut in shell; the perisperm is of a medium thickness, not completely detachable at the time of roasting; it is solid in consistency and crunchy; the flavour and aroma are fine and lingeringTonda gentile romana: kształt orzecha w skorupie: zbliżony do kulistego z lekko spiczastym wierzchołkiem; wielkość kalibrażu wahająca się od ‧ do ‧ mm; skorupa średnio gruba, koloru orzechowego, o nieznacznym połysku, pokryta włoskami przy wierzchołku i licznym widocznym paskowaniem; jądro średnio-małe, o różnym kształcie zbliżonym do kulistego, kolorze podobnym do koloru skorupy i dodatkowo pokryte włóknistą powłoką, powierzchnia pomarszczona, bruzdowanie mniej lub bardziej wyraźne, kształt bardziej nieforemny w porównaniu z orzechem w skorupie; błona pokrywająca jądro jest średniej grubości, niecałkowicie odchodząca podczas blanszowania; struktura spoista i krucha; zapach i aromat bardzo delikatny i długotrwały
Evita that you are with groovesZapobiega rozstępom
Builders’ joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes, wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed of CN codeWyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami, drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo objęte kodem CN
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 137 zdań frazy groove.Znalezione w 0,792 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.