wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • dłubać   
  • oszukiwać   
  • oszustwo   
  • rozdłubać   
  • wyżłabiać   
  • wyżłobienie   
  • żłobkować   

Pozostałe znaczenia:

 
dłubać, wydłubać
 
to push the eye out
 
charge an unfairly high price
 
make a mark by scooping
 
(transitive) To make a mark or hole by scooping.
 
chisel for scooping
 
cut or groove
 
(transitive or intransitive) To push, or try to push the eye (of a person) out of its socket.
 
(transitive) To charge an unreasonably or unfairly high price.
 
A chisel, with a curved blade, for scooping or cutting holes, channels, or grooves, in wood, stone, etc.
 
A cut or groove, as left by something sharp.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

gouge out

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gouge", pamięć tłumaczeniowa

add example
Your test rounds show more gouging than Ari' sTwoje testy pokazują większe wyżłobienie niż Ariego
" Or to have his eyes gouged out And his elbows broken" Że oczy mu wydłubią A łokcie połamią
You gouge out their eyesWydłubujesz im oczy
Enter Mattiece, the great campaign contributor...... and as night follows day...... government permission to gouge through the endangered marshesStał się głównym sponsorem kampanii...... i...... dostał pozwolenie
Enter Mattiece, the great campaign contributor...... and as night follows day...... government permission to gouge through the endangered marshesStał się głównym sponsorem kampanii... i... dostał pozwolenie
Eyes gouged out, fingers cut off, teeth knocked out!Z wydłubanymi oczami i odciętymi palcami!
The larger home ranges of tamarins are related to more frugivorous diets, while they do not gouge, and eat gum only when readily accessibleTerytoria stad tamaryn są bardziej rozległe z powodu ich diety, obejmującej głównie owoce, w przypadku gdy nie mogą obgryzać drzew eukaliptusa lub gdy gumowata substancja z nich uzyskiwana jest niedostępna
Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working woodStrugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia tnące do obróbki drewna
We could gouge his eyes outOczy?Możemy wydłubać mu oczy
GOUGED OUT HER EYESWYŁUPIŁA SOBIE OCZY
All had their eyes gouged outWszystkim wydłubano oczy
I would gouge out his eyes!I swearWydłubałabym mu oczy!
She had her eyes gouged outJej oczy zostały wydłubane
Although Clause ‧.‧ of the relevant harmonised standard requires toys and component parts of toys to undergo the cylinder test, it does not take into account the possibility that, in the case of certain toys which do not fit into the cylinder and have no small component parts, children can nevertheless easily bite, twist or gouge small portions out of the materialPomimo iż zgodnie z klauzulą ‧.‧ zharmonizowanej normy zabawki oraz ich części składowe muszą przejść próbę cylindra, nie uwzględnia ona możliwości, że w przypadku niektórych zabawek, które nie mieszczą się w cylindrze i nie mają małych części składowych, dzieci mimo to mogą łatwo odgryźć, wykręcić lub oderwać małe fragmenty tworzywa
No eye- gouging, no chair- tossingNie ma poodbijania oczu, rzucania krzesłami
Their roots will gouge the whole boatIch korzenie przebiją dno łodzi
Gouge the eyes, everythingWkładaj mu palce do oczu
That was the first time I gouged a guys eye out!To był pierwszy raz, kiedy wydłubałem facetowi oczy!
Irish taxpayers and EU taxpayers are being gouged in order to prop up the European banking system and the single currency.Irlandzkich i europejskich podatników żyłuje się, aby wesprzeć europejski system bankowy i wspólną walutę.
Had to gouge out his own eyes in order to release himselfMusiał wydłubać sobie oczy, żeby się uwolnić
No eye gouging or ear bitingZabronione jest również wydłubywanie oczu i odgryzanie uszu
Gouge evil from its shell.- (man) Gouge evil from its shell.!Rozniesiemy ich na ich własnym terenie
mechanically damaged units means units which have been severed into several parts, all of such parts that together equal the size of a full unit being considered as a single unit, or units where the trimming has been excessive and which show serious gouges on the surface of the units which substantially detract from the appearancesztuki uszkodzone mechanicznie oznaczają sztuki, które zostały rozerwane na odrębne kawałki, przy czym wszystkie takie kawałki razem są równe wielkością sztuce o pełnych wymiarach i uważa się je za jedną sztukę; lub sztuki, których przycięcie jest nadmierne i stanowi poważne ubytki na powierzchni, co znacznie pogarsza ich wygląd
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy gouge.Znalezione w 0,572 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.