wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • dłubać   
  • oszukiwać   
  • oszustwo   
  • rozdłubać   
  • wyżłabiać   
  • wyżłobienie   
  • żłobkować   

Pozostałe znaczenia:

 
dłubać, wydłubać
 
to push the eye out
 
charge an unfairly high price
 
make a mark by scooping
 
(transitive) To make a mark or hole by scooping.
 
chisel for scooping
 
cut or groove
 
(transitive or intransitive) To push, or try to push the eye (of a person) out of its socket.
 
(transitive) To charge an unreasonably or unfairly high price.
 
A chisel, with a curved blade, for scooping or cutting holes, channels, or grooves, in wood, stone, etc.
 
A cut or groove, as left by something sharp.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

gouge out

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gouge", pamięć tłumaczeniowa

add example
No funny stuff or I' il gouge your eyes outNie wciskaj kitu, bo wydłubię ci oczy
Irish taxpayers and EU taxpayers are being gouged in order to prop up the European banking system and the single currency.Irlandzkich i europejskich podatników żyłuje się, aby wesprzeć europejski system bankowy i wspólną walutę.
Enter Mattiece, the great campaign contributor...... and as night follows day...... government permission to gouge through the endangered marshesStał się głównym sponsorem kampanii... i... dostał pozwolenie
She had taken a pair of scissors and gouged her eyes outWzięła nożyczki i wydłubała sobie oczy
That was the first time I gouged a guys eye out!To był pierwszy raz, kiedy wydłubałem facetowi oczy!
Enter Mattiece, the great campaign contributor...... and as night follows day...... government permission to gouge through the endangered marshesStał się głównym sponsorem kampanii...... i...... dostał pozwolenie
Gouge evil from its shell.- (man) Gouge evil from its shell.!Rozniesiemy ich na ich własnym terenie
Marmosets are frugivore-insectivore and are specialised in gum-tree gouging and gum feeding; however, in captivity they would gouge and scent-mark other hardwoodsMarmozety żywią się owocami i owadami, w szczególności zaś obgryzają drzewa z rodzaju eukaliptusa i żują zawartą w nich gumowatą substancję, jednak w niewoli obgryzają i znaczą zapachem również inne rodzaje drzew
Had to gouge out his own eyes in order to release himselfMusiał wydłubać sobie oczy, żeby się uwolnić
No eye gouging or ear bitingZabronione jest również wydłubywanie oczu i odgryzanie uszu
Although Clause ‧.‧ of the relevant harmonised standard requires toys and component parts of toys to undergo the cylinder test, it does not take into account the possibility that, in the case of certain toys which do not fit into the cylinder and have no small component parts, children can nevertheless easily bite, twist or gouge small portions out of the materialPomimo iż zgodnie z klauzulą ‧.‧ zharmonizowanej normy zabawki oraz ich części składowe muszą przejść próbę cylindra, nie uwzględnia ona możliwości, że w przypadku niektórych zabawek, które nie mieszczą się w cylindrze i nie mają małych części składowych, dzieci mimo to mogą łatwo odgryźć, wykręcić lub oderwać małe fragmenty tworzywa
All had their eyes gouged outWszystkim wydłubano oczy
She had her eyes gouged outJej oczy zostały wydłubane
We could gouge his eyes outOczy?Możemy wydłubać mu oczy
Their roots will gouge the whole boatIch korzenie przebiją dno łodzi
The larger home ranges of tamarins are related to more frugivorous diets, while they do not gouge, and eat gum only when readily accessibleTerytoria stad tamaryn są bardziej rozległe z powodu ich diety, obejmującej głównie owoce, w przypadku gdy nie mogą obgryzać drzew eukaliptusa lub gdy gumowata substancja z nich uzyskiwana jest niedostępna
Eyes gouged out, fingers cut off, teeth knocked out!Z wydłubanymi oczami i odciętymi palcami!
The antibodies in yummy Mummy only protect the kid for six months, which is why these companies think they can gouge youPrzeciwciała w pysznościach mamusi chronią dziecko tylko przez ‧ miesięcy, i dlatego te koncerny uważają, że mogą panią złupić.Uważają, że kupi pani wszystko, co zaproponują, żeby tylko utrzymać dziecko przy życiu
Ladies and gentlemen, on 3 November 1793, 218 years ago, Olympia de Gouges was beheaded in Europe because she drafted a declaration of the rights of women and female citizens.Panie i Panowie! 3 listopada 1793 roku, 218 lat temu w Europie ścięto Olympię de Gouges za to, że przygotowała deklarację praw kobiety i obywatelki.
Price gougingWygórowane ceny
You gouge out their eyesWydłubujesz im oczy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy gouge.Znalezione w 0,474 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.