wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • dłubać   
  • oszukiwać   
  • oszustwo   
  • rozdłubać   
  • wyżłabiać   
  • wyżłobienie   
  • żłobkować   

Pozostałe znaczenia:

 
dłubać, wydłubać
 
to push the eye out
 
charge an unfairly high price
 
make a mark by scooping
 
(transitive) To make a mark or hole by scooping.
 
chisel for scooping
 
cut or groove
 
(transitive or intransitive) To push, or try to push the eye (of a person) out of its socket.
 
(transitive) To charge an unreasonably or unfairly high price.
 
A chisel, with a curved blade, for scooping or cutting holes, channels, or grooves, in wood, stone, etc.
 
A cut or groove, as left by something sharp.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

gouge out

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gouge", pamięć tłumaczeniowa

add example
I gouged a man' s eye out when I was ‧ once, he was tryin ' to rape meWydłubałam mężczyźnie oko, gdy chciał mnie zgwałcić, jak miałam ‧ lat
Mineralogy of the clay gouges developed in shear zones of the High Tatra MountainsMineralogia kieszeni ilastych rozwiniętych w strefach ścinania Tatr Wysokich
She had taken a pair of scissors and gouged her eyes outWzięła nożyczki i wydłubała sobie oczy
The antibodies in yummy Mummy only protect the kid for six months, which is why these companies think they can gouge youPrzeciwciała w pysznościach mamusi chronią dziecko tylko przez ‧ miesięcy, i dlatego te koncerny uważają, że mogą panią złupić.Uważają, że kupi pani wszystko, co zaproponują, żeby tylko utrzymać dziecko przy życiu
Enter Mattiece, the great campaign contributor...... and as night follows day...... government permission to gouge through the endangered marshesStał się głównym sponsorem kampanii...... i...... dostał pozwolenie
And she' d never get another story, or a fucking whiffofa story, so long as she kept her sorry hack bitch face lingering around Westminster because I would call every editor I know, which, obviously, that' s all ofthem, and tell them to gouge her name out oftheir address books so she' d never even get a job on hospital radio, where the sad sack belongsI nigdy już nie dostanie żadnego cynku, ani nawet cynku o cynku, nawet gdyby dzień i noc kręciła się jak kurwa pod WestminsteremBo zadzwoniłbym do wszystkich naczelnych których znam, czyli wszystkich w Anglii, i kazał im wykreślić jej nazwisko ze swoich list kontaktowych tak, że już nigdy nie znalazłaby pracy, nawet w pierdolonym szkolnym radiowęźle
I gouged a man' s eye out when I was ‧ once, he was trying to rape meWydłubałam mężczyźnie oko, gdy chciał mnie zgwałcić, jak miałam ‧ lat
Gouge the eyes, everythingWkładaj mu palce do oczu
Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working woodStrugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia tnące do obróbki drewna
I would gouge out his eyes!I swearWydłubałabym mu oczy!
Enter Mattiece, the great campaign contributor...... and as night follows day...... government permission to gouge through the endangered marshesStał się głównym sponsorem kampanii... i... dostał pozwolenie
The antibodies in yummy Mummy only protect the kid for six months, which is why these companies think they can gouge youPrzeciwciała w Pysznym Mamusinym chronią dziecko tylko przez ‧ miesięcy.I dlatego firmy farmaceutyczne myślą, że mogą panią zdzierać
No funny stuff or I' il gouge your eyes outNie wciskaj kitu, bo wydłubię ci oczy
Gouge evil from its shell.- (man) Gouge evil from its shell.!Rozniesiemy ich na ich własnym terenie
Price gougingWygórowane ceny
Marmosets are frugivore-insectivore and are specialised in gum-tree gouging and gum feeding; however, in captivity they would gouge and scent-mark other hardwoodsMarmozety żywią się owocami i owadami, w szczególności zaś obgryzają drzewa z rodzaju eukaliptusa i żują zawartą w nich gumowatą substancję, jednak w niewoli obgryzają i znaczą zapachem również inne rodzaje drzew
Your test rounds show more gouging than Ari' sTwoje testy pokazują większe wyżłobienie niż Ariego
GOUGED OUT HER EYESWYŁUPIŁA SOBIE OCZY
I' il give you three seconds...... exactly three fucking seconds...... to wipe off that stupid grin...... or I will gouge out your eyeballs and skull- fuck you!Daję ci trzy sekundy,... tylko trzy sekundy... i albo zniknie ci z gęby ten głupi uśmiech,... albo cię wydymam przez oczodoły w czaszce!
" Or to have his eyes gouged out And his elbows broken" Że oczy mu wydłubią A łokcie połamią
We could gouge his eyes outOczy?Możemy wydłubać mu oczy
She had her eyes gouged outJej oczy zostały wydłubane
The larger home ranges of tamarins are related to more frugivorous diets, while they do not gouge, and eat gum only when readily accessibleTerytoria stad tamaryn są bardziej rozległe z powodu ich diety, obejmującej głównie owoce, w przypadku gdy nie mogą obgryzać drzew eukaliptusa lub gdy gumowata substancja z nich uzyskiwana jest niedostępna
Eyes gouged out, fingers cut off, teeth knocked out!Z wydłubanymi oczami i odciętymi palcami!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy gouge.Znalezione w 0,802 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.