wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • gbur   
  • głupek   
  • idiota   
  • kretyn   

Pozostałe znaczenia:

 
amer. amerykański angielski ochroniarz mafiozy
 
amer. amerykański angielski najemny opryszek
 
głupek, idiota
 
A thug; a usually muscular henchman with little intelligence (also known as a 'hired goon').
 
A fool; someone considered silly, stupid, awkward, or outlandish.
 
A fool
 
(Australian, uncountable, informal) Cheap or inferior cask wine.
 
(ice hockey, pejorative) An enforcer or fighter.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "goon", pamięć tłumaczeniowa

add example
Figure at least six goons, maybe moreJest ich tam sześciu, może więcej
You are a goon?Jesteś najemnikiem?
You quit, the affirmative action goons will be all over my ass.OkayJak odejdziesz, związki zawodowe zrobią mi koło tyłka
I had ten goons trying to make me dead over that damn thingDziesięciu bandziorów próbowało mnie wysłać na tamten świat
To the left, the Range Rover goons work for your sect, the NoelitesPo lewej, strażnicy pracujący dla twojej sekty
You can do it, Young- goonDasz radę Young- goon
But we' d be done here a lot sooner if your goons would stop harassing usPoza tym skończylibyśmy dużo wcześniej gdyby pańskie draby nam nie dokuczały
I' m a mercenary goon- bringerJestem najemnikiem
So it was like that Yul is the Hwi Sung GoonA więc to Yul okazał się być Hwi Sung Goon' em
There is no end to learning.Yul GoonUczysz się całe życie, Yul Goon
So I' d be listening to those, whilst at the same time, on whenever it was,Tuesday night or something, having my own fix of this new show, the GoonsSłuchałem wiec tego, co w tym samym czasie nakładało mi się z tym nowym programem, z Goonsami
To the left the Range Rover goons work for your sect the NoelitesPo lewej, strażnicy pracujący dla twojej sekty
Now the question is, how many of them are goons?Może więcej.Tylko ilu z nich to wampiry
He' il draw every light from every goon towerŚciągnie wszystkie światła z wież strażniczych
I' m here to see you, you little goonPrzyszedlem cie zobaczyc
Show those goons that we' re still in businessPokażmy tym frajerom, że nadal jesteśmy w tym interesie
Young- goon, turn down the radioYoung- goon, ścisz radio
He turned me into a goon, then he' s gonna piss all over me?Zamienił mnie w głupka i myśli, że mnie wykołuje?
Well, gentlemen, in a project of such risks, it is imperative to enlist the services of a hooligan, a goon, an ape, a physical bruteTak więc, Panowie, w tak ryzykownym projekcie, jest konieczne zwerbować usługi huligana, małpy, brutala
Then why' d your goon confiscate my files?To czemu wasz oprych skonfiskował moje pliki?
My friends prepared presents for you, Shin goonMoje przyjaciółki przyniosły dla ciebie prezenty, Shin Goon
You, Lump, are the goon, the hooligan, the dumb brute, whose actions must be directed by a higher intelligenceTy, Lump, jesteś głupkiem, chuligan, tępym bydlęciem, którego działania muszą zostać pokierowane przez wyższą inteligencję
Goon- gok DistrictProwincja Gyeongki, hrabstwo Shiheung. okręg Goon- gok
He hired the goons at the lake?Wynajął tych gości znad jeziora?
If this thing goes by the numbers, those goons will be storming this place at sunriseJeśli miałbym zgadywać, to te głupki będą chcieli wziąść kopalnię szturmem o świcie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy goon.Znalezione w 0,348 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.