wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • gbur   
  • głupek   
  • idiota   
  • kretyn   

Pozostałe znaczenia:

 
amer. amerykański angielski ochroniarz mafiozy
 
amer. amerykański angielski najemny opryszek
 
głupek, idiota
 
A thug; a usually muscular henchman with little intelligence (also known as a 'hired goon').
 
A fool; someone considered silly, stupid, awkward, or outlandish.
 
A fool
 
(Australian, uncountable, informal) Cheap or inferior cask wine.
 
(ice hockey, pejorative) An enforcer or fighter.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "goon", pamięć tłumaczeniowa

add example
I' m here to see you, you little goonCzemu tu jesteś, tatusiu?
Those goons are orphan remnants of the post- perestroika Soviet secret police...... who twisted the well- intentioned, original Marxist- Leninist doctrine...... using state security, which was corrupted by Beria in the ' ‧sTe opryszki są osieroconymi płodami byłej sowieckiej tajnej policji, która wynaturzyła szlachetną, pierwotną doktrynę marksistowsko- leninowską... przy pomocy służby bezpieczeństwa, zdeprawowanej przez Berię w latach
You can do it, Young- goonDasz radę Young- goon
He turned me into a goon, then he' s gonna piss all over me?Zamienił mnie w głupka i myśli, że mnie wykołuje?
It' s Young- goon!To Young- goon!
You, Lump, are the goon, the hooligan, the dumb brute, whose actions must be directed by a higher intelligenceTy, Lump, jesteś głupkiem, chuligan, tępym bydlęciem, którego działania muszą zostać pokierowane przez wyższą inteligencję
Don' t patronize me, you goonNie tym tonem do mnie, gnojku
To the left... the Range Rover goons work for your sect, the NoelitesPo lewej, strażnicy pracujący dla twojej sekty
' Cause I heard that they found her liver in the mailbox next to her spleen and her pancreas.Randy, you goon!Bo słyszałem, że właśnie tam znaleźli jej wnętrzności
Gonzó...- Try your mind fuck on someone else, you goonGonzó...- Spróbuj swoich sztuczek na kimś innym, świrze
If you goons had a shred of decency, you' d do something to help herNawet robi listy na zakupy
I' m a mercenary goon- bringerJestem najemnikiem
I am not a heartless bureaucratic goonJa nie jestem
No matter what Shin Goon thinks, I am after all his wife nowNieważne co pomyśli Shin Goon, w końcu jestem jego żoną
Young- goon, you have to let me goYoung- goon, musisz mnie puścić
As for the goons, well, I think you know what they had in mind for meJak dla głupków, dobrze, myślę, że znasz co oni mieli w zamyśle dla mnie
Question:Who were those goons tonight?Co to za typy?
So I should probably mention that the goons work for the notorious prison gangster Sonny Carr, who I owe a little money toWięc powinienem prawdopodobnie wspomnieć, że głupki praca dla głośnego gangstera więzienia Synek Carr, do którego być winnym trochę pieniędzy
Make that goons, pluralRobią, że głupki, mnogi
This goon here got himself turned into a frog by a voodoo man, and now...Voodoo?Ten czerep dał się zamienić w żabę jednemu szamanowi od Voodoo
To the left, the Range Rover goons work for your sect, the NoelitesPo lewej, strażnicy pracujący dla twojej sekty
I' m here to see you, you little goonPrzyszedlem cie zobaczyc
Now the question is, how many of them are goons?Może więcej.Tylko ilu z nich to wampiry
Gyeongki, Shiheung, Goon- gok, Bakdal ‧- ‧, Mr Kwan Suk- yongGyeongki, Shiheung, Goon- gok, Bakdal ‧- ‧, pan Kwan Suk- yong
Once the Chinese invented gunpowder, goons went out of styleOdkąd Chińczycy wynaleźli proch, pięści nie są potrzebne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy goon.Znalezione w 0,246 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.