wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • wyjść     
   
  opuścić jakieś miejsce
 • chodzić     
   
  pot. potocznie często spotykać się z tą samą osobą przeciwnej płci
 • dawać   
 • dać     
 • iść w górę   
 • osiągać   
 • prowadzić   
 • spędzać   
 • ustąpić   
 • uzyskać   
 • wychodzić   
 • włączać   
 • zejść   
 • znikać   
 • zniknąć   

Pozostałe znaczenia:

 
skończyć się
 
wyjść
 
(intransitive) to be turned off or extinguished
 
To stop burning or shining.
 
(intransitive) to become extinct, to expire.
 
(intransitive) To leave, especially a building.
 
To go out of fashion; become unfashionable.
 
(intransitive) of a couple, to have a romantic relationship
 
to leave one's abode to go to public places
 
To move out of or depart from.
 
(intransitive) To become out of fashion.
 
to become extinct, to expire
 
To leave one's home for a lmited period of time, usually for a leisure.
 
(transitive, with with) To have a romantic relationship with someone.
 
(intransitive, idiomatic) To leave one's abode to go to public places.
 
to leave, especially a building
 
go out (e.g. on an excursion or outing)
 
to be turned off or extinguished

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

to go outwyjść
to go out for a mealwyjść coś zjeść
to go out of datetracić na aktualności

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "go out", pamięć tłumaczeniowa

add example
You wanna go out the back?Czy życzy sobie pani wyjść tylnym wyjściem?
Go!Get out of here!Ostatnio coś wciąż na siebie wpadamy, prawda?
we' ve got to get out of here now. you promised you would protect my children. that' s exactly what i' m doing. just get in the car, please. we have to move! you promised you would keep us safe. and i will. but you got to trust me one more time. come on, kids. let' s go. everybody inMusimy stąd uciekać.Teraz. Obiecałeś, że będziesz chronił moje dzieci
You got to go out and enjoy itWyjdź i zabaw się
My best friend' s sister' s boyfriend' s brother' s girlfriend... heard from this guy who knows this kid, who' s going... with a girl who saw Ferris pass out at Thirty- One Flavors last nightDziewczyna brata chlopaka siostry mojej przyjaciólki... slyszala to od kogos, kto zna chlopaka, który chodzi... z dziewczyna, która widziala, jak Ferris zemdlal wczoraj w klubie
But another thing that is going to be very important is that the supervisory architecture being put in place from 1 January must work, so that the stress tests and so forth are sufficient to recognise what is happening in the future and people are brought to heel if they are getting out of hand.Kolejną bardzo ważną rzeczą jest jednak fakt, że wdrażana od 1 stycznia architektura nadzoru musi działać, więc testy warunków skrajnych i tym podobne muszą być wystarczająco sprawne, by móc ocenić sytuację w przyszłości, i przywołać do porządku tych, którzy będą naruszać reguły.
Travelers made detours, going out of their way to avoid the flowering treesPodróżni zbaczali z drogi by omijać kwitnące drzewa
Go check it outSprawdźcie to
Just go out there in your Battle Mech and fightPo prostu załóż swój kombinezon i walcz
Now how w out we go find that lifeguard?Może pójdziemy poszukać tego ratownika?
I may as well go out than stay at home.Zamiast siedzieć w domu, lepiej wyjdź.
And each of you will be asked to go out in the street..... and collect funds for the promotion of a new state in PalestineKażdy z was wyjdzie na ulicę...... i będzie zbierał pieniądze, które wesprą nowe państwo w Palestynie
Like I was thinking maybe we could go out?Może moglibyśmy się umówić na randkę, jak dorośli?
See any jump out at me?I got to goMam czasem służbowe
I mean, it' s just not safe to go out on the streets anymoreMam na myśli, to nie tylko bezpieczne wychodzić na ulice już
Its greatest convenience for a doctor is a door giving on the Walk, where one can go in and out unseen.Dla lekarza szczególnie przydatna będzie brama na Alejkę, pozwalająca wchodzić i wychodzić niezauważenie.
Coming out from behind the bar, where did you go?Dokad pan poszedl po wyjsciu zza kontuaru?
I guess you' re going to get to find out, EricSądzę, że niedługo się o tym przekonasz, Eric
We' il go out tonight, that' il cheer you upChodźmy zabawić się
With these regulations, as we have been debating and adopting them here today - particularly with regard to cabotage - there is little sense in going into too much detail when the countries as a whole are not being given the necessary funds to carry out accurate monitoring of these cabotage journeys.W związku z tymi rozporządzeniami, o których dziś rozmawiamy i które poddajemy głosowaniu - w szczególności w związku z kabotażem - nie ma wielkiego sensu omawianie szczegółów, jeżeli poszczególne kraje nie otrzymują niezbędnego finansowania na monitorowanie przejazdów kabotażowych.
The injection button should be pulled out as far as it will go in order to load the penMaksymalnie odciągnąć przycisk podania dawki insuliny w celu załadowania dawki
In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectivesZgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym samym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów
I' m going to shoot it out with himZamierzam go przepędzić.Wystarczy
Besides, she' d never go out with youPoza tym, ona nigdy by się z tobą nie umówiła
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 270006 zdań frazy go out.Znalezione w 117,798 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.