wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • groch   
  • groch zwyczajny   
  • groch zwyczajny (warzywo)   
  • peluszka   

Przykładowe zdania z "garden pea", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wrinkled peaGroch siewny łuskowy- Pomarszczony
This heading covers cocktail snacks ready for consumption in the form of e.g. dried peas or peanuts which are completely coated with dough if, because of its thickness and taste, the dough coating determines the essential character of the productNiniejsza pozycja obejmuje gotowe do spożycia przekąski koktajlowe w postaci np. suszonego grochu lub orzechów arachidowych, w całości pokrytych ciastem, jeżeli ze względu na swoją grubość i smak pokrywa z ciasta nadaje zasadniczy charakter temu produktowi
B.‧ Peas, field beans and sweet lupinGroch, fasola i łubin
peas, broad and field beans, vetches, sweet lupinsgroszek, bób i bobik, wyki i słodkie odmiany łubinu
Wrinkled peaGroch siewny łuskowy/Pomarszczony
Jenny and me were just like peas and carrots againJenny i ja byliśmy znowu jak marchewka z groszkiem
Pisum sativum L. (partim) Wrinkled peaPisum sativum L. (partim) Groch siewny łuskowy- Pomarszczony
Tuna casserole and peas?Zapiekanka z tuńczyka i groszek?
Beans, peas and lamb, pleaseFasolę, groszek i baraninę poproszę
chickling vetch as seeds submitted to an appropriate heat treatment; peas as seeds, middlings, and branGroch włoski pod postacią ziarna, lędźwian siewny pod postacią ziarna, groszek siewny pod postacią ziarna, poddany odpowiedniej obróbce cieplnej
Pisum sativum L. (partim)- Wrinkled peaPisum sativum L. (partim) – Groch siewny łuskowy – pomarszczony
Farms on which the following crops suffered damage: flax, maize, permanent or temporary grassland, either grazed or cut, potatoes grown under contract, peas grown under contract, cauliflowers grown under contract (‧st harvest), spinach grown under contract (‧st harvest), beans grown under contract (sown before ‧ JuneGospodarstwa rolne, w których stwierdzono straty w następujących uprawach: len, kukurydza, trwałe lub krótkotrwałe użytki zielone służące jako pastwiska lub koszone, ziemniaki objęte umową, groch objęty umową, kalafiory objęte umową (‧. zbiór), szpinak objęty umową (‧. zbiór), fasola objęta umową (zasiana przed ‧ czerwca ‧ r
peas, broad and field beans, vetches, sweet lupinsgroch, bób i bobik, wyka, słodki łubin
Whereas maintaining the cultivation of grain legumes such as lentils, chick peas and vetches is of economic importance to the Communityutrzymanie upraw roślin strączkowych takich jak soczewica, ciecierzyca i wyka ma gospodarcze znaczenie dla Wspólnoty
free from hard filaments or films in mange-tout peaswolne od twardych włókien lub błon w grochu przeznaczonym do spożycia w całości
Purpose and scope The method makes it possible to determine the level of aflatoxin B‧ in the following feedingstuffs: groundnut, copra, linseed, soya, sesame, babassu palm and maizegerm oil cakes, cereals and cereal products, pea meal, potato pulp and starchCel i zakres metody Metoda ta umożliwia określenie zawartości aflatoksyny B‧ w następujących paszach: orzechach ziemnych, koprze, siemieniu lnianym, soji, sezamie indyjskim, makuchach z palmy babbasu i kiełkach kukurydzy, roślinach zbożowych i produktach zbożowych, mączce grochowej, pulpie ziemniaczanej i skrobi
My shop' s outta peasSkończył mi się groszek
Agricultural land has been affected, including 75% of the pea crop in the UK.Katastrofa dotknęła też grunty uprawne, w tym 75% brytyjskich upraw grochu.
the following defects of the pods may be allowed provided the peas retain their essential characteristics as regards the quality, the keeping quality and presentationdopuszcza się następujące wady strączków, pod warunkiem że groch zachowuje właściwe sobie cechy w odniesieniu do jakości, zachowania jakości i wyglądu
And she tried and tried to have a baby and finally she had Frances a foul- mouthed, spoiled princess who fell in love with The Fruitman who was born without a brain and a pea for a heartPróbowała i próbowała, żeby mieć dziecko i w końcu doczekała się Frances, wulgarnej, zepsutej królewny, która zakochała się w gościu z warzywniaka, która urodziła się bez mózgu i groszkiem zamiast serca
Wrinkled peaGroch siewny- łuskowy pomarszczony
Carrots or peas?Marchewka czy groszek?
Pisum sativum L. (partim)- PeaPisum sativum L. (partim)- Groch siewny
Pisum sativum L. (partim)-Pea, excluding Field pea, Valerianella locusta (LPisum sativum L. (partim)-Groch polny, Valerianella locusta (L
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1870 zdań frazy garden pea.Znalezione w 1,94 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.