wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • groch   
  • groch zwyczajny   
  • groch zwyczajny (warzywo)   
  • peluszka   

Przykładowe zdania z "garden pea", pamięć tłumaczeniowa

add example
That would be the peasZielony groszek
peas as seeds, middlings, and brangroch w postaci nasion, śruty i otrębów
Wrinkled peaGroch siewny- łuskowy pomarszczony
Peas as seeds, middlings, and branGroch w postaci nasion, śruty i otrębów
Pisum sativum L. (partim) Round peaPisum sativum L. (partim) Groch siewny łuskowy- Gładki
Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ May ‧ laying down special measures for peas, field beans and sweet lupins, as last amended by Regulation (EEC) No ‧, and in particular Article ‧ thereofuwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do grochu, fasoli polnej oraz słodkiego łubinu, zmienione rozporządzeniem (EWG) nr ‧, w szczególności jego art. ‧ ust
Igor, those peas look quite succulentCzy ty wiesz dlaczego on tu przyjedzie?
as protein components: lupin, field bean and pea middlings, post-extraction soya meal, post-extraction rapeseed meal, rapeseed oilcake, fodder yeast or dried green fodderjako komponenty białkowe: – śruty z łubinu, bobiku, grochu śruta poekstrakcyjna sojowa, śruta poekstrakcyjna rzepakowa, makuchy rzepakowe, drożdże pastewne, lub susze z zielonek
Pisum sativum L. (partim)- Wrinkled peaPisum sativum L. (partim)- Groch siewny łuskowy- Pomarszczony
Sharon' s going to be pea green with envySharon zzielenieje z zazdrości
Purpose and scope The method makes it possible to determine the level of aflatoxin B‧ in the following feedingstuffs: groundnut, copra, linseed, soya, sesame, babassu palm and maizegerm oil cakes, cereals and cereal products, pea meal, potato pulp and starchCel i zakres metody Metoda ta umożliwia określenie zawartości aflatoksyny B‧ w następujących paszach: orzechach ziemnych, koprze, siemieniu lnianym, soji, sezamie indyjskim, makuchach z palmy babbasu i kiełkach kukurydzy, roślinach zbożowych i produktach zbożowych, mączce grochowej, pulpie ziemniaczanej i skrobi
They' re the size of small peasSą wielkości małego grochu
Eating peas... has become like climbing the Ural MountainsJedzenie groszku... jest jak zdobywanie Uralu
Children of ‧ years and younger: Use a pea sized amount for supervised brushing to minimize swallowingU dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia
Pisum sativum L. (partim)- PeaPisum sativum L. (partim)- Groch siewny
Peas, field beans and sweet lupinsZielony groszek, fasola i łubin
Pisum sativum L. (Partim) Field peaPisum sativum L. (Partim) Groch siewny
Pisum sativum L. (partim)- Sugar peaPisum sativum L. (partim)- Groch siewny cukrowy
New data has been provided for uses of azoxystrobin on aubergines, peppers, oats, hops, peas (fresh and dry) and for uses of kresoxim methyl on asparagus, strawberries and other small fruits and berriesPrzedstawiono nowe dane w odniesieniu do wykorzystania azoksystrobiny w oberżynie, paprykach, owsie zwyczajnym, chmielu, grochu (świeżym oraz suszonym) oraz do wykorzystania krezoksymu metylowego w szparagach, truskawkach oraz innych drobnych owocach i owocach jagodowych
Pisum sativum L. (partim)- Round peaPisum sativum L. (partim)- Groch siewny łuskowy- Gładki
Analysis of free-radical processes in bean and pea plants.Analiza procesów wolnorodnikowych w roślinach fasoli i grochu.
Faggots upright against a thorn fence surrounded a bed of lettuce, a few square feet of lavender, and sweet peas strung on sticks.Za ogrodzeniem wetknięte w ziemię patyki otaczały grzędę sałaty, parę stóp lawendy i kilka tyczek pachnącego groszku.
D/‧ (e) Peas, field beans and sweet lupinsD/‧ e) Groch, fasola polna i słodkie łubiny
Pisum sativum L. (partim)- Round peaPisum sativum L. (partim) – Groch siewny łuskowy – gładki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1919 zdań frazy garden pea.Znalezione w 3,013 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.