wymowa: IPA: /feɪvər/ feɪvər , SAMPA: feIv@r /feIv@/ /feIv@r/ feIv@      

Tłumaczenia na język polski:

 • preferować   
   
  dawać komuś/czemuś pierwszeństwo, preferencje
 • sprzyjać   
   
  być nastawionym serdecznie, przychylnie, życzliwie, przyjaźnie wobec kogoś lub czegoś
 • faworyzować   
 • grzeczność   
 • korzyść   
 • osłona   
 • popierać   
 • potwierdzać   
 • pożytek   
 • protegować   
 • protekcja   
 • przychylność   
 • przysługa   
 • serwis   
 • szczęścić   
 • uprzejmość   
 • wyforować   
 • wyróżniać   
 • względy   
 • zastawa   
 • łaska   
 • życzliwość   

Pozostałe znaczenia:

 
amer. amerykański angielski przysługa, uprzejmość
 
amer. amerykański angielski sprzyjać czemuś, być za czymś
 
amer. amerykański angielski preferować, faworyzować
 
To look upon fondly; to prefer
 
march (a prisoner off)
 
A small gift; a party favor.
 
To do a favor (noun sense 1) for; to show beneficence toward
 
(transitive) To look upon fondly; to prefer.
 
a deed in which help is voluntarily provided
 
(transitive) To do a favor [noun sense 1] for; to show beneficence toward.
 
(transitive) To treat with care.
 
Goodwill; benevolent regard.
 
An act of gracious kindness.
 
A deed in which help is voluntarily provided.
 
(transitive) To have a similar appearance, to look like another person.
 
goodwill; benevolent regard

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

favorable; dodatni; korzystny; łaskawy; pomyślny; pozytywny; przychylny; życzliwy
favorablypomyślnie; ; korzystnie; przychylnie; życzliwie
ill-favoredbrzydki

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "favor", pamięć tłumaczeniowa

add example
Can you do me a favor?Możesz cos dla mnie zrobić?
Will you do me a favor and get going?Bądź tak miły i idź sobie
LevelSpecify the reconstruct highlight level. Low values favor whites and high values favor colorsPoziomOkreśl poziom rekonstrukcji prześwietlenia. Małe wartości sprzyjają bieli, wysokie wartości sprzyjają kolorom
Need I remind you whoever gains Jabba' s favor. will control the war in the Outer Rim?Muszę ci przypominać, że ktokolwiek zyska uznanie Jabby, będzie kontrolować wojnę na Zewnętrznych Rubieżach?
Analysis of experimental conditions favorable for photosensitized production of singlet oxygen mediated by the new generation photosensitizer WST1Analiza warunków sprzyjających fotosensybilizowanemu generowaniu tlenu singletowego przy udziale fotosensybilizatora nowej generacji - WST11.
Yeah?Why don' t you do Your sorry ass a favor?Przepraszam
For Background Intellectual Property, including background confidential information, incorporated by the ITER Organization in the course of the execution of this Agreement, the ITER Organization shall use its best efforts to make available on an equal and non-discriminatory basis a non-exclusive license to the Members for commercial fusion use, with the right to sub-license for such use by such Members' own domestic third parties within such Members' own territory on terms no less favorable than the basis upon which the ITER Organization licenses such Background Intellectual Property to third partiesW przypadku istniejącej własności intelektualnej, obejmującej istniejące informacje poufne, wykorzystanej przez organizację ITER w ramach realizacji niniejszej Umowy, organizacja ta zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić udostępnienie Członkom na równych i niedyskryminacyjnych zasadach niewyłącznej licencji z przeznaczeniem do komercyjnych zastosowań w dziedzinie syntezy jądrowej, z prawem do udzielania sublicencji z takim samym przeznaczeniem stronom trzecim na terytorium tych Członków, na warunkach nie mniej korzystnych od warunków, na jakich organizacja ITER udziela licencji na taką istniejącą własność intelektualną stronom trzecim
Favor defensionis in criminal proceedingsFavor defensionis w postępowaniu karnym
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVICassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (IPASVI
I know a type in the room of proofs and him it owes me a favorZnam faceta z magazynu dowodowego, Willy.Wisi mi przysługę
It was just a favorMyślałam, że jesteś zawodowym kierowcą
Years ago...Your mother did me a favorLata temu... twoja matka wyświadczyła mi przysługę
A six- horned Lach- nie Hag owed me a favorPewien obdarzony sześcioma rogami Lach- nie Hag był mi winien przysługę
Don' t do this to me, por favorNie rób mi tego, por favor
Now you want to tell me how I favor the richJakim cudem mam mieć szacunek dla bogaczy?
Want to do me a favor?Oddasz mi przysługę?
Listen, I' ve got a huge favor to askMam do ciebie wielką prośbę
Do me a favor, take a deep breath and count toTo już drugi
I thought I' d return the favorChciałem się odwdzięczyć
I' m in favor of exercise, but you owe me an explanationJestem wdzięczny za ćwiczenia, ale jesteś mi winna wytłumaczenie
Lady Luck favors the adventuresome.Pani Fortuna sprzyja śmiałym.
Would you do me a favor?Mógłbyś wyświadczyć mi przysługę?
From what I remember, it was the position you most favoredJeśli dobrze pamiętam, właśnie tę pozycję lubiłeś najbardziej
As a political favor to the presidentJako przysługę dla Pani Prezydent
Do me a favor, just give me and my wife one momentZostaw mnie na chwilę z żoną.- Nie zaczynaj
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1181 zdań frazy favor.Znalezione w 2,357 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.