wymowa: IPA: /feɪvər/ feɪvər , SAMPA: feIv@r /feIv@/ /feIv@r/ feIv@      

Tłumaczenia na język polski:

 • preferować   
   
  dawać komuś/czemuś pierwszeństwo, preferencje
 • sprzyjać   
   
  być nastawionym serdecznie, przychylnie, życzliwie, przyjaźnie wobec kogoś lub czegoś
 • faworyzować   
 • grzeczność   
 • korzyść   
 • osłona   
 • popierać   
 • potwierdzać   
 • pożytek   
 • protegować   
 • protekcja   
 • przychylność   
 • przysługa   
 • serwis   
 • szczęścić   
 • uprzejmość   
 • wyforować   
 • wyróżniać   
 • względy   
 • zastawa   
 • łaska   
 • życzliwość   

Pozostałe znaczenia:

 
amer. amerykański angielski przysługa, uprzejmość
 
amer. amerykański angielski sprzyjać czemuś, być za czymś
 
amer. amerykański angielski preferować, faworyzować
 
To look upon fondly; to prefer
 
march (a prisoner off)
 
A small gift; a party favor.
 
To do a favor (noun sense 1) for; to show beneficence toward
 
(transitive) To look upon fondly; to prefer.
 
a deed in which help is voluntarily provided
 
(transitive) To do a favor [noun sense 1] for; to show beneficence toward.
 
(transitive) To treat with care.
 
Goodwill; benevolent regard.
 
An act of gracious kindness.
 
A deed in which help is voluntarily provided.
 
(transitive) To have a similar appearance, to look like another person.
 
goodwill; benevolent regard

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

favorable; dodatni; korzystny; łaskawy; pomyślny; pozytywny; przychylny; życzliwy
favorablypomyślnie; ; korzystnie; przychylnie; życzliwie
ill-favoredbrzydki

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "favor", pamięć tłumaczeniowa

add example
Listen, I' ve got a huge favor to askMam do ciebie wielką prośbę
As a favor to me, I' d appreciate it if you didn' t spread the news just yetBędę wdzięczna, jak nie będziesz jeszcze o tym mówił
Tatsi, all day long I work to please this officer, that diplomat, some tourist, to store up favors so if there is a time when we need helpTati, cały czas świadczę im drobne uprzejmości, oficerom, dyplomatom, turystom.Aby uskładać zobowiązania, gdy my będziemy potrzebowali pomocy... żebym mógł się powołać na wpływowych ludzi
They' il tell you I know how to return a favorPowiedzą ci, że potrafię się odwdzięczyć
Taking someone' s Iife is doing them a favorZabranie komuś życia to oddanie mu przysługi
Okay, do me a favorZrób coś dla mnie
Lisetta, would you do me a favor?Lisetto, zrób mi przyjemność
good news is, she' il pretend she' s not doing you a favorDobra wiadomość jest taka, że uda, że nie wyświadcza ci tym przysługi
The amendments that the EDPS would strongly favor to remain unmodified include the followingEIOD stoi zdecydowanie na stanowisku, że poniższe zmiany nie powinny ulec modyfikacji
Can I ask for you a favor?Mógłbym prosić cię o przysługę?
I guess this is a wrong time to ask you for a favor, huh, Henry?Przepustka?
Obesity as a factor favorable the diabetes type 2 progressionOtyłość jako czynnik sprzyjający powstaniu cukrzycy typu 2
I' m thinking massa throw in her freedom as a favor, seeMysle, ze pan dorzuci jej wolnosc jako przysluge
You helped our family out once.At least let us repay that favorRaz pomogłeś naszej rodzinie, przynajmniej pozwól spłacić dług
In insulin glulisine the replacement of the human insulin amino acid asparagine in position B‧ by lysine and the lysine in position B‧ by glutamic acid favors more rapid absorptionPodstawienie w insulinie ludzkiej aminokwasu asparaginy w pozycji B‧ lizyną oraz lizyny w pozycji B‧ kwasem glutaminowym sprzyja szybszemu wchłanianiu
So that the Genii might remain in the favor of AtlantisDlatego, żeby Genii nadal byli w łaskach Atlantydy
Do me a favorOpamiętaj się
Do me a favor, break out the fire hose, OK?Mógłbyś rozwinąć węża, OK?
LevelSpecify the reconstruct highlight level. Low values favor whites and high values favor colorsPoziomOkreśl poziom rekonstrukcji prześwietlenia. Małe wartości sprzyjają bieli, wysokie wartości sprzyjają kolorom
What social structures favors the Occur a dictatorship?Jakie struktury społeczne ułatwiają powstanie dyktatury?
A Hazard ratio of less than ‧ favors docetaxel + cisplatin + ‧-FU *Cox model (adjustment for Primary tumor site, T and N clinical stages and PSWHO) **Logrank test *** Chi-square testWspółczynnik ryzyka poniżej ‧ oznacza przewagę schematu docetaksel + cisplatyna + ‧-FU * Model Coxa (z uwzględnieniem poprawek na lokalizację guza pierwotnego, stadia kliniczne T i N oraz PSWHO) ‧ ** Test logarytmów rang *** Test chi kwadrat
So you' re wasting a favor because?Więc marnujesz przysługę, bo
God favors you, John.Bar is ahead of usBóg ma cię w jawnej opiece Janie, Toż Bar przed nami
I want you to do me a favorMam prośbę.Zadzwoń do Bronsona
Do me a favor and stop yelling my name all over this restaurantBądź tak dobry i przestań wykrzykiwać moje nazwisko
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1182 zdań frazy favor.Znalezione w 2,006 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.