Tłumaczenia na język polski:

 
pralnia chemiczna
 
A business establishment that engages in the dry cleaning of clothes and other fabrics.
 
A person whose business is the dry cleaning of clothes and other fabrics.

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dry cleaner", pamięć tłumaczeniowa

add example
Itjust came out of the dry cleaner' sDopiero ją odebrałem z pralni
Go see the dry- cleaner' s wifeldź do jego żony
To the dry cleaner' s to pick up my trousersDo pralni chemicznej podrzucić spodnie
You' re a dry- cleaner?Pracowałam
It fell off... and the dry cleaner sewed it on wrongNie widziałem jego twarzy.Trzymał chusteczkę na twarzy, tak jakby miał katar
Dry cleanersPralnie chemiczne
Now, you owe me the dry- cleaner' s ‧ Gs plus juice which is anotherZa pralnie wisisz mi ‧ ‧.‧$ plus odsetki, czyli dodatkowo
Babe, are you gonna pick up my suit from the dry cleaners?Yes, after I fold the laundry, fry up some hamJa tak robię?/ ... może być bardzo pouczające
You know the chemical they use at the dry cleaners?Znasz te chemikalia, które używają w pralniach?
We both use the same dry cleaner.- Mr. Monk, why you bring me here?Myślałam, że nakarmiłeś licznik?
A dry- cleaner scams an airline out of ‧ grandWłaściciel pralni orżnął linie lotnicze na ‧.‧$
The brothers are Dexter,- What can I do for you?- In Brooklyn, a dry cleanerJego bracia to Dexter./- Czym mogę służyć?/- W Brooklynie, pralnia chemiczna
Meanwhile, however, I need you to go to the dry- cleanersW międzyczasie wybierzesz się do pralni
Industrial dry cleanersPrzemysłowe pralnie chemiczne
You' re the best dry cleaner in the cityA M. O. s?- Wszyscy są różni
No, but it' s gonna stain.I' il send it to the dry cleaners. Oh, but that is so expensiveBardzo zazdrosne, ale dumne
I scooted past Tommy Mug' s Dry Cleaners and Armond' s Shoe RepairMinąłem w pędzie pralnię i szewca
I have a walk- up, over Chang' s, the dry- cleanerIdź tam górą, przez pralnię Changa
You' re not the guy, the dry- cleaner?Ale nie jesteś facetem z pralni?
I took it from him and ran!I scooted past Tommy Mug' s Dry Cleaners and Armond' s Shoe RepairMinąłem w pędzie pralnię i szewca
I was at your apartment,I tried the Starbox, in Lexington, I was at the dry cleaners All Im asking for is a few minutes of your timeByłem w twoim mieszkaniu, w Starbucks na Lexington, w pralni... wszystko o co proszę, to kilka minut twojego czasu, żebyśmy mogli to naprawić
You used to be a dry cleaner and you love beautiful clothesMiałeś kiedyś pralnię i lubisz piękne ubrania
Maybe you go to the same dry cleaners, use the same mechanicMoże chodzicie do tej samej pralni?Do tego samego mechanika?
In order to be awarded the Community eco-label, for all-purpose cleaners and cleaners for sanitary facilities, under Regulation (EC) No ‧/‧, a cleaner must fall within the product group all-purpose cleaners and cleaners for sanitary facilities and must comply with the ecological criteria set out in the Annex to this DecisionAby otrzymać wspólnotowe oznakowanie ekologiczne dla uniwersalnych środków czyszczących i środków czyszczących do urządzeń sanitarnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ środek czyszczący musi zaliczać się do uniwersalnych środków czyszczących i środków czyszczących do urządzeń sanitarnych i musi spełniać kryteria ekologiczne przedstawione w Załączniku do niniejszej decyzji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6199 zdań frazy dry cleaner.Znalezione w 2,982 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.