Tłumaczenia na język polski:

  • zimny rozruch   
     
    A startup process that begins with turning on the computer's power. Typically, a cold boot involves some basic hardware checking by the system, after which the operating system is loaded from disk into memory.

Pozostałe znaczenia:

 
(transitive, computing) To reboot a computer by turning it off and on.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cold boot", pamięć tłumaczeniowa

add example
If I had had something to boot, I would have booted it, that’s just how I felt. I had tried lying in every sort of position to get warm, but the cold still penetrated.Kopnąłbym coś, gdybym tylko miał co – tak właśnie się czułem. Próbowałem już leżeć w każdej pozycji, by się zagrzać, ale zimno było przenikliwe.
Case COMP/M.‧- KKR/Stefano Pessina/Alliance BootsSprawa nr COMP/M.‧- KKR/Stefano Pessina/Alliance Boots
Do those boots come with a manual?NoMasz instrukcję do tych butów?
Denmark has also requested the removal from Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC of the professions of orthopaedic technician (ortopædimekaniker) and of orthopaedic boot and shoemaker (ortopædiskomager) which are no longer regulated in DenmarkWniosek Danii dotyczy również skreślenia z załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE zawodów technik ortopedyczny (ortopædimekaniker) i obuwnik ortopedyczny (ortopædiskomager), które nie są już regulowane w Danii
When Show boot options is enabled, & kdm; will on reboot offer you options for the lilo boot manager. For this feature to work, you will need to supply the correct paths to your lilo command and to lilo 's map fileW polu Różne możesz wybrać z listy rozwijalnej menedżera uruchamiania systemu. Dzięki temu w oknie " Wyłącz system ", przy restartowaniu komputera, będziesz mógł wybrać opcje jego ponownego uruchomienia, zaczerpnięte z menu startowego odpowiedniego programu ładującego (bootloadera
& Record boot command lines for defaultsUżyj & poprzednich parametrów uruchamiania
Because in about five minutes, I' m going to see to it that you get the boot but goodBo dopilnuję, aby za jakieś pięć minut już tu pani nie było
Can we... keep the helmets and boots we took from the POWs?Czy możemy... zatrzymać hełmy i buty, które wzięliśmy od jeńców?
Boot the default kernel/OS & after& Uruchom domyślne jądro/OS po upływie
The boot protocol this network device should useProtokół rozruchowy, którego powinno używać to urządzenie
Army surplus bootsTakich dla armii
In any case the marking shall be visible when the device is fitted on the vehicle or when a movable part such as the hood or boot lid or a door is openedW każdym przypadku oznakowanie musi pozostać widoczne, kiedy urządzenie jest zamontowane na pojeździe i kiedy dowolna ruchoma część, taka jak pokrywa silnika, pokrywa bagażnika lub drzwi, jest otwarta
" New in Town " performed by Little Boots" New in Town " w wykonaniu Little Boots
Case COMP/M.‧- KKR/Stefano Pessina/Alliance BootsSprawa COMP/M.‧- KKR/Stefano Pessina/Alliance Boots
Just wondered why you wore those bootsZastanawiałem się tylko, po co ci te buty
No, boot up the door locks!Nie, uruchom zamki!
Member States may identify suitable personal protective equipment for operators and prescribe specific elements of this equipment (e.g. coveralls, apron, gloves, sturdy shoes, rubber boots, face protection, face shield, tightly fitting glasses, hat, hood or respirator of a specified typePaństwa Członkowskie mogą określić odpowiednie dla osób stosujących preparaty środki ochrony osobistej oraz określić szczególne składniki wyposażenia (np. kombinezony, fartuchy, rękawice, obuwie ochronne, buty gumowe, ochronę twarzy, osłony na twarz, ściśle dopasowane okulary, kapelusz, kaptur lub maski oddechowe określonego typu
I' d basically be doing a hard boot.- Has that been tested?Ktoś tego próbował?
This is the list of kernels and operating systems you can currently boot. Select which one you want to edit hereTo jest lista dostępnych jąder i systemów operacyjnych. Wybierz, który chcesz modyfikować
I' m taking my boots offZdejmuję buty
You know... whips or leather boots?No, wie pan... baciki czy skórzane kozaki?
She was wearing a plaid skirt and...... gray tights with bootsByła w wełnianej spódniczce i szarych rajstopkach
Keeping the boots onNie ściągać
You' ‧ need a pair of bootsBędziesz potrzebowała butów
With a big red cape and bright red boots as wellMiał czerwony płaszcz i czerwone buty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5688 zdań frazy cold boot.Znalezione w 2,847 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.