Tłumaczenia na język polski:

 • kminek   
  (Noun  m)
   
  plant
   
  seed/fruit
   
  bot. botanika Carum rodzaj roślin z rodziny selerowatych;
 • kminek (przyprawa)   
 • kminek zwyczajny   

Pozostałe znaczenia:

 
bot. botanika kminek
 
A biennial plant, Carum carvi, native to Europe and Asia, mainly grown for its seed to be used as a culinary spice.
 
The seed-like fruit of the caraway plant.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

black carawayczarnuszka siewna
caraway seedkminek;
caraway-flavoured spirit drinksnapoje spirytusowe kminkowe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "caraway", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wielkopolska fried cheese owes its characteristic taste and smell to the ripened and fried curd cheese and to the caraway (in the case of fried cheese with carawayCharakterystyczny smak i zapach wielkopolskiego sera smażonego pochodzi od zgliwiałego i usmażonego twarogu oraz kminku (w wariancie wielkopolskiego sera smażonego z kminkiem
Carum carvi L.-CarawayCarum carvi L.-Kminek
The following raw materials are used in the manufacture of the fermented cabbage: white cabbage, salt, caraway, mustard seedsSurowce wchodzące w skład produktu: kapusta biała, sól jadalna, kminek, nasiona gorczycy
Other natural and/or nature-identical flavouring substances as defined in Article ‧(b)(i) and (ii) of Directive ‧/‧/EEC and/or flavouring preparations as defined in Article ‧(c) of that Directive may additionally be used but there must be a predominant taste of carawaySmak napojów spirytusowych kminkowych można wzbogacić innymi naturalnymi lub identycznymi z naturalnymi środkami aromatyzującymi określonymi w art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy ‧/‧/EWG lub preparatami aromatyzującymi określonymi w art. ‧ ust. ‧ lit. c) tej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że smak kminku jest dominujący
pinch of carawayszczypta kminku
The caraway and salt must have been sprinkled evenlyPosypka z kminku i soli powinna być jednolita
The records kept on caraway usually begin with an entry on the registered variety certified seeds purchasedProwadzenie ewidencji uprawy kminku rozpoczyna się zazwyczaj z chwilą wprowadzenia do ksiąg zapisu o zakupie certyfikowanych nasion zarejestrowanej odmiany
Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin, caraway or juniperNasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kuminu, kminku i jałowca
Carum carvi L.- CarawayCarum carvi L.- Kminek zwyczajny
A further particularity of Belokranjska pogača is that it is coated with beaten egg and sprinkled with caraway and coarse salt so as to give it the traditional strong smell and taste of caraway when bakedSpecyficzny charakter Belokranjska pogača polega również na posmarowaniu powierzchni chlebka ubitym jajkiem, posypaniu go kminkiem i grubą solą, co nadaje mu po upieczeniu wyraźny tradycyjny smak i zapach kminku
Together, these soil and climate conditions, combined with the long tradition, experience and sophisticated methods in the field of caraway growing in the Czech Republic, have an impact on the specific properties of Český kmín, especially in the form of high yields of caraway seeds with a high aromatic oil content (in the order of ‧ %-‧ %Wymienione warunki glebowe i klimatyczne w połączeniu z długą tradycją, doświadczeniem i wypracowaną metodą uprawy kminku obecnymi w Republice Czeskiej składają się na szczególne własności kminku Český kmín, co się przejawia przede wszystkim w postaci obfitych plonów oraz wysokiej zawartości olejków eterycznych kształtującej się na poziomie ‧-‧ %
Other flavouring substances specified in the second subparagraph of point ‧ may be used in addition, but the flavour of these drinks is largely attributable to distillates of caraway and/or dill (Anethum graveolens L.) seeds, the use of essential oils being prohibitedDodatkowo można stosować inne substancje aromatyczne, określone w akapicie drugi pkt. ‧, jednak aromat tych napojów jest przypisywany głównie destylatom nasion kminku i/lub kopru (Anethum graveolens L.), przy czym użycie olejków esencjonalnych jest zakazane
mixing with the ingredients such as ripening salts, table salt, possibly caraway, as well as the ingredients and cultures required for the respective types smeared acid curd cheese or Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs with lactic mould formationzmieszanie ze składnikami, takimi jak sole zapewniające dojrzewanie sera, sól kuchenna, ewentualnie kminek, a także z pozostałymi składnikami oraz kulturami bakterii niezbędnymi do produkcji poszczególnych rodzajów sera miękkiego lub Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs z przerostem pleśni mlekowej
Other natural flavouring substances as defined in Article ‧(c) of Regulation (EC) No ‧/‧ and/or flavouring preparations as defined in Article ‧(d) of that Regulation may additionally be used, but the flavour of these drinks is largely attributable to distillates of caraway (Carum carvi L.) and/or dill (Anethum graveolens L.) seeds, the use of essential oils being prohibitedMożna zastosować dodatkowo inne naturalne substancje aromatyczne w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ lub preparaty aromatyczne w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. d) tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że smak tych napojów wywodzi się głównie z destylatów nasion kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) lub kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.), a stosowanie olejków aromatycznych jest niedozwolone
Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berriesNasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca
Salt, ground pepper, crushed dried garlic, white wine produced in the region, caraway, paprika and pepper are added to the pieces of meat and fatDo kawałków mięsa i tłuszczu dodaje się sól, pastę paprykową, suszony, rozgnieciony czosnek, białe wino regionalne, kminek, paprykę w proszku i pieprz
caraway, ground bay leaf and ground nutmeg may also be added in a quantity of up to ‧–‧ g to ‧ kg of meatmożna również dodać kminek, zmielony liść laurowy i zmieloną gałkę muszkatołową w ilościach nieprzekraczających ‧–‧ g na ‧ kg mięsa
The taste is pure, sharp, spicy, with a touch of caraway, depending on the seasoningSmak jest czysty, ostry, pikantny oraz odpowiedni dla użytej przyprawy, tj. kminku
The minimum alcoholic strength by volume of caraway-flavoured spirit drinks shall be ‧ %Minimalna objętościowa moc alkoholu w napojach spirytusowych kminkowych wynosi ‧ %
Caraway-flavoured spirit drinksNapoje spirytusowe kminkowe
Akvavit or aquavit is a caraway and/or dillseed-flavoured spirit drink flavoured with a distillate of plants or spicesAkvavit lub aquavit to napój spirytusowy kminkowy – lub koperkowy – aromatyzowany destylatem z roślin lub przyprawami korzennymi
Seeds of carawayNasiona kminku
Hypersensitivity to the active substance or to Apiaceae (Umbelliferae) (aniseed, caraway, celery, coriander and dill) or to anetholeNadwrażliwość na substancję czynną lub na rośliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae/Umbelliferae) (anyż, kminek, seler, kolendra i koper) lub na anetol
Other natural and/or nature-identical flavouring substances as defined in Article ‧(b)(i) and (ii) of Directive ‧/‧/EEC and/or flavouring preparations as defined in Article ‧(c) of that Directive may additionally be used, but the flavour of these drinks is largely attributable to distillates of caraway (Carum carvi L.) and/or dill (Anethum graveolens L.) seeds, the use of essential oils being prohibitedDodatkowo można użyć innych naturalnych lub identycznych z naturalnymi środków aromatyzujących określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy ‧/‧/EWG lub preparatów aromatyzujących określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. c) tej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że smak tych napojów wywodzi się głównie z destylatów nasion kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) lub kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.), a stosowanie olejków aromatycznych jest niedozwolone
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy caraway.Znalezione w 1,565 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.