Tłumaczenia na język polski:

 • kminek   
  (Noun  m)
   
  plant
   
  seed/fruit
   
  bot. botanika Carum rodzaj roślin z rodziny selerowatych;
 • kminek (przyprawa)   
 • kminek zwyczajny   

Pozostałe znaczenia:

 
bot. botanika kminek
 
A biennial plant, Carum carvi, native to Europe and Asia, mainly grown for its seed to be used as a culinary spice.
 
The seed-like fruit of the caraway plant.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

black carawayczarnuszka siewna
caraway seedkminek;
caraway-flavoured spirit drinksnapoje spirytusowe kminkowe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "caraway", pamięć tłumaczeniowa

add example
Gyulai kolbász or Gyulai pároskolbász is a meat product of a minimum of ‧ % (m/m) protein content without connective tissue, consisting of pork and firm lard minced into ‧-‧ mm particles, filled into casings of pigs’ small intestines (or, when produced for slicing, into vapour-permeable artificial casings) in pairs, seasoned with salt, sweet and hot ground paprika, garlic, pepper and ground caraway, smoked predominantly over beech wood, and cured and preserved by dryingGyulai kolbász (Gyulai pároskolbász) jest produktem mięsnym o zawartości białka bez tkanki łącznej na poziomie co najmniej ‧ % (m/m), wytworzonym z wieprzowiny i słoniny zmielonych na cząstki o wielkości ‧–‧ mm umieszczonych w osłonkach z wieprzowych jelit cienkich (lub, jeśli kiełbasę produkuje się z myślą o krojeniu w plastry, w paroprzepuszczalnych osłonkach sztucznych), po dwie sztuki, doprawionym solą, słodką i pikantną papryką mieloną, czosnkiem, pieprzem i mielonym kminkiem, wędzonym przeważnie w dymie z drewna bukowego, peklowanym i konserwowanym poprzez suszenie
This is Matt with Caraway SecuritySkoro chciał tylko zabić żonę to po co zabił Jane Kowski i McCormicka?
The minimum alcoholic strength by volume of caraway-flavoured spirit drinks shall be ‧ %Minimalna objętościowa moc alkoholu w napojach spirytusowych kminkowych wynosi ‧ %
Carum carvi L. CarawayCarum carvi L. Kminek zwyczajny
The dough is then coated with beaten egg to which a pinch of caraway has been added and sprinkled with coarse sea saltNastępnie posmarować ubitym białkiem wymieszanym ze szczyptą kminku i posypać grubą solą morską
Caraway-flavoured spirit drinksNapoje spirytusowe kminkowe
The other features of the fried cheese with caraway are the same as for cheese without carawayPozostałe właściwości nie zmieniają się w stosunku do sera smażonego bez kminku
That is why the caraway from these areas- Český kmín- is so highly appreciated and in such demandDlatego właśnie kminek Český kmín pochodzący z tych obszarów cieszy się tak dużym powodzeniem i wysokim popytem
Caraway-flavoured spirit drinksNapoje spirytusowe aromatyzowane kminkiem
Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berriesNasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca
Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or carawayNasiona anyżku, anyżku chińskiego (badian), kopru włoskiego, kolendry, kminku
Other natural and/or nature-identical flavouring substances as defined in Article ‧(b)(i) and (ii) of Directive ‧/‧/EEC and/or flavouring preparations as defined in Article ‧(c) of that Directive may additionally be used but there must be a predominant taste of carawaySmak napojów spirytusowych kminkowych można wzbogacić innymi naturalnymi lub identycznymi z naturalnymi środkami aromatyzującymi określonymi w art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy ‧/‧/EWG lub preparatami aromatyzującymi określonymi w art. ‧ ust. ‧ lit. c) tej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że smak kminku jest dominujący
The majority of the caraway produced is exported to both continental and seaside areasZdecydowana część produkcji kminku eksportowana jest zarówno na obszary o klimacie kontynentalnym, jak i do stref klimatu morskiego
The Czech Codex contains Carvi etheroleum, a national item covering the quality of caraway essence produced by distillation with vapour, where the desired carvone content is at least ‧ %Czeski spis leków zawiera zapis o leku krajowym Carvi etheroleum, w którym jest mowa o jakości olejku kminkowego osiąganej poprzez destylację z parą wodną, i w którym poziom zawartości karwonu wynosi co najmniej ‧ %
It is characteristically seasoned with sweet and hot ground paprika, garlic, whole caraway seeds and saltKiełbasa ta jest zazwyczaj doprawiana słodką i pikantną papryką mieloną, czosnkiem, nasionami kminku i solą
Other natural and/or nature-identical flavouring substances as defined in Article ‧ (b) (i) and (ii) of Directive ‧/EEC and/or flavouring preparations as defined in Article ‧ (c) of that Directive may additionally be used but there must be a predominant taste of carawayDodatkowo można stosować inne naturalne substancje aromatyczne lub substancje identyczne z naturalnymi, określone w art. ‧ ust. ‧ lit. b) (i) i (ii) dyrektywy ‧/EWG, i/lub preparaty aromatyczne określone w art. ‧ ust. ‧ lit. c) niniejszej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że smak kminku jest dominujący
Carum carvi L.- CarawayCarum carvi L.- Kminek zwyczajny
The records kept on caraway usually begin with an entry on the registered variety certified seeds purchasedProwadzenie ewidencji uprawy kminku rozpoczyna się zazwyczaj z chwilą wprowadzenia do ksiąg zapisu o zakupie certyfikowanych nasion zarejestrowanej odmiany
Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin, caraway or juniperNasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kuminu, kminku i jałowca
The Czech Republic has the specific natural and soil conditions which have allowed a ‧-year tradition of caraway growing in field conditionsRepublika Czeska posiada specyficzne warunki pozwalające na uprawę kminku, wynikające z uwarunkowań naturalnych i glebowych, które wpisują się w szerszy kontekst tradycyjnej uprawy kminku w warunkach polowych trwającej w tym kraju od ponad ‧ lat
Hypersensitivity to the active substance or to Apiaceae (Umbelliferae) (caraway, celery, coriander, dill and fennel) or to anetholeNadwrażliwość na substancję czynną lub na rośliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae/Umbelliferae) (kminek, seler, kolendra, koper ogrodowy i koper włoski) lub na anetol
Caraway-flavoured spirit drinksn)Napoje spirytusowe aromatyzowane kminkiem
The caraway and salt must have been sprinkled evenlyPosypka z kminku i soli powinna być jednolita
There must be the typical caraway and salt smell and taste of Belokranjska pogačaChlebek powinien mieć zapach i smak kminku i soli – charakterystyczny dla Belokranjska pogača
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy caraway.Znalezione w 0,218 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.