wymowa: IPA: ˈbəʊlt /bəʊlt/ /boʊlt/ /bɒlt/ , SAMPA: /bQlt/ /b@Ult/      

Tłumaczenia na język polski:

 • bełt   
  (Noun  m)
   
  short, stout, blunt-headed arrow
   
  pocisk kuszy;
 • rygiel   
  (Noun  m)
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  bar to prevent a door from being forced open
 • śruba   
   
  pręt metalowy, zakończony gwintem, umożliwiającym zakręcanie lub odkręcanie
 • antaba   
   
  sztaba z metalu zamykająca bramę lub drzwi
 • grom   
  (Noun  m)
   
  lightning spark
 • piorun   
  (Noun  m)
   
  lightning spark
 • ryglować   
  (Verb  )
   
  to secure a door
 • zasuwa   
  (Noun  f)
   
  sliding pin or bar in a lock
 • zasuwka   
  (Noun  f)
   
  sliding pin or bar in a lock
 • bolec   
 • czmychnąć   
 • drapak   
 • drapnięcie   
 • połknąć   
 • połykać   
 • przesiać   
 • przesiewać   
 • pytlować   
 • rozbrykać   
 • rzucać   
 • rzucić   
 • strzała   
 • sworzeń   
 • sworzniowy   
 • uciec   
 • ucieczka   
 • uciekać   
 • wpaść   
 • wypad   
 • wypaść   
 • zamek   
 • zaryglować   
 • zasuwać   
 • zawora   

Pozostałe znaczenia:

 
niespodziewane zdarzenie
 
ucieczka
 
nagły skok
 
piorun, grom
 
śruba
 
zasuwa
 
( o roślinach ) dawać nasiona zbyt szybko
 
rzucić się gwałtownie, odskoczyć
 
zaryglować
 
pytlować, przesiewać mąkę przez sito
 
jeść łapczywie
 
large roll of material
 
of a plant, to grow quickly
 
bolt (a door)
 
metal fastener
 
A (usually) metal fastener consisting of a cylindrical body that is threaded, with a larger head on one end. It can be inserted into an unthreaded hole up to the head, with a nut then threaded on the other end; a heavy machine screw.
 
To connect or assemble pieces using a bolt.
 
A sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm.
 
A bar of wood or metal dropped in horizontal hooks on a door and adjoining wall or between the two sides of a double door, to prevent the door(s) from being forced open.
 
to escape
 
bolt (of lightning)
 
(intransitive) Of a plant, to grow quickly; to go to seed.
 
(intransitive) To flee, to depart, to accelerate suddenly.
 
To sift, especially through a cloth.
 
To secure a door by locking or barring it.
 
to connect pieces using a bolt
 
A shaft or missile intended to be shot from a crossbow or a catapult, especially a short, stout arrow.
 
(nautical) The standard linear measurement of canvas for use at sea: 39 yards.
 
A sliding pin or bar in a lock or latch mechanism.
 
To drink one's drink very quickly; to down a drink.
 
To sift the bran and germ from wheat flour.
 
To swallow food without chewing it.
 
(to) bolt (a door)
 
A large roll of fabric or similar material, as a bolt of cloth.
 
A sudden event.
 
A lightning spark, i.e., a lightning bolt.
 
to accelerate suddenly
 
(intransitive) To escape.
 
bolt (e.g. on door)
 
sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (14)

Bolt Action FiveBolt Action Five
bolt and screw industryprodukcja śrub i nakrętek
bolt from the bluejak grom z jasnego nieba
bolt-hole
bolt-ropeliklina
boltingpośpiechowatość; odsiewanie; pytlowanie; przesiewanie
bolts and nutsŚruby i nakrętki
captive boltaparat bolcowy
don't shut the gate after the horse has bolted
lightning boltbłyskawica
non-penetrative captive bolt pistolpistolet bolcowy niepenetrujący
penetrative captive bolt pistolpistolet bolcowy penetrujący
soldering boltlutownica
stay-boltzespórka

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bolt", pamięć tłumaczeniowa

add example
When he finds out you don' t have the bolt he will kill you and your motherGdy się dowie, że nie masz pioruna, zabije ciebie i twoją matkę
The product allegedly being dumped is certain iron or steel fasteners, other than of stainless steel, i.e. wood screws (excluding coach screws), self-tapping screws, other screws and bolts with heads (whether or not with their nuts or washers, but excluding screws turned from bars, rods, profiles or wire, of solid section, of shank thickness not exceeding ‧ mm and excluding screws and bolts for fixing railway track construction material) and washers, originating in the People's Republic of China (the product concerned), normally declared within CN codes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ andProduktami, których dotyczy zarzut dumpingu są niektóre elementy złączne z żeliwa lub stali, inne niż ze stali nierdzewnej, tj. wkręty do drewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów), wkręty samogwintujące, inne śruby i wkręty z główką (nawet z nakrętkami lub podkładkami, ale z wyłączeniem wkrętów toczonych ze sztab, prętów, profili lub drutu, o pełnym przekroju, o grubości trzpienia nieprzekraczającej ‧ mm oraz z wyłączeniem śrub i wkrętów do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych) oraz podkładki pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), zgłaszane zwykle w ramach kodów CN ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i
domed heads of bolts or rivets may protrude beyond the surface to a distance not exceeding ‧ mm and other parts may protrude to the same extent provided that they are smooth and similarly roundedkopulaste główki śrub lub nitów mogą wystawać poza powierzchnię na odległość nieprzekraczającą ‧ mm, zaś inne części mogą wystawać na tę samą odległość pod warunkiem, że są one gładkie i podobnie zaokrąglone
Anyone wishing to make use of Member States' various cross-border procedures may well find that the horse has bolted, or as we say in Germany, the hare is already on the other side of the hill.Każda osoba, która pragnie skorzystać z różnych transgranicznych procedur państw członkowskich, jest mądra po szkodzie. Jak to się mówi w Niemczech, człowiek uczy się przez całe życie.
Manholes are permitted, however, in bulkheads other than the collision bulkhead, on condition that they are bolted in a watertight mannerZezwala się na otwory włazowe, jednak w grodziach innych, niż gródź zderzeniowa, pod warunkiem, że są przykręcone w sposób wodoszczelny
He brought the bolt cutter, didn' t he?Przyniósł nożyce, prawda?
d Bracket with ball and ball support, fastened using class A‧ bolts, for exampled Wspornik z kulą i oparciem kuli zamocowanym przy użyciu, na przykład, śrub klasy A
To separate this excess from the contents of the capacity measure ‧, open the bolt ‧ which pivots on a spindle fixed on the crosspiece ‧, in order to release the scraper bladeW celu oddzielenia tego nadmiaru zboża od zawartości pojemnika pomiarowego ‧ należy otworzyć rygiel ‧, który, obracając się na trzpieniu przymocowanym do poprzeczki ‧, powoduje uruchomienie noża odcinającego
While nuts are typically used in conjunction with bolts, they are not typically sold as a setPomimo że nakrętki są zazwyczaj wykorzystywane w połączeniu ze śrubami, nie są one zazwyczaj sprzedawane w zestawie
Work with bolt-driving toolsPrace z narzędziami do przykręcania śrub
The news of his death reached as a bolt from the blue.Jego śmierć była dla nas jak grom z jasnego nieba.
You are BoltTy jesteś Piorunem
The only thing that stops you from bolting now is bad genes and greedOd wyjścia powstrzymują cię kiepskie geny i chciwość!
The upper frame is held pressed against the lower frame by at least eight boltsRama górna jest przyciśnięta do ramy dolnej za pomocą co najmniej ośmiu śrub
You bolted on me in ClevelandZostawiłeś mnie w Cleveland
I just hope it is not a case of closing the stable door after the horse has bolted.Mam jedynie nadzieję, że wszystko to nie jest już musztardą po obiedzie.
Corrections can be carried out by adjusting the three self-locking hexagonal nuts on the threaded bolts with which the basin is fixed to the base platePoprawki można wprowadzić regulując trzy samohamowne nakrętki sześciokątne na sworzniach nagwintowanych , które przytwierdzają nieckę do płyty podstawy
the heads of the appropriate number of set bolts or set screws are so welded to the customs sealing device, hinges, etc., that they are completely deformed and that the set bolts or set screws cannot be removed without leaving visible signs of tamperingże łby odpowiedniej ilości tych śrub lub wkrętów będą przyspawane do urządzenia zamknięcia celnego, do zawiasów itp. w sposób całkowicie je odkształcający i uniemożliwiający wyjęcie tych śrub lub tych wkrętów bez pozostawienia widocznych śladów
Don' t worry Bolt, you' ve saved the day againNie martw się Piorun, znów mnie uratowałeś
Sometimes she would draw; and it was great amusement to Charles to stand there bolt upright and watch her bend over her cardboard, with eyes half-closed the better to see her work, or rolling, between her fingers, little bread-pellets.Czasem brała się do rysowania; Karol lubił te chwile, stawał obok i patrzył, jak pochylona nad blokiem mruży oczy, by lepiej widzieć swe dzieło, albo ugniata w palcach kuleczki z chleba.
In my opinion, we should be bolting the door against Brussels' creeping desire for ever more centralisation.Moim zdaniem powinniśmy zabezpieczyć się przed zakusami Brukseli, która pragnie coraz większej centralizacji.
Okay, but the fire investigator said the door was boltedOK, ale inspektor pożarowy powiedział, że drzwi były zaryglowane
Who' s Mr Bolt?Kim jest Bolt?
And that looks kind of like a lightning boltA to wygląda trochę jak piorun
What, the bolt cutters?Mówisz o cążkach do metalu?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 502 zdań frazy bolt.Znalezione w 0,527 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.