wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • balowy   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Andriy BalAndrij Bal

Przykładowe zdania z "bal", pamięć tłumaczeniowa

add example
Antigen Presenting Cells in Lower Airway Diseases. Evaluation Based on the Material Harvested by Bronchoalveolar Lavage (BAL).Komórki prezentujące antygen w chorobach dolnych dróg oddechowych. Ocena w oparciu o materiał z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego.
Bal w Operze” by Julian Tuwim towards to the romantic tradition"Bal w Operze" Juliana Tuwima wobec tradycji romantycznej.
ICES statistical sub-division ‧-‧ (BALStatystyczny podrejon ICES ‧-‧ (BAL
What' s the matter?Your nose still out ofjoint about that Bal Harbour lawyer and his junior league wife?Ciągle trapi cię żona tego adwokata?
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Southern Central Baltic-EastStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako południowo-środkowe Morze Bałtyckie, część wschodnia
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Archipelago Sea) The waters bounded by a line beginning at a point on the east mainland coast of Sweden atStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako Morze Archipelagowe) Wody ograniczone linią rozpoczynającą się na wschodnim wybrzeżu Szwecji w punkcie na
ICES statistical sub-division ‧ (BALStatystyczny podrejon ICES ‧ (BAL
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Belt SeaStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako Morze Bełtów
ICES statistical subdivision ‧ (BALStatystyczny podrejon ICES ‧ (BAL
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Baltic West of BornholmStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako Morze Bałtyckie na zachód od wyspy Bornholm
in Case C- ‧/‧ reference for a preliminary ruling from the Court of Appeal (England and Wales) Civil Division (United Kingdom): Andrew Owusu v N.B. Jackson, trading as Villa Holidays Bal-Inn Villas and Othersw sprawie C-‧/‧ Andrew Owusu przeciwko N. B. Jacksonowi, działającemu pod nazwą handlową Villa Holidays Bal-Inn Villas i in. (wniosek Court of Appeal (England and Wales) Civil Division o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ March ‧ in Case C- ‧/‧ reference for a preliminary ruling from the Court of Appeal (England and Wales) Civil Division (United Kingdom): Andrew Owusu v N.B. Jackson, trading as Villa Holidays Bal-Inn Villas and Others (Brussels Convention- Territorial scope of the Brussels Convention- Article ‧- Jurisdiction- Accident which occurred in a non–Contracting State- Personal injury- Action brought in a Contracting State against a person domiciled in that State and other defendants domiciled in a non–Contracting State- Forum non conveniens- Incompatibility with the Brussels ConventionWyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Andrew Owusu przeciwko N. B. Jacksonowi, działającemu pod nazwą handlową Villa Holidays Bal-Inn Villas i in. (wniosek Court of Appeal (England and Wales) Civil Division o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Konwencja brukselska- Zakres terytorialnego zastosowania konwencji brukselskiej- Art. ‧- Jurysdykcja- Wypadek zaistniały w państwie trzecim- Szkoda na osobie- Wytoczenie powództwa w Umawiającym się Państwie przeciwko osobie zamieszkałej w tym państwie oraz innym pozwanym mającym siedziby w państwach trzecich- Wyjątek oparty na doktrynie forum non conveniens- Niezgodność z konwencją brukselską
Those statistical fishing regions preceded by BAL have been identified and defined by the International Baltic Sea Fishery CommissionStatystyczne regiony połowowe, których nazwa zawiera skrót BAL, zostały zidentyfikowane i określone przez Międzynarodową Komisję Rybołówstwa Bałtyckiego
ICES statistical subdivision ‧-‧ (BALStatystyczny podrejon ICES ‧-‧ (BAL
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Gulf of FinlandStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako Zatoka Fińska
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Southern Central Baltic-WestStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako południowo-środkowe Morze Bałtyckie, część zachodnia
Assessment of the role of tumor necrosis factor -alpha (TNF-α) and its receptors' expression in broncho alveolar lavage (BAL) material from patients with lower airway diseases.Ocena znaczenia czynnika martwicy nowotworów-alfa (TNF-α) i ekspresji jego receptorów w oparciu o materiał z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w chorobach dolnych dróg oddechowych.
CES statistical sub-division ‧ (BALStatystyczny podrejon ICES ‧ (BAL
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Northern Bothnian BayStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako północna Zatoka Botnicka
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as the Southern Bothnian Bay) The waters bounded by a line beginning a point on the east coast of Sweden atStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako południowa Zatoka Botnicka) Wody ograniczone linią rozpoczynającą się w punkcie na
ICES statistical sub-division ‧ (BAL ‧) (commonly known as West of GotlandStatystyczny podrejon ‧ (BAL ‧) (powszechnie znany jako zachód wyspy Gotland
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32 zdań frazy bal.Znalezione w 0,465 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.