Tłumaczenia na język polski:

  • stearynian askorbylowy   

Przykładowe zdania z "ascorbyl stearate", pamięć tłumaczeniowa

add example
Fatty acid esters of ascorbic acid: (i) Ascorbyl palmitate (ii) Ascorbyl stearateEstery kwasów tłuszczowych kwasu askorbinowego: (i) Palmitynian askorbylu (ii) Stearynian askorbylu
E ‧ (ii) ASCORBYL STEARATEΕ ‧ (ii) STEARYNIAN ASKORBYLU
Polysorbate ‧ Phosal ‧ PG (phosphatidylcholine, propylene glycol, mono-, di-glycerides, ethanol (‧ % to ‧ %), soya fatty acids and ascorbyl palmitatePolisorbat ‧ Phosal ‧ PG [ fosfatydylocholina, glikol propylenowy, mono-i diglicerydy, etanol (‧, ‧ % do ‧, ‧ %), kwasy tłuszczowe z soi, palmitynian askorbylu ]
Lactose monohydrate, dimyristoyl phosphatidylcholine, egg phosphatidylglycerol, ascorbyl palmitate, butylated hydroxytoluene (ELaktoza jednowodna, dimirystoilofosfatydylocholina, fosfatydyloglicerol z jaja, askorbylu palmitynian, butylohydroksytoluen (E
L-ascorbyl ‧-palmitatepalmitynian L-askorbylu
The other ingredients are dimyristoyl phosphatidylcholine, egg phosphatidylglycerol, ascorbylInne składniki to dimirystoilofosfatydylocholina, fosfatydyloglicerol z jaja, askorbylu
palmityl-L-ascorbic acid (ascorbyl palmitateKwas ‧-palmitylo-L-askorbinowy Palmitynian askorbylu
L-ascorbyl ‧-palmitatekwas-‧ palmitylo-L askorbinowy
L-ascorbic acid (E ‧), sodium L-ascorbate (E ‧) and ascorbyl palmitate (E ‧), singly or mixed at a maximum level, by weight, of the finished product, of ‧ % expressed as ascorbic acidkwasu L-askorbinowego (E ‧), L-askorbinianu sodu (E ‧) oraz palmitynianu askorbylu (E ‧), oddzielnie lub zmieszanych, przy najwyższej dopuszczalnej zawartości wynoszącej ‧ % wyrażonej jako kwas askorbinowy, w masie produktu gotowego
Lactose monohydrate Egg phosphatidylglycerol Dimyristoyl phosphatidylcholine Ascorbyl palmitate Butylated hydroxytoluene (ELaktoza jednowodna Fosfatydyloglicerol z jaja Dimirystoilofosfatydylocholina Askorbylu palmitynian Butylohydroksytoluen (E
palmityl-L-ascorbic acid (ascorbyl palmitateKwas ‧-palmityniano-askorbinowy (palmitynian askorbinowy
E ‧ (i) ASCORBYL PALMITATEΕ ‧ (i) PALMITYNIAN ASKORBYLU
L-ascorbyl ‧-palmitatekwas ‧-palmitylo-L-askorbinowy
Also contains: cetostearyl alcohol; macrogol cetostearyl ether; dimeticone; glyceryl stearate; macrogol stearate; methyl parahydroxybenzoate (E‧); liquid paraffin; phenoxyethanol; propyl parahydroxybenzoate (E‧); purified water and stearyl alcoholSubstancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy, makrogolu eter cetostearylowy, dimetykon, glicerolu stearynian, makrogolu stearynian, metylu parahydroksybenzoesan (E‧), olej parafinowy, fenoksyetanol, propylu parahydroksybenzoesan (E‧), woda oczyszczona i alkohol stearylowy
Cetostearyl alcohol; Macrogol cetostearyl ether; Dimeticone; Glyceryl stearate; Macrogol stearate; Methyl parahydroxybenzoate (E‧); Liquid paraffin; Phenoxyethanol; Propyl parahydroxybenzoate (E‧); Purified water Stearyl alcoholalkohol cetostearylowy, eter cetostearylowy makrogolu, dimetykon, stearynian glicerolu, stearynian makrogolu, parahydroksybenzoesan metylu (E‧), olej parafinowy, fenoksyetanol, parahydroksybenzoesan propylu (E‧), woda oczyszczona, alkohol stearylowy
tablet core: lactose monohydrate, maize starch, povidone, sodium starch glycolate type A, stearic acid, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica. tablet film-coating: hypromellose, glycerol, macrogol, magnesium stearate, yellow iron oxide (E‧) and titanium dioxide (E‧). printing ink: shellac, propylene glycol and indigotine (E‧) aluminium lake• rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, glikolan sodowy skrobi typ A, kwas stearynowy, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna. • otoczka tabletki: hypromeloza, glicerol, makrogol, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E‧) i tytanu dwutlenek (E‧). • tusz: szelak, glikol propylenowy i lak aluminiowy indygotyny (E
Choose the temperature of the column and the carrier gas flow so that the maximum of the methyl stearate peak is recorded about ‧ minutes after the solvent peak. Use a sufficient quantity of the mixture of methyl esters that the methyl stearate peak occupies about three-quarters of the full scaleDobrać wielkość próbki, temperaturę kolumny i natężenie przepływu nośnego w taki sposób, aby maksymalna wartość szczytowa stearynianu metylu została zarejestrowana w ‧ minut po szczytowej wartości rozpuszczalnika i aby ta wartość szczytowa odpowiadała trzem czwartym pełnej skali
The other ingredients are lactose monohydrate, magnesium stearate, maize starch, meglumine, microcrystalline cellulose, povidone, yellow iron oxide (E‧), sodium hydroxide, sodium starch glycollate (type A), sorbitol (EInne składniki to: laktoza jednowodna, stearynian magnezu, skrobia kukurydziana, meglumina, mikrokrystaliczna celuloza, powidon, żółty tlenek żelaza (E‧), wodorotlenek sodu, skrobi glikolan sodu (typ A), sorbitol (E
The other ingredients are microcrystalline cellulose, pregelatinised starch, silicon dioxide, sodium lauryl sulphate, magnesium stearate, lactose monohydrate, indigo carmine (E‧), titanium dioxide (EPozostałe składniki to mikrokrystaliczna celuloza, skrobia żelowana, dwutlenek krzemu, laurylosiarczan sodu, stearynian magnezu, laktoza jednowodna, indygokarmina (E ‧), dwutlenek tytanu (E
Rose hip poweder, cellulose, vegetable stearine, botanical oil solids, magnesium stearate, silicon dioxide and food glaze containing protein: ‧ mgproszek z owocu dzikiej róży, celulozę, stearynę roślinną, substancje stałe na bazie oleju roślinnego, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu i proteinową otoczkę spożywczą: ‧ mg
are the widths, in millimetres, of the peaks for methyl stearate and methyl oleate respectively, measured between the points of intersection of the tangents at the points of inflection of the curve with the base-lineszerokości w milimetrach szczytowych wartości stearynianu i oleinianu metylu zmierzone między punktami przecięcia z linią podstawową stycznych do punktów ugięcia krzywej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 385 zdań frazy ascorbyl stearate.Znalezione w 1,531 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.