Tłumaczenia na język polski:

  • stearynian askorbylowy   

Przykładowe zdania z "ascorbyl stearate", pamięć tłumaczeniowa

add example
E ‧ (ii) ASCORBYL STEARATEΕ ‧ (ii) STEARYNIAN ASKORBYLU
Fatty acid esters of ascorbic acid: (i) Ascorbyl palmitate (ii) Ascorbyl stearateEstery kwasów tłuszczowych kwasu askorbinowego: (i) Palmitynian askorbylu (ii) Stearynian askorbylu
palmityl-L-ascorbic acid (ascorbyl palmitateKwas ‧-palmityniano-askorbinowy (palmitynian askorbinowy
L-ascorbyl ‧-palmitatekwas ‧-palmitylo-L-askorbinowy
palmityl-L-ascorbic acid (ascorbyl palmitateKwas ‧-palmitylo-L-askorbinowy Palmitynian askorbylu
Lactose monohydrate, dimyristoyl phosphatidylcholine, egg phosphatidylglycerol, ascorbyl palmitate, butylated hydroxytoluene (ELaktoza jednowodna, dimirystoilofosfatydylocholina, fosfatydyloglicerol z jaja, askorbylu palmitynian, butylohydroksytoluen (E
L-ascorbyl ‧-palmitatepalmitynian L-askorbylu
The other ingredients are dimyristoyl phosphatidylcholine, egg phosphatidylglycerol, ascorbylInne składniki to dimirystoilofosfatydylocholina, fosfatydyloglicerol z jaja, askorbylu
Polysorbate ‧ Phosal ‧ PG (phosphatidylcholine, propylene glycol, mono-, di-glycerides, ethanol (‧ % to ‧ %), soya fatty acids and ascorbyl palmitatePolisorbat ‧ Phosal ‧ PG [ fosfatydylocholina, glikol propylenowy, mono-i diglicerydy, etanol (‧, ‧ % do ‧, ‧ %), kwasy tłuszczowe z soi, palmitynian askorbylu ]
Lactose monohydrate Egg phosphatidylglycerol Dimyristoyl phosphatidylcholine Ascorbyl palmitate Butylated hydroxytoluene (ELaktoza jednowodna Fosfatydyloglicerol z jaja Dimirystoilofosfatydylocholina Askorbylu palmitynian Butylohydroksytoluen (E
L-ascorbic acid (E ‧), sodium L-ascorbate (E ‧) and ascorbyl palmitate (E ‧), singly or mixed at a maximum level, by weight, of the finished product, of ‧ % expressed as ascorbic acidkwasu L-askorbinowego (E ‧), L-askorbinianu sodu (E ‧) oraz palmitynianu askorbylu (E ‧), oddzielnie lub zmieszanych, przy najwyższej dopuszczalnej zawartości wynoszącej ‧ % wyrażonej jako kwas askorbinowy, w masie produktu gotowego
L-ascorbyl ‧-palmitatekwas-‧ palmitylo-L askorbinowy
E ‧ (i) ASCORBYL PALMITATEΕ ‧ (i) PALMITYNIAN ASKORBYLU
Tablet core: microcrystalline cellulose hydroxypropylcellulose hydroxypropylcellulose (low substituted) silica, colloidal, anhydrous crospovidone magnesium stearateRdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna hydroksypropyloceluloza hydroksypropyloceluloza (o niskim stopniu podstawienia) krzemionka koloidalna bezwodna krospowidon magnezu stearynian
The other ingredients in the tablet core are croscarmellose sodium, magnesium stearate, maizeInne składniki rdzenia tabletki to kroskarmeloza sodu, stearynian magnezu, skrobia
The other ingredients are crospovidone, hypromellose, magnesium stearate, macrogolInne składniki leku to krospowidon, hypromeloza, magnezu stearynian, makrogol, celuloza
Povidone (K‧) Meglumine Sodium hydroxide Sorbitol (E‧) Magnesium stearatePowidon (K‧) Meglumina Wodorotlenek sodu Sorbitol (E‧) Stearynian magnezu
Tablet core: lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hydroxypropylcellulose, microcrystalline cellulose, sodium laurilsulfate, magnesium stearateRdzeń tabletki: laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian
Tablet core Lactose monohydrate Hyprolose Crospovidone Microcrystalline cellulose Magnesium stearateRdzeń tabletki Laktoza jednowodna Hydroksypropyloceluloza Krospowidon
CellCept capsules: pregelatinised maize starch croscarmellose sodium polyvidone (K-‧) magnesium stearateCellCept kapsułki: skrobia kukurydziana zżelatynizowana kroskarmeloza sodowa poliwidon (K-‧) stearynian magnezu
Carmellose calcium Hyprolose Lactose monohydrate Magnesium stearateSól wapniowa karmelozy Hypromeloza Laktoza jednowodna Magnezu stearynian
Capsule core Sodium laurilsulfate Lactose monohydrate Magnesium stearate Sodium starch glycolateRdzeń kapsułki Laurylosiarczan sodu Laktoza jednowodna Magnezu stearynian Sól sodowa glikolanu skrobi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 385 zdań frazy ascorbyl stearate.Znalezione w 0,4 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.