wymowa: IPA: /ælˌoʊ.piɪˈsiɪ.ʌ/ /ˌæl.əʊˈpiː.ʃə/ /ælˌoʊ.piɪˈʃʌ/ , SAMPA: /{l%oU.piI"SV/ /%{l.@U"pi:.S@/ /{l%oU.piI"siI.V/

Tłumaczenia na język polski:

  • wyłysienie   
  • Łysienie   
  • łysienie   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny łysienie
 
Baldness.
 
(medicine) Loss of hair (especially on the head) or loss of wool or feathers, which either happens naturally or is caused by disease.
 
The gradual loss of hair from head or body.
 
(pathology) Deficiency of the hair, may be caused by failure to grow or loss after growth.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alopecia", pamięć tłumaczeniowa

add example
LITAK is unlikely to cause alopecia; mild and transient alopecia for a few days was observed in ‧ patients during the treatment with LITAK, but could not clearly be associated with cladribineLITAK nie powinien wywoływać wypadania włosów; obserwowano łagodne i przemijające wypadanie włosów przez kilka dni u ‧ pacjentów podczas leczenia preparatem LITAK, jednak objaw ten nie był jednoznacznie związany z kladrybiną
common: rash; uncommon: urticaria, alopecia, pruritus; rare: vesiculobullous rash, eczema, vasodilatationczęsto: wysypka; Zaburzenia skóry i tkanki niezbyt często: pokrzywka, łysienie, świąd; podskórnej: rzadko: wysypka pęcherzykowo-grudkowa, wyprysk, rozszerzenie naczyń krwionośnych
Undesirable Effect Stomatitis Mucosal inflammation Onycholysis Hypertrichosis Alopecia Nasal dryness Dry mouthZapalenie jamy ustnej Zapalenie błon śluzowych Onycholiza Nadmierne owłosienie Łysienie Suchość błony śluzowej nosa Suchość w jamie ustnej
The most commonly reported adverse reactions of Docetaxel Winthrop alone are: decrease in the number of red blood cells or white blood cells, alopecia, nausea, vomiting, sores in the mouth, diarrhea and tirednessNajczęściej zgłaszanymi objawami niepożądanymi po stosowaniu wyłącznie leku Docetaxel Winthrop są: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub krwinek białych, utrata włosów, nudności, wymioty, owrzodzenia w jamie ustnej, biegunka i zmęczenie
Complete alopecia related/possibly related to topotecan administration was observed in ‧ % of patients and partial alopecia related/possibly related to topotecan administration in ‧ % of patientsCałkowite wyłysienie związane/prawdopodobnie związane ze stosowaniem topotekanu obserwowano u ‧ % pacjentów, a częściowe wyłysienie związane/prawdopodobnie związane ze stosowaniem topotekanu u ‧ % pacjentów
You may lose hair (alopecia• Może nastąpić łysienie
Alopecia, dry skin, eczema, exfoliative dermatitis, maculopapular rash, nail disorder, pruritis, seborrhoea, skin discoloration, skin ulcer, face oedema, sweating, skin striaeŁysienie, suchość skóry, wyprysk, złuszczające zapalenie skóry, wysypka grudkowo-plamkowa, zmiany płytki paznokciowej, świąd, łojotok, przebarwienie skóry, owrzodzenie skóry, obrzęk twarzy, potliwość, rozstępy skórne
reaction Alopecia Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levelsZaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu
Cutaneous vasculitis (during long term use), alopecia, rashzapalenie naczyń krwionośnych skóry (podczas długotrwałego stosowania), łysienie, wysypka
She' s got alopecia, so not a happy home lifeŻona łysieje, więc nie mają szczęśliwego życia
PPE*, alopecia, rashPPE *, łysienie, wysypka
Undesirable effects possibly related to filgrastim therapy and typically occurring in < ‧ % of SCN patients were injection site reaction, headache, hepatomegaly, arthralgia, alopecia, osteoporosis and rashDo działań niepożądanych o możliwym związku z leczeniem filgrastymem i zazwyczaj występujących u < ‧ % pacjentów z ciężką przewlekłą neutropenią należały reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, powiększenie wątroby, ból stawów, łysienie, osteoporoza i wysypka
Common: rash, eczema, pruritus Post-marketing experience: alopecia: in several cases, recovery was observed when Keppra was discontinuedCzęsto: wysypka, wyprysk, świąd Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu: łysienie: w kilku przypadkach zaobserwowano wyzdrowienie po odstawieniu leku Keppra
urinary tract infection pruritus, sweating, nail disorder, dry skin, alopecia, acne, maculopapular rashświąd, pocenie się, choroby paznokci, suchość skóry, łysienie, trądzik, wysypka grudkowo – plamista
Urticaria, rash, pruritus, photosensitivity Angioedema AlopeciaPokrzywka, wysypka, świąd, nadwrażliwość na światło Obrzęk naczynioruchowy Łysienie
rash, photosensitivity reaction, alopecia, hyperhidrosiswysypka, reakcje fotoalergiczne, łysienie, nadmierne pocenie się
Common: rash, eczema, pruritus Post-marketing experience: alopecia: in several cases, recovery was observed when Keppra was discontinuedCzęsto: wysypka, wyprysk, świąd Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu: łysienie: w kilkunastu przypadkach odwracalne po odstawieniu preparatu Keppra
Mild to moderate alopecia with a mean duration of approximately ‧ daysWypadanie włosów o nasileniu łagodnym do umiarkowanego utrzymujące się średnio około ‧ dni
Skin and subcutaneous tissue disorders Very common: alopeciaZaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo często: łysienie
Skin and subcutaneous tissue disorders Very rare (< ‧,‧) Rash, alopecia, pruritus, urticaria, erythema multiforme, angioedema, eczemaZaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko (< ‧ ‧) wysypka, łysienie, świąd, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, obrzęk naczynioruchowy, wyprysk
Uncommon: urticaria, rash, rash maculo-papular, pruritus generalized, alopecia, skin tightnessNiezbyt często: pokrzywka, wysypka, wysypka plamkowo-grudkowata, świąd uogólniony, łysienie, uczucie obciskania skóry
Common side effects (seen in more than ‧, but less than ‧ in ‧ people taking Vectibix) were: infusion type reactions (which may include signs and symptoms such as chills; and/or pyrexia (fever or high temperature); hypomagnesaemia (low magnesium levels in the blood); hypocalcaemia (low calcium levels in the blood); hypokalaemia (low potassium levels in the blood); dehydration; headache; conjunctivitis (eye inflammation); growth of eyelashes and increased lacrimation (flow of tears); ocular hyperaemia (redness of the eye); dry eye; eye pruritus (itchy eyes); pulmonary embolism (blood clot in the lung); stomatitis (mouth ulcers and cold sores); mucosal inflammation (inflammation of the mouth); dry mouth; onycholysis (loosening of the nails); hypertrichosis (excess hair growth); alopecia (hair loss); nasal drynessCzęste działania niepożądane (występujące u więcej niż ‧, ale mniej niż ‧ na ‧ pacjentów przyjmujących lek) to: • reakcje na infuzję (obejmujące następujące oznaki i objawy: dreszcze i (lub) gorączkę); • hipomagnezemia (zmniejszone stężenie magnezu we krwi); • hipokalcemia (zmniejszone stężenie wapnia we krwi); oraz • hipokaliemia (zmniejszone stężenie potasu we krwi); • odwodnienie; • ból głowy; • zapalenie spojówek (stan zapalny w okolicy oka); nadmierny wzrost rzęs i wzmożone łzawienie; zaczerwienienie oczu; suchość oka; świąd oka (swędzenie oczu); • zator tętnicy płucnej (zablokowanie przez zakrzep naczynia krwionośnego w płucach); • zapalenie jamy ustnej (owrzodzenia ust i opryszczki wargowe); zapalenie błon śluzowych (stan zapalny w obrębie ust); suchość w ustach; • onycholiza (oddzielanie się paznokcia od łożyska); • nadmierne owłosienie; łysienie; • suchość w jamie nosowej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 118 zdań frazy alopecia.Znalezione w 0,215 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.