wymowa: IPA: /ælˌoʊ.piɪˈsiɪ.ʌ/ /ˌæl.əʊˈpiː.ʃə/ /ælˌoʊ.piɪˈʃʌ/ , SAMPA: /{l%oU.piI"SV/ /%{l.@U"pi:.S@/ /{l%oU.piI"siI.V/

Tłumaczenia na język polski:

  • wyłysienie   
  • Łysienie   
  • łysienie   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny łysienie
 
Baldness.
 
(medicine) Loss of hair (especially on the head) or loss of wool or feathers, which either happens naturally or is caused by disease.
 
The gradual loss of hair from head or body.
 
(pathology) Deficiency of the hair, may be caused by failure to grow or loss after growth.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alopecia", pamięć tłumaczeniowa

add example
*P-values < ‧ comparing pemetrexed/cisplatin to gemcitabine/cisplatin, using Fisher Exact test. **Refer to National Cancer Institute CTC (v‧; NCI ‧) for each Grade of Toxicity. ***According to National Cancer Institute CTC (v‧; NCI ‧), taste disturbance and alopecia should only be reported as Grade ‧ or* wartość P < ‧, ‧ w teście Fisher Exact odnosi się do porównań pomiędzy terapią skojarzoną pemetreksedem z cisplatyną a terapią skojarzoną gemcytabiną z cisplatyną ** Definicje określające każdy stopień toksyczności można znaleźć w dokumencie National Cancer Institute CTC (v‧. ‧; NCI ‧) *** Wg NCI CTC (v‧. ‧; NCI ‧) zaburzenia smaku i łysienie należy zgłaszać jedynie jako objawy toksyczności stopnia ‧. lub
*Refer to National Cancer Institute CTC version ‧ for each grade of toxicity. **According to National Cancer Institute CTC (v‧; NCI ‧), alopecia should only be reported as Grade ‧ or* Definicje określające każdy stopień toksyczności można znaleźć w dokumencie CTC wersja ‧ wg National Cancer Institute ** Wg NCI CTC (v‧. ‧; NCI ‧) łysienie należy zgłaszać jedynie jako objaw toksyczności stopnia ‧. lub
The most commonly reported adverse reactions of Docetaxel Winthrop alone are: decrease in the number of red blood cells or white blood cells, alopecia, nausea, vomiting, sores in the mouth, diarrhea and tirednessNajczęściej zgłaszanymi objawami niepożądanymi po stosowaniu wyłącznie leku Docetaxel Winthrop są: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub krwinek białych, utrata włosów, nudności, wymioty, owrzodzenia w jamie ustnej, biegunka i zmęczenie
Alopecia, pruritus, skin dry, rash Psoriasis, aggravated psoriasis, eczema, photosensitivity reaction, maculopapular rash, erythematous rash, dermatitis, acne, furunculosis*, erythema, skin disorder, bruise, sweating increased, abnormal hair texture, nail disorder*Łysienie, świąd, suchość skóry, wysypka Łuszczyca, zaostrzenie łuszczycy, wyprysk, nadwrażliwość na światło, wysypka grudkowo-plamkowa, wysypka rumieniowata, zapalenie skóry, trądzik, czyraczność *, rumień, zaburzenia dotyczące skóry, wybroczyny, nadmierna potliwość, zaburzenia struktury włosów, zaburzenia dotyczące paznokci *
rash mouth ulceration, alopecia Stevens Johnson syndrome, vesicular rashwysypka owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, łysienie zespół Stevensa-Johnsona, wysypka pęcherzykowa
Alopecia, dry skin, eczema, exfoliative dermatitis, maculopapular rash, nail disorder, Pruritis, seborrhoea, skin discoloration, skin ulcer, face oedema, sweating, skin striaeŁysienie, suchość skóry, wyprysk, złuszczające zapalenie skóry, wysypka grudkowo-plamkowa, zmiany płytki paznokciowej, świąd, łojotok, przebarwienie skóry, owrzodzenie skóry, obrzęk twarzy, potliwość, rozstępy skórne
Other common side effects are pseudofolliculitis barbae (ingrown hairs), alopecia (hair loss), stinging skin, burning skin, dry skin, pruritus (itching), erythema (redness), tingling skin, irritated skin, rash, and folliculitis (infected hair folliclesDo innych częstych objawów niepożądanych należały pseudofolliculitis barbae (guzy po goleniu), łysienie, szczypiąca, paląca i sucha skóra, swędzenie, rumień, uczucie mrowienia skóry, podrażniona skóra, wysypka oraz zapalenie mieszków włosowych
Photosensitivity reaction AlopeciaNadwrażliwość na światło Łysienie
reaction Alopecia Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levelsZaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu
Particular effects, for example, hyperplasia, scaling, discoloration, fissures, scabs and alopecia should be taken into accountNależy wziąć pod uwagę szczególne skutki na skórze, na przykład hyperplazję, łuszczenie się, odbarwienie, pęknięcia, świerzb i alopecję
In very rare cases development of alopecia (loss of hair) has also been observedW sporadycznych przypadkach obserwowano łysienie (utratę sierści
The most common side effects with Myocet (seen in more than ‧ patient in ‧) are infection, neutropenic fever (fever associated with low white blood cell counts), neutropenia (low white blood cell counts), thrombocytopenia (low blood platelet counts), anaemia (low red blood cell counts), nausea (feeling sick) or vomiting, stomatitis (inflammation of the lining of the mouth) or mucositis (inflammation of the mouth and throat), diarrhoea, alopecia (hair loss), skin effects such as rash and dry skin, and fatigue, malaise (feeling unwell) or asthenia (weaknessNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Myocet (które zaobserwowano u więcej niż ‧ pacjentki na ‧) to: zakażenie, gorączka neutropeniczna (gorączka związana z niskim poziomem białych krwinek), neutropenia (niski poziom białych krwinek), trombocytopenia (niski poziom płytek krwi), niedokrwistość (niski poziom czerwonych krwinek), nudności (uczucie mdłości) lub wymioty, zapalenie jamy ustnej (zapalenie wyściółki jamy ustnej) lub zapalenie błony śluzowej (zapalenie jamy ustnej i gardła), biegunka, łysienie (wypadanie włosów), reakcje skórne, takie jak wysypka i suchość skóry oraz zmęczenie, złe samopoczucie lub astenia (osłabienie
Skin and subcutaneous tissue disorders Common: alopecia, dermatitis (including eczema), acne, dry skin, urticaria, hyperhidrosis Uncommon: acute febrile neutrophilic dermatosis, photosensitivity, pigmentation disorder, panniculitis, skin ulcer, bullous conditions, nail disorder, palmar-plantar erythrodysesthesia syndromeZaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: łysienie, zapalenie skóry (w tym wyprysk), trądzik, suchość skóry, pokrzywka, nadmierne pocenie się Niezbyt często: ostre agranulocytowe zapalenie skóry z gorączką, nadwrażliwość na światło, zaburzenia pigmentacji, zapalenie tkanki podskórnej, owrzodzenia skóry, zmiany pęcherzowe, zmiany dotyczące paznokci, zespół erytrodystezji dłoniowo-podeszwowej
Mild to moderate alopecia with a mean duration of approximately ‧ daysWypadanie włosów o nasileniu łagodnym do umiarkowanego utrzymujące się średnio około ‧ dni
Common side effects (seen in more than ‧, but less than ‧ in ‧ people taking Vectibix) were: infusion type reactions (which may include signs and symptoms such as chills; and/or pyrexia (fever or high temperature); hypomagnesaemia (low magnesium levels in the blood); hypocalcaemia (low calcium levels in the blood); hypokalaemia (low potassium levels in the blood); dehydration; headache; conjunctivitis (eye inflammation); growth of eyelashes and increased lacrimation (flow of tears); ocular hyperaemia (redness of the eye); dry eye; eye pruritus (itchy eyes); pulmonary embolism (blood clot in the lung); stomatitis (mouth ulcers and cold sores); mucosal inflammation (inflammation of the mouth); dry mouth; onycholysis (loosening of the nails); hypertrichosis (excess hair growth); alopecia (hair loss); nasal drynessCzęste działania niepożądane (występujące u więcej niż ‧, ale mniej niż ‧ na ‧ pacjentów przyjmujących lek) to: • reakcje na infuzję (obejmujące następujące oznaki i objawy: dreszcze i (lub) gorączkę); • hipomagnezemia (zmniejszone stężenie magnezu we krwi); • hipokalcemia (zmniejszone stężenie wapnia we krwi); oraz • hipokaliemia (zmniejszone stężenie potasu we krwi); • odwodnienie; • ból głowy; • zapalenie spojówek (stan zapalny w okolicy oka); nadmierny wzrost rzęs i wzmożone łzawienie; zaczerwienienie oczu; suchość oka; świąd oka (swędzenie oczu); • zator tętnicy płucnej (zablokowanie przez zakrzep naczynia krwionośnego w płucach); • zapalenie jamy ustnej (owrzodzenia ust i opryszczki wargowe); zapalenie błon śluzowych (stan zapalny w obrębie ust); suchość w ustach; • onycholiza (oddzielanie się paznokcia od łożyska); • nadmierne owłosienie; łysienie; • suchość w jamie nosowej
Common: alopecia, rash Uncommon: palmar-plantar erythrodysesthesia (PPECzęsto: łysienie, wysypka Niezbyt często: rumień dłoni i podeszew stóp (PPE
She' s got alopecia, so not a happy home lifeŻona łysieje, więc nie mają szczęśliwego życia
Other androgenic effects commonly reported were acne, voice deepening and alopeciaInne często zgłaszane działania androgenne to trądzik, obniżenie głosu i łysienie
Skin and subcutaneous tissue disorders Common: rash Uncommon: urticaria Rare: alopecia, photosensitivity Very rare: angioedema, exfoliative dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, epidermal necrolysisZaburzenia skóry i tkanki podskórnej Czesto: wysypka Niezbyt czesto: pokrzywka Rzadko: lysienie, nadwrazliwosc na swiatlo Bardzo rzadko: obrzek naczynioruchowy, zluszczajace zapalenie skóry, zespól Stevensa – Johnsona, rumien wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozplywna naskórka
Pruritus, papular rash, allergic dermatitis, erythema, skin hyperpigmentation, petechiae, alopecia, medicine eruptionŚwiąd, pokrzywka grudkowa alergiczne zapalenie skóry, rumień, nadmierna pigmentacja skóry, punkcikowate wybroczyny, łysienie, wysypka polekowa
Undesirable effects reported with equal frequency in patients treated with filgrastim/chemotherapy and placebo/chemotherapy included nausea and vomiting, alopecia, diarrhoea, fatigue, anorexia, mucositis, headache, cough, skin rash, chest pain, generalised weakness, sore throat, constipation and unspecified painDo działań niepożądanych zgłaszanych z równą częstością występowania u pacjentów otrzymujących filgrastym/chemioterapię oraz placebo/chemioterapię należały nudności i wymioty, łysienie, biegunka, uczucie zmęczenia, brak apetytu, zapalenie błony śluzowej, ból głowy, kaszel, wysypka skórna, ból w klatce piersiowej, uogólnione osłabienie, ból gardła, zaparcia i niespecyficzne dolegliwości bólowe
Exfoliative Dermatitis, Pruritus, Rash Skin Ulcer, Alopecia‧, Skin Hypertrophy, Skin Nodule, Acne, Sweating, Dry Skin‧, Skin DisorderUncommonNiezbyt często
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 118 zdań frazy alopecia.Znalezione w 0,453 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.