wymowa: IPA: /ælˌoʊ.piɪˈsiɪ.ʌ/ /ˌæl.əʊˈpiː.ʃə/ /ælˌoʊ.piɪˈʃʌ/ , SAMPA: /{l%oU.piI"SV/ /%{l.@U"pi:.S@/ /{l%oU.piI"siI.V/

Tłumaczenia na język polski:

  • wyłysienie   
  • Łysienie   
  • łysienie   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny łysienie
 
Baldness.
 
(medicine) Loss of hair (especially on the head) or loss of wool or feathers, which either happens naturally or is caused by disease.
 
The gradual loss of hair from head or body.
 
(pathology) Deficiency of the hair, may be caused by failure to grow or loss after growth.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alopecia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Common: rash, eczema, pruritus Post-marketing experience: alopecia: in several cases, recovery was observed when Keppra was discontinuedCzęsto: wysypka, wyprysk, świąd Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu: łysienie: w kilku przypadkach zaobserwowano wyzdrowienie po odstawieniu leku Keppra
Corrosive reactions are typified by ulcers, bleeding, bloody scabs, and, by the end of observation at ‧ days, by discoloration due to blanching of the skin, complete areas of alopecia, and scarsRodzaje korozji obejmują wrzody, krwawienie, strupy oraz po zakończeniu ‧-dniowej obserwacji, odbarwienia wynikłe ze zbielenia skóry, obszary jednolitej alopecji a także blizny
Photosensitivity reaction AlopeciaNadwrażliwość na światło Łysienie
Alopecia, rashŁysienie, wysypka
rash, photosensitivity reaction, alopecia, hyperhidrosiswysypka, reakcje fotoalergiczne, łysienie, nadmierne pocenie się
Periorbital oedema, dermatitis/eczema/rash Pruritus, face oedema, dry skin, erythema, alopecia, night sweats, photosensitivity reactionObrzęk okołooczodołowy, zapalenie skóry/wypryski/wysypka Świąd, obrzęk twarzy, sucha skóra, rumień, łysienie, poty nocne, reakcja nadwrażliwości na światło
Undesirable effects possibly related to filgrastim therapy and typically occurring in < ‧ % of SCN patients were injection site reaction, headache, hepatomegaly, arthralgia, alopecia, osteoporosis and rashDo działań niepożądanych o możliwym związku z leczeniem filgrastymem i zazwyczaj występujących u < ‧ % pacjentów z ciężką przewlekłą neutropenią należały reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, powiększenie wątroby, ból stawów, łysienie, osteoporoza i wysypka
reaction Alopecia Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levelsZaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu
Alopecia, altered bowel habits, dyspepsia, dyspnoea, rhinitis, gastritis, gingival hyperplasia, gynaecomastia, hyperglycaemia, impotence, increased urinary frequency, leucopenia, malaise, mood changes, myalgia, peripheral neuropathy, pancreatitis, hepatitis, thrombocytopenia, vasculitis, angioedema and erythema multiformeŁysienie, zmiany rytmu wypróżnień, niestrawność, duszność, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej żołądka, rozrost dziąseł, ginekomastia, hiperglikemia, impotencja, zwiększona częstość oddawania moczu, leukopenia, złe samopoczucie, zmiany nastroju, bóle mięśni, neuropatia obwodowa, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, małopłytkowość, zapalenie naczyń, obrzęk naczynioruchowy oraz rumień wielopostaciowy
Other androgenic effects commonly reported were acne, voice deepening and alopeciaInne często zgłaszane działania androgenne to trądzik, obniżenie głosu i łysienie
Cutaneous vasculitis (during long term use), alopecia, rashzapalenie naczyń krwionośnych skóry (podczas długotrwałego stosowania), łysienie, wysypka
Uncommon Cold sweat Facial swelling Rash Generalised pruritus Alopecia OnychorrhexisZaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
The most common side effects with Vistide (seen in more than ‧ patient in ‧) are neutropenia (low white blood cell counts), headache, nausea (feeling sick), vomiting, alopecia (hair loss), rash, proteinuria (protein in the urine), increased blood creatinine levels (a breakdown product of muscles), asthenia (weakness) and feverNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Vistide (obserwowane u więcej niż ‧ pacjenta na ‧) to neutropenia (obniżona liczba krwinek białych), bóle głowy, nudności (mdłości), wymioty, łysienie (utrata owłosienia), wysypka, białkomocz (obecność białka w moczu), podwyższony poziom kreatyniny (produktu rozpadu mięśni) we krwi, astenia (osłabienie) i gorączka
She' s got alopecia, so not a happy home lifeŻona łysieje, więc nie mają szczęśliwego życia
rash mouth ulceration, alopecia Stevens Johnson syndrome, vesicular rashwysypka owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, łysienie zespół Stevensa-Johnsona, wysypka pęcherzykowa
When used to treat non-Hodgkin s lymphoma, the most common side effects with MabThera (seen in more than ‧ patient in ‧) are bacterial infections, viral infections, bronchitis (inflammation of the airways in the lungs), neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), leucopenia (low levels of leucocytes, another type of white blood cell), febrile neutropenia (neutropenia with fever), reactions related to the infusion (mainly fever, chills and shivering), angioedema (swelling beneath the skin), nausea (feeling sick), pruritus (itching), rash, alopecia (hair loss), fever, chills, asthenia (weakness), headache and decreased levels of IgG (a type of antibodyW przypadku leczenia chłoniaka nieziarniczego najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu MabThera (obserwowane u ponad ‧ pacjenta na ‧) to: zakażenia bakteryjne, infekcje wirusowe, neutropenia (niski poziom krwinek białych obojętnochłonnych – rodzaj białych krwinek), leukopenia (niski poziom leukocytów – rodzaj białych krwinek), obrzęk naczynioworuchowy (spuchnięcie pod skórą), nudności (mdłości), świąd, wysypka, gorączka, dreszcze, astenia (osłabienie), ból głowy i obniżony poziom IgG (rodzaj przeciwciała
Alopecia, dry skin, eczema, exfoliative dermatitis, maculopapular rash, nail disorder, Pruritis, seborrhoea, skin discoloration, skin ulcer, face oedema, sweating, skin striaeŁysienie, suchość skóry, wyprysk, złuszczające zapalenie skóry, wysypka grudkowo-plamkowa, zmiany płytki paznokciowej, świąd, łojotok, przebarwienie skóry, owrzodzenie skóry, obrzęk twarzy, potliwość, rozstępy skórne
Hypersensitivity/angioedem Alopecia, Rash, Purpura, a of the face, extremities, Skin discolouration, lips, tongue, glottis and/or Diaphoresis, Pruritus larynx (see section ‧), Rash, PruritusNadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, ust, języka, głośni i(lub) krtani (patrz punkt ‧. ‧), wysypka świąd
The most common side effects with Pegasys (seen in more than ‧ patient in ‧) are anorexia (loss of appetite), headache, insomnia (difficulty sleeping), irritability, depression, dizziness, nausea (feeling sick), diarrhoea, abdominal (tummy) pain, alopecia (hair loss), pruritus (itching), myalgia (muscle pain), arthralgia (joint pain), fatigue (tiredness), pyrexia (fever), rigors (shaking chills), reactions at the site of the injection and painNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Pegasys (obserwowane u ponad ‧ pacjenta na ‧) to: jadłowstręt (utrata apetytu), bóle głowy, bezsenność (trudności w zasypianiu), drażliwość, depresja, zawroty głowy, nudności (uczucie mdłości), biegunka, bóle brzucha, łysienie (nadmierne wypadanie włosów), świąd, bóle mięśniowe, bóle stawowe, męczliwość (uczucie zmęczenia), gorączka (podwyższona temperatura ciała), dreszcze, reakcje w miejscu podania
For those toxicities considered by the treating physician to be unlikely to become serious or life-threatening, e. g. alopecia, altered taste, nail changes, treatment can be continued at the same dose without reduction or interruptionW przypadku działań niepożądanych, które w opinii lekarza prowadzącego leczenie, mają małe prawdopodobieństwo stania się poważnymi lub zagrażającymi życiu, np. wyłysienie, zaburzenia smaku, zmiany w obrębie paznokci, leczenie może być kontynuowane na tym samym poziomie dawki bez jej zmniejszania, czy też opóźniania podania leku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 118 zdań frazy alopecia.Znalezione w 1,745 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.