wymowa: IPA: /ælˌoʊ.piɪˈsiɪ.ʌ/ /ˌæl.əʊˈpiː.ʃə/ /ælˌoʊ.piɪˈʃʌ/ , SAMPA: /{l%oU.piI"SV/ /%{l.@U"pi:.S@/ /{l%oU.piI"siI.V/

Tłumaczenia na język polski:

  • wyłysienie   
  • Łysienie   
  • łysienie   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny łysienie
 
Baldness.
 
(medicine) Loss of hair (especially on the head) or loss of wool or feathers, which either happens naturally or is caused by disease.
 
The gradual loss of hair from head or body.
 
(pathology) Deficiency of the hair, may be caused by failure to grow or loss after growth.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alopecia", pamięć tłumaczeniowa

add example
The most common adverse reactions were diarrhoea, rash, alopecia and hand-foot syndrome (corresponds to palmar plantar erythrodysaesthesia syndrome in MedDRANajczęstszymi działaniami niepożądanym były: biegunka, wysypka, łysienie, zespół dłoniowo-podeszwowy (odpowiadający zespołowi erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej w MedDRA
The most commonly reported adverse reactions of TAXOTERE alone are: decrease in the number of red blood cells or white blood cells, alopecia, nausea, vomiting, sores in the mouth, diarrhea and tirednessNajczęściej zgłaszanymi objawami niepożądanymi po stosowaniu wyłącznie leku TAXOTERE są: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub krwinek białych, utrata włosów, nudności, wymioty, owrzodzenia w jamie ustnej, biegunka i zmęczenie
Skin and subcutaneous tissue disorders Common: rash Uncommon: urticaria Rare: alopecia, photosensitivity Very rare: angioedema, exfoliative dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, epidermal necrolysisZaburzenia skóry i tkanki podskórnej Czesto: wysypka Niezbyt czesto: pokrzywka Rzadko: lysienie, nadwrazliwosc na swiatlo Bardzo rzadko: obrzek naczynioruchowy, zluszczajace zapalenie skóry, zespól Stevensa – Johnsona, rumien wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozplywna naskórka
Complete alopecia related/possibly related to topotecan administration was observed in ‧ % of patients and partial alopecia related/possibly related to topotecan administration in ‧ % of patientsCałkowite wyłysienie związane/prawdopodobnie związane ze stosowaniem topotekanu obserwowano u ‧ % pacjentów, a częściowe wyłysienie związane/prawdopodobnie związane ze stosowaniem topotekanu u ‧ % pacjentów
Hypersensitivity/angioedem Alopecia, Rash, Purpura, a of the face, extremities, Skin discolouration, lips, tongue, glottis and/or Diaphoresis, Pruritus larynx (see section ‧), Rash, PruritusNadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, ust, języka, głośni i(lub) krtani (patrz punkt ‧. ‧), wysypka świąd
Mild to moderate alopecia with a mean duration of approximately ‧ daysWypadanie włosów o nasileniu łagodnym do umiarkowanego utrzymujące się średnio około ‧ dni
The most common side effects with Viraferon in adults (seen in more than ‧ patient in ‧) are leucopenia (low white blood cell counts), anorexia (loss of appetite), depression, insomnia (difficulty lon sleeping), anxiety, agitation, nervousness, dizziness, headache, impaired concentration, dry mouth, blurred vision, nausea (feeling sick) or vomiting, abdominal (tummy) pain, diarrhoea, stomatitis (inflammation of the lining of the mouth), dyspepsia (indigestion), alopecia (hair loss), increased sweating, myalgia (muscle pain), arthralgia (joint pain), musculoskeletal pain (pain in the muscles and bones), inflammation at the site of the injection, fatigue (tiredness), rigors (shaking chills), fever, flu-noNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatem Viraferon (obserwowane u ponad ‧ pacjenta na ‧) obserwowane u osób dorosłych to: leukopenia (obniżona liczba krwinek z
She' s got alopecia, so not a happy home lifeŻona łysieje, więc nie mają szczęśliwego życia
The most common side effects with Temodal (seen in more than ‧ patient in ‧) are nausea (feeling sick), vomiting, constipation, anorexia (loss of appetite), alopecia (hair loss), headache, fatigue (tiredness), convulsions (fits), rash, neutropenia or lymphopenia (low white blood cell counts), and thrombocytopenia (low blood platelet countsNajczęstsze działania niepożądane związane z leczeniem preparatem Temodal (obserwowane u więcej niż ‧ pacjenta na ‧) to: nudności (uczucie mdłości), wymioty, zaparcia, jadłowstręt (brak apetytu), łysienie (nadmierna utrata włosów), bóle głowy, męczliwość (uczucie zmęczenia), drgawki (napady), wysypki skórne, neutropenia lub limfopenia (niskie stężenie białych krwinek we krwi) i trombocytopenia (niski poziom białych krwinek
Photosensitivity reaction AlopeciaNadwrażliwość na światło Łysienie
You may lose hair (alopecia• Może nastąpić łysienie
In clinical studies, the most common side effects with Nexavar (seen in more than ‧ patient in ‧) were lymphopenia (low levels of lymphocytes, a type of white blood cell), hypophosphataemia (low levels of phosphate in the blood), haemorrhage (bleeding), hypertension (high blood pressure), diarrhoea, nausea (feeling sick), vomiting, rash, alopecia (hair loss), hand foot syndrome (rash and pain on the palms and soles), erythema (redness), pruritus (itchiness), fatigue (tiredness), pain, and increased amylase and lipase (enzymes produced by the pancreasNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Nexavar (obserwowane u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów) to: limfopenia (niski poziom limfocytów, rodzaju białych krwinek), hipofosfatemia (niski poziom fosforu we krwi), krwawienia, nadciśnienie (podwyższone ciśnienie tętnicze), biegunka, nudności, wymioty, wysypka, łysienie, „ syndrom rąk i stóp ” (wysypka i ból dłoni i stóp), rumień (zaczerwienienie skóry), świąd (swędzenie), zmęczenie, ból i podwyższony poziom amylazy i lipazy (enzymy wytwarzane przez trzustkę
urinary tract infection pruritus, sweating, nail disorder, dry skin, alopecia, acne, maculopapular rashświąd, pocenie się, choroby paznokci, suchość skóry, łysienie, trądzik, wysypka grudkowo – plamista
Alopecia, dry skin, eczema, exfoliative dermatitis, maculopapular rash, nail disorder, pruritis, seborrhoea, skin discoloration, skin ulcer, face oedema, sweating, skin striaeŁysienie, suchość skóry, wyprysk, złuszczające zapalenie skóry, wysypka grudkowo-plamkowa, zmiany płytki paznokciowej, świąd, łojotok, przebarwienie skóry, owrzodzenie skóry, obrzęk twarzy, potliwość, rozstępy skórne
Pseudofolliculitis barbae, alopecia, stinging skin*, burning skin*, dry skin, pruritus, erythema*, tingling skin*, irritated skin, rash*, folliculitisprzewlekłe zapalenie mieszków włosowych brody, łysienie, pieczenie skóry *, palenie skóry *, sucho skóry, wi d, rumie *, mrowienie skóry *, podra nienie skóry, wysypka *, zapalenie mieszków włosowych
The most common side effects when taking Kivexa (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are hypersensitivity (allergic reactions), rash, nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, abdominal (tummy) pain, headache, arthralgia (joint pain), muscle disorders, cough, nasal symptoms, fever, lethargy, fatigue (tiredness), insomnia (difficulty sleeping), malaise (feeling unwell), anorexia (loss of appetite) and alopecia (hair lossNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Kivexa (które zaobserwowano u ‧ pacjentów na ‧) to nadwrażliwość (reakcje alergiczne), wysypka, nudności (uczucie mdłości), wymioty, biegunka, bóle w jamie brzusznej (bóle brzucha), bóle głowy, artralgia (bóle stawów), zaburzenia mięśniowe, kaszel, objawy nosowe, gorączka, letarg, męczliwość (uczucie zmęczenia), bezsenność (kłopoty ze snem), niemoc (złe samopoczucie), jadłowstręt (utrata apetytu) oraz łysienie
Common side effects (seen in more than ‧, but less than ‧ in ‧ people taking Vectibix) were: infusion type reactions (which may include signs and symptoms such as chills; and/or pyrexia (fever or high temperature); hypomagnesaemia (low magnesium levels in the blood); hypocalcaemia (low calcium levels in the blood); hypokalaemia (low potassium levels in the blood); dehydration; headache; conjunctivitis (eye inflammation); growth of eyelashes and increased lacrimation (flow of tears); ocular hyperaemia (redness of the eye); dry eye; eye pruritus (itchy eyes); pulmonary embolism (blood clot in the lung); stomatitis (mouth ulcers and cold sores); mucosal inflammation (inflammation of the mouth); dry mouth; onycholysis (loosening of the nails); hypertrichosis (excess hair growth); alopecia (hair loss); nasal drynessCzęste działania niepożądane (występujące u więcej niż ‧, ale mniej niż ‧ na ‧ pacjentów przyjmujących lek) to: • reakcje na infuzję (obejmujące następujące oznaki i objawy: dreszcze i (lub) gorączkę); • hipomagnezemia (zmniejszone stężenie magnezu we krwi); • hipokalcemia (zmniejszone stężenie wapnia we krwi); oraz • hipokaliemia (zmniejszone stężenie potasu we krwi); • odwodnienie; • ból głowy; • zapalenie spojówek (stan zapalny w okolicy oka); nadmierny wzrost rzęs i wzmożone łzawienie; zaczerwienienie oczu; suchość oka; świąd oka (swędzenie oczu); • zator tętnicy płucnej (zablokowanie przez zakrzep naczynia krwionośnego w płucach); • zapalenie jamy ustnej (owrzodzenia ust i opryszczki wargowe); zapalenie błon śluzowych (stan zapalny w obrębie ust); suchość w ustach; • onycholiza (oddzielanie się paznokcia od łożyska); • nadmierne owłosienie; łysienie; • suchość w jamie nosowej
Cutaneous vasculitis (during long term use), alopecia, rashzapalenie naczyń krwionośnych skóry (podczas długotrwałego stosowania), łysienie, wysypka
Periorbital oedema, dermatitis/eczema/rash Pruritus, face oedema, dry skin, erythema, alopecia, night sweats, photosensitivity reactionObrzęk okołooczodołowy, zapalenie skóry/wypryski/wysypka Świąd, obrzęk twarzy, sucha skóra, rumień, łysienie, poty nocne, reakcja nadwrażliwości na światło
*P-values < ‧ comparing pemetrexed/cisplatin to gemcitabine/cisplatin, using Fisher Exact test. **Refer to National Cancer Institute CTC (v‧; NCI ‧) for each Grade of Toxicity. ***According to National Cancer Institute CTC (v‧; NCI ‧), taste disturbance and alopecia should only be reported as Grade ‧ or* wartość P < ‧, ‧ w teście Fisher Exact odnosi się do porównań pomiędzy terapią skojarzoną pemetreksedem z cisplatyną a terapią skojarzoną gemcytabiną z cisplatyną ** Definicje określające każdy stopień toksyczności można znaleźć w dokumencie National Cancer Institute CTC (v‧. ‧; NCI ‧) *** Wg NCI CTC (v‧. ‧; NCI ‧) zaburzenia smaku i łysienie należy zgłaszać jedynie jako objawy toksyczności stopnia ‧. lub
Other androgenic effects commonly reported were acne, voice deepening and alopeciaInne często zgłaszane działania androgenne to trądzik, obniżenie głosu i łysienie
Evaluation of the possibility of application of polymorphism in the region of the androgen receptor gene for predictive analysis of susceptibility of men to the early androgenetic alopecia.Ocena możliwości zastosowania zmienności w regionie genu receptora androgenowego do analizy predykcyjnej podatności mężczyzn na wczesne łysienie androgenetyczne.
LITAK is unlikely to cause alopecia; mild and transient alopecia for a few days was observed in ‧ patients during the treatment with LITAK, but could not clearly be associated with cladribineLITAK nie powinien wywoływać wypadania włosów; obserwowano łagodne i przemijające wypadanie włosów przez kilka dni u ‧ pacjentów podczas leczenia preparatem LITAK, jednak objaw ten nie był jednoznacznie związany z kladrybiną
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 118 zdań frazy alopecia.Znalezione w 0,585 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.