Tłumaczenia na język polski:

  • Hobbit   
     
    Hobbit, czyli tam i z powrotem

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

The History of The HobbitThe History of The Hobbit

Przykładowe zdania z "The Hobbit", pamięć tłumaczeniowa

add example
You did not think a Hobbit could contend with the will of Sauron?Nie myślisz chyba poważnie o tym, że hobbit mógłby rywalizować...-... z wolą Saurona?
" Of the Hobbit and his ring" Hobbit i jego pierścionka
It' s in The HobbitTo jest w " Hobbicie "
Why, no lord at all, but the littlest of fellows...... Frodo the Hobbit...... and his faithful squire, SamwiseDlaczego, żaden lord w ogóle, ale littlest fellows...... Frodo Hobbit...... i jego wierny dziedzic, Samwise
For we awaited Theoden...... a valuable ally, lord of the friendly nation of Rohan...... for whom we had dispatched Pippin' s Hobbit friend, little Merry...... to inform him of our perilous condition and to beseech his aidPonieważ oczekiwaliśmy Theoden...... wartościowy sojusznik, lord przyjaznego narodu Rohan...... dla kogo wyekspediowaliśmy Hobbit przyjaciela Renety, mało Wesołego...... aby poinformować go naszego niebezpiecznego warunku i poprosić jego pomoc
For the time will soon come...... when Hobbits will shape the fortunes of allWkrótce miały nadejść czasy,Kiedy Hobbici wpłyną na losy wszystkich
We are Hobbits of the ShireJesteśmy Hobbitami z Shire
All our hopes now lie with two little Hobbits...... somewhere in the wildernessWszystkie nasze nadzieje leżą w rękach małych Hobbitów...... gdzieś tam, na pustkowiu
Accent choices as an important factor determining the perception of film characters. A case study based on the film "The Hobbit''Dobór akcentów jako istotny czynnik wpływający na percepcję postaci filmowych. Badanie na podstawie filmu "Hobbit"
And he has heard of Hobbits at last, and of the ShireI dowiedział się w końcu o hobbitach i o Shire
Hobbit meat.And when she throws away the bones and the empty clothes...... then we will find itA kiedy wyrzuci kości i puste ubrania... wtedy... odszukamy go
Of all the inquisitive Hobbits, Peregrin Took, you are the worstJesteś najbardziej wścibskim ze wszystkich Hobbitów!
You are tracking the footsteps of two young HobbitsTropicie ślady dwóch młodych Hobbitów
They are taking the Hobbits to IsengardZabierają Hobbitów do Isengardu
You did not seriously think that a Hobbit could contend with the will of Sauron?Chyba nie myślałeś, że Hobbit mógłby stawić czoła woli Saurona?
Now you must keep the book of the Hobbits up to dateTeraz musisz trzymać książkę Hobbits nowoczesny
But the fat Hobbit, he knowsAle co z grubym Hobbitem, on się domyśla
The Hobbit, Frodo, is he still alive?Hobbit, Frodo, on jest nadal żywy?
One tiny Hobbit against all the evil the world could musterJeden mały Hobbit przeciw cały złu świat mógłby zebrać się
A Comparative Analysis of Polish Translations of J. R. R. Tolkien’s The Hobbit Or There and Back AgainAnaliza porównawcza polskich przekładów powieści J.R.R. Tolkiena Hobbit, czyli tam i z powrotem
equivalence between english and polish compounds on the basis of the hobbit by j.r.r. tolkien and its polish translationsekwiwalencja pomiędzy angielskimi i polskimi wyrazami złożonymi na podstawie powieści hobbit j.r.r. tolkiena i jej polskich tłumaczeń
Comparison of translation techniques used in the Polish and French versions of "The Hobbit" by J. R. R. TolkienPorównanie technik tłumaczeniowych zastosowanych przy przekładach „Hobbita” J. R. R. Tolkiena na polski i francuski
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3455326 zdań frazy The Hobbit.Znalezione w 1 185,738 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.