Tłumaczenia na język polski:

  • Hobbit   
     
    Hobbit, czyli tam i z powrotem

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

The History of The HobbitThe History of The Hobbit

Przykładowe zdania z "The Hobbit", pamięć tłumaczeniowa

add example
And, if you keep the book of the Hobbits as Frodo asked...... ages from now, when your stories are still told...... there will be those humans who might well wonder, " Is there Hobbit in me? "I, jeżeli trzymasz książkę Hobbits, ponieważ Frodo spytał...... wieki od teraz, kiedy twoje historie nadal są powiedziane...... będą ci ludzie, którzy mogliby dobrze zastanowić się, " jest Hobbit we mnie? "
Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire...... for many hundreds of years...... quite content to ignore and be ignored...... by the world of the Big FolkHobbici żyją i uprawiają ziemię na Czterech Ćwiartkach Shire' u... od wielu stuleci.Całkiem zadowoleni z tego, że ignorują i są ignorowani Przez świat Dużych Ludzi
Accent choices as an important factor determining the perception of film characters. A case study based on the film "The Hobbit''Dobór akcentów jako istotny czynnik wpływający na percepcję postaci filmowych. Badanie na podstawie filmu "Hobbit"
The world of Hobbits in Russian – analysis of selected proper names coined by V. S. Muravyov and A. A. Kistyakovsky in their russian translation of „The Lord of the Rings” by J.R.R. TolkienŚwiat hobbitów po rosyjsku – analiza wybranych imion własnych rosyjskiego przekładu powieści J.R.R. Tolkiena „Władca pierścieni” autorstwa W. S. Murawiowa i A. A. Kistiakowskiego
It was Bilbo Baggins, the Hobbit...... who took the Ring back to the Shire, his homeHobbit Bilbo Baggins... zabrał Pierścień do rodzinnego Shire
Old English Inspirations of J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings and The HobbitInspiracje J.R.R. Tolkiena Literaturą Staroangielską we Władcy Pierścieni i Hobbicie
Comparison of translation techniques used in the Polish and French versions of "The Hobbit" by J. R. R. TolkienPorównanie technik tłumaczeniowych zastosowanych przy przekładach „Hobbita” J. R. R. Tolkiena na polski i francuski
The Hobbit, Pippin, who had proved a most valuable assistant for me...... rushed to the battlementHobbit, Reneta, która udowodniła najbardziej wartościowego asystenta dla mnie...... pogoniony do parapetu
Now you must keep the book of the Hobbits up to dateTeraz musisz trzymać książkę Hobbits nowoczesny
You' re in the service of the steward now.You' il have to do as you' re told, Peregrin Took. Ridiculous HobbitJesteś teraz na służbie u namiestnika...... i masz wypełniać jego rozkazy, Peregrinie Tuku, strażniku Cytadeli
For the time will soon come...... when Hobbits will shape the fortunes of allWkrótce miały nadejść czasy,Kiedy Hobbici wpłyną na losy wszystkich
For of us all, Hobbits are the closest to Man...... the most humanNas wszyscy, Hobbits jest Do człowieka najbardziej zamknięty...... najwięcej człowieka
Hobbit meat.And when she throws away the bones and the empty clothes...... then we will find itA kiedy wyrzuci kości i puste ubrania... wtedy... odszukamy go
My dearest Hobbit, friend of friends...... " after that, " if the Ring goes into the fire, and we are at hand?Mój ukochany hobbicie, największy przyjacielu, zastanawiasz się, co będzie " potem ", gdy wrzucimy Pierścień do ognia?
Why, no lord at all, but the littlest of fellows...... Frodo the Hobbit...... and his faithful squire, SamwiseDlaczego, żaden lord w ogóle, ale littlest fellows...... Frodo Hobbit...... i jego wierny dziedzic, Samwise
equivalence between english and polish compounds on the basis of the hobbit by j.r.r. tolkien and its polish translationsekwiwalencja pomiędzy angielskimi i polskimi wyrazami złożonymi na podstawie powieści hobbit j.r.r. tolkiena i jej polskich tłumaczeń
One tiny Hobbit against all the evil the world could musterJeden mały Hobbit przeciw cały złu świat mógłby zebrać się
Of all the inquisitive Hobbits, Peregrin Took, you are the worstJesteś najbardziej wścibskim ze wszystkich Hobbitów!
All of us, Frodo and Samwise...... their Hobbit companions, Merry and Pippin...... Elrond the Elf- Lord, and I, Gandalf...... wished Bilbo only the bestWszyscy my, Frodo i Samwise...... ich Hobbit towarzysze, Weseli i Reneta...... EIrond Elf lord i l, Gandalf...... zażyczony Bilbo tylko najlepszy
All our hopes now lie with two little Hobbits...... somewhere in the wildernessWszystkie nasze nadzieje leżą w rękach małych Hobbitów...... gdzieś tam, na pustkowiu
You' il have to do as you' re told, Peregrin Took.Ridiculous Hobbit. Guard of the CitadelPeregrinie Tuku, niepoważny Hobbit...... strażniku Wieży
You are tracking the footsteps of two young HobbitsTropicie ślady dwóch młodych Hobbitów
That look was so gay, I thought Sam was gonna tell the little hobbits to take a walk so he could saunter over to Frodo and suck his fuckin ' cockTo spojrzenie było tak gejowskie, że myślałem, że Sam powie hobbitom żeby poszły sobie na spacer, a on przysiądzie się do Froda, i zrobi mu loda
You did not seriously think that a Hobbit could contend with the will of Sauron?Chyba nie myślałeś, że Hobbit mógłby stawić czoła woli Saurona?
We are Hobbits of the ShireJesteśmy Hobbitami z Shire
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3258350 zdań frazy The Hobbit.Znalezione w 1 064,041 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.