Tłumaczenia na język polski:

  • Sprawiedliwy wśród Narodów Świata   
     
    izraelskie odznaczenie cywilne;

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Righteous Among the NationsSprawiedliwy wśród Narodów Świata

Przykładowe zdania z "Righteous among the Nations", pamięć tłumaczeniowa

add example
I think you want this case to fail.lf the jury rejects our lawsuit, then you' il be able to point with righteous indignation at a system that doesn' t work. But if we succeed, then what do you have?chcesz przegrac proces. jezeli ława odrzuci nasze powództwo, będziesz mógł pokazać świete oburzenie na system który nie działa. a co jeśli wygramy?
Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD (r) Jama'at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ul-Dawah, (u) Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama'at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama'at-ud-Da'awah, (y) Jama'at-ud-Da'awa, (z) Jamaati-ud-DawaLashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama’at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama’at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama’at-ud-Da’awah, y) Jama’at-ud-Da’awa, z) Jamaati-ud-Dawa
The entry Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis) under the heading Legal persons, groups and entities shall be replaced by the followingWpis Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis) w tytule Osoby prawne, grupy i podmioty otrzymuje następujące brzmienie
Please let them know, Maestro...let them know I was nervous... that unlike the powerful, I was not so arrogant... as to be sure that my actions were righteousNiech się dowiedzą Maestro... niech wiedzą, że się denerwowałem... że nie byłem tak mocny
Mr. Slope would remind him of an importunate and self-righteous District Commissioner, and Mrs. Proudie of the Governor’s wife.Pan Slope przypominał mu irytującego, zadufanego w sobie komisarza rządowego, a pani Proudie żonę gubernatora.
Ezekiel ‧: ‧." The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil menKsięga Ezechiela, rozdział ‧, wers ‧./ Ścieżka sprawiedliwych wiedzie/ przez nieprawości samolubnych/ i tyranię złych ludzi
The righteous angerUsprawiedliwiony gniew
Ezekiel ‧: ‧." The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish...- and the tyranny of evil menKsięga Ezechiela, rozdział ‧, wers ‧./ Ścieżka sprawiedliwych wiedzie/ przez nieprawości/ samolubnych i tyranię złych ludzi./ Błogosławiony ten, co w imię/ miłosierdzia i dobrej woli/ prowadzi słabych/ doliną ciemności,/ bo on jest stróżem brata swego/ i znalazcą zagubionych dziatek./ I dokonam na tobie/ srogiej pomsty/ w zapalczywym gniewie,/ i na tych, którzy chcą/ zatruć i zniszczyć moich braci/ i poznasz, że Ja jestem Pan,/ kiedy wywrę na tobie/ swoją zemstę!
If a Lord is righteous, then all the Kingdom' s men are his to leadJeśli pan jest prawy, wtedy ludzie jego królestwa są pod jego wodzą.Dalej
" The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men" Ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranię złych ludzi
The entry Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET) under the heading Legal persons, groups and entities shall be replaced by the followingWpis Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET) w tytule Osoby prawne, grupy i podmioty otrzymuje brzmienie
The American people, in their righteous might, will win through to absolute victoryAmerykanie ze swoimi światłymi umysłami... doprowadzą do całkowitego zwycięstwa
Well, that' s what this movie was about: good conquering evil, the righteous prospering, the wicked sufferingNie muszę.O tym właśnie jest ten film
Nonetheless, I do not believe that we should be engaging in self-righteous meddling in the internal policy affairs of other States, all the more so given that the EU is by no means in a position to assume the role of a model of democracy.Nie uważam jednak, że powinniśmy ingerować w wewnętrzną politykę innych państw, nawet jeżeli ingerencja taka jest w naszym mniemaniu ważna, a tym bardziej, że UE nie może służyć za wzór demokracji.
The mealy-mouthed talk by the European Union is out of keeping with the righteous global call for a viable and independent Palestinian state on the 1967 territories with its capital in East Jerusalem.Obłudna mowa Unii Europejskiej jest daleka od słusznego globalnego nawoływania do utworzenia samowystarczalnego i niepodległego państwa palestyńskiego na terytoriach w granicach z 1967 roku, ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie.
Or it could mean... you' re the righteous man, and I' m the shepherd, and it' s the world that' s evil and selfishA może jest tak, że ty jesteś sprawiedliwy, ja pasterzem, a świat jest zły i samolubny
What is the point of this resolution's self-righteous railing against a practice that is at the heart of a project it supports?Jaki sens ma wyrażony w tej rezolucji nacechowany zadufaniem sprzeciw wobec praktyki, która jest sednem popieranego w niej projektu?
So the killer thinks he' s righteous, a just man?Więc morderca myśli że jest tym " sprawiedliwym "?
" The righteous shall walk a thorny path. "" Prawy powinien chodzić ciernistą ścieżką "
(FR) Madam President, Commissioner, it is like customs night here tonight, with Mr Markov's report on the GSP and Mr Audy's report on non-tariff barriers, in other words these import and export rules and procedures which we call administrative protectionism, or self-righteous customs barriers.(FR) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Można powiedzieć, że dziś mamy dzień ceł ze sprawozdaniem pana Markova na temat ogólnego systemu preferencji taryfowych i sprawozdaniem pana Audy o pozataryfowych barierach, innymi słowy te przepisy i procedury importu i eksportu, które nazywamy administracyjnym protekcjonizmem lub nieomylnie barierami celnymi.
Take the self- righteous attitude and shove itWsadź sobie te twoje pouczenia
Or it could mean... you' re the righteous man, and I' m the shepherd, and it' s the world that' s evil and selfishA może jest tak, że ty jesteś sprawiedliwy, ja jestem pasterzem, a świat jest zły i samolubny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3473713 zdań frazy Righteous among the Nations.Znalezione w 668,117 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.