Tłumaczenia na język polski:

  • Sprawiedliwy wśród Narodów Świata   
     
    izraelskie odznaczenie cywilne;

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Righteous Among the NationsSprawiedliwy wśród Narodów Świata

Przykładowe zdania z "Righteous among the Nations", pamięć tłumaczeniowa

add example
" The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men" Ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnychI tyranię złych ludzi
Or it could mean... you' re the righteous man, and I' m the shepherd, and it' s the world that' s evil and selfishA może jest tak, że ty jesteś sprawiedliwy, ja pasterzem, a świat jest zły i samolubny
The thing that it is worth doing at the moment is perhaps to thank yet again the Commission for its initiative and the Commissioner for the conscientious way he has followed through the actions of Parliament - and also to vindicate the part played by Parliament without allowing ourselves to become overly self-righteous.Co jeszcze pewnie warto zrobić w tej chwili to ponownie podziękować Komisji za jej inicjatywę, a panu komisarzowi za sumienność, z jaką kontynuował on działania Parlamentu. Ponadto należy jeszcze potwierdzić słuszność roli, jaką odegrał Parlament, ale nie popadając w nadmierne zadufanie.
What is the point of this resolution's self-righteous railing against a practice that is at the heart of a project it supports?Jaki sens ma wyrażony w tej rezolucji nacechowany zadufaniem sprzeciw wobec praktyki, która jest sednem popieranego w niej projektu?
Righteous Father... the world does not know you, but I know you... and these know that you sent meOjcze sprawiedliwy...Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem... i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał
Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD (r) Jama'at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ul-Dawah, (u) Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama'at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama'at-ud-Da'awah, (y) Jama'at-ud-Da'awa, (z) Jamaati-ud-DawaLashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama’at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama’at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama’at-ud-Da’awah, y) Jama’at-ud-Da’awa, z) Jamaati-ud-Dawa
He was the most righteous guy I ever knewBył najszlachetniejszym kolesiem, jakiego kiedykolwiek znałem
This section says something like " Only the righteous may pass. "Ta część mówi coś jakby..." Tylko prawi mogą przejść. "
The day we rob something that is worth giving up our lives forThat is the day we turn in to righteous banditsDzień... w którym zrabujemy coś wartościowego... będzie dniem, który zmieni nas w uczciwych i wolnych ludzi
The righteous Starfleet captain finally released youWięc, ów prawy kapitan Gwiezdnej Floty wreszcie cię uwolnił?Tak
I made it my life' s task to find the sword and the one righteous enough to wield itW czasach niesprawiedliwości głownym mym celem stało się znaleźć ten miecz.Męża, który go będzie godzien
The image of righteous citizen at the beginning of the 19th century in the light of funeral speeches and eulogies (1802-1816).Wizerunek dobrego obywatela w początkach XIX wieku w świetle mów pogrzebowych i mów pochwalnych (1802-1816)
He wanted the power of the sword for himself... (screams)... but the secret could only be given to a righteous manOn chciał zachować moc miecza tylko dla siebie.Ale tajemnica mogła być dana tylko prawowitemu
Nonetheless, I do not believe that we should be engaging in self-righteous meddling in the internal policy affairs of other States, all the more so given that the EU is by no means in a position to assume the role of a model of democracy.Nie uważam jednak, że powinniśmy ingerować w wewnętrzną politykę innych państw, nawet jeżeli ingerencja taka jest w naszym mniemaniu ważna, a tym bardziej, że UE nie może służyć za wzór demokracji.
The righteous Starfleet captain finally released youTak.- Mieliście jakieś problemy na powierzchni?
Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LETLashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis
The righteous angerUsprawiedliwiony gniew
Biography "the Righteous" - Julian Grobelny "Trojan" (1893 - 1944)Biografia "sprawiedliwego" - Julian Grobelny "Trojan" (1893-1944)
" The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men" Ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranię złych ludzi
But Godless governments have fallen, and the armies of man have perished by his hand...Pattycake, pattycake...... for this pandemic is the flail of God and the world his threshing floor, and, implacably, he will thresh out his harvest until the wheat is separated from the chaff, the righteous from the sinner. And make no mistake about it, there shall be far more chaff than wheatLecz oto bezbożne rządy upadły,/ a masy ludzkie padły z Jego ręki,/ gdyż epidemia ta jest niczym cep/ w boskich rękach, a świat miejscem jego żniw./ I nie zakończy On/ swych zaciekłych żniw,/ dopóki plewy nie zostają oddzielone/ od pszenicy, a prawi ludzie od grzeszników./ I bądźcie pewni,/ że więcej pozostanie tych drugich./ Nieliczni wybrani
The American people, in their righteous might, will win through to absolute victoryAmerykanie ze swoimi światłymi umysłami... doprowadzą do całkowitego zwycięstwa
What' s the point of all your valiant attempts at rehabilitation... if, when I finally succumb, when at long last I pledge myself to righteous conduct, you regard me with nothing but suspicion?Jaki jest cel wszystkich twoich odważnych prób rehabilitacji... jeżeli w końcu ulegnę, kiedy wreszcie zobowiążę się do dobrego zachowania, nie spojrzysz na mnie z podejrzliwością?
" The righteous shall walk a thorny path. "" Prawy powinien chodzić ciernistą ścieżką "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3473713 zdań frazy Righteous among the Nations.Znalezione w 1 040,052 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.