Tłumaczenia na język polski:

  • Pałac Prezydencki   
     
    Presidential Palace, Warsaw
  • Pałac Prezydencki w Wilnie   
     
    Presidential Palace, Vilnius

Pozostałe znaczenia:

 
Presidential Palace (Nanjing)
 
Presidential Palace, Helsinki
 
Presidential Palace, Hanoi

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Historical Presidential PalacePałac Prezydencki w Kownie

Przykładowe zdania z "Presidential Palace", pamięć tłumaczeniowa

add example
The military coup d'état of March 2009, however, saw the former mayor of the capital city install himself in the presidential palace, which had already been occupied by the army that supported him.Wojskowy zamach stanu w marcu 2009 roku doprowadził jednakże do tego, że były burmistrz stolicy zamieszkał w pałacu prezydenckim, który został wcześniej zajęty przez popierającą go armię.
Media image of crisis management and the strength of the media and the public opinion (in case of conflict of the Smolensk cross in front of the Presidential Palace in 2010)Medialny wizerunek zarządzania sytuacjami kryzysowymi a siła mediów i opinii publicznej (na przykładzie konfliktu o krzyż smoleński pod Pałacem Prezydenckim w 2010 roku)
Manipulating the media. Creating media conflict in the front of Presidential Palace.Manipulacja w mediach. Medialne kreowanie konfliktu prze Pałacem Prazydenckim.
Analysis of constancy and functioning of social group on example of internet group emerged in reaction to putting off the cross before Presidential PalaceAnaliza trwałości i funkcjonowania grupy społecznej na przykładzie grupy internetowej powstałej w reakcji na postawienie krzyża przed Pałacem Prezydenckim
We have heard some fine words about combating corruption, but nothing has been done about the corruption in and around the presidential palace.Słyszeliśmy piękne słowa na temat walki z korupcją, ale nic nie zrobiono w kwestii korupcji związanej z pałacem prezydenckim.
On 17 March 2009, the day following capture of the Presidential Palace by the army, Andry Rajoelina declared himself head of state.17 marca 2009 r., w dzień po zdobyciu przez wojsko pałacu prezydenckiego, Andry Rajoelina ogłosił się nową głową państwa.
Later in the evening we' re all invited to the Presidential Palace to bring in the New YearWieczorem prezydent zaprasza nas na przywitanie Nowego Roku
Wanted it for the presidential palace.- Let' s goPoszukiwał go do pałacu prezydenckiego
The main official buildings, the Presidential Palace, the Parliament, Ministries of Treasury, Justice, Planning, Health and Interior are completely destroyed.Najważniejsze budynki instytucji państwowych, pałac prezydencki, parlament, ministerstwa skarbu, sprawiedliwości, planowania, zdrowia i spraw wewnętrznych zostały całkowicie zniszczone.
Social mourning. Analyzing the group behavior in front of the Presidential Palace in Warsaw Poland, after the “Smolensk” Plane Crash, on the days from 10th to 19th of April 2010.Społeczne przeżywanie żałoby. Próba analizy zbiorowych zachowań po katastrofie smoleńskiej pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie w dniach 10-19 kwietnia 2010 r.
Goetz Okocimski Palace and Garden Complex Design. As an Expression of Artistic Tastes in the late XIX and XX Centuries.Założenie pałacowo-ogrodowe Goetzów Okocimskich jako wyraz gustów artystycznych epoki.
A palace in the middle of a lakePałac na środku jeziora
Functional and architectural changes Krasinski Palace in Warsaw in the nineteenth and the first half of the twentieth centuryZmiany funkcjonalne i architektoniczne Pałacu Krasińskich w Warszawie w XIX i I poł. XX w.
Other than that thing at Buckingham Palace, noWiesz...Tam w Buckingham Palace, nie
They put that in after the lmperial Palace battleMówią, że te zasady obowiązują od zeszłorocznej bitwy
He is the thief who yesternight did rob the PalaceTo złodziej, który ubiegłej nocy ograbił Pałac
See the Dead live at the Cow Palace?Widziałeś na żywo Dead w Cow Palace?
Where did you get water for your sheep?The creek behind the palaceGdzie zrobił ty dostajesz wodę dla twojej owcy? zatoczka za pałacem
This guy thinks he' s auditioning for Buckingham PalaceA ten zachowuje się, jakby zdawał na strażnika w Pałacu Buckingham
Big dance palaces full of music and lightsWielkie pałace pełne muzyki i światła
But here in the palace I' ve seen it tooW pałacu dzieje się tak samo
Go and move into your palace...... and leave us be!Idz, wprowadzaj sie do swego palacu i zostaw nas w spokoju!
This is the way to the PalaceTo jest droga do pałacu
Top of the bill at The Palace, eh?Gwiazdami w teatrze!
He was chairman of the board of the Palace of Fine ArtsBył prezesem komisji Pałacu Sztuk Pięknych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1858 zdań frazy Presidential Palace.Znalezione w 3,378 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.