Tłumaczenia na język polski:

  • Pałac Prezydencki   
     
    Presidential Palace, Warsaw
  • Pałac Prezydencki w Wilnie   
     
    Presidential Palace, Vilnius

Pozostałe znaczenia:

 
Presidential Palace (Nanjing)
 
Presidential Palace, Helsinki
 
Presidential Palace, Hanoi

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Historical Presidential PalacePałac Prezydencki w Kownie

Przykładowe zdania z "Presidential Palace", pamięć tłumaczeniowa

add example
Media image of crisis management and the strength of the media and the public opinion (in case of conflict of the Smolensk cross in front of the Presidential Palace in 2010)Medialny wizerunek zarządzania sytuacjami kryzysowymi a siła mediów i opinii publicznej (na przykładzie konfliktu o krzyż smoleński pod Pałacem Prezydenckim w 2010 roku)
Wanted it for the presidential palace.- Let' s goPoszukiwał go do pałacu prezydenckiego
Analysis of constancy and functioning of social group on example of internet group emerged in reaction to putting off the cross before Presidential PalaceAnaliza trwałości i funkcjonowania grupy społecznej na przykładzie grupy internetowej powstałej w reakcji na postawienie krzyża przed Pałacem Prezydenckim
We have heard some fine words about combating corruption, but nothing has been done about the corruption in and around the presidential palace.Słyszeliśmy piękne słowa na temat walki z korupcją, ale nic nie zrobiono w kwestii korupcji związanej z pałacem prezydenckim.
The military coup d'état of March 2009, however, saw the former mayor of the capital city install himself in the presidential palace, which had already been occupied by the army that supported him.Wojskowy zamach stanu w marcu 2009 roku doprowadził jednakże do tego, że były burmistrz stolicy zamieszkał w pałacu prezydenckim, który został wcześniej zajęty przez popierającą go armię.
Social mourning. Analyzing the group behavior in front of the Presidential Palace in Warsaw Poland, after the “Smolensk” Plane Crash, on the days from 10th to 19th of April 2010.Społeczne przeżywanie żałoby. Próba analizy zbiorowych zachowań po katastrofie smoleńskiej pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie w dniach 10-19 kwietnia 2010 r.
The main official buildings, the Presidential Palace, the Parliament, Ministries of Treasury, Justice, Planning, Health and Interior are completely destroyed.Najważniejsze budynki instytucji państwowych, pałac prezydencki, parlament, ministerstwa skarbu, sprawiedliwości, planowania, zdrowia i spraw wewnętrznych zostały całkowicie zniszczone.
On 17 March 2009, the day following capture of the Presidential Palace by the army, Andry Rajoelina declared himself head of state.17 marca 2009 r., w dzień po zdobyciu przez wojsko pałacu prezydenckiego, Andry Rajoelina ogłosił się nową głową państwa.
Later in the evening we' re all invited to the Presidential Palace to bring in the New YearWieczorem prezydent zaprasza nas na przywitanie Nowego Roku
Manipulating the media. Creating media conflict in the front of Presidential Palace.Manipulacja w mediach. Medialne kreowanie konfliktu prze Pałacem Prazydenckim.
We moved when Rump leaves the palaceRuszymy, gdy Rumpel opuści pałac
At a pretty exciting new hot spot here in town called...... Bonsai PalaceTak.W ekscytującej i obleganej nowej miejscówce zwanej... Pałac Bonsai
What Aunt Bea did with the rest of the money..... was treat us all to a Broadway dance palaceCo ciotka Bea zrobiła z resztą pieniędzy...?... zabrała nas wszystkich do sali tańca na Broaway' u
Please, make a palace of solitude between you and your partnerZbudujcie zaciszny pałac między sobą, a partnerem
Notes that the considerable increase in advance payments for the Residence Palace (EUR ‧ million instead of EUR ‧ million as envisaged, with an aim of subsequent reduction of the overall cost of the acquisition) was made possible by the global under-spending of the budget (‧,‧ % implementation rate), and calls for buildings policy to be detailed in future annual reports to allow proper scrutiny in the discharge processzauważa, że znaczny wzrost płatności zaliczkowych na Residence Palace (‧ mln EUR zamiast planowanych ‧ mln EUR, w celu dalszego zmniejszenia ogólnych kosztów zakupu) możliwy był z powodu ogólnego niewykorzystania dostępnych środków budżetowych (poziom wykonania wyniósł ‧,‧ %) i domaga się, by polityka dotycząca budynków była bardziej szczegółowo poruszana w przyszłych sprawozdaniach rocznych w celu umożliwienia odpowiedniej kontroli w procesie udzielania absolutorium
Then I have no choice but to remand you to the Palace of Justice for processingNie mam więc wyboru.Muszę cię odesłać... do Pałacu Sprawiedliwości na zmatrycowanie
Camille returned to her relatives.She was shut inside the palace for days of meditation... and purification, imposed by court tradition... upon fianceesDziewczyna zamieszkała w pałacu, oddając się medytacji i tradycyjnym dworskim rytuałom oczyszczenia
Here in the emperor' s palace dare you draw and maintain such a quarrel openly?Hola, panowie.Wiecie czym grozi dobywanie miecza na cesarskim dworze
Don' t tell me there isn' t a flag at half mast over Buckingham PalaceNie mów, że nie ma flagi zawieszonej do połowy masztu?
This is the way to the PalaceTo jest droga do pałacu
March with me to the People' s Palace and to victory!Maszerujcie za mną do Pałacu Ludów i do zwycięstwa!
Ladies and gentlemen, the showroom at Caesar' s Palace is proud to presentDeena Jones and The Dreams. Love, love me, babyPanie i panowie, " Cesars Palace "/ z dumą przedstawia " Deenę Jones i the Dreams "./ Kochaj, kochaj mnie, mały./ Kochaj, kochaj mnie, dzieciaku./ Bo do szaleństwa/ doprowadzasz mnie
He was.I' m waiting for the Motor Palace guy to come in here nextTeraz tylko czekam na gościa z Motor Palace, żeby przyszedł tu jako następny
Structures and inhabitants in Topkapi palace in Istanbul based on selected works of Polish literature from XVII and XVIII century.Struktura i mieszkańcy pałacu Topkapi na podstawie wybranych źródeł polskich z XVII i XVIII wieku.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1858 zdań frazy Presidential Palace.Znalezione w 4,743 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.