Tłumaczenia na język polski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "Power Rangers: S.P.D" w słowniku angielski polski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Power Rangers: S.P.D.Power Rangers S.P.D.

Przykładowe zdania z "Power Rangers: S.P.D", pamięć tłumaczeniowa

add example
Looking like a project power ranger... chasing me all over this placeWyglądała jak jeden z Power Rangers... śledząc mnie prawie do domu
The man who can wield the power of this sword...... can summon to him an army more deadly than any that walks this earth.Put aside the RangerCzłowiek, władający tym mieczem...... może przyzwać najstraszliwszą armię, o jakiej kiedykolwiek słyszano
He' s one of them Rangerspodróżują po pustkowiach
Tell the Rangers to find these people, get a message from themPowiedz zwiadowcom by odszukali tych ludzi, przesłali wiadomość
One time me and Kev came up here after school, and we fell asleep, and then a park ranger comes, closes the place down, right?Kiedyś przyszedłem tu z Kevinem po szkole.Zasnęliśmy... a w tym czasie strażnik zamknął park
My dad was in the army-- ranger battalionMój tata służył w wojsku
The rangers decided to go to the sailor's rescue.Rangersi postanowili ruszyć na pomoc marynarzom.
I' m not a RangerNie jestem Rangerem
And Commander Nebula approved a robot ranger?I Dowódca Nebula pochwala Strażnika robota?
" All rangers to mission briefing room. "" Wszyscy Straznicy, do pokoju odpraw. "
You are the Ranger who kills my people?Jesteś komandosem, który zabija ludzi?
A single ranger could undermine Zurg' s evil operation from withinPojedynczy Strażnik mógłby podkopać całą operację Zurg`a od wewnątrz
I know you' re Airborne Rangers, but that was ridiculous!Wiem, żeś z desantu powietrznego, ale to było niedorzeczne
The reason for the attack on the rangersPrzyczyny napaści
pin point dropping of rangerspunktowego zrzutu komandosów
I was a RangerByłem rangerem
I don' t like the Lone RangerNie lubię Lone Rangera
I' m not a RangerNie, jestem pilotem
This is Ranger ‧, we' re on siteTu Ranger ‧.Jesteśmy na miejscu
If you want to find somebody, call the rangersJeśli chce pan kogoś odnaleźć, niech się pan skontaktuje ze strażnikami
The Unimind has been captured... and we' ve got a ranger downUnimind został schwytany... i Rannego Strażnika
The rangers find your family?Strażnicy znaleźli pańską rodzinę?
You two rump rangers couldn' t wait five minutes?Nie możecie się powstrzymać nawet ‧- ciu minut?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32184 zdań frazy Power Rangers: S.P.D.Znalezione w 15,909 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.