Tłumaczenia na język polski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "Power Rangers: S.P.D" w słowniku angielski polski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Power Rangers: S.P.D.Power Rangers S.P.D.

Przykładowe zdania z "Power Rangers: S.P.D", pamięć tłumaczeniowa

add example
The man who can wield the power of this sword...... can summon to him an army more deadly than any that walks this earth.Put aside the RangerCzłowiek, władający tym mieczem...... może przyzwać najstraszliwszą armię, o jakiej kiedykolwiek słyszano
Looking like a project power ranger... chasing me all over this placeWyglądała jak jeden z Power Rangers... śledząc mnie prawie do domu
Financially legal aspects of the functioning of forest ranger for example Rangerfinansowo - prawne aspekty funkcjonowania nadleśnictwa na przykładzie nadleśnictwa dobieszyn
I keep tellin ' them no bucket of bolts can stand up to a real rangerWciąż im powtarzam, że żadne wiadro gwożdzi nie może równać się prawdziwemu Strażnikowi
And then there was the forest ranger,...... the organist and the bartenderBył jeszcze ten leśniczy...... organista i barman
If Zurg had taken over... every mind on Star Command, well... that means we' re the only Space Rangers leftJeżeli Zurg przejał... kontrolę nad każdym umysłem W Centrum, wygląda na to... że jesteśmy jedynymi Strażnikami Którzy pozostali
That changes the death toll to ‧: five Texas Rangers, eight police officers, three civilians... and one hostage: bank teller and mother of four, Gloria HillNa liście ofiar jest już ‧ osób:‧ rangerów, ‧ policjantów, ‧ cywilów oraz zakładniczka, kasjerka, matka ‧ dzieci, Gloria Hill
Big old Texas Ranger waves his gun at us...... and we just welcome him like he was one of our ownWielki strażnik prawa z Teksasu wymachuje do nas strzelbą... a my go przyjmujemy, jakby był jednym z nas.Buck, dawaj aparat
You cannot think that this Ranger will ever sit upon the throne of GondorNie myślisz chyba, że ten strażnik zasiądzie kiedyś na tronie Gondoru
The rangers are in rout with the imager, but we also have a security issueRangerzy zajmują się tym wizjerem, ale mamy też problem z bezpieczeństwem
This " One Riot, One Ranger " shit won' t fly when I slap a subpoena on your deskPrzestaniecie się migać, kiedy rzucę ci wezwanie na biurko
Since the ‧s, Rangers have led the way in every major confrontation... in which the United States has been involvedOd ‧ wieku stoją na pierwszej linii walk toczonych przez USA.Jesteście godni tego dziedzictwa
Rangers flipped him over to identify himStrażnicy odwrócili ciało, żeby go zidentyfikować
The ranger that found the kids literally swept everything into a picnic blanket.All we have are the Wing Walker printsStrażnik, który ich znalazł, wszystko posprzątał./ Wszystko, co mamy,/ to odciski Wing Walkerów
He wants the Lone RangerOn chce Lone Rangera
I could call the forest rangers first...... and...... tell them that we' re coming....... so that...... they could start searching for us in case we didn' t make itMogę zadzwonić do straży...... i...... powiedzieć im, że nadjeżdżamy....... więc...... oni zaczną nas szukać gdybyśmy mieli kłopoty
And I gave you a really nice eulogy. " He was not only a great ranger, but a great friend. "A ja dałem ci naprawdę pożądną pochwałę. " Był nie tylko wielkim Strażnikiem, ale wielkim przyjacielem. "
I' d have become a Ranger if they said my partner would look like youDla takiej partnerki zostałbym Rangersem
That' s spooky.You see, I used the Unimind to link your fellow rangers to my evilTo jest dziwne. widzisz, użyłem Unimind, by podłączyć twoich kolegów Strazników z moim Złem
The mystical forest ranger, Officer StanislavskyStrażnik baśniowego lasu, Oficer Stanislavsky
I wish God's speed and protection for the Irish Rangers and all the soldiers who are there, in their difficult task.Życzę irlandzkim komandosom i wszystkim żołnierzom, którzy tam są, boskiej szybkości i ochrony w wykonywaniu ich trudnego zadania.
The Lone Ranger to the rescueWybawilas mnie z opresji
He' s one of them Rangerspodróżują po pustkowiach
Or what, Ranger Rick?Bo co, harcerzyku?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32184 zdań frazy Power Rangers: S.P.D.Znalezione w 23,786 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.