wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • format zarządzany   
     
    A file system used to create CDs and DVDs. Discs created using the Mastered format are more likely to be compatible with older computers, but an additional step is required to burn the collection of files to the disc.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (59)

aggR-PCR: + (positie) (master regulatory gene of Vir-plasmid genes)aggR-PCR: + (dodatni) (nadrzędny gen regulujący geny plazmidowe vir)
Annals of the Four MastersKroniki Czterech Mistrzów
bee-master; pszczelarz
Canada MastersRogers Cup
Candidate MasterKandydat na mistrza FIDE
Chief Master Corporal
Cincinnati MastersWestern & Southern Financial Group Masters & Women’s Open
Damon Knight Memorial Grand Master AwardDamon Knight Memorial Grand Master Award
dancing-mastertancmistrz
deputy Master of the Horsepodkoniuszy
Design MasterWzorzec projektowania
European Master's in Translationeuropejskie studia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych
Grand Masters of the Teutonic KnightsWielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego
Hamburg MastersMasters Series Hamburg
He-Man and the Masters of the UniverseHe-Man i Władcy Wszechświata; He-Man
His Master’s VoiceGłos Pana
Indian Wells MastersPacific Life Open
Initial masterwzorzec początkowy
intercompany master planmiędzyfirmowy plan główny
Jack of all trades, master of none
List of Grand Masters of the Knights HospitallerWielcy mistrzowie zakonu joannitów
List of Masters of the HorseKoniuszy Królewski
M-Tel MastersM-Tel Masters
mastergospodarz; państwo; poznać; nadrzędny; linijka; wielki; nauczycielka; okiełznać; master; kapitanat; zawładnąć; pan; ; pani; przełożony; pryncypał; panować; mistrzowski; wyższy; panicz; pracodawca; mistrz; kapitan; kopia-matka; główny; władca; wybijać; magister; wzorzec; majster; opanować; kapitan statku (w kontekście żeglugi); szef; pokonać; kierownik; właściciel; nauczyciel
master air waybillkapitański lotniczy list przewozowy
Master and Commander: The Far Side of the WorldPan i władca: Na krańcu świata
master bill of ladingkonosament kapitański
master boot recordgłówny rekord rozruchowy
master computerkomputer główny
master copykopia główna
Master Data ManagerMaster Data Manager
Master Data ServicesMaster Data Services
Master ExplorerEksplorator wzorców
Master of Arts
Master of Business AdministrationMaster of Business Administration
Master of CeremoniesMaster of Ceremony
Master of Sciencemagister
Master of the HorseMagister equitum; koniuszy wielki; koniuszy
Master of the MintZarządca mennicy
Master of the Order of PreachersGenerałowie zakonu dominikanów
Master of the Royal Huntłowczy nadworny
Master of the WorldPan świata
Master Page GalleryGaleria stron wzorcowych
Master Paul of LevočaMistrz Paweł z Lewoczy
Master-General of the OrdnanceGenerał Artylerii
Masters of Chant Chapter IIMasters of Chant Chapter II
Masters of Chant Chapter IIIMasters of Chant Chapter III
Masters of Chant Chapter IVMasters of Chant Chapter IV
Masters of Chant Chapter VIMasters of Chant Chapter VI
Masters of the UniverseMasters of the Universe
Miami MastersMiami Masters
Monte Carlo MastersMasters Series Monte Carlo
Oxygene: New Master RecordingOxygene 3D
Paris MastersBNP Paribas Masters
Purble MasterMistrz Purble
Rome MastersInternazionali BNL d’Italia
Supercopa MastersCopa Master de Supercopa
Tennis Masters CupTennis Masters Cup
The Master and MargaritaMistrz i Małgorzata

Przykładowe zdania z "Mastered", pamięć tłumaczeniowa

add example
I' m a master at itJestem w tym mistrzem
The Chilean competent authorities shall ensure that a copy of the report of inspection shall be provided to the master of the inspected vessel for retention on board the vessel and to the competent authorities of the flag state of the inspected vesselWłaściwe organy Chile zapewniają, aby kopia sprawozdania z inspekcji przekazywana była kapitanowi statku objętego inspekcją, który przechowuje ją na statku, oraz właściwym organom państwa bandery statku objętego inspekcją
I thought it would be a shame to let all those espressos go to waste while I master the technique, so I thought we could take it as an opportunity to help peopleSzkoda było wylewać kawy zaparzone podczas ćwiczeń.A tak jest okazja, żeby pomóc ludziom
Master, please be my teacherMistrzu, proszę, zostań moim nauczycielem
This document must be completed legibly and signed by the master of the vesselDokument ten musi być czytelnie wypełniony i podpisany przez kapitana statku
It' s my teeth, masterTo moje zęby.- Co?
Young master, what are you doing?Hej, szybciej!
Apollo is master of the sunApollo jest panem słońca
And this is the master bedroomI wierz mi, pasuje.A to jest główna sypialnia
The trial master file shall provide the basis for the audit by the sponsor’s independent auditor and for the inspection by the competent authorityGłówne archiwum badania stanowi podstawę audytu przeprowadzanego przez niezależnego audytora danego sponsora, a także podstawę kontroli ze strony właściwego organu
In the event of a technical failure or non-functioning of the electronic recording and reporting system the master or the owner of the vessel or their representative shall communicate logbook, landing declaration and transhipment data to the competent authorities of the flag Member State in a way established by the flag Member State on a daily basis and no later than ‧.‧ hours even when there are no catchesW przypadku awarii technicznej lub niedziałania systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania kapitan lub właściciel statku, lub ich przedstawiciel przekazuje dane z dziennika połowowego, deklaracji wyładunkowej i przeładunkowej właściwym organom państwa członkowskiego bandery w sposób określony przez państwo członkowskie bandery, codziennie i nie później niż do godziny ‧.‧, nawet jeżeli nie dokonano żadnego połowu
Rick Masters killed himZabił go Rick Masters
MASTER AND DECK DEPARTMENTKAPITAN I SEKCJA POKŁADOWA
A- A- A master ofdaggers?M- mistrzem w rzucaniu sztyletami?
Master’s signaturePodpis kapitana
I' m not looking for a friend.I' m looking for a Jedi masterNie szukam przyjaciela, tylko mistrza Jedi
My true master?Mojego prawdziwego mistrza?
Perseverance is nine tenths of mastering any sportWytrwałość to ‧ % do mistrzostwa w każdym sporcie
a relative of the master of the vessel or other officer serving on the vessel to which the observer is assignedkrewny kapitana statku lub innego oficera pracującego na statku, na który obserwator został przydzielony
MASTER CRAFTSMAN SECTOR (Mester/Meister/Maître), which represents education and training courses concerning skills not covered by Title III, Chapter II, of this DirectiveSEKTOR MISTRZÓW-RZEMIEŚLNIKÓW (Mester/Meister/Maître) odpowiadający kształceniu i szkoleniu w zakresie działalności rzemieślniczej nie objętej tytułem III, rozdział II, niniejszej dyrektywy
Each master list shall consist of one sheet and shall be completed in one or more official languages of the CommunityKażdy główny wykaz mieści się na jednej stronie i jest sporządzony w jednym lub więcej języków urzędowych Wspólnoty
master's signaturePodpis kapitana
Driven by the demand of more-for-less, ICT researchers are involved in a global race focusing on miniaturisation, mastering the convergence of computing, communications and media technologies, including further interoperability between systems and the convergence with other relevant sciences and disciplines, and building systems that are able to learn and evolveKierując się wymaganiem więcej za mniej, naukowcy zajmujący się TIK biorą udział w światowym wyścigu koncentrującym się na miniaturyzacji, doprowadzeniu do konwergencji informatyki, technologii komunikacyjnych i medialnych, w tym większej interoperacyjności systemów, oraz konwergencji z innymi właściwymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi, jak również stworzenie systemów zdolnych do uczenia się i rozwoju
" We are the masters of our enemy" Razem zwyciężamy wroga
NVQ, ONC, HNC, Degree and Masters level coursesUmożliwienie pracownikom zdobycia kwalifikacji zawodowych NVQ (National Vocational Qualifications), ONC (Ordinary National Certificate) i HNC (Higher National Certificate) oraz odbycia studiów licencjackich i magisterskich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5412 zdań frazy Mastered.Znalezione w 3,277 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.