Tłumaczenia na język polski:

  • Love Is   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

I Want to Know What Love IsI Want to Know What Love Is
love is blind; miłość jest ślepa
Love Is BlindnessLove Is Blindness
This Is Not Real LoveThis Is Not Real Love

Przykładowe zdania z "Love Is", pamięć tłumaczeniowa

add example
A brother' s love is a brother' s loveBraterska miłość to... braterska miłość
Thing about cancer is the time it takes...... the toll on the loved onesRak działa bardzo szybko.Ukochani przez to cierpią
I' m trying to explain to you what a simple, powerful thing my love for you isStaram się tylko wyjaśnić jaką prostą, a silną rzeczą jest moja miłość do ciebie
But I must say to you, in all honesty...... as God is my witness, as I am an honest man...... that I have been advised that this suit is prompted solely...... by the king' s vain affection...... and undue love for this woman, Anne BoleynAle muszę wam rzec, z całą szczerością, Bóg mym świadkiem, jako, żem uczciwy człowiek, doradzono mi, że ta sprawa jest wyłącznie przez próżne uczucie króla i przez miłość do niewiasty, Anny Boleyn
Her name is Alice. I swear, I love that girl to deathMa na imię Alice.Kocham ją na zabój
What matters is that I love youKochasz mnie?
But if you read the New Testament... especially some of the Paul stuff in Galatians... jesus was all about the idea that people are transformed... not by being loved, but by the act of loving somebody... no matter how difficult it isAle jeśli poczytasz Nowy Testament szczególnie część Pawła to dowiesz się że Jezus wyznawał ideę transformacji człowieka nie przez bycie kochanym, ale przez akt kochania kogoś bez względu na to jak trudne to jest
Our love is uniqueNasza miłość jest wyjątkowa
What a lovely old gentleman he isPrzemiły starszy pan
Enid) He is the son of a barbarian... but I love him as if he were Edwin' s childJest synem barbarzyńcy... ale kocham go jakby był dzieckiem Edwina
She is a person full of loveJest pełna miłości
I am convinced that an internal conflict is going on within the Islamic world, that is, a conflict between a minority which misappropriates the religious message and the vast majority of Muslims who, I believe, are absolutely peace-loving and want to live in a spirit of peace and tolerance.Uważam za to, że wewnętrzny konflikt trwa w świecie islamu - jest to konflikt pomiędzy mniejszością, która sprzeniewierza religijne przesłanie, a zdecydowaną większością muzułmanów, którzy, w co wierzę, miłują pokój i chcą żyć w duchu pokoju i tolerancji.
< I have experienced it, > she replied. < That is why, > he said, < I especially love the poets. I think verse more tender than prose, and that it moves far more easily to tears. >- Znam to, znam - odparła. - Właśnie dlatego najbardziej lubię poetów. Wiersze są tkliwsze od prozy i łatwiej wyciskają łzy.
I really think is in love with you?To już wiem.Ale czy naprawdę wierzysz, że cię kocha?
My husband is one of the greatest minds in the galaxy and we love each other very muchMój mąż jest jednym z największych umysłów galaktyki i bardzo się kochamy
Marley./ Debby, welcome to our home./ Marley is a spirited dog/ who loves interaction./ We' ve never left him before,/ but we are sure he' il behave.../ just as he does when we' re at homeMarley.Marley./ Debby, witaj w naszym domu./ Marley jest energicznym psem,/ który uwielbia współdziałanie./ Nigdy wcześniej go nie zostawiliśmy,/ ale jesteśmy pewni, że będzie grzeczny.../ tak samo, gdy my jesteśmy w domu
Love is jail, it destroys everything, it can' t lastMiłość to więzienie, zniszczenie wszystkiego, nie jest trwała
So is it possible to love more than once?Więc można kochać więcej niż raz?
I' ve come to accept the only person who' s going to love my paintings is meZaakceptowałem, że tylko ja pokocham moje obrazy
There is nothing I would love moreNiczego nie pragnął bym bardziej
All he has to do is not love himWystarczy, że nie będzie kochał Trevora
Love is the motor of the world, AmeliaJest motorem świata, AmeIio
Having a loving invested mother is the ideal for a child, which we should make every effort to accommodate where a woman wants to be available to her child in those early years.Dla dziecka posiadanie kochającej matki, która poświęca mu czas, jest sytuacją idealną i powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by ją umożliwić, jeśli tylko kobieta chce być z dzieckiem w pierwszych latach jego życia.
The truth is, I love youPrawda jest taka, że cię kocham
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 831836 zdań frazy Love Is.Znalezione w 100,622 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.