Tłumaczenia na język polski:

  • Love Is   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

I Want to Know What Love IsI Want to Know What Love Is
love is blind; miłość jest ślepa
Love Is BlindnessLove Is Blindness
This Is Not Real LoveThis Is Not Real Love

Przykładowe zdania z "Love Is", pamięć tłumaczeniowa

add example
Love is timeless, transcending everything we know, everything we understand and giving us strength and comfort foreverMiłość jest ponadczasowa.Przekracza wszystko, co znamy, wszystko co rozumiemy i na zawsze daje nam siłę i pokrzepienie
Is it real love or you' re just having fun?Tak, bardzo.To prawdziwa miłość czy tylko się zabawiacie?
I think the same is true about loveTak samo jest z miłością
Is love... part of a plan?Czy miłość jest częścią planu?
" Love is a real live wire" Miłość dodaje mi energii
Love is like godMiłość jest jak Bóg
Oh!Love is so funny. Isn' t it?Samotna i dowcipna
Who was the girl I saw crying? > < Davis’s secretary. Her name is Cynthia. Apparently he was in love with her. >Kim była ta płacząca dziewczyna? – Sekretarką Davisa. Ma na imię Cynthia. Najwyraźniej był w niej zakochany.
I don' t know what this is, but I love it!Nie wiem co to jest, ale uwielbiam to!
What is your dream of love?Co to?Love' s Young Dream?
Mr President, first of all, I would like to say that it is lovely it is to see Mr Dimas back.Panie przewodniczący! Na początku chciałabym powiedzieć, że dobrze znowu widzieć pana komisarza Dimasa.
If the people we love are stolen from us... the way to have them live on is to never stop loving themJeśli odbiera się nam tych, których kochamy możemy przedłużyć im życie tylko nadal ich kochając
When neither one of us is around, she loves RingGdy nie ma nas obu, to kocha Ringa
And her true love for him is expressed in her desperate attempts to erase herself, to swallow poison or whatever, just to clear the space, because she guesses that he wants thisA jej prawdziwa miłość do niego wyraża się w jej desperackich próbach zniszczenia siebie, połknięcia trucizny, czegokolwiek, by oczyścić z siebie przestrzeń, bo odgaduje, że on tego właśnie chce
A brother' s love is a brother' s loveBraterska miłość to... braterska miłość
For spring is loveBo wiosna to miłość
This is not Lucy, the sister you lovedTo nie jest Lucy, pańska ukochana siostra
My whole life is passing me by, and I don' t have anyone to loveTo jest śmieszne!Moje całe życie przechodzi obok mnie a ja nie mam nikogo kogo mogłabym kochać
What bothers me is I' ve got a noodge for a son./ Why did I even try?Mom love/ being first lady so much that/ as long as she had a nice fur to wear/ she was capable of looking pass to anythingNurtuje mnie tylko to, że muszę wychować syna./ Po co nawet próbowałem?/ Mama lubiła być pierwszą damą/ Dopóki miała ładne/ futro mogła znieść wszystko
Is there a girl he loves in his village?Czy ma w swojej wsi dziewczynę, którą kocha?
" Come on in, chaps, the war is lovely. "" No dalej, chłopaki, wojna jest świetna. "
Love, that is a dinghyKochaniutka, to jest szalupa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 879707 zdań frazy Love Is.Znalezione w 203,948 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.