Tłumaczenia na język polski:

 
zdrobn. zdrobniale od imienia żeńskiego Jessica
 
A male given name, an American variant of Jesse.
 
A pet form of Janet and Jessica, also used as a formal female given name.
 
(slang) ( with or without capital ) A cowardly person, especially a man; an effeminate man.

Przykładowe zdania z "Jessie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jessie, come here, boy!Jessie, chodź tutaj!
Jessie and me and Adam did a fancy burglaryJessie, ja i Adam zrobiliśmy ciekawy skok
Jessie, she misses daddy tooJessie, jej też brakuje taty
My most interesting friend is Jessie.Najciekawszym z moich przyjaciół jest Jessie.
Jessie' s marshalling the sheepJessie prowadzi owce
I love you, JessieKocham cię, Jessie
What should we talk about now, Miss Jessie?O czym teraz porozmawiamy?
Take care, JessieTrzymaj się, Jessie
What are you, Sally Jessy Raphael?Co ty, Mariusz Max Kolonko?!
Jessie...- No!-... let' s go to bed!Jessie...- Nie!-... chodźmy do łóżka!
See if she' s lying, Steve.- Jessy!Zobacz czy ona nie kłamie, Steve
Come on, JessieChodź, Jessie
No.Come on, JessieChodź, Jessie
She turns to Jessie, ' Isn' t he good at it? 'Ona odwraca się do Jessie i mówi:Prawda, że jest w tym dobry?
Jessie and her husband freezeJessie i jej mąż zdębieli
Look, I met this new chick, this JessiePoznałem nową laskę.Ma na imię Jesse
Is that Jessie McMullen?Czy to Jessie McMullen?
Jessie and I are going to get marriedJessie i ja chcemy się pobrać
The tragic and senseless gun deaths of young people in my region - 15-year-old Jessie James, 11-year-old Rhys Jones and 12-year-old Kamilah Peniston - are a deeply sensitive issue.Tragiczna i bezsensowna śmierć młodych ludzi - 15-letniej Jessie James, 11-letniego Rhysa Jonesa i 12-letniej Kamilah Peniston z ręki rewolwerowca to głęboko wstrząsające wydarzenie.
And she noticed Major Gordon' s interest in JessieI zauważyła, że major Gordon interesuje się Jessie
So Jessie hits the brakes and he says, " Wow, what a score, it' s even got lights. "Jessie przyhamował i powiedział, " Wow ale trafiliśmy, ma nawet lampki. "
If it' s about bail money, Jessie, I' m about tapped outJeśli chodzi opieniądze na kaucję, Jessie jestem spłukany
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 113 zdań frazy Jessie.Znalezione w 0,307 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.