Tłumaczenia na język polski:

  • Gmina Parysów   

Przykładowe zdania z "Gmina Parysów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Administrative unit's debt by way of illustration of a gmina Dębe WielkieZadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Dębe Wielkie
Influence of fund of european union on development -economic socially (on example gmina Korycin)Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy (np. gminy Korycin)
Rural tax as source of revenue of gmina.Podatek rolny jako źródło dochodu gminy
Three-dimensional incame disparities of the budgets of gminas of the grudziadzki administratire distriect in the years 2001-2007Przestrzenne zróżnicowania dochodów budżetu gmin powiatu grudziądzkiego w latach 2001-2007
Self-government of the Pomorskie Voivodeship , Poviat of Człuchów , Poviat of Kwidzyn , Poviat of Puck , Poviat of Wejherowo , City of Sopot , City of Gdynia , City of Słupsk , City of Gdańsk , The Pomeranian Association of Rural Communities , Municipal Gmina of Lębork , Municipal Gmina of Łeba , Gmina of Pelplin , City and Gmina of Sztum , Municipal Gmina of Tczew , Municipal Gmina of Władysła wowo , The University of Gdańsk , Medical University of Gdańsk , Pomerania Development Agency .Regionalnego Województwa Pomorskiego : władze samorządowe województwa pomorskiego , powiat cz łuchowski , powiat kwidzyński , powiat pucki , powiat wejherowski , miasto Sopot , miasto Gdynia , miasto Słupsk , miasto Gdańsk , Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich , gmina miejska Lębork , gmina miejska Łeba , gmina Pelplin , miasto i gmina Sztum , gmina miejska Tczew , gmina miejska Władysławowo , Uniwersytet Gdański , Akademia Medyczna w Gdańsku , Agencja Rozwoju Pomorza .
Motor vehicles tax as a source of income of gmina.Podatek od środków transportowych jako źródło dochodu gminy.
Promotion as instrument of territorial marketing on example of gmina KorycinPromocja jako narzędzie marketingu terytorialnego na przykładzie Gminy Korycin
Tax Incomes of Local Self-Government Units as a Form of Financing the Gmina (Commune)Dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego jako forma finansowania gminy
The rationale and the conditions behind the construction of the effective model of the commune financial management – the case of Gmina Pawłosiów."Przesłanki i warunki skonstruowania efektywnego modelu zarządzania finansami gminy (na przykładzie Gminy Pawłosiów)"
Financing environmental tasks on a municipal level: An examination of the Gmina Jadów case study.Finansowanie zadań środowiskowych w gminach na przykładzie gminy Jadów.
The European Funds as the management instrument of local development for example Gmina MońkiFundusze unijne jako instrument zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie Gminy Mońki
European Union funds as a source of financing investment projects of local government units on the example of Gmina Dobre in radziejowski district.Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Dobre w powiecie radziejowskim
Residential additions in gmina in years 2005-2007Dodatki mieszkaniowe w Gminie Płock w latach 2005-2007
Winning of financial fund on realization of task of gmina in range of environmental protection in years on example of city 2005-2009 and gminas SerockPozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań gminy w zakresie ochrony środowiska w latach 2005-2009 na przykładzie miasta i gminy Serock
Analysis of the municipal budget as an example city and gminas Dobrzyń nad WisłąAnaliza budżetu gminy na przykładzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
The influence of commune investments on local development. Analysis on the example of Gmina Puck between 2009 and 2011.Wpływ inwestycji gminnych na rozwój lokalny. Analiza na przykładzie wiejskiej Gminy Puck w latach 2009-2011.
Entreprise and system of financial enterprise on example of evolution in gmina GainPrzedsiębiorczość i system finansowy przedsiębiorstw na przykładzie rozwoju w gminie Gąbin
Third Sector Organisations in Gmina PluznicaOrganizacje trzeciego sektora w Gminie Płużnica
Functioning of charge adiacenckich in the area of Gmina CelestynówFunkcjonowania opłat adiacenckich na terenie Gminy Celestynów
The strategic planning as the instrument of managing the local development on the example of the gmina ŚniadowoPlanowanie strategiczne jako instrument zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie gminy Śniadowo
The development of libraries and cultural life in the area of Gmina Leżajsk.Rozwój bibliotek i życia kulturalnego na terenie Gminy Leżajsk
e-public office, or informatization of public administration on example of gmina długołękae-urząd, czyli informatyzacja administracji publicznej na przykładzie gminy długołęka.
"The social aspects of tourism on the rural areas using the example of the gmina Pomiechówek"Społeczne aspekty turystyki na terenach wiejskich na przykładzie gminy Pomiechówek
Assessment centre as a component of effective motivating proccess on the basis of Gmina RadziejówOcena pracowników w systemie motywowania na przykładzie Urzędu Gminy w Radziejowie
Management of EU-funded projects and its impact on Regional Development Strategy for Gmina Kozienice during the 2004-2006 and 2007-2010 peroid.Zarządzanie projektami unijnymi w realizacji strategii rozwoju lokalnego na przykładzie Gminy Kozienice w okresie programowania 2004 -2006 oraz w latach 2007 - 2010
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 177 zdań frazy Gmina Parysów.Znalezione w 0,237 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.