Tłumaczenia na język polski:

  • Garfield   
     
    Garfield (film)

Przykładowe zdania z "Garfield: The Movie", pamięć tłumaczeniowa

add example
As you know, tomorrow' s talent show will be judged, and the winner' s comic strip will be placed in the coveted top position on the comics page./ The Garfield comic strip has enjoyed quite a long run on top, but will it prevail again?Jak wiecie, jutrzejszy pokaz talentów będzie oceniany, i zwycięski numer znajdzie się na szczytowej pozycji na stronie komiksowej.Komiks z Garfieldem jest już na topie dość długo, ale czy i tym razem zwycięży?
And now, some opening remarks from this year' s master of ceremonies and the perennial winner of Fun Fest, please welcome GarfieldTeraz kilka słów na początek od tegorocznego mistrza ceremonii i wieloletniego zwycięzcy Festynu Humoru, powitajmy Garfielda
Our next act, the one and only Garfield!Nasz następny numer i najwspanialszy Garfield!
And Elliot Garfield was the stinky!A tym śmierdzielem był Elliot Garfield
Reporting live from the scene, Chris GarfieldMówi nasz reporter z miejsca zdarzenia Chris Garfield
" However, Elliot Garfield made a splendid wicked witch of the north! "Jednakże Elliot Garfield stworzył świetną postać Złej Czarownicy z Północy "!
The Times said, " Elliot Garfield researched Richard illTimes napisał
What the fuck did you do to Garfield?Co do cholery zrobiłas z Garfield' em?
Well, there' s this movie and it kind of reminds me of your song... or your song kind of reminds me of the movie but... hearing it kind of makes me want to go to the movie againPuszczają film, gdzie jest podobna piosenka do twojej... albo twoja przypomina mi tamtą... kiedy ją słucham, mam ochotę zobaczyć ten film
The artistic part: Movie posters with a folder inspired by cinematography related to the period of PRL; the theoretical part: The portrait in the polish movie poster from the years 1954-1987Część artystyczna: Plakaty filmowe wraz z folderem inspirowane kinematografią związaną z okresem PRL-u; część teoretyczna: Portret w polskim plakacie filmowym z lat 1954-1987
„Supression of the elements in the polish version of subtitles of the movie „Le Placard” and in version voice over of the movie „Le diner des cons”Pomijanie elementów w wersji polskiej podpisów filmu „Le Placard” oraz w wersji lektorskiej filmu „Le diner des cons”
The universal values and American symbols found in the movie Cars. Practical application of the movie fragments in the EFL classroomUniwersalne wartości oraz symbole kultury amerykańskiej w filmie Cars. Praktyczne zastosowanie fragmentów filmu podczas lekcji z uczniami uczącymi się języka angielskiego jako obcego
Does the screenplay die in the movie? About differences between the screenplay and the movie with Andrei Tarkovsky'sCzy scenariusz umiera w filmie? O różnicach między scenariuszem a obrazem filmowym na przykładzie "Ofiarowania" Andrieja Tarkowskiego.
Taiping Rebelion- historical reality and the movie fiction (exampled by Peter Chan movie - The warlords)Powstanie Taipingów-prawda historyczna a film (na przykładzie filmu Petera Chana-The warlords)
Around "The Piano Teacher". Michael Haneke's movie in the context of feminist studies and Austrian literature and movies of settlementWokół "Pianistki". Film Michaela Hanekego w kontekscie badań feministycznych i austriackiego nurtu rozliczeniowego.
" During the movie, yes.When the movie' s over, ' You fucking bitch. " ' Why am I still with you?" A po filmie: > > Pieprzona zdziro! < < ". " > > Po co z tobą jestem?
Characteristics to be collected for individuals having used the Internet in the last three months for downloading and/or listening to music and/or downloading and/or watching movies, short films or video files and/or using peer-to-peer file sharing for exchanging movies, music, video files and/or using podcast service to automatically receive audio or video files of interestCechy charakterystyczne, które należy gromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do pobierania i/lub słuchania muzyki i/lub pobierania i/lub oglądania filmów (również krótkich) lub plików wideo i/lub do wymiany plików (filmów, muzyki, nagrań wideo) w połączeniach peer-to-peer i/lub do automatycznego odbierania plików audio lub wideo o określonej tematyce przez podcast
Well, there is a week every year that the Park Theater plays a different black- and- white movie every day, and Brian used to take off work and pull Harper out of school, and they' d both play hooky together and see one of these black- and- white movies, so that' s where I found baby Hitchcock over hereWięc w każdym roku jest tydzień... kino gra codziennie inny czarno- biały film.I Brian wychodził z pracy, brał Harper ze szkoły... oboje szli na wagary by zobaczyć te czarno- białe filmy. I tam znalazłem małą Hitchcock
He' s obsessed with the movie business, specifically movie memorabiliaPrzemysł filmowy to jego obsesja, a szczególnie pamiątki z filmów
"Silent revolution. Commercials in the selected movie magazines during silent movie period."Niema rewolucja. Reklama w wybranych czasopismach filmowych okresu kina niemego."
So, I saw this movie the other night on cable- This black and white movieOglądałam niedawno film w TV, czarno biały
How to „infect” with the movie - Films marketed with viral movie campaignsPozytywna strona wirusa, czyli jak "zarazić" filmem - marketing wirusowy w filmowych kampaniach promocyjnych
You' re beautiful.Beautiful in a way that makes me remember...... old- time movie stars like the ones in Brooks ' moviesI jesteś piękna, piękna na sposób, który przypomina mi dawne gwiazdy kina, wiesz, jak w filmach Brooksa
But, like, if I' m going out or if I' m going to a movie,like I gotta go to a movie uptown, I' il take the trainAle jak idę do kina, jadę pociągiem
< My God, if those are not Maltesers! > < You know Maltesers? > Daintry asked. < Haven’t tasted one for donkey’s years. Always bought them at the movies when I was a kid. Taste wonderful. There’s no movie house around here surely? >– Boże mój, czy to są maltesery!? – wykrzyknął nagle Buffy. – Zna pan maltesery? – zainteresował się Daintry. – Nie jadłem ich od lat. W dzieciństwie zawsze je kupowałem w kinie. Bardzo smaczne. Jest tu gdzieś w pobliżu kino?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3259588 zdań frazy Garfield: The Movie.Znalezione w 289,098 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.