Tłumaczenia na język polski:

  • Oko obserwatora   
     
    Eye of the Beholder (film)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

beauty is in the eye of the beholder

Przykładowe zdania z "Eye of the Beholder", pamięć tłumaczeniowa

add example
Is beauty is the eye of the beholder? Unreal image of a woman as an advertising strategy adopted by Polish cosmetics producers.Piękno leży w oku patrzącego? Nierzeczywisty wizerunek kobiet w reklamie jako strategia reklamowa kosmetyków polskich marek
So, I guess, what I' m trying to say is that the perfect woman is is pretty much in the eye of the beholderWięc, jak sądzę, próbuję powiedzieć, że idealna kobieta... powstaje w oku widza
Haven' t you ever heard the phrase " Beauty is in the eye of the beholder "?Nie.Nie znasz powiedzenia:,, Piękno tkwi w oku patrzącego,,?
A largesse universal, like the sun... his liberal eye doth give to everyone, thawing cold fear... that mean and gentle all... behold, as may unworthiness define, a little touch of Harry in the nightOko jego szczodrze, niby słońce, obdziela wszystkich, dławiąc zimną trwogę.Więc cała szlachta i lud pospolity mogą z Henrykiem zetknąć się tej nocy
Beauty is altogether in the eye of the beholder.Piękno tkwi w oczach patrzącego.
Pretty is in the eye of the beholderPatrzący widzi tylko urodę
Ridiculous is in the eye of the beholder, MajorGrecy, Syjamczycy, Etiopczycy, Turcy
The most common side effects with Lucentis (seen in more than ‧ in ‧ patients) are increased intraocular pressure (pressure within the eye), headache, vitritis (inflammation in the eye), vitreous detachment (separation of the fluid in the eye from the back of the eye), retinal haemorrhage (bleeding at the back of the eye), visual disturbance, eye pain, vitreous floaters (spots in the vision), conjunctival haemorrhage (bleeding at the front of the eye), eye irritation, sensation of a foreign body in the eye, increased lacrimation (tear production), blepharitis (inflammation of the eyelids), dry eye, ocular hyperaemia (red eye), eye pruritis (itching), arthralgia (joint pain) and nasopharyngitis (inflammation of the nose and throatNajczęstszymi działaniami niepożądanymi preparatu Lucentis (obserwowanymi u ponad ‧ pacjenta na ‧) są: podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, ból głowy, zapalenie ciała szklistego (zapalenie oka), odłączenie ciała szklistego (oddzielenie płynu w oku od tylnej części oka), krwotok siatkówkowy (krwawienie z tyłu oka), zaburzenia widzenia, ból oczu, męty w ciele szklistym (plamki w polu widzenia), wylew spojówkowy (krwawienie z przodu oka), podrażnienie oczu, uczucie obcego ciała w oku, zwiększone łzawienie, zapalenie powiek, suchość oka, przekrwienie gałki ocznej (czerwone oczy), świąd oczu (swędzenie), ból stawów i zapalenie górnych dróg oddechowych (zapalenie nosa i krtani
Effects in the eye: inflammation inside the eye, eye pain or swelling, eye irritation, eye discharge, sensitivity to light, blurred, reduced or abnormal vision, dry eye, itchy eye, increased tear production, abnormal or decreased eye sensation; eyelid abnormality, irritation, itching, redness, pain, swelling or crusting; discolouration of the eyelashes, increased or decreased growth or number of eyelashes, changes in the colour of the irisDziałania ze strony oka: stan zapalny wewnątrz oka, ból lub obrzęk oka, podrażnienie oka, wydzielina z oka, wrażliwość na światło, niewyraźne, ograniczone lub nieprawidłowe widzenie, suchość oka, świąd oka, zwiększone wytwarzanie łez, nieprawidłowe lub osłabione czucie w oku, nieprawidłowości w obrębie powiek, podrażnienie, świąd, zaczerwienienie, ból, obrzęk lub grudki, przebarwienia rzęs, zwiększony lub osłabiony wzrost rzęs lub ich gęstość, zmiana zabarwienia tęczówki
That’ s in the eye to beholderZależy jak na to spojrzeć
Common side effects (‧ to ‧ users in ‧) Effects in the eye: blurred vision, eye irritation, eye pain, eye discharge, itchy eye, dry eye, abnormal eye sensation, redness of the eye, eyelid itching, redness, or swellingObjawy ze strony oczu: niewyraźne widzenie; podrażnienie oka, ból oka, wydzielina z oka, swędzenie oka, suchość oka, nietypowe odczucia w oku, zaczerwienienie oka, świąd powiek, zaczerwienienie lub obrzęk
The most common side effects with Emadine (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are headache, eye pain, eye irritation, blurred vision, eye pruritus (itchy eye), dry eye, staining of the cornea (the transparent layer in front of the pupil) and conjunctival hyperaemia (increased blood flow to the eye, leading to rednessNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Emadine (obserwowane u ‧ do ‧ pacjentów na ‧) to ból głowy, ból oczu, podrażnienie oka, nieostre widzenie, świąd oka (swędzenie oka), suchość oka, przebarwienie rogówki (przeźroczystej warstwy pokrywającej źrenicę) i przekrwienie spojówek (zwiększony przepływ krwi w oku wywołujący zaczerwienienie
Uncommon side effects (likely to occur in ‧ to ‧ patients in ‧) include: vomiting,, skin rash, bleeding at the back of the eye, eye irritation, bloodshot eyes/red eyes, eye pain, double vision, abnormal sensation in the eye, irregular or rapid heartbeat, muscle pain, feeling sleepy, reduced sense of touch, vertigo, ringing in the ears, nausea, dry mouth, chest pain and feeling tiredNiezbyt częste działania niepożądane (występujące u ‧ na ‧ do ‧ pacjentów) to: wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia
Uncommon side effects (likely to occur in ‧ to ‧ patients in ‧) include: vomiting,, skin rash, bleeding at the back of the eye, eye irritation, bloodshot eyes/red eyes, eye pain, double vision, abnormal sensation in the eye, irregular or rapid heartbeat, muscle pain, feeling sleepy, reduced sense of touch, vertigo, ringing in the ears, nausea, dry mouth, chest pain and feeling tiredNiezbyt częste działania niepożądane (występujące u ‧ na ‧ do ‧ pacjentów) to: wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka ocznych, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia
Common side effects (seen in more than ‧, but less than ‧ in ‧ people taking Vectibix) were: infusion type reactions (which may include signs and symptoms such as chills; and/or pyrexia (fever or high temperature); hypomagnesaemia (low magnesium levels in the blood); hypocalcaemia (low calcium levels in the blood); hypokalaemia (low potassium levels in the blood); dehydration; headache; conjunctivitis (eye inflammation); growth of eyelashes and increased lacrimation (flow of tears); ocular hyperaemia (redness of the eye); dry eye; eye pruritus (itchy eyes); pulmonary embolism (blood clot in the lung); stomatitis (mouth ulcers and cold sores); mucosal inflammation (inflammation of the mouth); dry mouth; onycholysis (loosening of the nails); hypertrichosis (excess hair growth); alopecia (hair loss); nasal drynessCzęste działania niepożądane (występujące u więcej niż ‧, ale mniej niż ‧ na ‧ pacjentów przyjmujących lek) to: • reakcje na infuzję (obejmujące następujące oznaki i objawy: dreszcze i (lub) gorączkę); • hipomagnezemia (zmniejszone stężenie magnezu we krwi); • hipokalcemia (zmniejszone stężenie wapnia we krwi); oraz • hipokaliemia (zmniejszone stężenie potasu we krwi); • odwodnienie; • ból głowy; • zapalenie spojówek (stan zapalny w okolicy oka); nadmierny wzrost rzęs i wzmożone łzawienie; zaczerwienienie oczu; suchość oka; świąd oka (swędzenie oczu); • zator tętnicy płucnej (zablokowanie przez zakrzep naczynia krwionośnego w płucach); • zapalenie jamy ustnej (owrzodzenia ust i opryszczki wargowe); zapalenie błon śluzowych (stan zapalny w obrębie ust); suchość w ustach; • onycholiza (oddzielanie się paznokcia od łożyska); • nadmierne owłosienie; łysienie; • suchość w jamie nosowej
burning, itching, stinging, sensitivity to light, eye pain, sticky eyes, dry eyes, a feeling of something in the eye, small breaks in the surface of the eye with or without inflammation, difficulty in seeing clearly, redness and itching of the eyelids, darkening of the eyelidsuczucie pieczenia, swędzenie, kłujący ból, wrażliwość na światło, ból oka, lepkość oka, suchość oka, uczucie obecności ciała obcego w oku, drobne uszkodzenia na powierzchni oka (z zapaleniem lub bez), utrudnione wyraźne widzenie, zaczerwienienie i swędzenie powiek, ściemnienie powiek
Effects in the eye: blurred, reduced, or abnormal vision, corneal disorder, inflammation or infection of the conjunctiva, eye discharge, eye allergy, sensitivity to light, increased tear production, itchy eye, redness of the eye, eyelid abnormality, itching, redness, swelling, or crusting of the eyelidDziałania dotyczące oka: niewyraźne, ograniczone lub nieprawidłowe widzenie, zaburzenia rogówki, zapalenie lub zakażenie spojówek, wydzielina z oka, alergia oka, nadwrażliwość na światło, zwiększone wytwarzanie łez, świąd oka, zaczerwienienie oka, nieprawidłowości w obrębie powiek, świąd, zaczerwienienie, obrzęk lub grudki na powiekach
This idea of 'catching the eye' of the President is clearly entirely subjective, as the President has an eye, but he does not have a wide and multi-faceted eye like a reptile's, meaning that those who catch his eye are those who catch his eye; the secretarial staff can help a great deal with this.Koncepcja zwracania na siebie uwagi przewodniczącego jest ewidentnie całkowicie subiektywna, ponieważ przewodniczący posiada wzrok, natomiast nie jest to wzrok o tak rozległym polu widzenia i wielu płaszczyznach, jak wzrok gadów, co oznacza, że osoby, które nawiązują kontakt wzrokowy, ten kontakt nawiążą; pracownicy sekretariatu mogą w tym zakresie bardzo wiele pomóc.
In order to discover the rules of society best suited to nations, a superior intelligence beholding all the passions of men without experiencing any of them would be needed. This intelligence would have to be wholly unrelated to our nature, while knowing it through and through; its happiness would have to be independent of us, and yet ready to occupy itself with ours; and lastly, it would have, in the march of time, to look forward to a distant glory, and, working in one century, to be able to enjoy in the next. It would take gods to give men laws.Dla wykrycia najlepszych norm społecznych, odpowiadających narodom, potrzeba wyższej inteligencji, która widziałaby wszystkie namiętności ludzkie, nie odczuwając żadnej z nich; która nie miałaby żadnego związku z naturą naszą, a znała ją jednak do gruntu; której szczęście byłoby niezależne od nas wszystkich, a która mimo to zechciałaby zająć się naszym; która by w końcu, przygotowując sobie w postępie czasów daleką sławę, mogła pracować w jednym wieku, używać zaś (owoców zasługi) w innym. Do nadawania praw ludziom, trzeba by oggów.
The most common side effects with NEVANAC (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are headache, punctate keratitis (spots of inflammation in the cornea, the transparent layer in front of the pupil), eye pain, blurred vision, eye pruritis (itching), dry eye, a sensation of a foreign body in the eyes and crusting at the edge of the eyelidNajczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem preparatu NEVANAC (obserwowanymi u ‧ do ‧ pacjentów na ‧) są bóle głowy, punkcikowate zapalenie rogówki (plamki stanu zapalnego w rogówce – przezroczystej warstwie znajdującej się przed źrenicą), ból oka, nieostre widzenie, świąd (swędzenie) oka, zespół suchego oka, uczucie ciała obcego w oczach i zasychająca wydzielina na krawędziach powiek
That said, the texts before us are an exercise in stating the obvious: they reassert the concept of mutual recognition; they bow to the mania for labelling - which is termed marking - with the CE logo, its approved dimensions and sanctions for its improper use; and low and behold, 15 years after the dismantling of borders and customs controls, our rapporteur André Brie demands more resources for customs officers.Podsumowując, przedłożone nam teksty są ćwiczeniem w potwierdzaniu oczywistości: ponownie potwierdzają zasadę wzajemnego uznawania; chylą kapelusza przed manią etykietowania - nazywaną oznaczaniem - symbolem CE, jego zatwierdzonymi wymiarami i sankcjami za niewłaściwe wykorzystanie; i oto, ukłońmy się nisko, 15 lat po zniesieniu granic i kontroli celnych nasz sprawozdawca, André Brie, domaga się zwiększenia środków na celników.
The resurgence of the Orthodox Church in Eastern Europe since the fall of the Iron Curtain has truly been a marvel for the world to behold.Odrodzenie się kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej, jakie nastąpiło od opadnięcia żelaznej kurtyny jest doprawdy cudem na skalę światową.
And then one day, lo and behold, she wakes at daybreak and starts to walk, one day she goes, who can tell why, she turns off toward the mountains, goes up through the forest, follows the paths running along the tops of the mountains of Siam.Potem budzi się o świcie i zaczyna maszerować, pewnego dnia wyrusza nie wiadomo po co, idzie na przełaj w stronę gór, przechodzi przez las i idzie dalej, ścieżkami wzdłuż grzbietu łańcucha górskiego Syjamu.
Other side effects reported commonly (seen in less than ‧ in ‧ but more than ‧ in ‧ patients) included: infection under the skin, flu-like symptoms, sinusitis, anaemia, fluid retention, difficulty sleeping, anxiety, migraine, tremor, pins and needles, burning sensation, reduced skin sensation, bleeding at the back of the eye, effects on vision, blurred vision and light sensitivity, effects on colour vision, eye irritation, bloodshot eyes/red eyes, vertigo, bronchitis, nosebleed, runny nose, cough, stuffy nose, stomach inflammation, gastroenteritis, heartburn, piles, abdominal distension, dry mouth, hair loss, redness of the skin, night sweats, muscle aches, back pain and increased body temperatureInne, często zgłaszane (rzadziej niż u ‧ pacjenta na ‧ ale częściej niż u ‧ na ‧) działania niepożądane obejmują: zakażenia podskórne, objawy grypopodobne, zapalenie zatok, niedokrwistość, zatrzymanie płynów, trudności w zasypianiu, lęk, migrena, drżenie, uczucie mrowienia, uczucie rozpalenia, osłabione czucie skórne, krwawienie w tylnej części oka, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, nadwrażliwość na światło, zaburzenia widzenia kolorów, podrażnienie oka, przekrwienie oczu (zaczerwienione oczy), zawroty głowy, zapalenie oskrzeli, krwawienia z nosa, katar, kaszel, zatkany nos, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie żołądka i jelit, zgaga, hemoroidy, wzdęcia, suchość w ustach, łysienie, zaczerwienie skóry, nocne poty, bóle mięśni, ból pleców i wzrost temperatury ciała
The eye irritancy of the plant protection product must be determined, where the formulants are suspected to be eye irritant, except where the micro-organism is eye irritant or where it is likely, as indicated in the test guideline, that severe effects on the eyes may be producedW przypadkach, w których zachodzi podejrzenie, że składniki obojętne powodują podrażnienia oczu, należy ustalić właściwości środka ochrony roślin powodujące podrażnienie oczu, z wyjątkiem przypadku, w którym drobnoustrój powoduje podrażnienie oczu oraz, gdy zgodnie z wytyczną dotyczącą badania, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia ostrych skutków dla oka
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3693271 zdań frazy Eye of the Beholder.Znalezione w 457,242 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.