Tłumaczenia na język polski:

  • Klan Armstrong   

Przykładowe zdania z "Clan Armstrong", pamięć tłumaczeniowa

add example
" When Armstrong gets to the moon, what should he do? "" co jest najważniejszą czynnością? "
Yeah, you' re really onto something now, ArmstrongTeraz jest pan na tropie
My mother was a little armstrongMoja matka była trochę " silnoręka "
When Armstrong emerges from the lunar landing module... he' il activate a small camera here... which will capture pictures of him descending the ladder... and walking on the moonA jak te zdjęcia dotrą na Ziemię?Gołębiem pocztowym
Take Mr. Armstrong' s glassWeź szklankę pana Armstronga
I mean, Duke Ellington or Louis Armstrong orDuke' a Ellingtona, czy Louisa Armstronga albo
First to arrive is Rutle fan Princess MargaretEscorted by her husband Lord Snowdon Tony Armstrong JonesPierwsza nadjeżdża Rutlefanka- Księżniczka Małgorzata, eskortowana przez męża, Lorda Snowdown, Tony' ego Armstronga Jonesa
The day Armstrong set foot on the moonJak Armstrong stanął na Księżycu
When Armstrong set foot on the moon, he found this candyKiedy Amstrong wylądował na księżycu, znalazł te cukierki
There are other names in the Armstrong household that I cannot recallJakieś inne nazwiska służby domowej Armstrongów, których nie mogę sobie przypomnieć?
So you see, Mr. Armstrong, cycling is universally popularWięc widzi pan, panie Armstrong, kolarstwo generalnie jest popularne
First Hill, then Conlon, Armstrong, Richardson... confessed to the bombingNajpierw Hill, potem Conlon, Armstrong, i Richardson... przyznali się do bombardowania
Armstrong Medical Hospital, formerly known as the Arthur Ferrey medical wingSzpital Medyczny Armstronga, znany wcześniej jako Skrzydło Medyczne Arthur Ferrey' a
You and Armstrong never would have found herTy i Armstrong nigdy byście jej nie znaleźli
Then I guess I have to be satisfied...... with being the Neil Armstrong of the bunchW takim wypadku muszę się zadowolić byciem Neilem Armstrongiem w tej bandzie
Jumpin' Jack Armstrong!Pierce, you can' t send a bill to the U. S. ArmyPrzy okazji załatwiłem ci dwie koszule z zaopatrzenia oficerskiego
Armstrong:[ On radio ] Stand byJestem w gotowości
Your first time, Mr. Armstrong?To pierwszy raz, panie Armstrong?
You all right there, Armstrong?Jak się miewasz, Armstrong?
Mr. Allen, I' m Inspector Bill ArmstrongJestem Inspektor Bill Armstrong
Daniel had bought the old Armstrong department storesDaniel kupił stare magazyny Armstronga
In 1969 the American Neil Armstrong was the first man to walk on the moon; the Voyager missions, launched in 1977, have left the solar system, meaning that astronomers will be able to discuss not only the outer reaches of our galaxy but the outskirts of the whole of the visible universe.Amerykanin Neil Armstrong był pierwszym człowiekiem, który stanął na księżycu; misje Voyagera, rozpoczęte w roku 1977, sięgnęły poza układ słoneczny, co oznacza, że astronomowie będą w stanie poznać nie tylko przestrzeń kosmiczną należącą do naszej galaktyki, lecz również krańce całego widocznego wszechświata.
Keep your eyes open, ArmstrongNiech pan uważa, Armstrong
Thank you, Mr. ArmstrongDziękuję, Panie Armstrong
In the words of Neil Armstrong, it would be a small step for European funds, but a giant leap for the European economy.Mówiąc słowami Neila Armstronga, byłby to mały krok dla europejskich funduszy, ale ogromny krok dla europejskiej gospodarki.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 285 zdań frazy Clan Armstrong.Znalezione w 0,756 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.