Tłumaczenia na język polski:

  • Klan Armstrong   

Przykładowe zdania z "Clan Armstrong", pamięć tłumaczeniowa

add example
Action brought on ‧ May ‧ by Dypna Mc Sweeney and Pauline Armstrong against the Commission of the European CommunitiesSkarga wniesiona w dniu ‧ maja ‧ r. przez Dypnę Mc Sweeney i Pauline Armstrong przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
In the words of Neil Armstrong, it would be a small step for European funds, but a giant leap for the European economy.Mówiąc słowami Neila Armstronga, byłby to mały krok dla europejskich funduszy, ale ogromny krok dla europejskiej gospodarki.
In a matter of minutes.... astronauts Armstrong and Aldrin... will attempt to land on the surface of the moonA więc to kwestia minut, do momentu, kiedy Neil Armstrong i Buzz Aldrin wylądują na Księżycu
You got a busy afternoon lined up, Mr. ArmstrongMa pan napięte plany na popołudnie
Armstrong, you keep Sullivan aliveArmstrong, musi pan wstrzymać egzekucję Sullivana
" When Armstrong gets to the moon, what should he do? "" co jest najważniejszą czynnością? "
First Hill, then Conlon, Armstrong, Richardson... confessed to the bombingNajpierw Hill, potem Conlon, Armstrong, i Richardson... przyznali się do bombardowania
The headstrongs married the armstrongs and that' s why darkies were bornUparty poślubił silnoręką i dlatego rodzą się ciemniaki
Armstrong:[ On radio ] Stand byJestem w gotowości
I' m Dr. Armstrong, director of the hospitalJestem dr Armstrong, dyrektor szpitala
You should see your face, Armstrong!Szkoda, że nie możesz się zobaczyć!
From Mr. Armstrong' s officeZ biura Armstronga
Was that Armstrong?Są dwie główne stacje antenowe
I mean, Duke Ellington or Louis Armstrong orDuke' a Ellingtona, czy Louisa Armstronga albo
So you see, Mr. Armstrong, cycling is universally popularWięc widzi pan, panie Armstrong, kolarstwo generalnie jest popularne
You and Armstrong never would have found herTy i Armstrong nigdy byście jej nie znaleźli
Yeah, you' re really onto something now, ArmstrongTeraz jest pan na tropie
Case T-‧/‧: Action brought on ‧ May ‧ by Dypna Mc Sweeney and Pauline Armstrong against the Commission of the European CommunitiesSprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ maja ‧ r. przez Dypnę Mc Sweeney i Pauline Armstrong przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
You' re a desperate man, ArmstrongJesteś zdesperowany, Armstrong
When Armstrong emerges from the lunar landing module... he' il activate a small camera here... which will capture pictures of him descending the ladder... and walking on the moonA jak te zdjęcia dotrą na Ziemię?Gołębiem pocztowym
Armstrong was the first man to reach the moon.Armstrong był pierwszym człowiekiem, który dotarł na Księżyc.
The day Armstrong set foot on the moonJak Armstrong stanął na Księżycu
You and Armstrong never would have found herCheri Jo Bates była prezentem.Dałem ci ją
Varieties of Všestarská cibule grown: Radar, Armstrong, Hyskin, Sedona, Hybelle, Sturon, Baldito, Narvito, Canto, Takmar, Takstar, Wellington, Viktory, Profit, FestivalUprawiane odmiany cebuli všestarskiej: Radar, Armstrong, Hyskin, Sedona, Hybelle, Sturon, Baldito, Narvito, Canto, Takmar, Takstar, Wellington, Viktory, Profit, Festival
In 1969 the American Neil Armstrong was the first man to walk on the moon; the Voyager missions, launched in 1977, have left the solar system, meaning that astronomers will be able to discuss not only the outer reaches of our galaxy but the outskirts of the whole of the visible universe.Amerykanin Neil Armstrong był pierwszym człowiekiem, który stanął na księżycu; misje Voyagera, rozpoczęte w roku 1977, sięgnęły poza układ słoneczny, co oznacza, że astronomowie będą w stanie poznać nie tylko przestrzeń kosmiczną należącą do naszej galaktyki, lecz również krańce całego widocznego wszechświata.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 283 zdań frazy Clan Armstrong.Znalezione w 3,327 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.