Tłumaczenia na język polski:

  • American pit bull terrier   
     
    kynol. kynologia rasa gładkowłosych psów o muskularnym ciele i silnym, zaciętym charakterze teriera;

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

American Pit Bull TerrierAmerican Pit Bull Terrier

Przykładowe zdania z "American pit bull terrier", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pit bull can be the right man' s best friend...... and the wrong man' s worst enemyDla jednego będzie przyjacielem... a dla innego wrogiem
Get that pit bull off my ass and I' il forget the Pelican theory a whileProszę zdjąć ze mnie ten bufor, a na chwilę zapomnę o Raporcie
That mean- ass looking pit bull that your mama and daddy brought out and piled into their van this morningTen cholerny pitbull, którego przywieźli twoi rodzice i przypięli rano do vana
I' ve seen it, but not like this, pit- bull madAle nie tym razem
Gordon Joe lost a limb to a pit bullGordonowi pit bull odgryzł kończynę
It got into a fight with a pit bullWalczył z pitbullem
You' re worse than a pit bullJesteś gorszy niż pitbull
Something for sleeping pills, or maybe a trained pit bull?Coś na zakup proszków nasennych, albo szkolonego pit bulla?
Do you set a place at your dinner table for your pit bulls?Czy pozwalasz swoim pitbullom jeść z tobą kolację przy jednym stole?
Yeah.- This guy' s got shrubbery shaped like pit bullsKoleś ma krzewy przycięte na wzór pitbullów
Like pit bullsNa przykład pit bull
You like a pit bull with that little pink thing hanging outJesteś jak pit bull z wiszącym różowym czymś
And once they were sure the bomb was on the inside of Barrio ‧, and that it wasn' t going anywhere, they got their best pit- bull to set it in motionJak tylko upewnili się, że bomba jest w ‧ dzielnicy, wezwali ciebie, żebyś uaktywnił bombę, rozumiesz?
" Cape Cod " Cartner...... Scotty " Scotch and soda " Sonnenberg...... Paul " Putting- on- the- Rich " Richardson...... Jackie " Jambalaya " Jackson...... Paul " Poodle " Johnson...... Marky " Pit Bull " Phillips, Ollie " Octopus " Givens...... John " Cranky " Olinger...... Sammy " Sloppy Seconds " Woods, Jeremiah " Crusher " Adams...... Howie " Gringo " Givens...... Adam " Lazy " Greenwood" Półwyspiarz " Cartner...... Scotty " Szkocka z wodą " Sonnenberg...... Paul " Pozujący- na- bogacza " Richardson...... Jackie " Jambalaya " Jackson...... Paul " Pudel " Johnson...... Marky " Pit Bull " Phillips, Ollie " Ośmiornica " Givens...... John " Drażliwiec " Olinger...... Sammy " Zawsze drugi " Woods, Jeremiah " Łamacz " Adams...... Howie " Gringo " Givens...... Adam " Leniwy " Greenwood
I gotta hand it to Rodriguez, he' s a pit bullRodriguez to pit bull
Your pit bull has killed a Wisconsin state trooperTwój pit bull zabił policjanta z Wisconsin.No, cóż
She came out looking like a pit- bull chew toyWygląda teraz jak gryzak dla pitbulla
EU banana import policies had recently been the subject of a decade-long row at the World Trade Organisation, pitting the EU against several Latin American banana producers and the US.Polityka UE w zakresie importu bananów była przedmiotem trwającego dziesięć lat konfliktu w ramach WTO, przeciwstawiającego Unii Europejskiej kilka latynoamerykańskich krajów produkujących banany oraz Stany Zjednoczone.
The Geneva Agreement will not put an end to the trade war that pits us, in fact, against the United States, since, at the same time as it was selling off the banana sector in Europe and in the ACP countries, in exchange for the legal disputes at the WTO being dropped, the Commission was negotiating even more advantageous agreements with a handful of Central and South American countries.Porozumienie genewskie nie zakończy wojny toczącej się między nami a - w istocie - Stanami Zjednoczonymi, ponieważ w chwili, kiedy przehandlowywaliśmy sektor bananów w Europie i krajach AKP w zamian za rezygnację ze sporów prawnych na forum WTO, Komisja negocjowała jeszcze korzystniejsze porozumienia z wieloma krajami Ameryki Środkowej i Południowej.
The top of this one is similar to the Head Case level. Trap the enemy to the right near the top of the ladder. Run down the ladder part way and get him to fall into the first of the pits. You will need to repeat this a few times. Now you must get the enemy into the pit at the far bottom left, so that you can run over him as you get the gold from inside the beetle. Trap the enemy at the end of the row of bricks under the beetle 's antennae. Stand on his head, dig right and drop down. Step right, dig left and trap him again as he runs in after you. Run down to the left, dig the brick to the right of the pit and trap him again. Collect the nugget, dig left and escape left onto the concrete. As the enemy climbs out he will fall into the pitSzczyt ten jest podobny do Kwestii Głowy. Złap wroga po prawejblisko szczytu drabiny. Podążaj na dół drabiną aby wróg spadł do pierwszego dołu. Będziesz potrzebował powtórzyć to kilka razy. Teraz musisz złapać wroga do dołu na dole daleko po prawej, możesz przejść obok niego jak zbierzesz złoto w środku żuka. Uwięź wroga na końcu rzędu cegieł pod antenami żuka. Stań na jego głowie, kop z prawej i skocz. Krok w prawo, kop z lewej i złap go ponownie kiedy będzie biegł za Tobą. Biegnij w lewo na dół, wykop cegłę na prawo od dołu i ponownie złap go w pułapkę. Zbierz sztabki złota, kop na lewo i wyjdź z lewej na beton. Gdy wróg zacznie się wspinać na zewnątrz powinien spaść w dół
What is she, a terrier?Co to jest, terier?
So I called the Dorothea Hotel, and Fiona owned a terrier named OttoZadzwoniłam do Hotelu Dorothea, Fiona posiadała teriera o imieniu Otto
Uh, yeah, the Tongan terrierTak, to Tongan terrier
I believe he' s a Yorkshire terrier, My Lord.... rather than able statesmenMyślę, że to terrier z hrabstwa York, mój panie./... niż umiejętny polityk
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7123 zdań frazy American pit bull terrier.Znalezione w 18,237 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.