Tłumaczenia na język polski:

  • Borsuk amerykański   

Przykładowe zdania z "American Badger", pamięć tłumaczeniowa

add example
Badger got bustedZłapali Badgera
I want a big Badger yellChcemy Borsuka!
Badger, listenBadger, posłuchaj
It' s the Badger Milk girlTo dziewczyna od Borsuczego Mleka
You badger me to forgive you in three daysNo powiedz co chciałaś powiedzieć
Defence is badgeringObrona dręczy świadka
AS Soon aS you Stop badgering me and you get back to your work... you' ‧ be happy to See that the phone recordS indicate that I did, in fact... try to caII Mr. ParkerGdy tylko panowie przestaną mnie dręczyć i zajmą się pracą, szybko zauważą na billingach, że jednak próbowałem dodzwonić się do pana Parkera
A " badger " gets a fellow into bed with a girl...... then robs his pockets while they' re on the goBorsuk rai facetowi dziewczynę, a potem czyści mu kieszenie
The Badger Milk girlDziewczyna borsuczego mleka
The badger-spread disease was first discovered on the day he was due to leave on a two-week holiday last June, and he has since lost 64 of his 82-strong herd.Ta przenoszona przez borsuki choroba została wykryta po raz pierwszy w dniu, w którym miał on - w czerwcu ubiegłego roku - wyjechać na dwutygodniowy urlop, a od tego czasu stracił 64 zwierzęta ze stada liczącego 82 sztuk.
If I find you' ve been out with Badger again, IZnowu byłeś gdzieś z Borsukiem?
Copper, he’ s chasin ’ a badgerCooper, on ściga borsuka
The Badger doesn' t like newspaper menBadger nie lubi pismaków
Preventative and eradication of tuberculosis in cattle by reducing the number of badgers infected with TBZapobieganie i wyeliminowanie gruźlicy bydła poprzez zmniejszenie liczby borsuków zarażonych gruźlicą
Oh!Well, those aren' t badgersTo nie Borsuki
Your cousin Badger, remember?Dla twojego kuzyna Badgera, pamiętasz?
No, no, it ain’ t a badgerNie, to nie żaden borsuk
You cried because a badger bit its tail offPłakałaś kiedy borsuk odgryzł mu kawałek ogona
A " badger " gets a fellow into bed with a girl...... then robs his pockets while they' re on the goBorsuk, zaciągał bogatą dziewczynę do łóżka, po czym penetrował jej kieszenie, gdy spała
Badger, Meles meles!Borsuk!Meles Meles!
The diversity of insects in the diet of badger (Meles meles) in Norway.Zróżnicowanie owadów w pokarmie borsuka (Meles meles) w Norwegii.
It' s the Badger MilkTo borsucze mleko
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6022 zdań frazy American Badger.Znalezione w 5,539 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.