Tłumaczenia na język polski:

  • opryskiwacz   
  • strzykawka   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (4)

Spritzestrzykawka; ; opryskiwacz; zastrzyk; sikawka; szpryca
spritzentryskać; skrapiać; spryskać; sikać; natryskiwać; bluzgać; spryskiwać; wstrzykiwać; zbryzgać; opryskać; zastrzykiwać; chlustać; opryskiwać; pryskać; bryzgać; opryskiwanie; strzykać; kropić; rozpylanie
Spritzenoprysk; śmigus; tryśnięcie
Spritzerbryzg

Przykładowe zdania z "spritze", pamięć tłumaczeniowa

add example
Befestigen Sie das Luer-Verbindungsstück des Needle-Pro-Systems mit einer einfachen Drehbewegung im Uhrzeigersinn an der SpritzePołączyć końcówkę urządzenia Needle-Pro typu luer ze strzykawką delikatnym ruchem obrotowym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
Spritzen oder Sprühen mit Luftfahrzeugen die Anwendung von Pestiziden von einem Luftfahrzeug (Flugzeug oder Hubschrauber) ausoprysk z powietrza oznacza każdą aplikację pestycydów za pomocą statku powietrznego (samolotu lub śmigłowca
Öffnen Sie die vorgefüllte Spritze durch Brechen des Verschlusssiegels, und entfernen Sie die weiße Kappe zusammen mit dem Gummieinsatz im InnernOtworzyć strzykawkę z rozpuszczalnikiem, łamiąc plombę w miejscu zamknięcia i zdjąć białą nakrywkę razem ze znajdującą się we wnętrzu nakrywką gumową
Sonden, Spritzen und andere Geräte, die zur Herstellung einer Suspension aus dem Inhalt von Advagraf Kapseln verwendet werden, dürfen kein PVC enthaltenSystemy łączące, strzykawki i inny sprzęt stosowany do przygotowania zawiesiny z produktu Advagraf nie powinny zawierać PCW
Falls Sie einen Durchstechflaschen-Adapter verwenden, kippen Sie die Spritze zur Seite, um Sie von der Durchstechflasche zu trennenW przypadku użycia łącznika, przechylić strzykawkę by odłączyć ją od fiolki
Halten Sie die Spritze mit der Nadel nach oben und klopfen Sie leicht an die Spritze, um mögliche Luftblasen nach oben zu bringen; drücken Sie den Kolben, bis die Luft aus der Spritze ist und nur die Puregon Lösung in der Spritze ist (gNastępnie, trzymając strzykawkę igłą do góry, należy delikatnie popukać w ścianki strzykawki w celu przesunięcia pęcherzyków powietrza do szczytu strzykawki, a następnie naciskać tłok aż powietrze zostanie usunięte, a w strzykawce znajduje się jedynie roztwór leku Puregon (g
Durchstechflaschen + ‧ Fertig-spritzen + ‧ Nadelnfiolek + ‧ ampułko-strzykawek + ‧ igieł
Überprüfen Sie, dass die Spitze der Nadel in Liprolog eingetaucht ist und ziehen Sie die korrek-te Dosis in die Spritze aufPo sprawdzeniu, że koniec igły znajduje się w roztworze Liprolog, pobrać odpowiednią dawkę do strzykawki
lch lass mich nicht spritzenNie chcę być kłuty
Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen, sich selbst zu spritzen, wenn Ihnen dies nicht gezeigt wurdePod żadnym pozorem nie wolno podejmować próby samodzielnego wstrzyknięcia leku przed odbyciem szkolenia
Wenn eine weitere Dosis erforderlich ist, benutzen Sie eine weitere Spritze mit Produkt, welche wie oben beschrieben vorbereitet wurdeJeśli konieczne jest podanie kolejnej dawki, użyć nowej strzykawki, przygotowując preparat zgodnie z powyższą instrukcją
Darauf achten, dass sich keine Luft in der Spritze befindet.Nadel nach oben richten und Luft herausdrückenSprawdzić, czy w strzykawce nie pozostało powietrze (skierować igłę do góry i wycisnąć powietrze
Die gesamte Menge des rekonstituierten Impfstoffs wird wieder in die Spritze aufgezogen und vollständig verimpftTą samą strzykawką pobrać całą zawartość odtworzonej szczepionki z fiolki i wstrzyknąć całą objętość
Pro Dosis (‧ ml) (Spritze mit ‧ DosisJedna dawka ‧ ml (ampułkostrzykawka jednodawkowa) zawiera
Falls Sie eine Mischkanüle verwenden, schrauben Sie diese fest auf die SpritzeW przypadku użycia igły należy ją przykręcić do strzykawki
Entsorgen Sie Spritze, Kanülen und nicht verwendete Suspension sachgerechtStrzykawkę, igły i niezużytą zawiesinę należy usunąć w odpowiedni sposób
Stecken Sie die Spritze in die Rekonstitutionshilfe und spritzen Sie die ‧ ml Lösungsmittel in die Durchstechflasche mit Rapilysin ‧ UPołączyć strzykawkę z nakłuwaczem i wprowadzić ‧ ml rozpuszczalnika do fiolki preparatu Rapilysin ‧ jednostek
Entsorgen Sie nach der Anwendung die Spritze und nicht verwendete LösungPo użyciu wyrzucić strzykawkę i niewykorzystaną ilość roztworu
Halten Sie die Spritze am Schaft fest und nehmen Sie vorsichtig die Kappe von der Nadel ab, ohne zu drehenTrzymając tłok strzykawki delikatnie zdjąć osłonkę igły bez obracania nią
Durchstechflasche + ‧ Durchstechflasche + ‧ Matrix + ‧ Spritzen + ‧ Nadelnfiolka + ‧ fiolka + ‧ podłoże + ‧ strzykawki + ‧ igły
Nur nach der Fütterung mit Kolostrum oder Milch oder Milchaustauscher verabreichen, und dabei entweder eine Spritze oder ein anderes geeignetes Hilfsmittel für die orale Verabreichung verwendenPreparat należy stosować wyłącznie po podaniu siary, mleka lub preparatu mlekozastępczego, przy użyciu strzykawki, bądź innego, odpowiedniego urządzenia do podawania doustnego
Pergoveris kann mit Follitropin alfa gemischt und in derselben Spritze verabreicht werdenProdukt Pergoveris może być rozpuszczany z folitropiną alfa i podawany w jednym wstrzyknięciu
Ziehen Sie die Nadel aus der Durchstechflasche und kontrollieren Sie, ob sich Luftblasen in der Spritze befindenWyjąć igłę z fiolki i sprawdzić, czy w strzykawce nie ma bąbelków powietrza
Schritt ‧-Vorbereitung der Spritze Für die Anwendung von Puregon sollten sterile Einmalspritzen und Nadeln verwendet werdenKrok ‧ – przygotowanie strzykawki Do podawania leku Puregon należy stosować sterylne jednorazowe strzykawki i igły
Halten Sie die Spritze mit der Nadel nach oben, um zu prüfen, ob sich Luftblasen in der Spritze befindenTrzymając strzykawkę z igłą skierowaną do góry należy sprawdzić, czy w strzykawce znajdują się pęcherzyki powietrza
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1261 zdań frazy spritze.Znalezione w 0,988 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.