Tłumaczenia na język polski:

  • opryskiwacz   
  • strzykawka   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (4)

Spritzestrzykawka; ; opryskiwacz; zastrzyk; sikawka; szpryca
spritzentryskać; skrapiać; spryskać; sikać; natryskiwać; bluzgać; spryskiwać; wstrzykiwać; zbryzgać; opryskać; zastrzykiwać; chlustać; opryskiwać; pryskać; bryzgać; opryskiwanie; strzykać; kropić; rozpylanie
Spritzenoprysk; śmigus; tryśnięcie
Spritzerbryzg

Przykładowe zdania z "spritze", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nachdem sich das Pulver aufgelöst hat, ziehen Sie die Lösung wieder in die Spritze aufKiedy proszek się rozpuści, należy nabrać roztwór do strzykawki
Ziehen Sie mit der verbleibenden Spritze und Nadel aus dem Kit ‧ ml Lösungsmittel auf und lösen Sie das Dibotermin alfa in seiner Durchstechflasche aufUżywając pozostałej strzykawki i igły z zestawu, rozpuścić diboterminę alfa zawartą w fiolce za pomocą ‧, ‧ ml rozpuszczalnika
Es darf nicht mehr als eine Dosis pro Spritze angewendet werdenZ jednej ampułko-strzykawki nie należy podawać więcej niż jedną dawkę
Epoetin alfa HEXAL ‧ I.E./‧ ml Injektionslösung in einer Fertigspritze Die Spritzen enthalten ‧ ml (‧ I.E.) LösungEpoetin alfa HEXAL ‧ j. m./‧ ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Strzykawki zawierają ‧ ml (‧ j. m.) roztworu
Schritt ‧-Entfernen der Spritze Ziehen Sie die Spritze rasch heraus und drücken Sie einen Desinfektionstupfer auf die InjektionsstelleKrok ‧ – usunięcie strzykawki Po wykonaniu wstrzyknięcia strzykawkę należy szybko wyciągnąć, a miejsce wstrzyknięcia ucisnąć gazikiem nasączonym substancją odkażającą
Entsorgen Sie Spritze, Kanülen und nicht verwendete Suspension sachgerechtStrzykawkę, igły i niezużytą zawiesinę należy usunąć w odpowiedni sposób
Entnehmen Sie der Durchstechflasche das entsprechende Volumen von Caelyx mit einer sterilen SpritzePobrać odpowiednią objętość preparatu Caelyx do jałowej strzykawki
Setzen Sie den Nadelschutz wieder auf und legen Sie die Spritze mit der Nadel auf eine flache OberflächePonownie włożyć osłonę na igłę i odłożyć strzykawkę z igłą na płaską powierzchnię
Spritze und Filter mit der Kanüle verbindenPrzyłączyć kaniulę do strzykawki z filtrem
Halten Sie die Spritze mit der Nadel nach oben und klopfen Sie leicht an die Spritze, um mögliche Luftblasen nach oben zu bringen; drücken Sie den Kolben, bis die Luft aus der Spritze ist und nur die Puregon Lösung in der Spritze ist (gNastępnie, trzymając strzykawkę igłą do góry, należy delikatnie popukać w ścianki strzykawki w celu przesunięcia pęcherzyków powietrza do szczytu strzykawki, a następnie naciskać tłok aż powietrze zostanie usunięte, a w strzykawce znajduje się jedynie roztwór leku Puregon (g
Diese Injektion sollte nicht in derselben Spritze mit anderen Arzneimitteln gemischt werdenZastrzyk ten nie może być mieszany w tej samej strzykawce z jakimikolwiek innymi lekami
Zusammenstellungen bestehend aus Spielsachen in Form von Spritz- und Modelliermassenförmchen sowie anderen Waren wie Farbe in Tuben oder Töpfchen, Modelliermassen, Stiften und Kreidenzestawy składające się z zabawek w postaci foremek wtryskowych i foremek do past modelarskich wraz z innymi przedmiotami, takimi jak farby w tubkach lub tabletkach, pasty modelarskie, ołówki i kredy
Halten Sie die Spritze leicht schräg, die Durchstechflasche nach unten gerichtetTrzymać strzykawkę nieznacznie pochyloną z fiolką skierowaną na dół
Sonden, Spritzen und andere Geräte, die zur Herstellung einer Suspension aus dem Inhalt von Advagraf Kapseln verwendet werden, dürfen kein PVC enthaltenSystemy łączące, strzykawki i inny sprzęt stosowany do przygotowania zawiesiny z produktu Advagraf nie powinny zawierać PCW
Zur Packung gehört ein Filter mit Luer-Lock Anschlüssen für Spritze und KanüleDo opakowania dołączony jest filtr łącznikowy z końcówkami typu Luer, przeznaczony do umieszczenia pomiędzy strzykawką i kaniulą
Injizieren Sie nun in der gleichen Art und Weise Luft in die Liprolog-Flasche, aber ziehen Sie die Spritze nicht herausNastępnie wstrzyknąć powietrze do fiolki z lekiem Liprolog w ten sam sposób, nie wyjmując jednak igły
Pergoveris darf nicht mit anderen Arzneimitteln gemischt in derselben Spritze gegeben werden; ausgenommen davon ist Follitropin alfa, wenn es Ihnen von Ihrem behandelnden Arzt verschrieben wurdeLek Pergoveris nie może być podawany w mieszaninie z innymi lekami w jednym wstrzyknięciu, za wyjątkiem lutropiny alfa, jeżeli jest to zgodne z zaleceniem lekarza prowadzącego
Wenn ich diesen intravenösen Zugang habe, wieso brauch ich auch noch Spritzen?Skoro dostałem kroplówkę, dlaczego potrzebuję zastrzyków?
Wegen des möglichen Risikos einer mikrobiellen Kontaminierung sind Biograstim-Spritzen nur zum Einmalgebrauch bestimmtZ uwagi na możliwe ryzyko zanieczyszczeń mikrobiologicznych, strzykawki z preparatem Biograstim przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego użytku
Diese Injektion sollte nicht in derselben Spritze oder Durchstechflasche mit einem anderen Arzneimittel gemischt werdenLeku nie wolno mieszać w tej samej strzykawce lub fiolce z żadnymi innymi lekami
Ziehen Sie die Nadelschutzkappe von der Spritze und entsorgen Sie sieNależy zdjąć nasadkę igły ze strzykawki i wyrzucić
Halten Sie die Durchstechflasche mit der einen Hand und die Spritze mit der anderen Hand fest und drehen Sie beides von unten nach obenTrzymając fiolkę mocno w jednej ręce, a strzykawkę w drugiej, obrócić całość do góry dnem
Aber ich will weder Tabletten noch Spritzen noch sonst wasNie biorę żadnych pigułek, zastrzyków, niczego
Ziehen Sie die Spritze mit der Nadel aus der Durchstechflasche herausWyjąć strzykawkę z igłą do przygotowywania zawiesiny z fiolki
normalerweise beschränkt auf außergewöhnliche Fälle bei sehr giftigen Stoffen und Zubereitungen, wenn vor eventuellen Spritzern gewarnt werden soll und die Stoffe und Zubereitungen leicht von der Haut absorbiert werden könnenzwykle ograniczone do wyjątkowych przypadków dla bardzo toksycznych i toksycznych substancji i preparatów, w przypadku gdy istnieje ryzyko opryskania i są one prawdopodobnie łatwo absorbowane przez skórę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1261 zdań frazy spritze.Znalezione w 1,458 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.