Tłumaczenia na język polski:

  • lokalizować   
  • sytuować   
  • umiejscawiać   
  • umiejscowić   
  • zlokalizować   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "lokalisieren", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rückverfolgbarkeit die Möglichkeit, das Organ in jeder Phase von der Spende bis zur Transplantation oder Entsorgung zu lokalisieren und zu identifizieren, einschließlich der Möglichkeitidentyfikacja oznacza zdolność do umiejscowienia i zidentyfikowania narządu na każdym etapie procesu, od dawstwa do przeszczepienia lub utylizacji narządu, w tym zdolność do
Darüber hinaus stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die landwirtschaftlichen Parzellen zuverlässig identifiziert werden und verlangen unter anderem, dass die Sammelanträge Angaben enthalten oder ihnen Unterlagen beigefügt sind, die von der zuständigen Behörde näher festgelegt werden und mit deren Hilfe sich die einzelnen landwirtschaftlichen Parzellen lokalisieren und vermessen lassenPaństwa członkowskie zapewniają ponadto wiarygodny sposób identyfikacji działek rolnych, a w szczególności wymagają złożenia pojedynczego wniosku zawierającego szczegółowe dane lub wraz z określonymi przez właściwe organy dokumentami, umożliwiającymi lokalizację oraz pomiar każdej działki rolnej
Wir fordern auch die Implementierung technologischer Sicherheitsmaßnahmen: Gewichtskontrollen in Häfen, verbesserte Befestigungsvorrichtungen und Stapelstrategien und angemessene Markierungen, um die Container bei Verlust zu lokalisieren, wobei die Ortung eine der vom Galileo-Projekt potenziell ermöglichten Dienstleistungen ist.Domagamy się również wprowadzenia w życie technicznych środków bezpieczeństwa: kontroli masy w portach, udoskonalonego sprzętu do mocowania i lepszych metod ustawiania kontenerów oraz odpowiednich oznaczeń, które pozwolą na zlokalizowanie kontenerów w razie ich utraty, przy czym identyfikowalność jest jedną z usług, które może potencjalnie zapewnić projekt Galileo.
Frühzeitiges Erkennen und Lokalisieren von technischen und betrieblichen Störungen sowie außergewöhnlichen Ereignissen und gegebenenfalls Überprüfen von Wagen auf Schäden und Mängel, Schützen des Zuges und Herbeirufen von HilfeRozpoznawanie i identyfikowanie usterek technicznych i eksploatacyjnych i wydarzeń nadzwyczajnych w odpowiednim czasie oraz, w razie potrzeby, sprawdzanie wagonów osobowych i towarowych w celu wykrycia uszkodzeń i defektów, zabezpieczenie pociągu i wzywanie pomocy
Bei allen Patienten mit einem Tumor in der Nähe einer wichtigen neurologischen Funktion sollten entweder prä-oder intraoperativ Maßnahmen ergriffen werden, um diese Funktion im Hinblick auf den Tumor zu lokalisieren und sichere Resektionsabstände zu wahrenU wszystkich pacjentów z guzem w pobliżu ośrodków ważnych czynności neurologicznych należy stosować metody przedoperacyjne lub okołooperacyjne w celu zlokalizowania takiego miejsca względem guza, w celu zachowania bezpiecznej odległości
Wenn diesen das Reisen in andere Staaten erleichtert wird, wird es viel schwieriger werden, die Echtheit ihres Status zu überprüfen und noch schwieriger sie zu lokalisieren, wenn man herausfindet, dass ihr Status nicht echt ist.Jeśli takim osobom ułatwimy swobodne przemieszczanie się do innych państw, trudno będzie sprawdzić ich prawdziwy status, a jeszcze trudniej je zlokalizować, jeżeli ich status okaże się nieprawdziwy.
Um eine Unregelmäßigkeit des Rollmaterials erkennen und lokalisieren, diese melden und die Bedingungen für die Wiederaufnahme des Betriebs festlegen sowie- in bestimmten Fällen- Maßnahmen ergreifen zu können, muss er Folgendes kennenAby wykryć i zlokalizować nieprawidłowości występujące w taborze, zgłosić je i ustalić, co jest potrzebne do ich naprawy, a także, w pewnych przypadkach, podjąć działania, maszynista musi być obeznany
Ich würde daher gerne Ihren Standpunkt zu der Idee hören, ob dies etwas ist, auf das Sie hin arbeiten möchten - was mich betrifft, wir könnten eine solche Behörde leicht in Malta oder Frankreich lokalisieren, falls das dem Prozess helfen würde.Dlatego też chciałabym usłyszeć panów zdanie na temat tej koncepcji, dowiedzieć się, nad czym chcielibyście pracować, Ze swej strony mogę powiedzieć, że możemy bez trudu znaleźć miejsce dla takiej agencji na Malcie albo we Francji, jeśli pomogłoby to w realizacji przedsięwzięcia.
Um Unregelmäßigkeiten an Fahrzeugen zu erkennen und zu lokalisieren, diese zu melden und festzulegen, welche Reparaturarbeiten erforderlich sind, sowie in bestimmten Fällen selbst Maßnahmen zu ergreifen, muss der Triebfahrzeugführer Folgendes kennenAby wykryć i zlokalizować nieprawidłowości występujące w taborze, zgłosić je i ustalić, co jest potrzebne do ich naprawy, a także, w określonych przypadkach, podjąć działania, maszynista musi być obeznany z
Nur unsere Hybriden können ihn lokalisierenTylko hybryda może je zlokalizować
Lokalisieren Sie die Injektionsstelle, reinigen Sie diese mit einem Alkoholtupfer und desinfizieren nach Anweisung Ihres ArztesOkreślić miejsce wstrzyknięcia, oczyścić skórę za pomocą gazika nasączonego alkoholem i przygotować miejsce wkłucia zgodnie z zasadami antyseptyki, zgodnie z zaleceniem lekarza
Gleichzeitig ist es wichtig, die tatsächlichen Ausgaben mit denen im Haushaltsplan für das Jahr 2011 veranschlagten detailliert zu vergleichen und die Gründe für wesentliche Abweichungen genau zu lokalisieren.Równocześnie należy szczegółowo porównać rzeczywiste wydatki z wydatkami przewidzianymi w budżecie na rok 2011 i dokładnie ustalić przyczyny znacznych odchyleń.
Alle benötigten Systemdateien sind Teil der & kde;-Standard-Systemdateien (kdelibs). Das & kde;-Basispaket (kdebase) muss ebenfalls installiert sein, um das Programm zu lokalisieren (z.B. Datum und Uhrzeitformat. & korganizer; selbst ist im kdepim-Paket. Alle diese Pakete befinden sich auf der kde;-InternetseiteWszystkie wymagane biblioteki są częścią standardowych bibliotek & kde; (kdelibs). Podstawowy pakiet & kde; (kdebase) musi być także zainstalowany, aby móc zmieniać ustawienia lokalizacyjne, takie jak format daty i czasu. Sam & korganizer; znajduje się w pakiecie kdepim. Wszystkie pakiety można znaleźć na stronie domowej & kde
Wir sollten die Störung lokalisierenNaprawdę myślę, że powinniśmy spróbować natychmiast to zlokalizować
Mit der Richtlinie ‧/‧/EG des Rates wurde im Einzelnen festgelegt, welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten treffen müssen, um den Schadorganismus zu lokalisieren und das Ausmaß seiner Verbreitung zu ermitteln, sein Auftreten und seine Verschleppung zu verhindern und ihn, soweit er tatsächlich festgestellt wird, im Interesse der Tilgung zu bekämpfen und seine Ausbreitung zu verhütenDyrektywa ‧/‧/WE ustanowiła szczegółowe środki do podjęcia przez państwa członkowskie przeciwko organizmowi dla jego zlokalizowania i określenia zasięgu jego występowania; niedopuszczenia do jej wystąpienia i rozprzestrzeniania się oraz – w przypadku stwierdzenia obecności tego organizmu – zabezpieczenia przed jego rozprzestrzenianiem się i jego zniszczenia przez usunięcie roślin z korzeniami
Die Seiten sind absichtlich kompliziert gestaltet, damit die Unternehmen mithilfe spezieller Werkzeuge und Programme auswerten können, welche Interessen die Nutzer haben, um ihnen dann Produkte zu verkaufen, oder damit die Sicherheitsbehörden die Nutzer später aus anderen Gründen lokalisieren können.Strony internetowe są tak zaprojektowane, aby były skomplikowane, by spółki stosując specjalne narzędzia i oprogramowanie mogły następnie odkryć zainteresowania użytkowników i sprzedać im produkty lub aby organy bezpieczeństwa mogły następnie zlokalizować użytkowników dla innych celów.
Um das System zu verbessern und Seuchenausbrüche genauer lokalisieren zu können, ist die Angabe von Längen-und Breitengraden vorzusehenW celu poprawy systemu konieczne jest umożliwienie dokładniejszej lokalizacji ognisk poprzez odniesienie się do długości i szerokości geograficznych
Darüber hinaus stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die landwirtschaftlichen Parzellen zuverlässig identifiziert werden. Zu diesem Zweck verlangen sie unter anderem, dass die Sammelanträge Angaben enthalten oder ihnen Unterlagen beigefügt sind, die von der zuständigen Behörde näher festgelegt werden und mit deren Hilfe sich die einzelnen landwirtschaftlichen Parzellen lokalisieren und vermessen lassenPonadto Państwa Członkowskie zapewnią wiarygodny sposób identyfikacji działek rolnych, a w szczególności będą wymagały złożenia pojedynczego szczegółowego wniosku lub dostarczenia dokumentów określonych przez właściwe władze, które umożliwią zlokalizowanie oraz zmierzenie każdej działki rolnej
SCINTIMUN sollte bei Erwachsenen eingesetzt werden, um Infektionen oder entzündliche Läsionen zu lokalisieren und festzustellen, ob sich im Knochenmark Metastasen angesiedelt habenPreparat SCINTIMUN miał być stosowany u osób dorosłych do lokalizowania zmian zakaźnych lub zapalnych, jak również w celu wykrywania ewentualnych przerzutów w szpiku kostnym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy lokalisieren.Znalezione w 0,706 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.