wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • golnąć   
  • odchylać   
  • pochylanie   
  • pochylić   
  • przechylić   
  • przechył   
  • przewrócić   
  • wychylić   
  • wywracać   
  • wywrócić   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

Kippeszlug; pet; cygaro; niedopałek; niedopałek, pet; wysypisko

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kippen", pamięć tłumaczeniowa

add example
Falls Sie einen Durchstechflaschen-Adapter verwenden, kippen Sie die Spritze zur Seite, um Sie von der Durchstechflasche zu trennenW przypadku użycia łącznika, przechylić strzykawkę by odłączyć ją od fiolki
Horizontal kippenOdwróć poziomo
Alternative Verfahren, bei denen z. B. Hebegerät und/oder Kipp-Plattformen verwendet werden, kann der Hersteller dem Technischen Dienst vorschlagen, der dann entscheidet, ob das Verfahren unter Berücksichtigung seines Genauigkeitsgrad annehmbar istProducent może zaproponować służbie technicznej metody alternatywne z wykorzystaniem na przykład urządzeń podnoszących i/lub tabeli przechyłu, a służba techniczna zadecyduje, czy metoda jest akceptowalna, biorąc pod uwagę jej poziom dokładności
Die Rückenschale ist wieder gegen die Rückenlehne zu kippenprzysunąć z powrotem miednicę oparcia do oparcia siedzenia
Gott sei Dank haben wir KippenDzięki Bogu, że mamy fajki
Dies geschieht am besten durch langsames Kippen (hin und her, mindestens ‧-mal) des Pens in der HandNajlepiej uczynić to delikatnie obracając wstrzykiwacz wzdłuż jego osi (co najmniej dziesięć razy
Dies geschieht am besten durch langsames Kippen (hin und her, mindestens ‧-mal) des Pens in der HandNajlepiej uczynić to delikatnie obracając wkład wzdłuż jego osi (co najmniej dziesięć razy
Ist eine erneute waagerechte Ausrichtung der ‧DH-Einrichtung erforderlich, so ist die Rückenschale nach vom zu kippen und das Verfahren nach Absatz ‧.‧ zu wiederholenJeżeli konieczne jest ponowne wypoziomowanie maszyny ‧ DH, należy obrócić miednicę oparcia do przodu, wypoziomować urządzenie i powtórzyć procedurę z pkt
CPA ‧.‧.‧: Möbel für die Human-, Zahn- und Tiermedizin oder die Chirurgie; Friseurstühle und ähnliche Stühle, mit Schwenk-, Kipp- und Hebevorrichtung; Teile dafürCPA ‧.‧.‧: Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części
Die Grundrechte von Asylbewerbern stehen auf der Kippe, wie auch die Fähigkeit mancher Länder, diesem Migrationsdruck Stand zu halten.Podstawową kwestią są tutaj fundamentalne prawa osób ubiegających się o azyl oraz zdolność określonych państw do stawienia czoła tej presji migracyjnej.
Die Rückenschale ist sorgfältig wieder gegen die Rückenlehne zu kippen, und die beiden Libellen sind auf ihre Nullstellung zu überprüfenOstrożnie przyciągnąć miednicę pleców do oparcia siedzenia i sprawdzić, czy dwie poziomnice alkoholowe znajdują się w pozycji zerowej
Im Nahen Osten darf sich die EU nicht in interne Staatsangelegenheiten ziehen lassen und genau das droht, denn die Balance in Bahrain könnte nur allzu rasch kippen.UE nie może sobie pozwolić na wciągnięcie jej w wewnętrzne sprawy państw Bliskiego Wschodu, a to nam grozi, ponieważ równowaga sił w Bahrajnie może się szybko zmienić.
Kipp-Plattform in der waagerechten Ausgangslageplatforma przechylająca w początkowym ustawieniu poziomym
Ist eine erneute waagerechte Ausrichtung der ‧DH-Einrichtung erforderlich, so ist die Rückenschale nach vorn zu kippen und das Verfahren nach ‧.‧ zu wiederholenJeżeli są niezbędne inne regulacje maszyny ‧-D H, należy obrócić miednicę pleców do przodu, wyrównać i powtórzyć procedurę opisaną w pkt
Die Rückenschale ist sorgfältig wieder gegen die Rückenlehne zu kippen, und die beiden Libellen sind auf ihre Nullstellung zu überprüfenOstrożnie przysunąć z powrotem miednicę oparcia do oparcia siedzenia i sprawdzić, czy dwie poziomnice alkoholowe znajdują się w pozycji zerowej
Die Kommission stellt fest, dass die Bedienungsperson auch Gefahr läuft, von fallenden Stämmen getroffen zu werden, insbesondere, wenn diese durch Kippen der auf dem Fahrgestell angebrachten Ablage entladen werdenKomisja stwierdza, że również operator jest narażony na ryzyko uderzenia padającymi kłodami, w szczególności w trakcie ich rozładunku na podłoże poprzez przechylanie umocowanego na podwoziu kosza
fordert alle Staaten auf, das Übereinkommen von Ottawa zu unterzeichnen und zu ratifizieren, und legt allen EU-Mitgliedstaaten und Vertragsparteien des Übereinkommens von Ottawa nahe, darauf zu beharren, dass jede Mine, die durch die Gegenwart, Nähe oder Berührung einer Person detonieren kann, eine durch das Übereinkommen verbotene Anti-Personenmine ist; weist darauf hin, dass dies ausdrücklich bedeutet, dass Stolperdrähte, Alarmdrähte, Kipp-Zündvorrichtungen, Niedrigdruck-Zündvorrichtungen, Aufhebeschutzvorrichtungen und ähnliche Zündvorrichtungen für Vertragsstaaten des Übereinkommens verboten sindwzywa wszystkie państwa do podpisania i ratyfikowania Konwencji Ottawskiej, wzywa również wszystkie Państwa Członkowskie UE i strony tejże Konwencji do wspierania twierdzenia, że wszelkie miny mogące eksplodować w obecności, bliskości lub też przy kontakcie z osobami są minami przeciwpiechotnymi, zakazanymi przez wspomnianą Konwencję; stwierdza, iż oznacza to, że użycie wyzwalaczy naciągowych i drutowych, zapalników niskociśnieniowych, urządzeń przeciwmanipulacyjnych oraz innych podobnych zapalników jest dla stron Konwencji niedozwolone
Aktivitätsspielzeug, das an einem Gerüst montiert ist, sowie anderem Aktivitätsspielzeug muss gegebenenfalls eine Gebrauchsanweisung beiliegen, in der auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Überprüfung und Wartung der wichtigsten Teile hingewiesen wird (Aufhängung, Befestigung, Verankerung am Boden usw.) und darauf, dass bei Unterlassung solcher Kontrollen Kipp- oder Sturzgefahr bestehen kannDo zabawek ruchowych przymocowanych do belki poprzecznej jak również, odpowiednio, do innych zabawek ruchowych, muszą być dołączone instrukcje zwracające uwagę na potrzebę przeprowadzania okresowych kontroli i konserwacji podstawowych części (zawieszeń, mocowań, zakotwiczeń itd.) oraz wskazujące, że jeżeli kontrole takie nie są przeprowadzane, zabawka może spowodować upadek lub przewrócenie się
Ergaenzend zu den grundlegenden Sicherheits-und Gesundheitsanforderungen unter ‧, ‧ und ‧ müssen Maschinen, von denen durch Hebevorgaenge bedingte Gefahren-vor allem die Gefahr des Herabfallens, Aufprallens oder Kippens von Nutzlasten bei ihrer Befoerderung-ausgehen, so konzipiert und gebaut sein, daß sie den nachstehenden Anforderungen entsprechenW uzupełnieniu do zasadniczych wymogów zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przedstawionych w sekcji ‧ i ‧, maszyny stwarzające zagrożenie związane z podnoszeniem, głównie niebezpieczeństwo upadku ładunku i zderzenia lub niebezpieczeństwo przechyłu podczas podnoszenia, muszą zostać zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych poniżej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 191 zdań frazy kippen.Znalezione w 0,781 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.