wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • golnąć   
  • odchylać   
  • pochylanie   
  • pochylić   
  • przechylić   
  • przechył   
  • przewrócić   
  • wychylić   
  • wywracać   
  • wywrócić   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

Kippeszlug; pet; cygaro; niedopałek; niedopałek, pet; wysypisko

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kippen", pamięć tłumaczeniowa

add example
Die Rückenschale ist sorgfältig wieder gegen die Rückenlehne zu kippen, und die beiden Libellen sind auf ihre Nullstellung zu überprüfenOstrożnie przyciągnąć miednicę pleców z powrotem do oparcia siedzenia i sprawdzić, czy dwie poziomnice alkoholowe znajdują się w pozycji zerowej
Dies geschieht am besten durch langsames Kippen (hin und her, mindestens ‧-mal) der Patrone in der HandNajlepiej uczynić to delikatnie obracając wkład wzdłuż jego osi (co najmniej dziesięć razy
Ist eine erneute waagerechte Ausrichtung der ‧DH-Einrichtung erforderlich, so ist die Rückenschale nach vorn zu kippen und das Verfahren gemäß Absatz ‧.‧ zu wiederholenJeżeli są niezbędne inne regulacje maszyny ‧-D H, należy obrócić płytę pleców do przodu, wyrównać i powtórzyć procedurę opisaną w pkt
Ergaenzend zu den grundlegenden Sicherheits-und Gesundheitsanforderungen unter ‧, ‧ und ‧ müssen Maschinen, von denen durch Hebevorgaenge bedingte Gefahren-vor allem die Gefahr des Herabfallens, Aufprallens oder Kippens von Nutzlasten bei ihrer Befoerderung-ausgehen, so konzipiert und gebaut sein, daß sie den nachstehenden Anforderungen entsprechenW uzupełnieniu do zasadniczych wymogów zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przedstawionych w sekcji ‧ i ‧, maszyny stwarzające zagrożenie związane z podnoszeniem, głównie niebezpieczeństwo upadku ładunku i zderzenia lub niebezpieczeństwo przechyłu podczas podnoszenia, muszą zostać zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych poniżej
Die Maschine hat folgende Funktionen: Fällen von Bäumen, Entasten, Zerlegen der Stämme, Verladen der Abschnitte in eine auf dem Fahrzeug angebrachte Ablage, Transport der Abschnitte und Ausladen durch Kippen der Ablage auf eine SeiteDo funkcji maszyny zalicza się wycinanie drzew, obcinanie gałęzi, rżnięcie pni na kłody, ładowanie kłód do kosza umocowanego na podwoziu, przewożenie kłód i rozładunek wprost na podłoże poprzez przechylanie kosza na bok
Die Rückenschale ist sorgfältig wieder gegen die Rückenlehne zu kippen, und die beiden Libellen sind auf ihre Nullstellung zu überprüfenOstrożnie przyciągnąć płytę pleców do oparcia siedzenia i sprawdzić, czy dwie poziomnice alkoholowe znajdują się w pozycji zerowej
Wie werden wir für diese Menschen Nahrung erhalten, ohne unsere CO2 -Emissionen zu erhöhen und ohne dass dies das natürliche Gleichgewicht und den Klimawandel zum Kippen bringt?W jaki sposób zdobędziemy dla nich wszystkich żywność bez zwiększania naszych emisji CO2 oraz bez zaburzania w ten sposób naturalnej równowagi i globalnego klimatu?
Bei mobilen Arbeitsmitteln mit mitfahrendem(n) Arbeitnehmer(n) sind unter tatsächlichen Einsatzbedingungen die Risiken aus einem Überrollen oder Kippen des Arbeitsmittels zu begrenzen, und zwarRuchomy sprzęt roboczy, na którym znajdują się pracownicy, musi być tak zaprojektowany, aby, w rzeczywistych warunkach jego użytkowania, ryzyko związane z jego wywróceniem się było ograniczone poprzez
Darum bist du so klein, weil du Kippen klaustDlatego z ciebie takie chuchro
Dies geschieht am besten durch langsames Kippen (hin und her, mindestens ‧-mal) der Patrone in der Handwygląd zawiesiny.Najlepiej uczynić to delikatnie obracając wkład wzdłuż jego osi (co najmniej dziesięć razy
Auswahl & kippen& Pochyl zaznaczenie
Die Räder, die sich nahe der Kippachse befinden, sind mit seitlichen Haltevorrichtungen so zu sichern, dass das Fahrzeug beim Kippen nicht zur Seite wegrutschtNależy zastosować podparcie kół na kołach znajdujących się blisko osi obrotu, uniemożliwiające przesuwanie się pojazdu na boki podczas jego przechylania
Auswahl kippen?Pochylić zaznaczenie?
Horizontal kippenOdwróć poziomo
Falls Sie einen Durchstechflaschen-Adapter verwenden, kippen Sie die Spritze zur Seite, um Sie von der Durchstechflasche zu trennenW przypadku użycia łącznika, przechylić strzykawkę by odłączyć ją od fiolki
Bild & kippen& Pochyl obrazek
Besteht die Gefahr, dass ein mitfahrender Arbeitnehmer bei einem Überrollen oder Kippen des Arbeitsmittels zwischen Teilen des Arbeitsmittels und dem Boden zerquetscht wird, ist ein Rückhaltesystem für den/die mitfahrenden Arbeitnehmer einzubauenW przypadku gdy istnieje ryzyko przygniecenia pracowników jadących na sprzęcie przez jego części w przypadku przewrócenia się, należy zainstalować system umocowujący pracowników
Als Abgeordneter muss ich zusammen mit meinem Kollegen Herrn Le Rachinel für die französischen Regionen Picardy, Nord-Pas de Calais und Normandie, in denen mehrere tausend Arbeitsplätze auf der Kippe stehen, leider sagen, dass die europäische Handelspolitik einen menschlichen und sozialen Preis fordert, der untragbar, ungerechtfertigt und inakzeptabel ist.Jako poseł do PE, wraz z moim kolegą, panem posłem Le Rachinelem, reprezentującym francuskie regiony Pikardii, Nord-Pas de Calaisi i Normandii, w których zagrożonych jest tysiące miejsc pracy, chcę powiedzieć, że europejska polityka handlowa wiąże się z kosztami ludzkimi i socjalnymi, które są nie do udźwignięcia, których nie można uzasadnić ani zaakceptować.
Dies geschieht am besten durch langsames Kippen (hin und her, mindestens ‧-mal) des Pens in der HandNajlepiej uczynić to delikatnie obracając wstrzykiwacz wzdłuż jego osi (co najmniej dziesięć razy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 191 zdań frazy kippen.Znalezione w 0,244 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.