Tłumaczenia na język polski:

  • dna moczanowa   
  • skaza moczanowa   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

Gichtpodagra; artretyzm; gościec; ; dna

Przykładowe zdania z "gicht", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wenn diese Beschwerden auftreten sollten, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Arzt. Sie erhöhte Blutzuckerwerte oder eine Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) haben. Sie an Herzerkrankungen leiden. Ihnen eine Operation bevorsteht. Sie Gicht haben. Sie niedrige Phosphatwerte haben. Sie über ‧ Jahre alt sindW przypadku wystąpienia tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. • występuje wysokie stężenie cukru we krwi lub cukrzyca. • występują schorzenia serca. • pacjent ma być operowany. • występuje dna. • występuje niski poziom fosforu. • pacjent ma ponad ‧ lat
Blutuntersuchungen können notwendig sein wenn Sie Kaliumpräparate kaliumhaltige Salzersatzpräparate kaliumsparende Arzneimittel, oder andere Diuretika (entwässernde Tabletten) manche Abführmittel Arzneimittel zur Behandlung von Gicht therapeutische Vitamin-D-Ergänzungspräparate Arzneimittel gegen Herzrhythmusstörungen Arzneimittel gegen Diabetes (orale Antidiabetika oder Insulin) einnehmen bzw. anwendenMoże być niezbędne badanie krwi, jeśli pacjent przyjmuje: preparaty uzupełniające potas zamienniki soli kuchennej zawierające potas leki oszczędzające potas lub inne leki moczopędne (tabletki odwadniające) niektóre leki przeczyszczające leki stosowane w leczeniu dny moczanowej leki stosowane w niedoborze witaminy D leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca leki stosowane w leczeniu cukrzycy (leki doustne lub insuliny
Analysen zur Populationspharmakokinetik/-pharmakodynamik wurden bei ‧ Patienten mit Hyperurikämie und Gicht durchgeführt, die mit ADENURIC ‧ mg ‧ x täglich behandelt worden warenPrzeprowadzono analizy farmakokinetyczne/farmakodynamiczne populacji wśród ‧ pacjentów z hiperurykemią i dną moczanową leczonych preparatem ADENURIC w dawce ‧ mg-‧ mg cztery razy na dobę
In Paris haben die Männer keine GichtW Paryżu mężczyźni nie cierpią na artretyzm
Pilzinfektionen), Gemfibrozil (Mittel zur Behandlung von Fettstoffwechselstörungen) oder Sulfinpyrazon (Mittel zur Behandlung von chronischer Gichtgemfibrozyl (stosowany w leczeniu dyslipidemii) czy sulfinpirazon (stosowany w leczeniu przewlekłej dny
Arzneimittel zur Behandlung der GichtLeki stosowane w leczeniu dny moczanowej
Arzneimittel zur Behandlung der Gichtleki stosowane w leczeniu dny moczanowej
niedriger Blutdruck (Hypotonie), der bei Dehydrierung (übermäßiger Flüssigkeitsverlust des Körpers), Salzmangel infolge einer Diuretikabehandlung (Entwässerungstabletten), salzarmer Kost, Durchfall, Erbrechen oder Hämodialyse auftreten kann; Nierenerkrankung oder Nierentransplantation; Nierenarterienstenose (Verengung zu einer oder beiden Nieren führenden Blutgefäße); Lebererkrankung; Herzbeschwerden; Diabetes mellitus; Gicht; erhöhter Aldosteronspiegel (Wasser und Salzretention im Körper einhergehend mit einem Ungleichgewicht von verschiedenen Mineralstoffen im Blut); Lupus erythematodes (auch bezeichnet als Lupus oder SLE), eine Krankheit, bei der sich das körpereigene Immunsystem gegen den eigenen Körper richtetwiększe, jeśli pacjent jest odwodniony (z nadmierns utrata wody z organizmu) lub ma niedobór soli z powodu stosowania leków moczopędnych (tabletek odwadniających), diety ubogosolnej, biegunki, wymiotów lub hemodializy
Azidose, Hyperkaliämie, Hypokaliämie, Hyperglykämie, Hypomagnesiämie, Hypokalziämie, Hypercholesterin-ämie, Hyperlipidämie, Hypophosphatämie, Hyperurikämie, Gicht, AnorexieLeukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość Pancytopenia, leukocytoza-Kwasica, hiperkaliemia, hipokaliemia, hiperglikemia, hipomagnezemia, hipokalcemia, hipercholesterolemia, hiperlipidemia, hipofosfatemia, hiperurykemia, dna mocznowa, jadłowstręt
Stoffwechsel-, Blut-und Gefäßstörungen wie Gewichtsabnahme, Gicht, hohe Blutzuckerwerte, Blutungen, Blutgerinnsel und blaue Flecken, Blutdruckveränderungen, anormaler Herzschlag und Erweiterung der Blutgefäße können auftretenZaburzenia dotyczące metabolizmu, krwi oraz naczyń krwionośnych, takie jak: zmniejszenie masy ciała, dna moczanowa, duże stężenie cukru we krwi, krwawienia, tworzenie się zakrzepów i wylewów podskórnych, zmiana wartości ciśnienia tętniczego krwi, nieprawidłowa czynność serca, rozszerzenie naczyń krwionośnych
Besondere Vorsichtsmaßnahmen (z.B.Blutuntersuchungen) können angebracht sein, wenn Sie Kaliumpräparate, kaliumhaltige Salzersatzpräparate oder kaliumsparende Arzneimittel, andere Diuretika (entwässernde Tabletten), manche Abführmittel, Arzneimittel zur Behandlung von Gicht oder therapeutische Vitamin D-Ergänzungspräparate, Arzneimittel gegen Herzrhythmusstörungen oder Diabetes (orale Antidiabetika oder Insulin) einnehmenSpecjalne środki ostrożności (np. badania krwi) mogą być właściwe w przypadku stosowania leków uzupełniających potas, środków zastępujących sól kuchenną zawierających potas lub leków oszczędzających potas, innych leków moczopędnych (tabletek odwadniających), niektórych leków przeczyszczających, leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej, leków stosowanych w niedoborze witaminy D, leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca lub w leczeniu cukrzycy (leki doustne lub insuliny
Dieses Wasser wird in Karlsbad, dem größten tschechischen Badeort, schon seit Jahrhunderten zur Behandlung von chronischen Magengeschwüren, Beschwerden des Gallengangs einschließlich Postcholezystektomie-Syndrom, chronischen Krankheiten der Bauchspeicheldrüse und der Leber sowie von Harnsteinen und Gicht eingesetztW Karlowych Warach, które są największym czeskim uzdrowiskiem, woda ta jest od wielu wieków stosowana w leczeniu przewlekłej choroby wrzodowej żołądka, zaburzeń czynnościowych dróg żółciowych, w tym tzw. zespołu po cholecystektomii, przewlekłego zapalenia śluzówki żołądka, wątroby, kamieni moczowych i artretyzmu
Metabolische Azidose, Diabetes mellitus, Hyponatriämie, Hyperkalzämie, Hyperurikämie, Hypalbuminämie, Kachexie, Gedeihstörung, Gicht, Hypophosphatämie, Hyperphosphatämie, AppetitzunahmeKwasica metaboliczna, cukrzyca, hiponatremia, hiperkalcemia, hiperurykemia, hipoalbuminemia, kacheksja, brak prawidłowego rozwoju i wzrostu, dna, hipofosfatemia, hiperfosfatemia, wzmożony apetyt
Doxazosin hat sich als frei von unerwünschten Stoffwechselwirkungen erwiesen und ist geeignet für die Behandlung von Patienten, die gleichzeitig an Asthma, Diabetes mellitus, linksventrikulärer Dysfunktion oder Gicht leidenDoksazosyna wykazała brak metabolicznych działań niepożądanych i nadaje się do leczenia pacjentów ze współistniejącą astmą, cukrzycą, zaburzeniem czynności lewej komory lub dną
Der selektive Cyclooxygenase-‧ (COX-‧)-Hemmer Etoricoxib wird zur symptomatischen Behandlung bei Arthrose (‧ x ‧ mg/d) und rheumatoider Arthritis (RA, ‧ x ‧ mg/d) sowie zur Behandlung von Schmerzen und Gelenkentzündungen im Rahmen der akuten Gicht (‧ x ‧ mg/d) angewendetEtorykoksyb jest wybiórczym inhibitorem enzymu COX-‧ (cyklooksygenazy typu ‧), wskazanym w leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS, ‧ mg raz na dobę), reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS, ‧ mg raz na dobę) oraz w leczeniu bólu i objawów stanu zapalnego stawów w ostrej fazie dny moczanowej (‧ mg raz na dobę
Die Wirksamkeit von Adenuric wurde in zwei Hauptstudien an insgesamt ‧ Patienten mit Hyperurikämie und Gicht untersuchtSkuteczność preparatu Adenuric oceniano w dwóch głównych badaniach z udziałem łącznie ‧ pacjentów z hiperurykemią i dną
Daher sollte Trevaclyn bei Patienten mit Gicht oder für Gicht prädisponierten Patienten mit Vorsicht eingesetzt werdenDlatego należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego Trevaclyn u pacjentów z dną lub zagrożonych dną
Gelegentlich (bei weniger als jedem hundertsten, aber mehr als jedem tausendsten Patienten): niedriger Kaliumspiegel im Blut, Gicht, verstärktes Durstgefühl, Albträume, Vergesslichkeit (Amnesie), Stimmungsschwankungen, Zittern, Muskelsteifigkeit, verstärkter Tränenfluss, ungewöhnliche Lichtempfindlichkeit, Ohrgeräusche (Tinnitus), Herzflattern, Angina pectoris, Beschleunigung oder Verlangsamung der Herzfrequenz, Herzinfarkt, niedriger Blutdruck besonders beim Aufstehen aus sitzender oder liegender Position, Durchblutungsstörungen, Nasenbluten, Engegefühl in der Brust, Husten, Halsentzündung, Essstörung (Appetitmangel), gesteigerter Appetit, Geschmacksstörungen, Haarausfall, Schwellungen im Gesicht oder in den Gelenken, Gelenkschmerzen, Muskelschwäche, Inkontinenz, erschwertes oder schmerzhaftes Wasserlassen, Gesichtsrötung, Fieber (Schüttelfrost), BlässeNiezbyt często (występujące rzadziej niż u jednej osoby na ‧, ale częściej niż u jednej osoby na ‧): niski poziom potasu we krwi, dna moczanowa, wzmożone pragnienie, koszmary nocne, zapominanie (niepamięć), labilność emocjonalna, drżenie, sztywność mięśni, wzmożona produkcja łez, nieprawidłowa tolerancja światła, dzwonienie w uszach (szumy uszne), kołatania serca, dławica, przyspieszenie lub spowolnienie akcji serca, zawał serca, niskie ciśnienie krwi zwłaszcza podczas wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej, problemy naczyniowe, krwawienia z nosa, uczucie ciasnoty w klatce piersiowej, kaszel, zapalenie gardła, zaburzenia jedzenia (brak apetytu), wzmożony apetyt, zaburzenia smaku, wypadanie włosów, obrzęk twarzy i stawów, ból stawów, osłabienie mięśni, nietrzymanie moczu, trudności z lub ból podczas oddawania moczu, zaczerwienienie twarzy, gorączka (dreszcze) i bladość
Klinische Studienergebnisse Die Wirksamkeit von ADENURIC wurde in zwei Pivotalstudien der Phase ‧ (APEX Studie und FACT Studie wie unten beschrieben), die mit ‧ Patienten mit Hyperurikämie und Gicht durchgeführt wurden, gezeigtWyniki badań klinicznych Skuteczność produktu ADENURIC wykazano w dwóch podstawowych badaniach klinicznych ‧ fazy (opisane poniżej badania APEX i FACT), które przeprowadzono z udziałem ‧ pacjentów z hiperurykemią i dną moczanową
Daher sollte Tredaptive bei Patienten mit Gicht oder für Gicht prädisponierten Patienten mit Vorsicht eingesetzt werdenDlatego należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego Tredaptive u pacjentów z dną lub zagrożonych dną
Der Herzog nimmt den Gewässern für seine Gicht.- Und ich für meine GesundheitKsiążę zażywa kąpieli na swoją skazę moczanową, a ja... dla zdrowia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 50 zdań frazy gicht.Znalezione w 0,32 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.